Velitelství 4. letecké divize

15.10.2022

1.8.1945 z velitelství 1. čs. smíšené letecké divize  v Praze-Letňanech vzniklo Velitelství 4. letecké divize.

Velitelem divize plk. let. Lisický Mikuláš 31.7.1945-30.1.1947, pplk. let. Čermák Jan 30.1.1947- 5.3.1948, plk. let. Lisický Mikuláš 5.3.1948-1.10.1948.

Velitelství 4. letecké divize disponovalo čtyřmi letouny Po-2 a jedním Fw 58, které byly označeny písmeny BZ.

Podřízený 1. letecký pluk "Zvolenský", 2. letecký pluk, 3. letecký pluk.

3.8.1945 byl vydáno nařízení k přesunu 4. letecké divize na Slovensko.

10.8.1945 byl letoun W 34 od 2. leteckého pluku přidělen 4. letecké divizi.

4.9.1945 byl přesun ukončen.


helo5962.jpg (95836 bytes), helo5961.jpg (67586 bytes) Ján Režňák - zástupce velitele letiště v Trenčíně.

28.10.1945 v souvislosti s nařízením k postavení 1.3. ld bylo změněno číslování LP 1 na LP 10 a LP 2 na LP 12. Velitelství divize zároveň přešlo do podřízenosti nově vzniklého Velitelství letectva 4. oblasti.

Velitelství 4. letecké divize disponovalo čtyřmi letouny Po-2 a jedním Fw 58.

Od 1.1.1946 přiděleno krycí číslo VÚ 4524.

K 22.1.1946 bylo změněno číslování LP 10 na LP 1 a LP 12 na LP 2.

15.2.1946 byl LP 3 přejmenován na LP 30.

K 2.7.1946 ve stavu letoun C-8, letoun D-7b, v červnu 1946 dva letouny C-5.

Počátkem roku 1947 je ve stavu divize po jednom letounu Po-2, C 5, C 8, D 7b a Fw 58.

5.7.1947 nehoda letounu D-43 "BZ-3". Npor. Jozef Bornemisza. Piper L-4H OK-ZJL (z leteckého rejstříku vymazán 17.2.1949). V popředí Zlín Z-181 OK-ZZI. Oba letouny od Národný podnik Baťa Svit na letišti v Popradu. Zdroj.

Od 1.8.1947 podřízena nově zřízeného velitelství IV. leteckého sboru.

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------

6.3.1948 bylo nařízením částečně rámcováno velitelství IV. leteckého sboru. Veliteli 4. ld se podřízenosti dostala LP 44, Cvičná letka 4 a Spojovací letka 4. LP 2 byl rámcován.

K 30.4.1948 došlo ke zrušení velitelství IV. LS a všechny letecké jednotky na Slovensku byly podřízeny 4. letecké divizi. Od 1.5.1948 přešlo velitelství divize do přímé podřízenosti Velitelství letectva.

V létě 1948 byl LP 2 zrušen. Piloti přešli k LP 1.

Velitelem divize plk. let. Trnka Július 1.10.1948-7.2.1950.

Na přelomu roku 1948-49 letoun D-43 byl předán k LP 1.

V březnu 1949 převzala divize zajištění bojového výcviku stíhacích pilotů prostřednictvím Pilotního stíhacího kurzu, který byl začleněn k LP 1.

Od 1.10.1949 nové krycí číslo VÚ 7702. Velitelství 4. letecké divize od října 1949 mělo Letecký pluk 1 Zvolenský, Letecký pluk 30 Ostravský.

Ve stavu letouny K 65, K 68, D 44, C 2B, C 106.

Velitelem divize plk let. Fuksa Václav 7.2.1950 - 22.8.1951.


K 14.9.1950 byl nařízen přesun velitelství divize do Brna, zároveň předání LP 1 k 3. ld a převzetí LP 3 od 3. ld. Dále převzala LP 47.

V podřízení byl LP 3 v Brně, LP 30 "Ostravský" ve Stichovicích a LP 47 v Brně.

Velitelský roj 4. ld 1950-51.

K 1.10.1950 je Cvičná letka 3 podřízena veliteli 4. ld.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (LP 1 Zvolenský, LP 3, LP 5 a LP 8), LP 30 Ostravský, LP 47, LDP a LP 45.

K 15.1.1951 byla CL 3 a 4 zrušena.

Velitelství 4. ld bylo reorganizováno k 22.8.1951 na bitevní svazek 34. ld, jehož základem se stal LP 30 "Ostravský".

V srpnu 1951 přešel LP 3 pod 22. ld.

Poslední redislokace LP 47 se uskutečnila 14.9.1951, kdy byla shromážděna letecká technika (C-3) a personál na letišti Hradčany, kde se stal jádrem nové 46. bold.