Hranice Weiskirch

Drahotuše

15.06.2024

od října 1914

Zápolní povětrnostní stanice 43. Od kdy? Podrobnosti.

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

14.12.1918 vznikla Povětrnostní stanice leteckého sboru v Praze (při hvězdárně). V podřízenosti byla Povětrnostní stanice při hvězdárně a Povětrnostní stanice Hranice.

K 29.12.1918 byla přesunuta do České Třebové.

od 1919 do 27.12.1921.

Vojenská akademie v Hranicích.

14.5.1921 u Hranic nouzové přistání letounu Salmson SAL. 2 A. 2 N°.4592 od Letecké roty 1 během fotoletu Olomouc - Opava. Posádka Josef Hartl a kpt. Karel Fulín.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

24.6.1930 přelet vzducholodi LZ 127 Graf Zeppelin D-LZ127.

20.9.1933 vzniklo Letecké oddělení vojenské akademie v Prostějově určené pro výcvik leteckých akademiků-důstojníků, vyšlých z "kadetky" v Hranicích na Moravě (přípravu letecké teorie zde vedl npor. let. F. Weber. Do ní byli vybíráni jen adepti s vyšším školním vzděláním, ukončeným maturitou, kteří byli školeni na piloty a pozorovatele (jejich přípravu vedl npor. let. J. Duda). Letecký dorost tak nastupoval pravidelně vždy 1.10. až do roku 1937 do dvouletého výcviku, z něhož vzešli ve velké míře perfektně připravení piloti i technický personál, tj. mechanici (jichž byl u čsl. letectva stále citelný nedostatek), pozorovatelé, fotografové a střelci. Každým rokem bylo z prostějovského VLU vyřazeno asi 40-50 pilotních žáků z celkového počtu více než 60 uchazečů. Ne všichni obstáli zdravotně či psychicky, jiní nevyhovovali náročným výcvikovým a vojenským podmínkám, takže do polní letecké služby byli nasazeni opravdu jen ti nejlepší.

Karel Vinklar z Kelče vyrobil větroň Hütter H 17 pro plachtaře v Hranici s prodlouženým předkem.

Civilní protiletecká ochrana. Zdroj.


V roce 1937 nástup na zkrácený výcvik - deseti měsíční.


Polní letiště. Částečná výstavba zařízení.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti.

Hranická Skupina OPL Hranice měla v podřízenosti rotu VKPL 14 s 2 cm VKPL vz.36.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, jejichž dobudování bylo po provedené revisi stornováno: Louny, Rakovník, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí - Mezimostí, Praha - sportovní letiště, Holešov, Třebíč, Telč, Čejč, Trnava, Topolčany, Púchov - Beluša, Svatý Kříž nad Hronom, Chynorany, Piešťany II, Lešť, Ivančice, Hranice, Židlochovice, Polička.


Luftschutz. Zdroj.

Rozmístěn flak. Zdroj.


 


 


20.8.1942 mezi 22.15 a 2.15 hod. přelet britských bombardérů. Zdroj.


 


Od konce března 1944 zaznamenány přelety německých letounů Me 323 Gigant. Giganti u nás.

7.7.1944 mezi 10.00 a 13.45 hod. první přelet amerického bombardovacího svazu 15th USAAF z Itálie. Zdroj.

13.10.1944 v 12.16 hod. nálet amerických bombardérů 15th USAAF z Itálie na nádraží. V 10.10 hod. byl vyhlášen sirénami letecký poplach. V době 10.45 hod. přeletělo nad městem ve velké výšce v několika vlnách 244 bombardovacích spojeneckých letadel ve směru severovýchodním. Asi ve 12.16 hod. přiletělo neočekávaně od východu 11 bombardovacích a 3 stíhací spojenecká letadla, která svrhla v úseku obecního lesa „Šafranice“ přes obě hlavní železniční tratě v blízkosti objektů Czeikovy cihelny celkem 68 částečně středních a částečně lehkých třaskavých bomb. Další bomby v počtu asi 30 byly shozeny na katastrálním území obce Velké do polí. Všechny bomby byly shozeny na tato místa tzv. systémem kobercovým, tj. hustě vedle sebe. Hlavním cílem mělo býti Severní nádraží, a nebo Czeikova cihelna, kde t. č. bylo ubytováno německé vojsko a kterážto budova sloužila také za vojenské skladiště. Bombardováním tímto bylo přerušeno úplně železniční spojení hlavní tratě Hranice - Ostrava a Hranice - Val. Meziříčí asi po dobu 4 hodin, zničena administrativní budova Czeikovy cihelny, několik dřevěných baráků postavených v cihelně, poškozena budova dělostřeleckých kasáren, kde bylo ubytováno německé vojsko. Tlakem vzduchu a střepinami byla v širokém okruhu rozbita veškerá okna v domech. Ztráty na lidských životech: při tomto náletu bylo usmrceno 6 civilních osob české národnosti a 4 příslušníci německé armády. Těžce zraněné byly 4 civilní osoby české národnosti a 8 německých vojínů. Lehce zraněno bylo 7 německých vojínů. Zdroj.

14.10.1944 útoky doprovodných P-38 Lighting od 305th FW, 15th USAAF z Itálie na dva vlaky mezi Přerovem a Hranicemi. Zdroj.


20.2.1945 v 7.30 hod. nálet dvou letounů od 15th USAAF z Itálie. Shodily dvě pumy. Zdroj.

V noci z 1.3. na 2.3.1945 v 20.40-21.40 hod sedm letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovalo přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-700 m shozeny pumy a vedena palba. Zpozorovány požáry na železničních stanicích Suchdol nad Odrou, Hranice, Bílovec. Dvě baterie protiletecké obrany střední ráže bránila železniční stanici Moravská Ostrava. Jeden mobilní protiletecký prostředek bránil železniční stanici Hranice. Jeden letoun přistál na záložním letišti Львів. Deník bombardovacího korpusu.

V noci z 19.3. na 20.3.1945 v 20.25-21.00 hod. 8 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Úkol splnilo 5 letounů, z toho jeden B-25. Z výšky 1 000-300 m útočily na železniční stanice Suchdol nad Odrou, Hranice a autokolona mezi obcemi Odry - Hranice. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

V noci z 20.3. na 21.3.1945 v 21.19-22.00 hod. 6 letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovalo přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Úkol splnilo 5 letounů. Z výšky 1 100-300 m útočily na železniční stanici Hranice, 8 km západně Moravské Ostravy shořelo jedno auto a na železniční stanici Příbor ostřelován vlak. Jeden mobilní protiletecký prostředek bránil železniční stanici Hranice. Deník bombardovacího korpusu.

V noci z 22.3. na 23.3.1945 v 20.21-22.00 hod. 12 letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Jeden letoun úlohu nesplnil. Z výšky 1 000-400 útočily na vlaky mezi železničními stanicemi Suchdol nad Odrou a Hranice a autokolonu 20 km severovýchodně Suchdola nad Odrou. Provedeno 64 útoků. Posádky zaznamenali požár v oblasti závoda - 2 km severně Příbora a druhý na nádraží v Hranicích. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

V noci z 23.3. na 24.3.1945 v 20.25-21.25 hod. 10 letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-300 útočily na vlaky. Provedeno 48 útoků. Posádky zaznamenali na železniční stanici Studénka zapáleny dva sklady s palivem, ostřelovány dva automobily na silnici mezi Suchdolem nad Odrou a Hranicemi, ostřelována parní lokomotiva na trati Vitljand? a Moravské Ostravy a ostřelovány dva vlaky na trati Hranice - Přerov a na stanici Studénka. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

24.3.1945 mezi 19.00 a 19.20 hod. přeletělo nad městem několik jednotlivých sovětských asi průzkumných letounů Po-2 od  8 ВА, které shodily v úseku Hvězdoslavovy ulice 3 velké padákové osvětlovací bomby. Dvě se vznítily a dopadly na pole, třetí, která se nevznítila, spadla do dvora domku čp. 713 do žumpy. Škoda způsobena žádná nebyla. Zdroj.

V noci z 24.3. na 25.3.1945 v 21.00-21.45 hod. 12 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 100-150 m útočily na železniční stanice Suchdol nad Odrou, Hranice, na vlak na trati Hranice - Suchdol nad Odrou a na dvě autokolony mezi Moravskou Ostravou a Odry. Provedeno na 60 útoků. Posádky zaznamenali zapálení čehosi 10 km západně železniční stanice Hranice, dvou skladů v oblasti 3 km severovýchodně železniční stanice Hranice, skladu paliva 5 km východně železniční stanice Suchdol nad Odrou, 3 aut na silnici Moravská Ostrava - Odry. Pět útoků na jedoucí vlak 10 km jižně Suchdola nad Odrou. Slabá protiletecká palba 2 mobilních protileteckých prostředků ze železniční stanice Hranice a jednoho mobilního protileteckého prostředku ze železniční stanice Suchdol nad Odrou. Deník bombardovacího korpusu.

25.3.1945 asi o 19.05 hod. přeletěla nad městem skupina čtyř sovětských asi nočních bombardovacích letadel Po-2 od  8 ВА, která učinila hloubkový nálet v úseku Vrchlického ulice, při čemž svrhla 3 trhavé bomby, prostřední velikosti. Zdroj.

26.3.1945 v době od 19. do 20. hod. přeletěla severní část města skupina sovětských asi nočních bombardovacích letadel Po-2 od  8 ВА, která ostřelovala palubními zbraněmi. Severní nádraží a nynější Fierlingerovou třídu (gážistické domy). Zdroj.

V noci z 26.3. na 27.3.1945 v 20.40-21.45 hod. 10 letounů A-20G Boston a 3 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 500-900 m provedeno 68 útoků. Posádky útočili na dvě železniční stanice, mezi stanicemi Suchdol nad Odrou a Hranice a jedoucí vlak mezi nimi. Posádky zaznamenali zapálení skladu paliva na železniční stanici Suchdol nad Odrou a u Starého Jičína. Požár u Starého Jičína byl vidět do 30 km. Protiletecká palba baterie na stanici Suchdol nad Odrou a jedna baterie na stanici Hranice. Palba poškodila jednomu letounu hydraulický systém. Deník bombardovacího korpusu.

V noci z 27.3. na 28.3.1945 v 20.40-21.37 hod. 10 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Jeden letoun pro závadu a druhý letoun pro špatné počasí úkol nesplnily. Z výšky 900-200 m útoky na železniční stanice Suchdol nad Odrou a Hranice. Provedeno 44 útoků. Posádky zaznamenali požáry na železniční stanici Suchdol nad Odrou a Hranice. Zapáleno auto 5 km západně stanice Lipník nad Bečvou. Deník bombardovacího korpusu.

11.4.1945 v 13.25 hod. dvě rumunská letadla ze Zvolena z velké výše svrhla celkem 9 středních třaskavých bomb na prostranství mezi budovou nynější vojenské akademie až k budově okr. soudu v Purgešově ulici v Hranicích. Jedna bomba z těchto nevybuchla. Jelikož se jednalo o přelet jen jednotlivých letadel, která nebyla hlášena hlásnou službou, nebyl vyhlášen v té době poplach, takže obyvatelstvo nebylo před tímto náletem varováno a neukrylo se, čímž vznikly ztráty na lidských životech nahodilých chodců. Věcné škody byly způsobené na budově okresní péče o mládež (dětský domov), budově okresního soudu, na českobratrské modlitebně v bývalých vojenských barácích, v nichž bylo ubytováno civilní obyvatelstvo, a na budově nynějšího velitelství vojenské akademie. V uvedených budovách byla rozbita veškerá okna, rámy, dveře, krytina, jakož i část bytového a kancelářského zařízení, a to jednak tlakem vzduchu a střepinami granátů. Dále bylo poškozeno dálkové elektrické vedení a vedení telefonní. Při tomto náletu byly usmrceny 3 civilní osoby české národnosti, dva příslušníci vojenské branné moci a 10 civilních osob národnosti české bylo lehce zraněno. Zdroj. Rumunské letadla bombardovala též Valašské Meziříčí.

Letiště Hranice bylo využívané kterou jednotkou Luftwaffe?

 Přehled bojové činnosti pluku za duben 1945.

V dubnu 1945 letecký průzkum 5 ВА evidoval tyto nepřátelské letiště: Wien(?) 23 letounů, Prostějov 42 letounů, Olomouc 19 letounů, Vyškov 5 Bf 109, Hranice (35 km východně Olomouce) 15 letounů, Hulín (30 km východně Vyškova) 6 letounů, Kroměříž 10 letounů, České Budějovice 35 letounů, Eferding (20 km západně Linz) 135 letounů, Wels (25 km jihozápadně Linz) 45 letounů, Hörsching (12 km jihozápadně Linz) 117 letounů, Markersdorf (22 km východně St. Pölten) 53 letounů, Zeltweg 10 letounů, Plzeň 15 letounů. MAPA.

K 21.4.1945 letecký průzkum 8 ВА evidoval tyto nepřátelské letiště:

Deník divize PVO.

Hranice (35 km východně Olomouce) 15 letounů. Co je to za letiště Glatu a Ostrovice? Pod jakým názvem Sověti označovali polní letiště Suchdol nad Odrou?

8.5.1945 ráno Sověti obsadili Hranice.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Za spolupráce plachtařských odborů ČNA Hranice, Lipník a Kelč bylo od podzimu 1945 do jara 1946 obnoveno Plachtařské středisko Odry (okres Nový Jičín).


Karel Rada se proslavil po širokém okolí jako výborný ochotnický herec - komik. Toho tedy využíval na leteckých dnech ve Valašském Meziříčí (3.7.1946), Hranicích, Kopřivnici, Rožnově pod Radhoštěm (7.10.1947) a jinde k výstupům, kdy v dokonalém přestrojení za venkovského strejce "ukradl"odstavené letadlo s motorem v chodu a po neumělých poskocích po letišti s ním odstartoval a nízkými průlety s rozkymáceným strojem, neočekávanými obraty, “selháváním” motoru a podobně všechny "přesvědčil", že s letadlem manévruje opravdu nějaký náhodný divák. Jako sportovní pilot angažovaný ve Valašském aeroklubu ve Valašském Meziříčí létal K. Rada na americkém letadle Piper Cub. Zúčastňoval se i leteckých sportovních soutěží jako orientačních a cílových závodů a podobně.

 

 

Ortofotomapa z roku 1954 a 2009.