34. velitelská letka Čáslav VÚ 6908

12.07.2019

K 1.9.1969 byla zřízena 34. velitelská letka pro 34. sbold.

Velitelem letky po celou dobu existence byl pplk. Ing. Zdeněk Hammer. Ve velení letky velkých vrtulníků se vystřídali mjr. Jiří Daněk (1969 až 1970) a kpt. Ladislav Berger (1970 až 1974), u letky malých vrtulníků mjr. Jaroslav Kubica (1969 až 1969 až 1970) a mjr. Jan Martinec (1971 až 1974). Letový park představovalo šest vrtulníků Mi-4, které později doplnily dva až tři vrtulníky Mi-1, z toho jeden ve cvičné verzi. Kromě vrtulníků u letky sloužily také různé druhy bojových, cvičných a kurýrních letounů. Od léta 1971 se u ní nacházel letoun L-200, doplněný v letech 1973 až 1974 o další dva stroje. Cvičné letouny zastupoval MiG-15 UTI, zařazený u letky od léta 1972 a doplněný v letech 1973 až 1974 o další dva letouny. Mezi bojové stroje ve druhém pololetí roku 1971 patřily dva MiG-15 bis, které počátkem následujícího roku vystřídal jiný letoun stejného typu sloužící u letky až do jejího zrušení. Ve 2. polovině roku 1972 se u letky krátkodobě objevil další letoun MiG-15 bis.

Zástupce velitele mjr. Jaroslav Kubica. ZV ILS mjr. Josef Dvořák.

Piloti: pplk. Ing. Zdeněk Hammer, mjr. Jaroslav Krim, mjr. Jiří Daněk, kpt. Ladislav Berger, mjr. Jaroslav Kubica, mjr. Jan Martinec, ..

29.9.1970

Mi-1 4009

mjr. Krim Jaroslav

?

Vysazení motoru. Přistání ART. Vadná činnost čerpadla.

Letka zanikla k 1.9.1974 1.9.1974, respektive došlo k její reorganizaci na velitelský roj a začlenění do velitelství divize. 

Pplk. Ing. Zdeněk Hammer odešel do Havlíčkova Brodu na post velitele 41. spojovací letky.