RTZ na letišti Mladá

  04.08.2016

Prvním radionavigačním prostředkem Letecké zabezpečovací služby ve vojenském prostoru Milovice je uváděn zaměřovač VKV  Tornádo na Božím Daru. Skutečný rozmach a potřeba pozemních prostředků LZS nastává až z nástupem proudové techniky. Nové letiště v Mladé se stalo jedním z nejvýznamnějších.

Nařízením MNO-GŠ/OMS č. j. 001660 z 10.6.1952 ke zřízení světlometných čet byla tato zřízena i na letišti Mladá.

Počátkem r. 1953 vznikají první útvary Letecké zabezpečovací služby. Zde je to 10. radiotechnická četa LZS  I. třídy.

Po zřízení velitelství 166. lsd vznikla zde 166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků.

1.4.1954 byla "přečíslována" na 2. rotu leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 1102 (2. rlzp). Byl vybudován systém OSP-48 ve směru 275°. První prostředky byly často kořistního původu!

Jedním z nejstarších dochovaných dokumentů je příloha MNO-VPVOS-SL č. j. 0040214 (plány čs. letišť a stav prostředků LZS v r. 1955): VPRS 4050 m a BPRS 950 m, KV zaměřovač 2400 m před prahem VPD. Osvětlovací souprava LUČ-1 a světlomety.

1.9.1957 byly přejmenovány jednotky a útvary LZS. Vznikají útvary pozemního zabezpečení navigace (PZN). Protože zde působil 29. bolp,vybavený letouny Il-28, jejichž palubní radionavigační vybavení vyžadovalo i náročnější radionavigační pozemní prostředky, byly na letištích v Přerově zřízeny 1. prapor PZN a v Mladé 2. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 1102 (2. prpzn).

Na podzim r. 1958, při reorganizaci letectva byl zrušen 29. bolp a jediným útvarem zde zůstal 47. pzlp. Při zavádění nadzvukových proudových letounů vznikla potřeba zřídit Výcvikové středisko letectva, které bylo v Mladé.

V podřízení 22. lpr vznikla v r. 1962 22. letištní a PZN rota "S".

Při přejmenování praporů PZN na RTZ v r. 1963 z ní vznikla 22. letištní a RTZ rota "S".  

Vzhledem k zařazení radiolokační techniky mezi prostředky radiotechnického zabezpečení, dochází na podzim 1963 k dalšímu přejmenování na prapory radiotechnického zabezpečení. 2. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 1102 (2. prrtz). Velitel 2. praporu RTZ: kpt. Dobiáš.., pplk. Vytiska.., pplk. Ing. Fišer.., pplk. Ing. Targoš.., ..)

V roce 1965 byla rozdělena na samostatné útvary. Pro RTZ vznikla 2. rota RTZ "S" a pro letištní zabezpečení 22. letištní rota "S" působící zde až do podzimu r. 1968.

Dále zde byla dislokována v období 1962 až 1968 102. spojovací rota "S". 

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V důsledku "nutných redislokačních změn po Srpnu" se  novým působištěm 47. pzlp, 22. lpr a 2. prrtz stalo letiště Pardubice a detchmenty v Líních a Čáslavi (RTZ na letišti Pardubice.)

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.