3. vrtulníkový odřad VÚ 4963

05.05.2017

1.11.1985 byl vytvořen 3. vro s vrtulníky Mi-2 pro kroměřížskou 3. motostřeleckou divizi, který se cvičil v rámci 51.vrp v Prostějově. Velitelem se stal mjr. Petr Markvart. 3. vro (VÚ 4963) byl přímo podřízený 4. A dislokované v Písku.


3.vro v září 1987 se přemístil do Havlíčkova Brodu.

Přes snahu velitele 52. ltvpz (veliteli letiště) pplk. Bergra velet a řídit 3. a 4. vro, tyto zůstaly samostatné. Po vyjasnění si pravomocí byla součinnost s 52. ltvpz a jejím zabezpečovacím praporem zaměřená na plánování a realizování letových akcí, obnovu podmínek a plnění letových úloh, ostatní úlohy včetně mobilizačních byly v zodpovědnosti velitelů odřadů (na rozdíl od odřadů dislokovaných na letišti Líně. Velitelé těchto odřadů byli na základě rozhodnutí (nepotvrzené) velitele pplk. Šaška zbaveni pravomocí, tento stav přetrval i za velení pplk. Hornáka Jána).

Mírová struktura 3. odřadu: cca 50 příslušníků včetně vojáků základní služby. 

Velitel: mjr. Markvart Petr, přemístěný k leteckým opravnám v Havíčkově Brodě; od 23.6.1988 npor. Vágner Ján, 31.10.1991 přemístěný k 1. ltvpz (na základě dohovoru s pplk. Hornákom Jánom - velitel 1. ltvpz , ve skutečnosti přemístěný až 1.8.1992); do zrušení odřadu 31.12.1992 byl na funkci velitele jmenován mjr. Šulík Ján, příslušník 3. lšp, který ale ve skutečnosti nepřevzal funkci.  

Náčelník štábu: mjr. Petřík Jiří (1990 důchod), npor. Slávik František  

Starší pilot: npor. Novák (r.n. 1961) přemístěný k 51. vrp na vlastní žádost (1988???), npor. Štefke Štefan (po odchodu npor. Vágnera do Dobřan zastupoval ve funkci velitele 3. vro a ve skutečnosti zrušil útvar k 31.12.1992).  

Pilot: npor. Štefke Štefan (1989 převzal funkci starší pilot), por. Hapl Vlastimil (1989-1990) přemístěný k 52. ltvpz z důvodu postupu na funkci starší pilot, por. Kvaš Roman (1990)  

Dělostřelecký pozorovatel 

ILS: 

ZV ILS mjr. Hloušek, 2x Mi-2 8745, 8747později odřad převzal Mi-2 ev.č. 5432 od ministerstva vnitra.

Palubní technik: Ruml Vladimír,

Technici: Drak – motor, el. spec. vybavení, rádiové vybavení, výzbroj  

Skupina oprav

Výkonný praporčík – padákový instruktor 

Četa TTZ (technického týlového zabezpečení) (TO 5, SUEZ, CA, ZIL 131, V3S, UAZ, PK 60, Kompresor, atd) 

Družstvo LPS (letecká povětrnostní služba) (V3S, EC) 

Družstvo RTZ (radiotechnické zabezpečení) (V3S, EC, Světluška 2B)  

Zdravotník (UAZ sanitný)

 ---------- Převrat 17.11.1989 ----------

K 31.12.1992 byl 3. vro zrušen.