6. letecký pluk (proudový)

6. letecký stíhací proudový pluk VÚ 3842

6. stíhací letecký pluk

12.07.2019

K 1.5.1950 došlo k přečíslování LP 4 Letce Aloise Vašátka na LP 6 a ten byl k 1.7.1950 zrámcován. Později zrušen. Tím fakticky zanikl i s čestným názvem.

 

V Mladé se k 1.11.1953 z letounů S-199, které se posbíraly po plucích přezbrojených na Migy, vytvořil rámcový 6. lp (proudový), jako součást 2. LD (proudové).

Zřízen nařízením čj. 0016924-OMS 1953 zatím jako pístový na S-199!  založen výnosem ...čj. 006419 z 27.10/1953 jako rámcový v Mladé. Personál přišel od pluků 22. LD.

Velitel pluku kpt. let. Jírovský Alois.

V březnu 1954 měl pluk min. 40 kusů S-199 a dva CS-199.

V říjnu 1954 stěhování na letiště Hájníky u Zvolena. Personál byl ale rozdělen mezi 2. lp a 7. lp.


6. lp byl v podstatě znovu postaven ve Zvolenu na podstatě předtím zrušeného 5. lšp. To potvrzuje výnos VL č.j. 068871 z 23.10.1954, jímž je oznámeno předání 5. lšp k 2. LD dnem 13.10.1954, přičemž dosavadní Velitel 5. lšp mjr. Vaňhara  Miroslav zůstává ve funkci jako velitel 6. lp.

12.12.1954 předal gen. Týkal veliteli pluku bojovou zástavu.


Od ledna 1955 stěhování 6. slp na letiště Kuchyňa u Malacek.

K 25.3.1955 měl pluk 38 letounů S-199 a 12 kusů CS-199, 14 letounů C-2 a dva K-65.

Poslední let na S-199 se konal 19.8.1955.


Přeškolení od června do konce října 1955 na S-102 v Čáslavi. Pluk s novou výzbrojí se vrátil do Zvolena.


Letouny S-199 dolétaly u pluku do konce roku.

Velitel pluku od 1955 mjr. Luska Rostislav.

K 1.1.1956 měl pluk 32 letounů S-102.

Velitel pluku od 17.9.1958 mjr. Marek Dalibor.

Velitel pluku od 1.7.1961 mjr. Paprčka Ján - do reorganizace

K 1.9.1961 je 6. slp přejmenován na 6. sbolp.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.