Letecký náhradní pluk 3

28.10.2016

15.6.1945 na bázi LP 202 v Olomouci vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 3.

 

Výnosem VL ze dne 6.9.1945 byl u Velitelství letecké oblasti 3 zřízen v Olomouci k 15.9.1945 Letecký náhradní pluk 3 VÚ 8918, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů. 

Používal několik cvičných a spojovacích letounů, které byly označeny jako CL 1, s odlišením pořadovými čísly 90 až 95.

Velitel byl plk. let. Jiří Dršata, od 31.5.1949 zatímní veelitel pplk. let. Ladislav Benhart.

Pluk postavil tři výcvikové perutě v Olomouci, Brně a Olomouci, kam 1.10.1945 nastoupilo 2 800 nováčků.

K 15.11.1945 bylo v rámci pluku zřízeno výcvikové středisko pro specialisty letectva, které se od 15.12.1945 stalo samostatným útvarem.

Od 1.8.1947 byl podřízen velitelství II. leteckého okruhu

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------


V březnu 1948 byl LNP 3 přesunut do Valašského Meziříčí.

Od 1.10.1949 dostal LNP 3 nové krycí číslo 1541.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

15.4.1951 LNP 3 ukončil svoji činnost a evidenci osob převzala územní vojenská velitelství. Mobilizační úkoly plněné útvary byly přeneseny na náčelníky štábu jednotlivých útvarů letectva.