Polička Politschka

MAPA.

01.09.2022

Historie.

od 1919 do 27.12.1921.

V roce 1920 byla založena První vojenská muniční továrna. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva. Podrobnosti.

11.9.1920 odpoledne přiletělo do Poličky letadlo na letecký den, ale při přistávání na louce za nádražím najelo do rýhy a poškodilo se tak, že muselo být dráhou převezeno do Prahy.

12.9.1920 se konal několikrát odložený letecký den. Počasí bylo konečně příznivé a tak kolem deváté hodiny přistálo na horním předměstí letadlo Hansa-Brandenburg C.I. Odtud pilot přeletěl na louku za prvním kopcem při střítežské silnici a zde byly pořádány vyhlídkové lety nad městem.

13.9.1920 před vzletem helo9806.jpg (320309 bytes).


od 27.12.1921 do prosince 1926.


 


Září 1923. Československé armádní manévry roku 1923 u Poličky (Svitav). Námětem cvičení byl vpád nepřátelské armády červených z Kladska do Čech a její zastavení moravskou a českou armádou modrých. Červené (nepřátelské) straně velel generál Votruba a byla složena z jednotek Čtvrté pěší divize a První jezdecké brigády. Modrá strana koordinovaně postupovala proti nepříteli pod velením generála Podhajského. Ředitelem celých manévrů byl náčelník hlavního štábu československé armády generál Mittelhausser.

Pět Leteckých rot s 50 letouny. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota 2, 32, 34 a 71, olomoucká Letecká rota 1, 3, 33, vajnorská Letecká rota 6, nitranská Letecká rota 5, 8, 31 a košická Letecká rota 7. Letecký personál Učiliště pro letectvo byl přidělen ke straně červené.

Ve středu 5.9.1923 v 7 hodin ráno přistálo u Líšně (okres Brno-město) vojenské letadlo č. 77 pro poruchu stroje. Původně mělo přistát u Kunštátu (okres Blansko), kde se konalo vojenské cvičení, ale pro hustou mlhu nemohlo přistát a doletělo až k Líšni. Ke zranění osob nedošlo. Odkud letělo?

6.9.1923 u Nového Města na Moravě v mlze nouzově přistála dvě letadla vracející se z manévrů u Poličky. Jedno letadlo přistálo u školy v Nové Vsi, stroj se při přistání poškodil. Druhé po přistání u Pohledce po malé opravě odletělo do Litomyšle.

7.9.1923 odpoledne u obce Vendolí bylo cvičení zakončeno přehlídkou vojska konanou za účasti ministra národní obrany Františka Udržala a dalších významných osob. vhu.cz  Video.


9.2.1924 před polednem nedaleko Lezníku na trati z Prahy do Olomouce nouzově přistálo letadlo pro poruchu motoru. Druhý den přijeli z Prahy mechanici, letadlo rozmontovali, dopravili na nádraží v Poličce a odvezli do Prahy.


Výroba leteckých pum. Od kdy?

Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 50 kg vz. 25 a Letecká puma 100 kg vz. 25.


, , od prosince 1926 do 1939.


16.3.1927 proběhlo ustavující valné shromáždění Místní skupiny Masarykovy Letecké Ligy v Poličce.


V březnu 1928 se Letecká povětrnostní stanice 1 Ústí nad Orlicí přestěhovala do Poličky. Provoz od 1.4.1928. helo9224.jpg (3212783 bytes) Stav z roku 2015.


6.9.1929 vynucené přistání Františka Malkovského s letounem Avia B 33.8 pro špatné počasí. Podrobnosti.

Počátky létání v Poličce spadají do roku 1929, kdy byla založena Organizace občanstva pro pokrok v letectví a pro jeho využití k obraně a rozkvětu státu. V prvních letech se činnost soustředila především na popularizaci a propagaci letectví mezi občany a na rozšíření členské základny.


Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 20 kg vz. 30.

Od 1.4.1930 Letecká povětrnostní stanice 5 (SV - Polička).


Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 50 kg vz. 31.

13.9.1931 letecký den, pořádaný Místní skupinou MLL v Poličce, se zdařil, ačkoli ještě před polednem pršelo. Letecké produkci, prováděné čtyřmi letouny MLL Olomouc přihlíželo velké množství diváků z Poličky a okolí a asi 90 občanů a 20 dětí se zúčastnilo vyhlídkových letů od místa startu u Limberského Dvoru v okruhu nad Poličkou a zpět. Letecká produkce proběhla klidně, bez nehody a přihlížející byli nadšeni podívanou na výkony pilotů, skvěle ovládajících své stroje.

helo9223.jpg (96847 bytes)

31.12.1931 se Letecká povětrnostní stanice 5 Polička přesunula do Německého Bodu.


26.9.1932 brzy ráno nad Poličkou bylo pozorováno celkem šest balonů s posádkou, letících k severu. Vzduchoplavci odstartovali 25.9.1932 ze švýcarského města Basel během Coupe Aéronautique Gordon Bennett.


13.4.1933 v 11.25 hod. poblíž Jedlové byl vojenským letounem donucen ke přistání německý balon, který o půlnoci vzlétl z Berlína. Po předvedení dvou letců, 42letý obchodník Karl Hans Krause a 32letý ing. Anton Treumer, na okresní úřad a důkladném vyšetření a prohledání byli i se složeným balonem naloženi na odpolední vlak a odesláni zpět do Německa.

17.9.1933 poblíž Bukoviny přistání v husté mlze do brambor. V troskách letounu z Kbel zůstali zaklíněni pilot četař Miloš Kopecký a npor. Karel Náprstek. Rozbité letadlo bylo odvezeno do Hradce Králové. Dne 23.9.1933 byli oba propuštěni z poličské nemocnice.


Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 20 kg vz. 34. Letecká puma 50 kg vz. 34. Letecká puma 100 kg vz. 34. Letecká puma 200 kg vz. 34.

Snaha začít samostatně létat vedla k tomu, že byla zakoupena stavebnice kluzáku Skaut a v roce 1934 byly zakoupeny kluzáky Zlin  Z V a Zlin Z VI.

Výstavba dřevěného hangáru na prvním terénním plató nad městem pod Velkým vrchem.

18.5.1934 zloději ukradli levé boční dveře rozestavěného hangáru.

2.9.1934 Místní skupina MLL v Poličce uspořádala letecký den, který se těšil veliké přízni nejen místních občanů, ale i ze vzdáleného okolí, kterých se, navzdory nepříznivému počasí sešlo okolo čtyř tisíc. Kvůli nečekanému zájmu o letecký den byly z Poličky vypraveny tři zvláštní vlaky, stavějící u letiště, které se rozkládalo na louce poblíž dnešní zastávky Pomezí mezi silnicí a kolejemi, na programu dne byla letecká akrobacie v podání MLL Olomouc a vyhlídkové lety.

7.9.1934 Místní skupina MLL v Poličce pořádala slavnost otevření hangáru na Velkém vrchu, spojenou se zahájením kurzu bezmotorového létání, ke kterému se přihlásilo 13 zájemců. Slavnosti byli přítomni zástupci veřejných úřadů v čele s okresním hejtmanem dr. Žižkou a starostou města panem Adolfem Klimešem.

PO MLL v Poličce organizoval Kursy bezmotorového létání, konané nejprve na svahu v nedalekém Telecím a následně i na svahu přímo u letiště. Konaly se pod vedením npor. Jaroslava Klíra na kluzácích Skaut, Zlín Z V-35 a Zlín Z VI. Zkoušely se i autostarty.

Svahové letiště u obce Telecí .

Npor. Klír s kluzákem Zlín Z V na svahu u obce Telecí v roce 1935 .

Kluzáky startovaly pomocí gumového lana .


Od 1.9.1935 Letecká radiotelegrafní stanice 13 (SV - Polička).


V dalších letech byl na kluzák Zlín Z VI namontován pomocný motor z motocyklu.


Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 10 kg vz. 37. Letecká puma osvětlovací vz. 37.

27.1.1937 dorostenecký odbor Místní skupiny MLL v Poličce uspořádal pro žáky chlapeckých škol a pro studenty gymnázia přednášky o letecké výchově. Přednášku o mravní výchově letce přednesl v pracovně chlapeckých škol v Poličce pan Radiměřský.

Výstavba letiště pro posilové letecké jednotky.

Od roku 1937 byla na Velkém vrchu zahájena stavba vojenského polního letiště asi 600 m ve směru 09/27. Zároveň armáda podporovala výkup pozemků zahájený Místní skupinou MLL v Poličce v místech stávajícího letiště.


Vojenská muniční továrna číslo 1 nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 500 kg vz. 38.

První vojenská muniční továrna měla protileteckou obranu.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti. Poličská Skupina OPL I/154 měla v podřízenosti:

-baterie - 1, 2, 6/154 s 8,35 cm PLK vz.22

-dvě stálé roty kulometů proti letadlům 1/21, 2/21 srKPL. Jednalo se organizační celky, které byly vytvořeny až v době uvádění čs. armády do stavu zvýšené bojové pohotovosti během mnichovské krize, konkrétně v době vyhlášení tzv. „plánu C“, tj. povolání záložníků na zvláštní cvičení realizované 13.9.1938. Celkem bylo vytvořeno 48 srKPL, které většinou dosáhly bojové pohotovosti 15.9.1938. Každá z těchto rot disponovala 12 ks 7,92 mm kulometu vz. 26, rozdělených do tří čet.

, helo9224.jpg (3212783 bytes) 2015.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

6.10.1938 byl MNO vydán rozkaz, aby továrna byla do neděle 9.10.1938 evakuována. Během tří dnů bylo z Poličky odesláno na 53 vagónů různých strojů a výbušnin do Bohuslavic nad Vláří (okres Zlín). Do areálu továrny byla také evakuována munice a vojensky materiál z ostatních území obsazených německou armádou.

24.10.1938, byla část Poličky, kde ležela vojenská továrna, uvolněna německou okupační armádou a opětovně obsazena naší armádou. Pod tlakem opětovného zahájeni výroby v co nejkratší době, bylo rozhodnuto znovu obnovit továrnu v Poličce, protože díky obrovským návozům materiálu a snahou o jeho alespoň improvizovanou ochranu nebyla továrna v Bohuslavicích nad Vláří stále dokončena. A na pokyn ministerstva k dalšímu kolu hry „Stroje a zařízení hejbejte se“, následoval přesun četného vybavení zpět.

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, jejichž dobudování bylo po provedené revisi stornováno: Louny, Rakovník, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí - Mezimostí, Praha - sportovní letiště, Holešov, Třebíč, Telč, Čejč, Trnava, Topolčany, Púchov - Beluša, Svatý Kříž nad Hronom, Chynorany, Piešťany II, Lešť, Ivančice, Hranice, Židlochovice, Polička.


V lednu 1939 Škodovka dostala objednávku na 25 000 kusů 20 kg ostrých leteckých pum vz. 34 za téměř milion korun. Kde se vyráběly?

V únoru 1939 byla dostavěna Vojenská muniční továrna číslo 2, zkratkou VMT-2, později se nazývala v dokumentech jen VT-2 v Bohuslavicích nad Vláří a ihned byla zahájena pokusná výroba dělostřelecké a ženijní munice.

Okupace ČSR znamenala ukončení letecké činnosti a ztrátu hangáru i kluzáků.


 Opět výroba leteckých pum?


 


 


 


Letecká hláska-Flugwache 3 na Velkém vrchu 604 m n m patřila pod Flugwachkommando Brünn.

2.3.1944 zničení letounu Ju 87 WNr. 2996 "6Q+MX" a poškození letounu Ju 87 "DJ+HM" od pardubické 5./SG 151 při nouzovém přistání na záda. Pilot Uffz. Willi Ziegler zraněn, druhý člen posádky Ogefr. Walter Majunke zahynul. MAPA.


8.5.1945 sovětský letoun shodil dvě pumy. Jedna nevybuchla a druhá zabila jednoho občana.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

10.5.1945 stíhačky od 10 гиад, 10 иак, 8 ВА z Dolního Benešova prováděly průzkum u Žamberka (okres Ústí nad Orlicí), Hradce Králové, Kolína, Hlinska (okres Chrudim) a Poličky. Deník stíhacího korpusu.

Továriš Brežněv prilétajet , .

Hospoda Pivovar a oslava vítězství .

Po válce byl nalezen pouze kluzák Zlin Z VI, který však byl skladován ve vlhkém prostředí a pro létání byl již nepoužitelný. 

V roce 1945 byla ustaven ČNA odbočka Polička a plachtaři se pustili s elánem do práce. Nejvíce starostí bylo s výkupem pozemků od zemědělců pro stavbu areálu aeroklubu na litomyšlském kopci. Odbočce byl přidělen kluzák ŠK 38.

Pomocí navážky se zřídila tzv. krátká dráha 18/36.

Po válce v Poličce delaborace válečných leteckých pum.


 


 


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


Stavba hangáru.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

 

 

V 80. letech zavedena výroba leteckých pum 100 kg a 250 kg včetně mechanické výroby.