Letecký pluk 4

LP 4 "Letce Aloise Vašátka"

31.01.2021

22.9.1945 z Ruzyně přiletěla No. 312 (Czechoslovak) Squadron RAF do Českých Budějovic s letouny Supermarine Spitfire LF Mk. IXE. Přílet.

Ta se stala základem nově vytvořené 2. letecké divize (tvořil ji Letecký pluk 4 a Letecký pluk 5).

LP 4 VÚ 4699 v Českých Budějovicích byl založen k 28.10.1945 z letky A. V době zřízení byl pluk rámcovaný - pouze velitelství a jedna letka.

První velitel LP 4 byl mjr. let. Václav Raba. Dále veleli škpt. let. Jiří Mikulecký, npor./kpt. let. Vladimír Schwarz, mjr. gšt. Václav Hájek, škpt. let. Pavel Ondrejovič, kpt./škpt. let.  Jindřich Horský, mjr. let. Josef Vosáhlo.

, .

,.

6.7.1946 letecký doprovod průvodu prezidenta republiky v Havlíčkově Brodě k příležitosti přejmenování města.

15.9.1946 vystoupení na mezinárodním leteckém dni v Ruzyni.

K 20.1.1947 měl pluk ve stavu 12 letounů Spitfire a jeden letoun C-8.

K 1.2.1947 přešly letouny do Stíhacího výcvikového střediska.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název Letce Aloise Vašátka.

Od 14.4.1948 přílety S-199. Pluk už má tři letky.

18.5.1948 na palubě civilního letounu C-103 OK-ZDJ uletělo osm československých letců: Václav Kopecký, Josef Doubrava, Jiří Mikulecký, Václav Ruprecht, Vladimír Soukup, Rudolf Soudek a tři mechanici do Mnichova a poté do Manstonu.

24.5.1948 úletl frekventant II. turnusu LU rtn. František Novák mladší s letounem S-199.54 ze stavu 2. letky označený KS-10 do Mnichova.


V červenci 1948 přesun na letiště Plzeň-Skvrňany bez letounů.

Pluk dostal nové letouny S-199.

Zahájení činnosti k 1.9.1948.

8.10.1948 v prostoru obce Černice u letiště České Budějovice zřícení hořícího letounu C.104.101. Rt. Alois Pilař a rt. Jiří Keřtof zahynuli. Prasklé palivové potrubí.

K 15.2.1949 se LP 4 "Letce Aloise Vašátka" přesunul do podřízenosti V III. LS v Brně.

K 25.4.1949 měl pluk ve stavu 34 letounů S-199, jeden letoun K-65, čtyři letouny C-2, pět letounů C-4/C-104 a jeden letoun CS-99.

4.-12.8.1949 cvičení v Chebu.

Nácvik tří devítičlenných skupin S-199 na první oslavy Dne letectva 4.9.1949 v Ruzyni.

Během nácviku a při návratu z přehlídky k 28.10.1949, která se konala 29.10.1949 došlo ke třem nehodám. Nácvik se konal od poloviny října v Plzni, od 22.10.1949 v Pardubicích.

Od října 1949 dostal nové krycí číslo VÚ 7708.

Koncem roku má pluk 3 neúplné letky.

K 5.12.1949 měl pluk ve stavu 38 letounů S-199. Většina z nich není přidělena pilotům, kterých je k danému datu pouze 16.

15.2.1950 byla 2. ld zrušena.

15.4.1950 byl LP 4 "Letce Aloise Vašátka" vyjmut z přímé podřízenosti V III. LS a podřízen velitelství letectva.

K 1.5.1950 došlo k přečíslování LP 4 "Letce Aloise Vašátka" na Letecký pluk 6.

19.6.1950 bylo nařízeno rámcování pluku s účinností dnem 1.7.1950, a jeho personál i techniku převzal LP 5, takže pamětnické zdroje mnohdy hovoří o sloučení obou pluků pod hlavičkou LP 5.