Cvičná letka 1

12.07.2019

K 1.8.1946 ve Kbelích byla zřízena Cvičná letka 1 VÚ 2244. Podřízena VL 1. O.

Používala letouny K-61, K-63, K-68, K-65, K-71, K-168, C-104, C-2, C-3, C-4/C-104, C-8, C-106, S-89, S-97, S-199 a LB-77.

Letouny byly označeny písmenem P. 

Zabezpečovala bojový výcvik absolventů LVA a pilotních škol LU, docvičovala a přezkušovala piloty, kteří z různých příčin přerušili bojový letecký výcvik na dobu delší jednoho měsíce, a přecvičování stíhacích pilotů na dvoumotorové letouny.

První velitel Viktor Kašlík. Další byl škpt. let. Josef Flekal, škpt. let. Zdeněk Bachůrek, por. let. Václav Bohata, kpt. let. Václav Dlask.

V lednu 1947 bylo u letky: jeden letoun Spitfire, tři letouny C-104 a 14 letounů C-8.

K 12.3.1947 bylo u letky: dva letouny C-104 a devět letounů C-8.

K 1.8.1947 přešla CL 1 do sestavy V I. LS.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

K 6.3.1948 přešla do podřízenosti LDP.

1.7.1948 CL 2 přešla do podřízenosti 2. ld

K 15.2.1949 přešla do podřízenosti LP 25.

K 25.4.1949 bylo u letky: pět letounů C-2, jeden letoun C-3, 13 letounů C-4/C-104, 14 letounů K-65, dva letouny K-68, jeden letoun S-97 a tři letouny S-199.

Od 1.10.1949 nové krycí číslo VÚ 6993.

K 1.4.1950 vrací do podřízenosti LDP.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Od července 1950 měla CL 1 v péči letoun LB-77 (He 111), který jen ošetřovala a udržovala pro Fotoleteckou skupinu Vojenského zeměpisného ústavu.

K 1.10.1950 do podřízenosti 3. ld.

K 1.11.1950 bylo u letky: čtyři letouny C-2, tři letouny C-3, 3 letounů C-4, čtyři letouny C-104, pět letounů C-106, jeden letoun K-61, jeden letoun K-63, dva letouny K-65, tři letouny K-68, tři letouny K-168, jeden letouny S-199 a jeden letoun LB-77.

K 15.1.1951 (1.1.1953) byla CL 1 zrušena.