10. protiradiotechnický letecký oddíl Přerov VÚ 6200

28.10.2016

Provádění radiotechnického průzkumu taktickým letectvem mělo "tradici" již od r.1958, kdy u 46. bold v Přerově vznikla letka RTP "NETOPÝR". Ta postupně "prošla" řadou redislokací i podřízenosti.

 

Po zrušení 46. bold a 24. bolp v roce 1960 "zůstal" jediný - přerovský 25. bolp, v jehož sestavě byla jedna z letek "radiotechnická".

V období 1960-65 působila letka RTP "NETOPÝR" u 47. pzlpMladé.

 

Po zrušení 25. bolp v květnu 1965 byla „zbývající letecká technika /Il-28/ včetně pesonálu“ na letišti v Přerově využita k výstavbě speciální průzkumné jednotky k provádění radiotechnického průzkumu a REB - 10. protiradiotechnický letecký oddíl. Ten vznikl k 1.7.1965 na letiště Přerov a v kasárnách  Želátovice.

Velitel 10. prtlo pplk. ing. Svoboda Milan. 10. prtlo byl v  podřízenosti: 10. LA.

1.9.1965 včleněna letka radiotechnického průzkumu “NETOPÝR“ z Mladé.

Vedle přestavby vlastních letounů bylo nutné „přecvičit“ na novou profesi „palubních operátorů“.

1. letka s letouny Il-28. Velitel letky mjr. Bažant Vlastimil; od roku 1966 mjr. Klasa Michal.

2. letka s letouny Il-28 a Il-14. Velitel smíšené letky pplk. Kokš František, od roku 1966 mjr. Bažant Vlastimil.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Stav letecké techniky k  1.2.1969:

14 ks   Il-28 RT, 2 ks UIl-28

2 ks     Il-14 RT, 2 ks Il-14 RTR

1 ks    Mi-1

10. prtlo byl zrušen  k 1.9.1969.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.