Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

50. spojovací letecký pluk VÚ 8041 Kbely (1963-69)

12.07.2019

Od jara 1963 přešly vrtulníky z Klecan do Kbel (stabilní diverzní letiště Rakovník). Sestava se ustálila na jedné letce vrtulníků Mi-4 a dvou letkách Mi-1, spolu s technickým oddělením TO.

K 1.7.1963 v jeho prospěch působil 17. prapor prostředků zabezpečení navigace (prPZN), dále 8. letištní prapor a 4. provozní rota.

19.9.1963

Mi-4 9129

kpt. Strečko, ?, ?

Mladá

Při dotáčení rotoru, vedle přistával další vrtulník. Rozkývaný list narazil do trupu.

.

27.11.1963

Mi-1 1012

kpt. Mika

?

Při roztáčení rotoru vyklouzla páka spojky z ruky. Nastal prudký náraz při zapnutí rotoru. Poškozeny listy.

.

31.1.1964

Mi-1 0002

npor. Rýdl Jaroslav

?

Vysazení motoru ve 4. zatáčce. Přistání bez poškození.

.

8.4.1964

Mi-1 MU 5010

kpt. Fleger Jindřich Kbely Vrtulníku při motorové zkoušce, upoután lany, vlivem pozemní rezonance došlo k odlomení pravé podvozkové nohy, přetržení lan a k převrácení.

Výcvik pokračoval intenzívně, takže už 22.9.1964 mohl pluk předat připravené vrtulníkové letky armádám.

5.10.1964

Mi-4 6549

kpt. Srb Jan, ?, ?

?

Po přistání se zjistil propálený píst 5. válce.

.

20.10.1964

Mi-1 2007

mjr. Goldfus Valdemar

?

Vzlet zabořeného vrtulníku. Levé kolo se napodařilo vytáhnout. Převrácení.

.

21.2.1965

Mi-4 5149

kpt. Dufek Miloslav, ?, ?

Přerov Přeprava pacienta z Prahy do Žiliny. Vlétnutí za Přerovem do mraku v noci. Bez spojení a se ztrátou orientace se posádka rozhodla vrátit do Přerova.

.

14.7.1965

Mi-4 6149

kpt. Plichta Otto, ?, ?

Dobřany

Závada motoru. Vysazení výsadkářů. Přistání na letišti.

.

7.9.1965

Mi-1

kpt. Klika František

Markvarec

Při přistávání byla čepice mechanika nasáta rotorem. Poškozeny listy.

.

13.10.1965

Mi-4

npor. Dostál Miloš, ?, ?

?

Prasknutí reduktorového lože.

.

17.3.1966

Mi-1

por. Koma Jaroslav

?

Odpadnutí přídavné nádrže. Poškození listu.

.

4.5.1966

Mi-1

npor. Mihálík František

?

Závada motoru. Přistání do terénu. Poškozena ocasní vrtulka.

.

12.5.1966

Mi-1

kpt. Markéta Kopčová Trať Kbely-HK-Turnov-MB-Kbely. Závada radiostanice během nočního navigačního letu. Přistání v HK.

.  

30.6.1966

Mi-1

kpt. Pěnička Oldřich

U Kbel

Za letu v oblacích došlo k vysazení rádia a přístrojů. Baterie brzy vybita. Přistání do terénu.

Několik vrtulníků, zakoupených pro naše vojenské letectvo v Polsku během roku 1965, pocházelo z posledních vyráběných sérii. Byly to Mi-1M s hydraulickými posilovači v systému řízení a se zástavbou zařízení pro letecké ošetřování zemědělských a lesních kultur chemickými látkami, tedy vlastně Mi-1NCh. Pět z těchto vrtulníků převzal na jaře 1966 Svazarm. Zemědělské zařízení bylo demontováno a stroje byly do rejstříku civilních letadel zapsány jako OK-UVA, OK-UVC, OK-UVD, OK-UVE a OK-UVV. V srpnu téhož roku došlo v oblasti Lounska k ohrožení úrody chmele, což si vyžádalo okamžité ošetření kultur chemickými prostředky. Pro urychlenou záchranu zeleného zlata, jehož sklizeň se blížila, byla vypracována aplikace chemikálií, ke které se hodily pouze vrtulníky. Akce se ujalo čs. vojenské letectvo. Letecký útvar akcí pověřený požádal prostřednictvím nadřízených složek Svazarm o navrácení zmíněných vrtulníků verze Mi-1NCh. V dílnách útvaru byly pak urychleně vybaveny bočními nádržemi na chemikálie, postřikovacím zařízením a potřebnými rozvody a pohony. Akce proběhla úspěšně a chmel byl zachráněn.  

8.8.1966

Mi-1

npor. Kafka Jiří

?

Při postřiku chmelnic zachycení rotorem o stromy. Při prvním přistání nezvladatelné otáčení. Odlet na jinou plochu. Listy se ale destruovaly. Dopad na louku a převrácení.

.  

16.8.1966

Mi-1

mjr. Kirpal Tomáš

?

Po vzletu vysazení umělého horizontu.

.  

18.8.1966

Mi-1 1037

kpt. Chvátal František

?

Po vzletu v noci vysazení světla, osvětlení atd. Po minutě závada zmizela. Přistání. Odpojení baterie technikem.

Spojenecké cvičení Vltava 66.

Ke dni 1.10.1966 měl pluk ve stavu nadále 12 vrtulníků Mi-4 (VL velkých vrtulníků byl Václav Škvajn) a 30 vrtulníků Mi-1 (VL malých vrtulníků byl Tomáš Kirpal a VL malých vrtulníků byl František Klika). Jeho činnost zajišťoval 8. lpr a 16. prapor radiotechnického zabezpečení (prRTZ). VP pplk. Ivan Adam.

21.4.1967 

Mi-1

kpt. Roubal Antonín

?

Po vzletu z terénu v noci třesení a kolísání otáček motoru. Přistání. Závada magneta.

.

31.5.1967 

Mi-4 0599

kpt. Plichta Otto, ?, ?

?

Ztráta výkonu. Při přistávání do terénu vysazení motoru. Poškozena hlava rotoru. Znečištěny palivové filtry.

K pluku přišel pilot mjr. Albín Waldemar Žwak na funkci letovoda letky.

V létě 1967 odjela skupina pilotů (Bartek, Gbúr, Havlík, Jíša, Nusl, Vrtiška, Zahrádka) a techniků do výcvikového střediska Aeroflotu v Kremenčugu, kde proběhlo přeškolení na vrtulník Mi-8.

Od druhé půle roku 1967 se začala držet 24 hodinová pohotovost SAR.

Posádky vrtulníků Mi-4 vykonávaly nahodile i záchranné lety. Pacienti byli přepravováni před hlavní vchod ÚVN ve Střešovicích, později na hřišti před internou, nebo do Motola.

6.7.1967 

Mi-4

kpt. Berdník, kpt. Sejpal, kpt. Votýpka

Kbely

Pokles tlaku paliva. Přistání. Znečištěné filtry.

.

19.7.1967 

Mi-4

kpt. Dufek Miloslav, ?, ?

?

Závada 5. válce. Přistání do terénu.

helo3472.JPG (219218 bytes) L+K 22/67 (Pilot Jiří Zahrádka později přešel k VZS 031.)

15.8.1967 

Mi-1

mjr. Ptáček Josef

?

Třesení motoru. Přistání v terénu. Závada magneta.

Pro potřeby velitelství 3. letecké technické divize v létě 1967 u pluku vznikl samostatný vrtulníkový roj. 

6.2.1968

Mi-1 2009

+ npor. Koma Jaroslav

Sadská

Při letu v mracích na výšce 600 m ohlásil pilot tvoření námrazy. Dostal povolení stoupat nad mraky. Pád. Flatter? Useknutí ocasního nosníku. Letecká badatelna.

ZV ILS mjr. Ing. Bohumil Zíma.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

První let po okupaci až 26.9.1968.

K pluku přichází piloti od zrušeného 2. sbolp z Hradčan (obsazené Sovětskou armádou) k přeškolení na vrtulníky. Např. Karel Kožíšek, Ladislav Neméth, ..

7.1.1969

Mi-1 4027

kpt. Kneslík Miloslav

Horní Počernice

Přistání po vysazení generátoru v noci.

K 1.2.1969 měl pluk 7 vrtulníků Mi-4 a 20 vrtulníků Mi-1. Pluk měl 1. letku velkých vrtulníků s Mi-4 a 2. a 3. letku malých vrtulníků s Mi-1.

4.3.1969

Mi-1 2001

kpt. Kubeš Antonín

?

Poškozena ocasní vrtulka při pojíždění.

helo2830.jpg (96110 bytes), helo2831.jpg (77245 bytes), helo2829.jpg (71707 bytes), helo2839.jpg (84762 bytes) Jihlava, srpen 1969, VL mjr. Švajn, LL mjr. Žwak a palubní technik ?.

12.8.1969

Mi-1 6027

kpt. Kopčová Markéta

?

Náhlý pokles tlaku oleje. Přistání do terénu.

Vrtulníkový roj, předurčený pro velitelství 3. letecké technické divize, se osamostatnil mimo rámec pluku.

K 1.11.1969 se k 50. spojlp připojil 7. letecký oddíl s vrtulníky Mi-8 a letouny An-24, Il-14. Tím se úkoly pluku rozrostly o vojenské dopravní lety (i do zahraničí).

50. spojlp od 1.11.1969

 

Fotky laskavě poskytl pan Albín Žwak.

Odkazy :

L+K 1, 15/98, Kulič Evžen - U letectva je krásně, Svět křídel, 1998