Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Hranice Weiskirch

Drahotuše

15.11.2019

od října 1914

Zápolní povětrnostní stanice 43. Od kdy? Podrobnosti.

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

14.12.1918 vznikla Povětrnostní stanice leteckého sboru v Praze (při hvězdárně). V podřízenosti byla Povětrnostní stanice při hvězdárně a Povětrnostní stanice Hranice.

K 29.12.1918 byla přesunuta do České Třebové.

od 1919 do 27.12.1921.

Vojenská akademie v Hranicích.

14.5.1921 u Hranic nouzové přistání letounu Salmson SAL. 2 A. 2 N°.4592 od Letecké roty 1 během fotoletu Olomouc - Opava. Posádka Josef Hartl a kpt. Karel Fulín.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

24.6.1930 přelet vzducholodi LZ 127 Graf Zeppelin D-LZ127.

Karel Vinklar z Kelče vyrobil větroň Hütter H 17 pro plachtaře v Hranici s prodlouženým předkem.

Civilní protiletecká ochrana. Zdroj.


Polní letiště. Částečná výstavba zařízení.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti.

Hranická Skupina OPL Hranice měla v podřízenosti rotu VKPL 14 s 2 cm VKPL vz.36.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, jejichž dobudování bylo po provedené revisi stornováno: Louny, Rakovník, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí - Mezimostí, Praha - sportovní letiště, Holešov, Třebíč, Telč, Čejč, Trnava, Topolčany, Púchov - Beluša, Svatý Kříž nad Hronom, Chynorany, Piešťany II, Lešť, Ivančice, Hranice, Židlochovice, Polička.


Luftschutz. Zdroj.

Rozmístěn flak. Zdroj.


 


 


20.8.1942 mezi 22.15 a 2.15 hod. přelet britských bombardérů. Zdroj.


 


Od konce března 1944 zaznamenány přelety německých letounů Me 323 Gigant. Giganti u nás.

7.7.1944 mezi 10.00 a 13.45 hod. první přelet amerického bombardovacího svazu 15th USAAF z Itálie. Zdroj.

13.10.1944 v 12.16 hod. nálet amerických bombardérů 15th USAAF z Itálie na nádraží. V 10.10 hod. byl vyhlášen sirénami letecký poplach. V době 10.45 hod. přeletělo nad městem ve velké výšce v několika vlnách 244 bombardovacích spojeneckých letadel ve směru severovýchodním. Asi ve 12.16 hod. přiletělo neočekávaně od východu 11 bombardovacích a 3 stíhací spojenecká letadla, která svrhla v úseku obecního lesa „Šafranice“ přes obě hlavní železniční tratě v blízkosti objektů Czeikovy cihelny celkem 68 částečně středních a částečně lehkých třaskavých bomb. Další bomby v počtu asi 30 byly shozeny na katastrálním území obce Velké do polí. Všechny bomby byly shozeny na tato místa tzv. systémem kobercovým, tj. hustě vedle sebe. Hlavním cílem mělo býti Severní nádraží, a nebo Czeikova cihelna, kde t. č. bylo ubytováno německé vojsko a kterážto budova sloužila také za vojenské skladiště. Bombardováním tímto bylo přerušeno úplně železniční spojení hlavní tratě Hranice - Ostrava a Hranice - Val. Meziříčí asi po dobu 4 hodin, zničena administrativní budova Czeikovy cihelny, několik dřevěných baráků postavených v cihelně, poškozena budova dělostřeleckých kasáren, kde bylo ubytováno německé vojsko. Tlakem vzduchu a střepinami byla v širokém okruhu rozbita veškerá okna v domech. Ztráty na lidských životech: při tomto náletu bylo usmrceno 6 civilních osob české národnosti a 4 příslušníci německé armády. Těžce zraněné byly 4 civilní osoby české národnosti a 8 německých vojínů. Lehce zraněno bylo 7 německých vojínů. Zdroj.

14.10.1944 útoky doprovodných P-38 Lighting od 305th FW, 15th USAAF z Itálie na dva vlaky mezi Přerovem a Hranicemi. Zdroj.


20.2.1945 v 7.30 hod. nálet dvou letounů od 15th USAAF z Itálie. Shodily dvě pumy. Zdroj.

24.3.1945 mezi 19.00 a 19.20 hod. přeletělo nad městem několik jednotlivých sovětských asi průzkumných letounů Po-2 od  8 ВА, které shodily v úseku Hvězdoslavovy ulice 3 velké padákové osvětlovací bomby. Dvě se vznítily a dopadly na pole, třetí, která se nevznítila, spadla do dvora domku čp. 713 do žumpy. Škoda způsobena žádná nebyla. Zdroj.

25.3.1945 asi o 19.05 hod. přeletěla nad městem skupina čtyř sovětských asi nočních bombardovacích letadel Po-2 od  8 ВА, která učinila hloubkový nálet v úseku Vrchlického ulice, při čemž svrhla 3 trhavé bomby, prostřední velikosti. Zdroj.

26.3.1945 v době od 19. do 20. hod. přeletěla severní část města skupina sovětských asi nočních bombardovacích letadel Po-2 od  8 ВА, která ostřelovala palubními zbraněmi. Severní nádraží a nynější Fierlingerovou třídu (gážistické domy). Zdroj.

11.4.1945 v 13.25 hod. dvě rumunská letadla ze Zvolena z velké výše svrhla celkem 9 středních třaskavých bomb na prostranství mezi budovou nynější vojenské akademie až k budově okr. soudu v Purgešově ulici v Hranicích. Jedna bomba z těchto nevybuchla. Jelikož se jednalo o přelet jen jednotlivých letadel, která nebyla hlášena hlásnou službou, nebyl vyhlášen v té době poplach, takže obyvatelstvo nebylo před tímto náletem varováno a neukrylo se, čímž vznikly ztráty na lidských životech nahodilých chodců. Věcné škody byly způsobené na budově okresní péče o mládež (dětský domov), budově okresního soudu, na českobratrské modlitebně v bývalých vojenských barácích, v nichž bylo ubytováno civilní obyvatelstvo, a na budově nynějšího velitelství vojenské akademie. V uvedených budovách byla rozbita veškerá okna, rámy, dveře, krytina, jakož i část bytového a kancelářského zařízení, a to jednak tlakem vzduchu a střepinami granátů. Dále bylo poškozeno dálkové elektrické vedení a vedení telefonní. Při tomto náletu byly usmrceny 3 civilní osoby české národnosti, dva příslušníci vojenské branné moci a 10 civilních osob národnosti české bylo lehce zraněno. Zdroj. Rumunské letadla bombardovala též Valašské Meziříčí.

8.5.1945 ráno Sověti obsadili Hranice.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Za spolupráce plachtařských odborů ČNA Hranice, Lipník a Kelč bylo od podzimu 1945 do jara 1946 obnoveno Plachtařské středisko Odry (okres Nový Jičín).


Karel Rada se proslavil po širokém okolí jako výborný ochotnický herec - komik. Toho tedy využíval na leteckých dnech ve Valašském Meziříčí (3.7.1946), Hranicích, Kopřivnici, Rožnově pod Radhoštěm (7.10.1947) a jinde k výstupům, kdy v dokonalém přestrojení za venkovského strejce "ukradl"odstavené letadlo s motorem v chodu a po neumělých poskocích po letišti s ním odstartoval a nízkými průlety s rozkymáceným strojem, neočekávanými obraty, “selháváním” motoru a podobně všechny "přesvědčil", že s letadlem manévruje opravdu nějaký náhodný divák. Jako sportovní pilot angažovaný ve Valašském aeroklubu ve Valašském Meziříčí létal K. Rada na americkém letadle Piper Cub. Zúčastňoval se i leteckých sportovních soutěží jako orientačních a cílových závodů a podobně.

 

 

Ortofotomapa z roku 1954 a 2009.