10. letecká armáda Hradec Králové VÚ 5982

27.10.2016

K 1.10.1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda letectva a protivzdušné obrany státu pod velením plk. Zdeňka Kamenického.

Nařízením NGŠ ČSLA č. j. 006190/OMS z 22.4.1961 zřízen 1. ssls. Od 1.9.1961 je z 7. A LaPVOS vyčleněno letectvo, které vytváří 1. samostatný smíšený letecký sbor, jemuž velí genmjr. Jozef Kúkel. (1. sld, 2. sbold, 34. sbold, ..) V podřízenosti měl velitelský roj.

Nařízením NGŠ ČSLA č. j. 008442/18/62-OMS z 21.3.1962 se 1.5.1962 z něj vytváří 10. letecká armáda, mající v podřízenosti jednak "součásti velitelství", "bojové součásti" a "týl".

Pro potřeby štábu svazu vznikl velitelský roj VÚ 5982/VL. Piloti - Šmída, npor. Milan Fabík, kpt. Řehounek František, .. Palubní technici - Falta Jaromír.

Inspektora pro vrtulníky u 10. LA dělal pplk. Josef Pinkas a inspektora pilotů mjr. Jiří Zahrádka.

13.6.1963

Mi-1 4013

gemjr. Kúkel Jozef

Hradec Králové

Nechal si to nahodit inspektorem Zahrádkou a pokusil se o vzlet. Rozbil to. Neměl žádný výcvik.

10. provozní prapor Hradec Králové, 10. letecký spojovací pluk Klecany.

10. LA měla v podřízenosti:

1. sld, 31. prapor spojení a RTZ, 131. spojovací rota

2. sbold, 32. prapor spojení a RTZ

25. bolp, 11. l pr, 1. pr pzn

34. sbold, 34. prapor spojení a RTZ

1. dvlp, 25. l pr, 52. pr pzn

45. dpzlp, 30. l pr, 53. pr pzn

47. pzlp, 22. l pr, 2. pr pzn, 102. spojovací rota

50. spojlp, 8. l pr, 16. pr pzn

Od 1.9.1963 byly prapory PZN "přejmenovány" na prapory RTZ.

Samostatnou kapitolou podřízených útvarů tvořily "jednotky zvláštního určení" - tzv."S" roty. 1.9.1962 byly vytvořeny  letištní a PZN  roty “S“. Byly v podřízení letištních praporů a byly určeny pro zabezpečení určených leteckých pluků "spojeneckého letectva". Technika byla vždy na nejmodernějším stupni - byla obměnována !

1.9.1963 spolu se změnou názvu jednotek PZN  na RTZ (č. j. 005045-OMS-1963) byly tyto reorganizovány na letištní a RTZ  roty „S“. V roce 1965 byly "rozděleny" na samostatné "S" roty letištního zabezpečení (u letištních praporů) a "S" roty RTZ u praporů RTZ. 

V Mladé: 22. letištní rota "S", 2. rota RTZ "S", v Pardubicích: 6. letištní rota "S", 22. rota RTZ "S", v Bechyni: 10. letištní rota "S", 10. rota RTZ "S", v Hradčanech: 7. letištní rota "S", 46. rota RTZ "S", v Čáslavi: 21. letištní rota "S", v Náměšti: 19. letištní rota "S".

Byly "obklopeny"nejvyšším stupňem utajení a "moc se toho ven nedostalo"!!!

V podřízenosti 10. LA byla od 1.9.1963 1. spojovací letky Bory, 4. spojovací letka Bechyně a 2. spojovací letka Trenčín. Od 1.9.1964 letky přešly pod 1. a 4. armádu a 2. vojenský okruh.

V letech 1964-74 byly vrtulníky u vojskového letectva.

V podřízenosti byl od 1.7.1965 10. prtlo na letiště Přerov.

2.9.1965

Mi-4

npor. Fabík Milan

?

Propálený píst 5. válce.

13.9.1966

Mi-4

npor. Fabík Milan

?

Oblétávání bouřky. Přistání do terénu s větrem až 30 m/sec. Čekání 20 min s roztočeným rotorem. Poté odlet. Poškozeny dorazy listů.

V roce 1967 byl velitelský roj VÚ 5982/VL "rozšířen" na 10. velitelskou letku VÚ 3565.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

21.8.1968

Mi-1 3003 4.vrlt

Chadalík Vladimír pplk., ?

Let z Havlíčkova Brodu, přes Tábor do Straubingu v NSR.

 Podrobnosti

Genpor. Kúkel Jozef byl po srpnu 1969 vystřídán genmjr. Remkem Jozefem. Ten velel 10. LA do roku 1973.

Týlové a zabezpečovací útvary v podřízení 10. LA:

10. Armádní Sklad Leteckého Technického Materiálu

10. Armádní Sklad Letecké Munice

10. Armádní Letecká Základna

10. Armádní Karto reprodukční odřad

3. letecká technická divize (Pardubice/Čáslav), 5. letecká technická divize (Olomouc)

2., 3. letecký stavební prapor, 49., 50., 57., 58. autoprapor

V roce 1969 byl zrušen 10. prtlo na letiště Přerov.

Že letectvo soustředěné v 10. LA představovalo obrovskou sílu, dokumentuje stav letadel udržovaných v bojové pohotovosti k 30.6.1969 :

Letadla stíhací                                           131 (MiG-19S, MiG-19PM, MiG-21F, MiG-21PFM)

             stíhací bombardovací                     178 (MiG-15bis, Su-7BM, Su-7BKL)

             průzkumných                                 122 (MiG-15bisR, Il-28R, MiG-21FR, L-29R, Il-14FG)

             radiotechnické                                 17 (Il-28RT, Il-14RT, Il-14RTR)

             dopravní výsadkové                       32 (Il-14T, An-2)

             spojovací                                           7 (L-200)

             cvičné                                              44 (UTI MiG-15, L-29)

                 vrtulníky "malé"  (Mi-1, Mi-4) a "velké" (Mi-8)

Velitel 10. LA byl genmjr. Kopřiva Jindřich v letech 1973-1976.

V roce 1974 převedení vrtulníků od vojskového letectva pod 10. LA. Byl začleněn nový 51. vrtulníkový pluk v Prostějově. 10. LA měla vrtulníkové opravny v Brně a Havlíčkově Brodě.

1.  a 4. středisko bojového velení letectva vzniklo 1.9.1974. Podléhala velitelství 10. letecké armády a nacházela se v posádce Hradec Králové. 1. středisko používalo krycí číslo VÚ 3392 a 4. středisko VÚ 3400. Oba útvary zanikly 31.10.1987 a nahradila je velitelství letectva 1. a 4. armády.

Na oddělení řízení vojskového letectva 10. LA byl plk. Antonín Papoušek.

ITP OŘVL 10. LA plk. Ing. Adolf Šafra.

OŘVL 10. LA odborně řídilo:

OŘVL ZVO v Táboře - 41. spojovací letka a 42. spojovací letka v Havlíčkově Brodě

OVL 1. A v Příbrami - 11. vrtulníková letka a 1. spojovací letka na Borech

OVL 4. A v Písku - 4. spojovací letka a 14. vrtulníková letka v Bechyni.

2. spojlt v Trenčíně.

Velitel 10. LA byl genmjr. Bolcha Štefan v roce 1976, kterého ale ještě v tomto roce vystřídal genpor. Matyáš Jaroslav.

V 80. letech byli na oddělení bojové přípravy (gen. Jaromír Úlehla) 10. LA starší inspektor pilot vrtulníků plk. Ing. František Bečka a plk. Ing. Zdeněk Dvorník (k 10. LA přichází v roce 1981).

16.2.1982

Mi-4 8545 41.spojlt

plk. Šafra Adolf

Havlíčkův Brod

Třesení vrtulníku. Závada 3 vysokonapěťových kabelů a 1 svíčky.

Velitel 10. LA genmjr. Štorek Zdeněk v letech 1983 - 1986.

František Bečka a Zdeněk Dvorník zorganizovali a 11.10.1984 na letišti Bory se podařilo vyfotit skupinu všech tehdy sloužících typů vrtulníkůhelo3618.jpg (778493 bytes). Foto Václav Jukl.

10. v lt  byla zrušena v listopadu 1985. Nově utvořen roj, podřízený 1. smdlp Mošnov.

V roce 1985 byla přímo začleněn pod 10. LA 1. letka velení a průzkumu v Líních, 11. vrtulníkový pluk na Borech, 31. smíšená letka velení a průzkumu v Bechyni, 52. letka velení a průzkumu v Havlíčkově Brodě.

U 1. ltvpz byly vrtulníkové odřady. 1. vro byl příslušný k 1. tankové divizi ve Slaném, 2. vro k 2. motostřelecké divizi Sušice, 19. vro k 19. motostřelecké divizi Plzeň a 20. vro k 20. motostřelecké divizi Karlovy vary. U 31. smltvpz byly dva vrtulníkové odřady. 9. vro pro 9. tankovou divizi v Táboře a 15. vro pro 15. motostřeleckou divizi v Č. Budějovicích. U 52. ltvpz byly dva vrtulníkové odřady. 3. vro v Prostějově pro 3. motostřeleckou divizi v Kroměříži a 4. vro v Havlíčkově Brodě pro 4. tankovou divizi v v Havlíčkově Brodě.

Přes velitelství 10. LA byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení ZVO.

Na oddělení řízení vojskového letectva 10. LA byl od roku 1985 plk. Jaroslav Hejna (k 10. LA přichází v roce 1983).

Od roku 1986 do 1990 byl velitelem 10. LA gen. Ing. Ladislav Sochor.

Odřady se osamostatnily asi v roce 1986. Byly vyjmuty z podřízenosti 1. ltvpz, 31. smltvpz a 52. ltvpz a dány do přímé podřízenosti 10. LA v Hradci Králové. Odřady ale nadále s letkami úzce spolupracovali.

Z podřízenosti 10. LA přechází 31. smíšená letka velení a průzkumu, 9. vrtulníkový odřad a 15. vrtulníkový odřad v Bechyni, na základě nařízení NGŠ č. j. 0011970/80 ze dne 27.4.1987 do přímé podřízenosti velitele ZVO. 3. vrtulníkový odřad přešel též do podřízenosti velitele ZVO a přemístil se z Prostějova do Havlíčkova Brodu.

Z podřízenosti 10. LA přechází do 1. A v Příbrami 1. letka velení a průzkumu v Líních.

Z podřízenosti 10. LA přechází do 4. A v Písku 52. letku velení a průzkumu v Havlíčkově Brodě.

V roce 1989 je provedena další reorganizace. Při ZVO v Táboře vzniká Velitelství vojskového letectva a jeho velitelem se stává dosavadní zástupce velitele 10. LA genmjr. Josef Diblík.

11. vrtulníkový pluk, 111. prapor letištního zabebezpečení a 11. rota spojení a RTZ na na Borech přechází v roce 1988 pod 1. A a vrtulníky 51. vrtulníkového pluku  51. prapor letištního zabezpečení a rota spojení a RTZ v Prostějově v roce 1989 pod 4. A.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

9. února 1990 dosavadní náčelník štábu 10. LA genmjr. Ing. Ján Váňa převzal funkci velitele od genpor. Ing. Ladislava Sochora.

K 31. květnu 1990 je 30. bilp vyjmut z podřízenosti 34. sbold a předán do přímé podřízenosti veliteli 10. LA.

Nařízením NGŠ-1. zástupce min.obrany č. j. 0010410/81 ze dne 24.4.1990 bylo k 1. říjnu 1990 reorganizováno velitelství 10. LA na velitelství 1. smíšeného leteckého sboru.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003

Zpracoval Stanislav Vystavěl.