Týlové zabezpečení na letišti Košice

04.08.2016

 Výstavba betonové VPD.

Toto letiště působilo ve službách čs.letectva ve dvou etapách:

V té první -od podzimu r. 1954 se stalo "přechodným" působištěm stíhačů, určených k působení v PVOS do doby, než bude pro ně připraveno letiště blíže "chráněné modré hranice" a druhá, mnohem delší a významnější, kdy se od podzimu 1959 stalo líhní našich pilotů. V té vydrželo až do "konce republiky a jejího rozdělení".

Při redislokaci 2. stíhací letecké divize do posádek na Slovensko byl 7. stíhací letecký pluk přemístěn na "nové" letiště s betonovou VPD. Její rozměry by mnohem menší, než na jaké byly v Mladé zvyklí (délka jen 2000 m).

Protože zde předtím nepůsobil žádný letecký útvar a "zabezpečovací" 2. letištní prapor v Mladé tam zůstal k zabezpečení redislokovaného 17. slp. Musel být do Košic redislokován 20. letištní prapor VÚ 3294 z Líní. 

Na podzim 1959 byla dokončena "betonová" VPD v Piešťanech a tam byl 7. slp redislokován - bez 20. lpr.

Po této redislokaci mohl být realizován "záměr" o dislokaci škol a školních útvarů na Slovensku. Jeho součástí bylo přemístění Velitelství LU do Košic a zároveň byl z Hradce Králové přemístěn 2. lšp.

Tak 20. letištní prapor v Košicích převzal týlové zabezpečení 2. leteckého školního pluku. (2. lšp LU).

Tam spolu působily i v "přejmenovaném" Vyšším leteckém učilišti.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V roce 1973 vznikla VVLŠ SNP.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Rozdělením Československa" přešly spolu i do nové ASR.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.