41. spojovací letka VÚ 3448 Havlíčkův Brod

12.07.2019

41. a 42. letka vznikly zároveň a protože byly dvě na jednom letišti, zabezpečovací rota jenom jedna a velení armády si chtělo ulehčit práci, tak jednu letku udělali takzvanou řídící. Tou řídící letkou se stala 42. spojlt, která sídlila v prvním patře budovy v kasárnách. 41. spojlt sídlila v přízemí.

V Havlíčkově Brodě sloužila od roku 1974 41. spojovací letka s vrtulníky Mi-1 a Mi-4. Ta byla přímo podřízena velitelství 10. LA. Přes toto velitelství byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení ZVO v Táboře.

Pozemní zabezpečení na letišti Havlíčkův Brod zajišťovala 42. rota letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 3127.

Velitelem 41. spojlt byl ustanoven pplk. Ing. Hammer, ZV mjr. Gallo Milan, mjr. Berger, NŠ mjr. Petřík a ZVILS si už nepamatuji, ale vím že přišel ze Slaného.

Piloti: Bačiak Miloslav, Berger Ladislav, Cenek Robert, Daněk, Diviš Zdeněk, Dorazil, Dvořák Vladimír, Galata Viktor, Gallo Milan, Hammer Zdeněk, Hloužek Květoslav, Hrabica, Hrubý Jaroslav, Hyspecký Ladislav, Klinger, Laňka Luboš, Petržíla Bohuslav, Rada Miloslav, Sofka, Soukup Jaroslav, Šrámek Josef, Toman, Vystavěl Miroslav, Žwak Albín,  ...

Palubní technici - Bačiak Miloslav, Beran, Havlíček Karel, Lebeda Milan, Martínek Jaroslav, Meloun Josef, Rada, Ročeň Václav, Roszcuk Jaroslav, Sedláček Vladislav, Slivka Ján, Šlechta M., Živec Josef, ..

Mi-1: "3006", "3009", "3010", "3448", "3467", "4026", "6022".

Mi-4: "0299", "0599", "1091", "1274", "1874", "3142", "3153", "4116", "4153", "7528", "8145".

Tato sestava fungovala do roku 1976. Potom nastalo“škatule, škatule hejbejtese “. U 41. spojlt se stal velitelem mjr. Gallo Milan, ZV mjr. Hyspecký LL, ZVILS a NŠ zůstali stejní. Pplk. Ing. Hammer se stal velitelem 42. spojlt.

V roce 1976 k letce přišli: Balážka František, Jaržembovský Ondrej, 

Vrtulník Mi-1 "11005" (to není omyl) létal u 41. spojlt v Havlíčkově Brodě do září 1977 a poté se stal exponátem muzea ve Kbelích.

18.2.1978

Mi-1 "6022"

por. Jaržembovský Ondrej

Havlíčkův Brod

Zvýšená teplota oleje motoru. Zamrznutý chladič.

V roce 1978 k letce přišli: Špránecký Zdeněk,

4.1.1979

Mi-4 "1091"

mjr. Šrámek Josef

?

Zvýšení teploty oleje motoru. Zamrznutý chladič.

.

21.3.1979

Mi-1 "3010"

pplk. Šafra Adolf (ZVO)

Havlíčkův Brod

Třesení vrtulníku. Opálení kontaktu přerušovače levého magneta.

.

12.4.1979

Mi-4 "1091"

npor. Hloušek Květoslav

Letiště Havlíčkův Brod

Ve 4. zatáčce zápach v kabině. Zaolejovaný trup. Z výfuku kouř. Propálený píst 12. válce.

.

25.4.1979

Mi-4 "7528"

mjr. Šrámek Josef

VVP Bělečko

Vysazení GIK na bojovém kurzu v noci.

.

24.5.1979

Mi-1 "3010"

pplk. Šafra Adolf (ZVO)

Letiště Havlíčkův Brod

Kmitání teploty oleje. Vadný vysílač teploty oleje.

V roce 1979 odchází na Bory pilot Albín Žwak, ... 

30.1.1980

Mi-1 "3010"

npor. Rada Miloslav

?

Třesení. Kolísání tlaku paliva. přistání. Závada karburátoru.

.

9.6.1980

Mi-4 "1091"

kpt. Hloušek Květoslav

?

Otevření dveří nákladového prostoru.

.

9.6.1980

Mi-4 "4153"

mjr. Dvořák Vladimír

Havlíčkův Brod

Pulsování tlaku hydrauliky. Prasklé membrány obou hydraulických akumulátorů.

.

29.7.1980

Mi-4 "4153"

por. Špranecký Zdeněk

Havlíčkův Brod

Pokles tlaku oleje v zubové spojce. Přerušené elektrické vedení.

.

13.11.1980

Mi-1 "3009"

npor. Jaržembovský Ondrej

Havlíčkův Brod

Otevřený kryt zavazadlového prostoru. Přistání.

Od 51. vrp byly převzaty 19.11.1980 vrtulníky Mi-4 7142 a 7542.

11.12.1980

Mi-4 "1091"

kpt. Hloušek Květoslav

?

Vysazení RSIU-3M v noci.

.

11.3.1981

Mi-4 "8545"

mjr. Dvořák Vladimír., ?, ?

Havlíčkův Brod

Při klesání samovolné klesání, podélné rozhoupání, zvýšení otáček motoru. Přistání do terénu před letiště. Prasknutí čepu unašeče ramene automatu cykliky.

.

9.6.1981

Mi-4B "4153"

npor. Bačiak Milan

Havlíčkův Brod

Vzrůst teploty hlav válců a tlaku oleje v zubové spojce. Vadná činnost termoregulátoru chladiče oleje.

.

18.6.1981

Mi-4B "4116"

mjr. Rada Miroslav

Havlíčkův Brod

Nepravidelný chod motoru, třesení a pokles otáček. Vadné 2 svíčky.

.

16.2.1982

Mi-4 "8545"

plk. Šafra Adolf (10. LA)

Havlíčkův Brod

Třesení vrtulníku. Závada 3 vysokonapěťových kabelů a 1 svíčky.

.

6.7.1982

Mi-1 "3006"

mjr. Daněk Miroslav

Zbraslavice

Pokles tlaku pleje hlavního reduktoru. Únik oleje. Prasknutí těsnění pod přírubou olejového čističe.

.

9.9.1982

Mi-1 "4026"

kpt. Jaržembovský Ondrej

Havlíčkův Brod

Pokles výkonu motoru. Skřípavé zvuky. Porucha mechanického náhonu oběžného kola kompresoru.

Od 51. vrp byly převzaty 16.3.1983 vrtulníky Mi-4 "5150" a "5152".

V roce 1982 přišli: Barták Pavel, Bradáč Vlastimil, Švarc Jaroslav, Valenta Lubomír, ..

?.4.1983

Mi-4

Bačiak, Valenta, ? ? Za letu posádka ucítila v kabině zápach paliva. PT zjistil, že palivo vytéká z prázdné přídavné nádrže. Hadice nebyla správně připojena.

.

?.4.1983

Mi-4

?, ?,? a 9 cestujících včetně ZV letky Přistání 13 km před letištěm Bory. Při přeletu z Havlíčkova Brodu na Bory se pro zhoršení počasí posádka rozhodla přistát.

V roce 1983 přišli: Černý Antonín, Remeň Viktor, Strašifták Ján, Vološín Milan, ..

15.5.1984

Mi-4

npor. Barták, kpt. Bačiak, Meloun

Letiště Havlíčkův Brod

Při přistávání v noci utržená lopatka ventilátoru přesekla ovládání motoru. Přistání autorotací.

V dubnu 1985 až do zrušení letky byl jejím velitelem mjr. Ing. Dolejší Prokop.

V roce 1985 letka byla zrušena.