RTZ na letišti Piešťany

04.08.2016

Letiště v Piešťanech patřilo mezi letiště, na nichž  působily nejdříve letecké školní pluky a proto v počátcích budování LZS nebyla vybavena složitější zabezpečovací technikou, protože používané letouny byly často i bez radiostanic!

"Letecká zabezpečovací služba je na letištích organizována v radiotechnických četách letecké zabezpečovací služby  I., II., III. třídy podle vybavení letišť. Radiotechnické čety LZS jsou operačně podřízeny veliteli letecké jednotky, jejíž letecký provoz zajišťují, velitelsky jsou podřízeny veliteli letištního praporu, u něhož jsou ve stavu."

Vzhledem k přemístění 30. lbip ze Stichovic do Piešťanech a na B-33 byl již radiopolokompas, vznikla zde 13. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy.

K 1.10.1957 byla LZS reorganizována na pozemní zabezpečení navigace - zde tedy "přejmenována"na: 13. četu pozemního zabezpečení navigace Piešťany.

Spolu s 30. bilp tak působily u 34. bild do léta 1958.

Po roce - k 1.9.1958  vznikl "prapor PZN"- 13. prapor pozemního zabezpečení navigace Piešťany

Výstavba betonové VPD.

Po vybudování betonové VPD sem byl redislokován 7. slp a letiště bylo postupně vybaveno prostředky dokonalejším radiotechnickým vybavením. Nejvýznamější změnou bylo zařazení radiolokační techniky a modernější světlotechnická souprava.

V r.1961 "přešly" zdejší útvary do podřízení 2. sboru PVOS .

Od 1.9.1963 k "přejmenování" praporů PZN na RTZ.-13. prapor radiotechnického zabezpečení  Piešťany.

Velitelé 13. prpzn/rtz: pplk. Samaš .., kpt. Tišer .., ppkl.Burda ..,

V té době byly postupně zařazovány k útvarům PVOS protiletadlové rakety a tak byl postupně snižován význam stíhacího letectva. V r. 1964 byl u 2. sPVOS zrušen 3. slp, na podzim 1967 pak 7. slp a s ním 14. prrtz.  

---------- Okupace 21.8.1968 ---------- 

Vzhledem k  obsazení letiště Zvolen "Vstupci", se od října 1968 staly novým působištěm 4. lšp VLÚ a jeho zabezpečovacích útvarů - 28. letištní praporu a 11. prrtz Piešťany. Velitelé 11. prrtz: mjr. Buček .., pplk. Turčan .. , pplk. Ing. Venkrbec Zdeněk,..

Tam spolu působily do 31.8.1973, kdy byl 4. lšp zrušen. Novým "působištěm" 11. prrtz se stal Přerov, kde zabezpečoval 1. lšp VVLŠ. (RTZ na letišti Přerov.) 

Po zřízení VVLŠ SNP na podzim 1973 vznikla v Piešťanech odloučená část 1. lšp -jeho 3. a 4. lt. Úkolem 3. dopravní letky byl výcvik na Il-14, později L-410. 4. letka s letouny L-29 a L-39 (výcvik zahr. posluchačů).           

Odloučená část  11. pr rtz z Přerova - velitelem: pplk. Čermák J., mjr. Moconoky Štefan.

Od září 1987 odloučená část 1. leteckého školního pluku Přerov byla ustanovena jako samostatný útvar 3. letecký školní pluk VÚ 4709 se zabezpečujícím 3. praporem letištního a radiotechnického zabezpečení (3. pr l rtz).

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Tak spolu působily až do konce r. 1992.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.