Od 1.6.1945 Velitelství letecké oblasti 3 (VLO 3) do 28.10.1945

 

Od 28.10.1945 Velitelství letectva 3. oblasti (VL 3. O) do 1.8.1947

Od 28.10.1945 Velitelství leteckého týlu 3. oblasti do 2.1.1946

 

Od 2.1.1946 Velitelství leteckých základen 3. oblasti (V LZ 3. O) do 1.8.1947

 

Od 1.8.1947 Velitelství III. leteckého sboru (V III. LS) do 1.6.1950

Od 1.8.1947 Velitelství II. leteckého okruhu (V II. LO)  do 1.1.1951 

 

Od 1.1.1951 2. letecká technická divize

12.07.2019

Velitelé leteckých oblastí byli pověřeni výkonem funkce výnosem čj. 8005/taj.let. 45 dnem 1.6.1945.

K 1.6.1945 v Brně vzniklo Velitelství letecké oblasti 3. Velitel plk. let. Vladislav Květoň. Byly mu podřízeny pozemní útvary letectva.

15.6.1945 na bázi LP 202 v Olomouci vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 3.

K 15.9.1945 v Olomouci zřízen Letecký náhradní pluk 3 v Olomouci, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.

 

Velitelství bylo k 28.10.1945 transformováno na velitelství leteckého týlu 3. oblasti. Velitel plk. let. Jan Kolář.

K 28.10.1945 vzniklo nové Velitelství letectva 3. oblasti VÚ 5488. Velitel plk. let. Ludvík Budín. Byly mu podřízeny bojové 3. ld a zpravodajské útvary letectva LP 43 v oblasti a prostřednictvím Velitelství leteckého týlu 3. oblasti, reorganizovaného od 2.1.1946 na Velitelství leteckých základen 3. oblasti, také všem pozemním útvarům letectva v oblasti kromě leteckých škol.

K 8.7.1946 na bázi dřívější Skupiny pro kurýrní službu u VL 3. O v Brně, která působila od 15.6.1946, byla zřízena CL 3.

Od 1.8.1946 v podřízenosti také CL 3.

 

K 1.8.1947 VL 3. O reorganizováno na Velitelství III. leteckého sboru VÚ 5488, od 1.10.1949 VÚ 3977.  Velitel plk. let. Ludvík Budín. Byly mu podřízeny divize a pluky bojového a zpravodajského letectva v oblasti.

Velitelství leteckých základen 3. oblasti bylo reorganizováno na na velitelství II. leteckého okruhu (V II. LO) VÚ 8926, od 1.10.1949 VÚ 5206 v Brně, který převzal působnost v oblasti materiálně technického a týlového zabezpečení na základě teritoriálního členění: zabezpečoval letectvo v rámci III. LS na území Moravy

Od 1.10.1947 v podřízenosti nová Spojovací letka 3.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

K 15.2.1949 po rámcování 2. ld převzalo do své podřízenosti LP 4 a LP 5 v Plzni. Z podřízenosti V III. LS zmizel zrámcovaný LP 43.

K 30.6.1949 byl u podřízené 3. ld postaven LP 3.

K 1.8.1949 přešla do podřízenosti CL 2 v Českých Budějovicích.

V dubnu 1950 byly k V II. LO přiděleny dva letouny D-41 a jeden K-65 a v srpnu 1950 jeden letoun D-44.

K 1.6.1950 bylo V III. LS zrámcováno. CL 3 přešla do podřízenosti 3. ld.

 

Ke dni 1.1.1951 bylo V II. LO v Brně reorganizován na 2. leteckou technickou divizi.