Naše vojenské balony a vzducholodi

23.02.2021

helo6103.jpg (231463 bytes)

V roce 1893 první plně vojenský kurz a u Festungsartillerieregiment Nr. 1 (pluk pevnostního dělostřelectva číslo 1) posádkou ve Wien byl postaven první balónový prapor.


Od 1.7. do 30.10.1894 absolvovali kurz Oblt. Zdeněk Dvořák Zdenko Dworak a Lt. František Kožešník Franz Kozesnik. První čeští vojenští vzduchoplavci.

30.8.1894 se Oblt. Zdenko Dvořák s balonem Hannover přesunoval do výchozího postavení pro dělostřelecké cvičení u Wiener Neustadt. Balon se ale vysmekl pozemnímu personálu a ten uletěl až do Bosny.


Vznik Feldballonabteilung. Pětiměsíčních kurzů na kulových balonech typu M 96 se účastnilo 12-15 důstojníků a 50 poddůstojníků a vojáků mužstva.

1895 armáda zřizuje Festungballonabteilung v Přemyšlu a Krakově a aeronautický ústav Militär Aëronautischen Anstalt ve Wien. Velitelem tohoto institutu byl po nějakou dobu, v letech 1898 až 1903 a znovu 1907 až 1912, Oberstleutnant Franz Hinterstoisser.

Bylo rozhodnuto, že císařské manévry v roce 1895 budou na jihu Čech, na Kaplicku. Použitý balon měl objem 1000 m³ a byl naplněn svítiplynem v českobudějovické plynárně za nádražím a byl přemisťován k Velešínu, Netřebicům a Kaplici.

Císařské manévry roku 1895 byly zahájeny dne 1.9.1895 a zúčastnil se jich 8. Korpskommando a 14. Korpskommando. Oba sbory „válčily" proti sobě na rozsáhlém území mezi Velešínem a Kaplicí. Sídlo generálního štábu bylo ve škole v Netřebicích a na blízkém kopci Hůrka byl připoután pozorovací balón. Z výšky asi 700 m dával pozorovateli výborný přehled.

4.9.1895 se npor. Zdeněk Dvořák a por. František Kožešník příslušníci Militär Aëronautischen Anstalt vydali po ukončení císařsko-královských manévrů na volnou plavbu balonem z Netřebic Nettrowitz do Pořešína Gr. Poreschin na Kaplicku.


.


.


V roce 1898 armáda v Německu zakoupila upoutané drakové balony systému Parseval-Sigsfeld. Měly objem 540 m³, délku 15 m, průměr 6 m a pro svůj tvar byl přezdíván jitrnice.


.


1900


.


1902 byly upoutané balony přiděleny Festungsartillerieregiment ve Wien, Prömsel Przemyśl, Krakau Kraków, Pola Pule, Trient Trento, Cattaro Kotor.


.


.


V září 1905 císařské manévry u Štěkně. U Skočic (okres Strakonice) pro 8. Korpskommando a na severu u Nepodřic (okres Pisek) pro 9. Korpskommando byly ukotveny vojenské pozorovací balony. Zdroj. MAPA.


, . Kdy a kde?


.


.


V září 1909 císařské manévry u Velkého Meziříčí.

1909 nový náčelník generálního štábu generál pěchoty Conrad von Hötzendorf posílil Festungballonabteilung a 7.10.1909 zřídil ve Fischamendu Luftschifferabteilung pro řiditelné vzducholodě.

Franz Adolf Friedrich svobodný pán von Berlepsch se narodil na zámku v Býchorech u Kolína. Baron Berlepsch nastoupil do vojska a v roce 1904 se poprvé zúčastnil výcviku pilota balonů v takzvaném Militär Luftschifferkurs. Později byl povýšen do hodnosti Hauptmann a v této hodnosti se přinejmenším jednou zúčastnil každoročních velkých armádních manévrů jako velitel Ballonkompanien. V roce 1907 se stal členem Wiener (později k 1.1.1910 k. k. Österreichischen) Aëro-Club, v němž nakonec zastával funkci generálního tajemníka a velkou měrou se zasloužil o propagaci letectví v Rakousku-Uhersku. První rakousko-uherskou vzducholodí se stala vzducholoď Parseval PL 4, která sloužila v rakousko-uherském letectvu jako k. u. k Militär-Luftschiff M I (Parseval). Ke svému prvnímu letu se vznesla z Fischamendu 26.11.1909. Prvním pilotem vzducholodi se stal právě Oberleutnant Franz von Berlepsch. Jeho rakouský diplom FAI pilota balonu nese č. 17. Slavnostního prvního letu se kromě velitele a pilota Berlepsche účastnil i velitel budovaného rakousko-uherského letectva Franz Hinterstoisser, vrchní inženýr Kiefer z Deutschen Luftschiffahrtgesselschat v Berlíně-Bitterfeldu a Ferdinand Porsche (původem z Liberce), ředitel Österreichische Daimler Motoren Gesellschaft ve Wiener Neustadt. Během druhého letu stejný den řídil druhý rakousko-uherský pilot vzducholodí Franz Mannsbarth, rodák z Jihlavy.

Parseval PL 4 nad Prešporkom.


Na počátku roku 1910 byl Franz Fridrich von Berlepsch veden jako velitel Militär Aëronautischen Anstalt.

V roce 1910 si armáda pořídila druhou vzducholoď k. u. k Militär-Luftschiff M II (Lebaudy).


V roce 1911 si armáda pořídila třetí vzducholoď k. u. k. Militärluftschiff M.III (Körting).


V roce 1912 si armáda pořídila čtvrtou vzducholoď k. u. k. Militärluftschiff M.IV (Boemches).

 

V roce 1912 bylo K. u K. Luftschifferabteilung znovu přeorganizováno. Jsou odveleny Ballon Abteilungen (balónové oddíly) a ty dány do podřízenosti Festungskommandos (velení pevnostního dělostřelectva). Novým velitelem je 24.4.1912 jmenován tehdejší major ženijního štábu (Major des Geniestabes) Emil Milan Uzelac.


V roce 1913 zrušeny Festungballonabteilung v Přemyšlu a Krakově.

Manévry 1913: Vlašim.


od února 1914

20.6.1914 srážka k. u. k. Militärluftschiff M.III (System Körting) s letounem helo6439.jpg (1787747 bytes).

V době vypuknutí války mělo vojenské letectvo 12 Festungballonabteilung a jeden oddíl vzducholodí.

Ballonkompanien Bk 1, Bk 2, Bk 3, Bk 4, Bk 5, Bk 6, Bk 7, Bk 8, Bk 9, Bk 10, Bk 11, Bk 12, Bk 13, Bk 14, Bk 15, Bk 16, Bk 17, Bk 18, Bk 19, Bk 20, Bk 21, Bk 22, Bk 23, Bk 24, Bk 25, Bk 26 a Bk 27. Školní Ergänzungszug 1, Ergänzungszug 2, Ergänzungszug 3 a Ergänzungszug 4.

od října 1914


Naviják . Kdy a kde?


od listopadu 1916


Posádky balónů byly vybaveny padáky.

Ilustrační foto . Kdy?


Ilustrační video - německý oddíl upoutaných balónů na západní frontě.

od konce července 1918

Kazimír Churý se zachránil pomocí padáku.

od 1.11.1918 do 27.11.1918. Použití upoutaných balonů v čs. armádě.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.

V meziválečném období byly v rámci čs. armády využívány pouze upoutané dělostřelecké pozorovací balony pro potřeby korigování výsledků palby těžkého dělostřelectva.


10.8.1920 v Olomouci vznikl Balonový oddíl. Velitel mjr. Kazimír Churý. V podřízenosti měl zatím jen Balonovou rotu 2 společně s balonovým parkem. Do složení balonové roty náleželo velitelství, spojovací družstvo, pomocné družstvo, balonová četa a pomocná četa. Používaly balony Semperit německé konstrukce pocházející ještě z doby první světové války.

V Olomouci ze začátku to byly pouze upoutané balónové lety.

. Kdy? Zdroj.

Je to z Olomouce?

Na podzim 1920 byl uskutečněn první volný let balonem z Olomouce. Posádka tvořila dvojice vojenských vzduchoplavců kpt. Hassal a npor. Huppner. Balon doletěl do Krnova, kde byla posádka nucena přistát, aby nepřekročila státní hranice.


1.1.1921 vznikla Balonová rota 1, dislokovaná v obci Lysá nad Labem.

1.1.1921 vznikla Balonová rota 3, dislokovaná v Nitře.

Kdy?

Pojízdná plynárna Pintsch vyrábějící vodík k plnění pozorovacích balonů balonové roty. Pojízdná plynárna byla zpočátku tažena koňmi. Roku 1927 byla převedena na mototrakci. . Kdy?

23.10.1921 v pražském Průmyslovém paláci příprava ke vzletu.

od 27.12.1921 do prosince 1926.


10.9.1922 vznikla Letecká povětrnostní stanice 6 Milovice. Prý vypouštěli meteorologické balóny.


V Nitře je vidět jeden balón. Kdy?


10.8.1924 Balonový oddíl zanikl.

15.8.1924 Balonová rota 1 přešla pod Dělostřelecký pluk 305 České Budějovice.

15.8.1924 Balonová rota 2 přešla pod Dělostřelecký pluk 302 Olomouc.

15.8.1924 Balonová rota 3 přešla pod Dělostřelecký pluk 304 Brno.

Dva zásobníky plynu v Nitře. Kdy?

1.10.1924 byla Balonová rota 3 v Nitře zrušena.


1.10.1925 byla Balonová rota 1 v obci Lysá nad Labem zrušena.

1.10.1925 byla Balonová rota 2 v Olomouci zrušena.

1.10.1925 vznikla Dělostřelecká balonová rota se sídlem v Milovicích. Rota podléhala Velitelství zemského dělostřelectva v Praze a skládala se z velitelství s pomocným družstvem a spojovacím družstvem, tří čet pozorovacích balonů a pomocné čety. 

II. četa k 1.11.1925 helo7279.jpg (172110 bytes).

V roce 1925 MNO zakoupilo balonové navíjedlo francouzského typu Latil.


V letech 1925-26 byl postaven balónový hangár v Milovicích. .

Milovice. Kdy byly pořízeny fotky?

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a za ním hangár , , .

, , .

Odkud? Kdy?

Materiál z období první světové války dosluhoval a náhrada byla zajištěna typem I 26 z Itálie. Kdy?

Odkud? Kdy?

, , od prosince 1926 do 1939.


Od roku 1927 byla pojízdná plynárna Pintsch vyrábějící vodík k plnění pozorovacích balonů balonové roty převedena na mototrakci.


.


.


.


8.4.1931 byly zavedeny odznaky pro piloty balonu a pozorovatele z balonu. Zdroj.

Po roce 1930 byly do služby zařazeny balony typu K 21. První kusy byly ušity v Rakousku, později je vyráběl Matador Bratislava. Konstrukce byla odvozena od německého typu K. Balon se mohl použít jako upoutaný pozorovací nebo upoutaný, vytvářející přehrady proti letadlům.


Milovice. Co je to?. Kdy?


V září 1933 byla Dělostřelecká balonová rota včleněna do Dělostřeleckého pluku 331, v rámci něhož pozorovací balony v Milovicích tvořily samostatný Dělostřelecký oddíl III./331 skládající se ze 2 balonových baterií.


Pro vypouštění upoutaných balónů K 21 bylo zkonstruováno balónové navíjedlo na dělovém automobilu vz. 29 (vyráběné v letech 1934-36 Tatrou). Na ložné ploše bylo instalováno zařízení od firmy ČKD na vypouštění balónů. Provozovány tři kusy (4 kusy). Od kdy?


V říjnu 1935 se balonové baterie přejmenovaly na balonové roty.

V souvislosti s posilováním obranyschopnosti země došlo v roce 1936 k přemístění části vojenské posádky československého Dělostřeleckého pluku 331 do Příbrami. Bylo to rovněž v souladu s několikaletým úsilím představitelů města, v čele se starostou Augustinem Čížkem, získat souhlas Ministerstva národní obrany k dislokaci vojenského útvaru v Příbrami. Pro tento útvar byla od roku 1935 budována na břehu rybníka Dolejší Obory, poblíž místa bývalé Hartmanovy sklárny, Horymírova kasárna. Další kasárna, tzv. Dolejší, s hangárem pro pozorovací balony, vznikla nedaleko železniční trati na severním předměstí. Podrobnosti.


Balónový hangár v Milovicích byl postaven v letech 1925–1926. V pozadí kasárna balónové roty. Snímek z roku 1936.

Balon typu K byl vybaven gondolou s motorem SH 14 a provizorním, velmi primitivním řízením s kormidlem umístěným na zádi namísto spodního stabilizátoru. V podstatě touto úpravou vznikla malá (ale jen obtížně) řiditelná vzducholoď. Podrobnosti.

, helo6211.jpg (508737 bytes).

8.7.1936 nehoda balonu s posádkou npor. Bořivoj Drtina a npor. Ladislav Vychodil u obce Vrbátky nedaleko Prostějova. Řiditelný balon typu K se závěsnou loďkou vybavenou motorem SH 14 se dostal do bouře a krupobití. Třikrát uhodil blesk do kovových částí a ten se následně poloprázdný zřítil. Posádka přežila, přesto byl Drtinovým rodičům pplk. Františkem Procházkou odeslán kondoleční telegram.

Ve dnech 21.9. a 22.9.1936 se přestěhovala do Příbrami první část vojenské posádky tvořena velitelstvím Dělostřeleckého pluku 331, hospodářskou a technickou správou, spojovací baterií a náhradním oddílem z Jinců a Dělostřeleckým oddílem III./331 o dvou balonových rotách.

Předáni kasáren se uskutečnilo 23.9.1936 a slavnostní uvítání útvaru proběhlo 28.10.1936 při příležitosti výročí vzniku Československa.


Příbramská balonka , . Kdy?

, , . Kdy?

Přesuny balonů na Dělostřeleckou střelnici Brdy Vojenský tábor Jince probíhaly vzduchem. Za tímto účelem byly

První plavba moderního horkovzdušného balonu Marek Emmer II na našem území proběhla 29.5.1937 ve vojenském prostoru u Příbrami. Posádka Bořivoj Drtina (zatímní velitel Balonové roty 1) a Josef Emmer. Rakouští konstruktéři Josef Emmer a Bruno Marek, kteří sami ještě neměli pilotní průkazy, přivezli k balonu o objemu 2 600 m³ moderní lihový hořák. Přistání proběhlo po 47 minutách letu již za tmy. S tímto horkovzdušným balonem bylo podniknuto nad naším územím ještě dalších deset zkušebních plaveb.

helo6212.jpg (322085 bytes), helo6213.jpg (604502 bytes).


1.5.1938 vzlet vojenského balonu s mjr. Čejkou, kpt. Fialou a Rudolfem Rumplesem. Přistání u Dožic.

----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


Stav zbrojního materiálu ke dni 18.3.1939.

Přístroje dělostřeleckého zpravodajství

  Celkový počet
Agregát benzinoelektrický vz. 25 7
Rozmnožovací přístroj 5
Počítací stroj Brunswiga 52
Dalekohled 15 x vz. 31/35 62
Fonometr franc. 7
Koordinátometr 2
Přístroje fotograf. aut. řad. let. 7
Přístroje fotograf. PANORAM f-25 cm 5
Přístroje fotograf. PANORAM f-120 cm 8
Přístroje fotograf. PANORAM f-300 cm 1
Stereoskop vz. 33/35 4
Teodolit Wild 150
Vyhodnocovač Zeiss multiplex 8
Plynárna pol. vodík 3
Speciální auto a přívěs pro fonometr 2
Speciální auto a přívěs pro fotograf. ústřednu 1
Balón pozorovací K 4
Balón ochranný (souprava 2 ks) 1
Speciální přívěs pro ústřed. pozor. lety 1

Automobilní materiál

  Čechy a Morava Slovensko Celkem
Balonové navíjedlo 4 - 4

 

V červenci 1939 byl Dělostřelecký pluk 331 zrušen.


.


.


.


.


.


 

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Na frontě studené války, Československo 1948-56.


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


V únoru 1951 do posádky Stráž pod Ralskem dorazili na  dva silně opotřebené balóny typu привязной аэростат «ДАГ-1» (десантный аэростат Годунова) u nás označené jako upoutané balóny pro výcvik seskoku padákem UBVS-640 (objem 640 m³) pro cvičné seskoky výsadkářů.

Vytvořená Balonová četa byla ubytována v objektu u letiště Hradčany, kterému se říkalo na Borečku. Jejím prvním velitelem se stal nadporučík Michal Horváth.

Zkoušky s těmito balony byly provedeny ve dnech 16.-20.4.1951.

Nové opakované zkoušky pak proběhly v týdnu od 11. do 16.6.1951. Byli k nim přizváni všichni důstojníci a poddůstojníci s válečnými zkušenostmi, kteří již v minulosti provedli tento druh seskoku tak, aby je mohli předat.

V letech 1951 až 1956 bylo z území Německa vedeno postupně několik propagandistických kampaní s využitím letáků, dopravovaných nad Československo pomocí malých balónů. Zdroj. Sestřely balónů čs. stíhači.


Na podzim 1952 dorazily větší balóny typu привязной аэростат «ДАГ-2» (десантный аэростат Годунова) с объемом оболочки 1000 м³ u nás označené jako upoutané balóny pro výcvik seskoku padákem UBVS-1030.


V roce 1953 vyšly předpisy k ošetřování výsadkové techniky. BALONY DAG-1 a DAG-2. Značka předpisu: MAT-VÝS-III-1. NAVÍJEDLO LNZ-151.Značka předpisu: MAT-VÝS-III-2.

DAG-2 "09" . Zdroj

Ortofotomapa z roku 1953 a 2011. Hangár v příbramské Balonce.

Využití balónů jako dopravního prostředku ve studené válce, zejména k přepravě agentů západních zpravodajských služeb do Československa v letech 1953 až 1954. Zdroj


Ortofotomapa z roku 1954 a 2011. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Hangár v milovické Balonce..

Hangár zbořen v 60. letech 20. století.

 

Fotky balónů ČSLA. Balony DAG-2. Baloniště v Luštěnicích, Chrudimi, Prostějově, Holešově, Prešově, ...

Provoz balónů asi do roku 1964.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

 

Stav příbramských kasáren v roce 2008.

, , .