Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košicích

29.08.2023

Rozkazom prezidenta republiky č.08 z 28.6.1972 bola zriadená ku dňu 1.9.1973 Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach. Škola vo svojej činnosti nadviazala na dlhoročné tradície a dobré skúsenosti predchádzajúcich škôl a učilíšť vojenského letectva.  (Středoškolskou přípravu leteckých specialistů převzalo nově zřízené Vojenské letecké učiliště VLU v Prešově).

Vrtulníkáři ČVO 403.

Náčelník VVLŠ SNP: 1.9.1973 genmjr. Kovál Ján.

VVLŠ SNP měl v podřízenosti od 1. září 1973 v Přerově 1. lšp s odloučenou částí v Piešťanech a 2. lšp v Košicích.

Náčelník VVLŠ SNP: od roku 1975 plk. Ing. Kubů Jiří.

Náčelník VVLŠ SNP: od 4.10.1978  genmjr. Ing. Sabol  Leonard.

V roku 1979 boli na nej zriadené dve fakulty, a to: fakulta veliteľsko – inžinierska a fakulta vojensko – inžinierska. 

28.4.1982

Mi-4 8549 Oč.1.lšp

mjr. Neméth Ladislav

Piešťany

Závada GIK-1

Od 1.11.1986 sa VVLŠ SNP stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých pracovníkov.

Odloučená část 1. lšp v Piešťanech se v roce 1987 přečíslovala na 3. šlp v Piešťanech.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Náčelník VVLŠ SNP: od 1.6.1990 plk. gšt. Ing. Mokoš Ján.

V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na školiace a výcvikové stredisko letectva. Došlo aj k premenovaniu fakúlt. Z veliteľsko-inžinierskej fakulty sa stala letecká fakulta a z vojensko-inžinierskej fakulty fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe začali na VVLŠ študovať i civilní študenti.

Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká vojenská škola letectva gen. M.R. Štefánika premenovaná na Vojenskú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach.