Týlové zabezpečení na letišti Klecany

04.08.2016

Letiště v Klecanech v těsně poválečném období patřilo do "péče" LZ 1 ze Kbel.

Až po r. 1951, kdy bylo započato s budováním dalších nových útvarů zde začal působit nový 8. letištní prapor. Velitelem ustanoven pplk. Kugler Gustav.

Celou dobu zde zabezpečoval 50."kurýrní"/spojovací letecký pluk a to až do společného přemístění v r.1963 do Kbel. (Týl na letišti Kbely.)

Zpracoval Stanislav Vystavěl.