Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Polička Politschka

MAPA.

25.03.2022

Historie.

od 1919 do 27.12.1921.

V roce 1920 byla založena První vojenská muniční továrna. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva. Výroba leteckých pum. Od kdy? Podrobnosti.

11.9.1920 odpoledne přiletělo do Poličky letadlo na letecký den, ale při přistávání na louce za nádražím najelo do rýhy a poškodilo se tak, že muselo být dráhou převezeno do Prahy.

12.9.1920 se konal několikrát odložený letecký den. Počasí bylo konečně příznivé a tak kolem deváté hodiny přistálo na horním předměstí letadlo Hansa-Brandenburg C.I. Odtud pilot přeletěl na louku za prvním kopcem při střítežské silnici a zde byly pořádány vyhlídkové lety nad městem.

13.9.1920 před vzletem helo9806.jpg (320309 bytes).


od 27.12.1921 do prosince 1926.


 


Září 1923. Československé armádní manévry roku 1923 u Poličky (Svitav). Námětem cvičení byl vpád nepřátelské armády červených z Kladska do Čech a její zastavení moravskou a českou armádou modrých. Červené (nepřátelské) straně velel generál Votruba a byla složena z jednotek Čtvrté pěší divize a První jezdecké brigády. Modrá strana koordinovaně postupovala proti nepříteli pod velením generála Podhajského. Ředitelem celých manévrů byl náčelník hlavního štábu československé armády generál Mittelhausser.

Pět Leteckých rot s 50 letouny. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota 2, 32, 34 a 71, olomoucká Letecká rota 1, 3, 33, vajnorská Letecká rota 6, nitranská Letecká rota 5, 8, 31 a košická Letecká rota 7. Letecký personál Učiliště pro letectvo byl přidělen ke straně červené.

Ve středu 5.9.1923 v 7 hodin ráno přistálo u Líšně (okres Brno-město) vojenské letadlo č. 77 pro poruchu stroje. Původně mělo přistát u Kunštátu (okres Blansko), kde se konalo vojenské cvičení, ale pro hustou mlhu nemohlo přistát a doletělo až k Líšni. Ke zranění osob nedošlo. Odkud letělo?

6.9.1923 u Nového Města na Moravě v mlze nouzově přistála dvě letadla vracející se z manévrů u Poličky. Jedno letadlo přistálo u školy v Nové Vsi, stroj se při přistání poškodil. Druhé po přistání u Pohledce po malé opravě odletělo do Litomyšle.

7.9.1923 odpoledne u obce Vendolí bylo cvičení zakončeno přehlídkou vojska konanou za účasti ministra národní obrany Františka Udržala a dalších významných osob. vhu.cz  Video.


9.2.1924 před polednem nedaleko Lezníku na trati z Prahy do Olomouce nouzově přistálo letadlo pro poruchu motoru. Druhý den přijeli z Prahy mechanici, letadlo rozmontovali, dopravili na nádraží v Poličce a odvezli do Prahy.


 


, , od prosince 1926 do 1939.


16.3.1927 proběhlo ustavující valné shromáždění Místní skupiny Masarykovy Letecké Ligy v Poličce.


V březnu 1928 se Letecká povětrnostní stanice 1 Ústí nad Orlicí přestěhovala do Poličky. Provoz od 1.4.1928. helo9224.jpg (3212783 bytes) Stav z roku 2015.


6.9.1929 vynucené přistání Františka Malkovského s letounem Avia B 33.8 pro špatné počasí. Podrobnosti.

Počátky létání v Poličce spadají do roku 1929, kdy byla založena Organizace občanstva pro pokrok v letectví a pro jeho využití k obraně a rozkvětu státu. V prvních letech se činnost soustředila především na popularizaci a propagaci letectví mezi občany a na rozšíření členské základny.


Od 1.4.1930 Letecká povětrnostní stanice 5 (SV - Polička).


13.9.1931 letecký den, pořádaný Místní skupinou MLL v Poličce, se zdařil, ačkoli ještě před polednem pršelo. Letecké produkci, prováděné čtyřmi letouny MLL Olomouc přihlíželo velké množství diváků z Poličky a okolí a asi 90 občanů a 20 dětí se zúčastnilo vyhlídkových letů od místa startu u Limberského Dvoru v okruhu nad Poličkou a zpět. Letecká produkce proběhla klidně, bez nehody a přihlížející byli nadšeni podívanou na výkony pilotů, skvěle ovládajících své stroje.

helo9223.jpg (96847 bytes)

31.12.1931 se Letecká povětrnostní stanice 5 Polička přesunula do Německého Bodu.


26.9.1932 brzy ráno nad Poličkou bylo pozorováno celkem šest balonů s posádkou, letících k severu. Vzduchoplavci odstartovali 25.9.1932 ze švýcarského města Basel během Coupe Aéronautique Gordon Bennett.


13.4.1933 v 11.25 hod. poblíž Jedlové byl vojenským letounem donucen ke přistání německý balon, který o půlnoci vzlétl z Berlína. Po předvedení dvou letců, 42letý obchodník Karl Hans Krause a 32letý ing. Anton Treumer, na okresní úřad a důkladném vyšetření a prohledání byli i se složeným balonem naloženi na odpolední vlak a odesláni zpět do Německa.

17.9.1933 poblíž Bukoviny přistání v husté mlze do brambor. V troskách letounu z Kbel zůstali zaklíněni pilot četař Miloš Kopecký a npor. Karel Náprstek. Rozbité letadlo bylo odvezeno do Hradce Králové. Dne 23.9.1933 byli oba propuštěni z poličské nemocnice.


Snaha začít samostatně létat vedla k tomu, že byla zakoupena stavebnice kluzáku Skaut a v roce 1934 byly zakoupeny kluzáky Zlin  Z V a Zlin Z VI.

Výstavba dřevěného hangáru na prvním terénním plató nad městem pod Velkým vrchem.

18.5.1934 zloději ukradli levé boční dveře rozestavěného hangáru.

2.9.1934 Místní skupina MLL v Poličce uspořádala letecký den, který se těšil veliké přízni nejen místních občanů, ale i ze vzdáleného okolí, kterých se, navzdory nepříznivému počasí sešlo okolo čtyř tisíc. Kvůli nečekanému zájmu o letecký den byly z Poličky vypraveny tři zvláštní vlaky, stavějící u letiště, které se rozkládalo na louce poblíž dnešní zastávky Pomezí mezi silnicí a kolejemi, na programu dne byla letecká akrobacie v podání MLL Olomouc a vyhlídkové lety.

7.9.1934 Místní skupina MLL v Poličce pořádala slavnost otevření hangáru na Velkém vrchu, spojenou se zahájením kurzu bezmotorového létání, ke kterému se přihlásilo 13 zájemců. Slavnosti byli přítomni zástupci veřejných úřadů v čele s okresním hejtmanem dr. Žižkou a starostou města panem Adolfem Klimešem.

PO MLL v Poličce organizoval Kursy bezmotorového létání, konané nejprve na svahu v nedalekém Telecím a následně i na svahu přímo u letiště. Konaly se pod vedením npor. Jaroslava Klíra na kluzácích Skaut, Zlín Z V-35 a Zlín Z VI. Zkoušely se i autostarty.

Svahové letiště u obce Telecí .

Npor. Klír s kluzákem Zlín Z V na svahu u obce Telecí v roce 1935 .

Kluzáky startovaly pomocí gumového lana .


Od 1.9.1935 Letecká radiotelegrafní stanice 13 (SV - Polička).


V dalších letech byl na kluzák Zlín Z VI namontován pomocný motor z motocyklu.


27.1.1937 dorostenecký odbor Místní skupiny MLL v Poličce uspořádal pro žáky chlapeckých škol a pro studenty gymnázia přednášky o letecké výchově. Přednášku o mravní výchově letce přednesl v pracovně chlapeckých škol v Poličce pan Radiměřský.

Výstavba letiště pro posilové letecké jednotky.

Od roku 1937 byla na Velkém vrchu zahájena stavba vojenského polního letiště asi 600 m ve směru 09/27. Zároveň armáda podporovala výkup pozemků zahájený Místní skupinou MLL v Poličce v místech stávajícího letiště.


První vojenská muniční továrna měla protileteckou obranu.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti. Poličská Skupina OPL I/154 měla v podřízenosti:

-baterie - 1, 2, 6/154 s 8,35 cm PLK vz.22

-dvě stálé roty kulometů proti letadlům 1/21, 2/21 srKPL. Jednalo se organizační celky, které byly vytvořeny až v době uvádění čs. armády do stavu zvýšené bojové pohotovosti během mnichovské krize, konkrétně v době vyhlášení tzv. „plánu C“, tj. povolání záložníků na zvláštní cvičení realizované 13.9.1938. Celkem bylo vytvořeno 48 srKPL, které většinou dosáhly bojové pohotovosti 15.9.1938. Každá z těchto rot disponovala 12 ks 7,92 mm kulometu vz. 26, rozdělených do tří čet.

, helo9224.jpg (3212783 bytes) 2015.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

6.10.1938 byl MNO vydán rozkaz, aby továrna byla do neděle 9.10.1938 evakuována. Během tří dnů bylo z Poličky odesláno na 53 vagónů různých strojů a výbušnin do Bohuslavic nad Vláří (okres Zlín). Do areálu továrny byla také evakuována munice a vojensky materiál z ostatních území obsazených německou armádou.

24.10.1938, byla část Poličky, kde ležela vojenská továrna, uvolněna německou okupační armádou a opětovně obsazena naší armádou. Pod tlakem opětovného zahájeni výroby v co nejkratší době, bylo rozhodnuto znovu obnovit továrnu v Poličce, protože díky obrovským návozům materiálu a snahou o jeho alespoň improvizovanou ochranu nebyla továrna v Bohuslavicích stále dokončena. A na pokyn ministerstva k dalšímu kolu hry „Stroje a zařízení hejbejte se“, následoval přesun četného vybavení zpět.

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, jejichž dobudování bylo po provedené revisi stornováno: Louny, Rakovník, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí - Mezimostí, Praha - sportovní letiště, Holešov, Třebíč, Telč, Čejč, Trnava, Topolčany, Púchov - Beluša, Svatý Kříž nad Hronom, Chynorany, Piešťany II, Lešť, Ivančice, Hranice, Židlochovice, Polička.


Okupace ČSR znamenala ukončení letecké činnosti a ztrátu hangáru i kluzáků.


 Opět výroba leteckých pum?


 


 


 


Letecká hláska-Flugwache 3 na Velkém vrchu 604 m n m patřila pod Flugwachkommando Brünn.

2.3.1944 zničení letounu Ju 87 WNr. 2996 "6Q+MX" a poškození letounu Ju 87 "DJ+HM" od pardubické 5./SG 151 při nouzovém přistání na záda. Pilot Uffz. Willi Ziegler zraněn, druhý člen posádky Ogefr. Walter Majunke zahynul. MAPA.


8.5.1945 sovětský letoun shodil dvě pumy. Jedna nevybuchla a druhá zabila jednoho občana.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

10.5.1945 stíhačky od 10 гиад, 10 иак, 8 ВА z Dolního Benešova prováděly průzkum u Žamberka (okres Ústí nad Orlicí), Hradce Králové, Kolína, Hlinska (okres Chrudim) a Poličky. Deník stíhacího korpusu.

Továriš Brežněv prilétajet , .

Hospoda Pivovar a oslava vítězství .

Po válce byl nalezen pouze kluzák Zlin Z VI, který však byl skladován ve vlhkém prostředí a pro létání byl již nepoužitelný. 

V roce 1945 byla ustaven ČNA odbočka Polička a plachtaři se pustili s elánem do práce. Nejvíce starostí bylo s výkupem pozemků od zemědělců pro stavbu areálu aeroklubu na litomyšlském kopci. Odbočce byl přidělen kluzák ŠK 38.

Pomocí navážky se zřídila tzv. krátká dráha 18/36.

Po válce v Poličce delaborace válečných leteckých pum.


 


 


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


Stavba hangáru.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

 

 

V 80. letech zavedena výroba leteckých pum 100 kg a 250 kg včetně mechanické výroby.