Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

2. letecká divize

29.08.2020

22.9.1945 z Ruzyně do Českých Budějovic přiletěla No. 312 Czechoslovak Fighter Squadron RAF s letouny Supermarine Spitfire L.F. Mk. IXE. Přílet.

helo4806.jpg (174013 bytes), helo4789.jpg (45220 bytes), helo4790.jpg (38172 bytes), helo4802.jpg (153493 bytes), helo4825.jpg (153519 bytes), helo4791.jpg (154738 bytes), helo4795.jpg (153825 bytes), helo4800.jpg (153820 bytes) Jiří Maňák, profesor Jaroslav Maňák helo4792.jpg (152738 bytes), helo4794.jpg (51131 bytes), helo4796.jpg (153489 bytes), helo4793.jpg (154565 bytes), helo4798.jpg (48063 bytes), helo4801.jpg (154970 bytes). Letce přivítal velitel 2. oblasti div. gen. Janáček.

Ta se stala základem nově vytvořené 2. letecké divize (tvořil ji Letecký pluk 4 a Letecký pluk 5 – základem každého byla jedna z letek Squadrony). 

K 28.10.1945 byla zřízena 2. letecké divize VÚ 4659 v Českých Budějovicích. Velitel plk. let. Jaroslav Hlaďo. Podřízena byla Velitelství letectva 2. oblasti v Českých Budějovicích.

Velitelský roj 2. ld používal letoun Auster AOP Mk.III (od roku 1947 K-61).

V letech 1946-47 se používal i jeden letoun Spitfire a další letouny (nelze odlišit letouny velitelství divize od stíhacího kurzu)  helo4842.jpg (304608 bytes) C-2, C-4, C-6, C-104, CS-1996, K-61, K-68, S-99 a S-199 s kódovým označením EV.

K 1.4.1946 (1.8.1946) u divize zřízena Cvičná letka 2 s kódovým označením T.

16.6.1946 letecký den na civilním letišti Plzeň-Bory. Sedmičlenná skupina letounů Spitfire od 2. ld pod vedením plzeňského rodáka škpt. Karla Pošty. Ten předvedl i vrcholnou akrobacii. V závěru vystoupení čtyřčlenná skupina předvedla ukázku hloubkových náletů "kotlařiny".

 

Odhalení pomníku letců v Českých Budějovicích 8.9.1946 helo4813.jpg (152801 bytes), helo4823.jpg (172924 bytes), helo4826.jpg (165348 bytes), helo4819.jpg (174047 bytes), helo4818.jpg (174735 bytes), helo4820.jpg (174569 bytes) gen. Hasil a plk. Jaroslav Hlaďo,  helo4824.jpg (173308 bytes) gen. Alois Vicherek, helo4828.jpg (174419 bytes) plk. Hlaďo, helo4829.jpg (174029 bytes), helo4821.jpg (174328 bytes).

15.9.1946 Mezinárodní letecký den na Ruzyni. dvanáctičlenná skupina letounů Spitfire od 2. ld pod vedením plk. J. Hlaďa předvedla útok na letiště. Ukázka skupinové slétanosti letounů Spitfire. Jedna skupina o devíti (pod vedením škpt. Karla Pošty) a druhá skupina o sedmi strojích se střídaly v ukázkách. Dále působili pplk. Hugo Hrbáček (velitel LP 5), mjr. Václav Raba, škpt. Jiří Mikulecký, škpt. Josef Těšínský, kpt. Vladimír Kopeček, kpt. Jaroslav Šodek, npor. Jindřich Bílek, npor. František Červený, npor. Josef Prokopec, npor. Vladimír Soukup, ppor. Josef Ruprecht, rtm. František Bartoš, rtm. Karel Šlouf a další. Poslední byla akrobacie Karla Pošty.

helo4830.jpg (173961 bytes) plk. Josef Schejbal.

29.9.1946 letecký den v Jindřichově Hradci .

13.10.1946 slavnostní uvítání 3. letecké divize na letišti Brno. Předvedení skupiny letounů Spitfire od 2. ld. Piloti npor. Liška a rtm. Bartoš, oba od LP 5 museli po srážce ve vzduchu během ukázky bombardování nouzově přistát.

22.11.1946 u obce Slapy (okres Tábor) kurýrní letoun Piper L4H (od roku 1947 značení K-68) ev. č. 80022/11 "EV-11" narazil do drátů nadzemního vedení 110 kV a zřítil se. Rtm. František Bartoš lehce zraněn a des. Josef Šťastný zemřel v nemocnici. Letecká badatelna.

1.2.1947 u 2. ld na základě LP 5 vzniklo Stíhací výcvikové středisko (SVS). Mělo za úkol přeškolit piloty na Spitfire (od roku 1947 označení S-89) a S-99. 

K 15.7.1946 přešla CL 2 do sestavy VL 2. O.

S bleskem Spitfire LF.Mk.IXE "TE515"  létal škpt. let. Karel Pošta.

, , . Kdy?

Spitfire "SL633" "JT-10" ex "DU-K" Karla Pošty . Kde?

8.6.1947 Západočeský aeroklub v Plzni (Z.A.P.) uspořádal letecký den na svém civilním letišti Plzeň-Bory. Dopoledne odhalen pomník 44 členů ZA, zahynulým během války. Pietní slavnost zahájil ji Jan Štork, další proslovy pronesli předseda ZA Srb, plk. Alexander Hess, pplk. Veselý a britský velvyslanec sir Philip. Dále se akce zúčastnili britský, francouzský a belgický letecký atašé, ředitel švédské letecké společnosti ABA a zástupci amerického letectva. Předvedení amerických letounů B-17 a C-47. Vystoupení letců ZA, ukázka sedmičlenné skupiny letounů Spitfire od 2. letecké divize pod vedením plzeňského rodáka škpt. Karla Pošty, vystoupení trojice letounů Mosquito Leteckého pluku 24 s letci pplk. Veselým, škpt. Kučerou a škpt. Mansfeldem, ukázka akrobacie na letounu C-4 v podání škpt. Karla Pošty - odchovance ZA. V nízkém průletu byl předveden bombardér B-17 a C-47.

hel224.jpg (211335 bytes), hel225.jpg (1535118 bytes), hel220.jpg (329316 bytes), hel222.jpg (511587 bytes) a letoun "SL633" "JT-10" ex "DU-K" Karla Pošty , . Josef Prokopec v kabině Spitfiru L.F. Mk. IXE "TE522" "JT-2" pojíždí ke vzletu .

12.7.1947 obdržela divize od prezidenta republiky prapor čs. stíhacích perutí RAF, který veliteli divize slavnostně předal v zastoupení prezidenta armádní generál Antonín Hasal. Zároveň byl divizi udělen čestný název "Letce Aloise Vašátka".

Od 1.8.1947 podřízena nově zřízenému Velitelství II. leteckého sboru v Českých Budějovicích.

31.8.1947 letecký den na letišti Staňkov.

7.9.1947 II. mezinárodní letecký den na Ruzyni. Vystoupení celkem deseti letounů Spitfire od LP 5 s ukázkou slétanosti devítičlenné skupiny. Sólová akrobacie na letounu Spitfire.

 ---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům  ----------

Od 10.5. do 16.10.1948 výcvik v rámci Akce DI.

18.5.1948 na palubě civilního letounu C-103 OK-ZDJ uletělo osm československých letců: Václav Kopecký DFC, bývalý příslušník 312. Sqdn./ Ldr. a pilot, Josef Doubrava bývalý příslušník 311. Sqdn. F/Lt. a pilot, Jiří Mikulecký, bývalý příslušník 312. Sqdn. F/Lt. a pilot, Václav Ruprecht bývalý příslušník 312. Sqdn. P/O a pilot, Vladimír Soukup, bývalý příslušník 312. Sqdn. W/O. pilot, Rudolf Soudek bývalý příslušník 311. Sqdn. Sgt a rádiotelegrafista/střelec a tři mechanici do Mnichova a poté do Manstonu.

1.7.1948 došlo k rámcování V II. LS. Ta spolu s rámcovým velitelstvím 6. ld, LP 25 (19.7.1948 z podřízenosti vyjmut) a CL 2, dále rámcové velitelství V II. LS, a dále útvary již dříve rámcovaného I. LS - LP 41 a CL 1 přecházejí do podřízenosti 2. ld.

V červenci 1948 SVS přejmenováno na Stíhací kurz. Později přejmenován na Pilotní stíhací kurz.

Od července 1948 se LP 4 přesouvá na letiště Plzeň-Skvrňany. Přesunut k 1.9.1948.

V listopadu 1948 odletěl poslední 18. kus S-89 do Kunovic.

8.2.1948 byly LP 4 a LP 5 přesunuly do podřízenosti V III. LS v Brně

K 15.2.1949 je nařízeno rámcování velitelství 2. ld.

CL 2 přešla do podřízenosti LP 5.

V březnu 1949 se Pilotní stíhací kurz přestěhoval do Zvolena do podřízenosti 4. ld

K 20.6.1949 se LP 5 přesunul na letiště Plzeň-Skvrňany.

V Plané zůstává pouze CL 2 spolu s letkou Bezpečnostního letectva a pozemními útvary. Začátek výstavby betonové dráhy, trvající do jara 1952.

Rámcové velitelství divize dostalo ještě k 1.10.1949 nové krycí číslo VÚ 9997, ale k jeho obnovení už nedošlo.

15.2.1950 byla 2. ld zrušena.