Letka 72

26.12.2023

27.12.1921-1926.

15.5.1925 v Olomouci vznikla Letka 72  Podléhala Leteckému pluku 2 .

Letov Š 6.

Roj letounů Letov Š 6.

V září a říjnu 1925 detachement Leteckého pluku 2 s letouny Letov Š 6.14 a Š 6.9 u Horažďovic. Ostré bombardování na blízké střelnici. Historie a vojenství 1/2005

21.9.1926 v Milovicích nehoda čet. p. p. l. Karla Hanouska a čet. asp. Antonína Weinlicha s letounem Š 6.12. Po vzletu vypadly dvě ostré 20 kg pumy. Jedna explodovala. helo8891.jpg (48538 bytes), helo8890.jpg (35649 bytes), helo8892.jpg (42980 bytes). Album pana Františka Salcmana 1935-36.

Od 1.10.1926 podléhala Druhé peruti leteckého pluku 2 .

, , od 12.1926.

15.6.1928 se přejmenovala na Letku 9.1.8.1928 ve Kbelích vznikla Letka 72. Podléhala Druhé peruti leteckého pluku 1 .

Od 15.9.1929 podléhala První peruti leteckého pluku 6.

Od října 1929 měl Letecký pluk 6 barevný plukovní znak .

Trupové označení K.


V září 1930 přesun do Milovic.

Letov Š 16 od Letky 72  , . Kdy?


V únoru 1933 přesun do Kbel. Vyzbrojena letouny Aero Ab 101.

Video - cvičení čs. letců v roce 1935.

Letiště v Českých Budějovicích.

Letka byla přednostně vyzbrojována letouny Avia B.71.

Koncem června 1938 měla letka plné stavy. 


K 14.9.1938 polní letiště Zlosyň. Velitel kpt. let. Emil Bušina.

24.9.1938 se Letka 72 začlenila do sestavy Mobilisačního tělesa 606 jako mobilizovaný útvar 606-A-4. Vznikla Letka 72. Krycí název Hálek. Velitel kpt. let. Emil Bušina. Podléhala I. peruti leteckého pluku 6, velitelství

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva I. armády.

Velitelství I. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál brigádní generál Karel Janoušek.

Jednotky přidělené pozemním formacím
 
Skupina bojového letectva I. armády
Obvod teritoriální obrany proti letadlům "A" (formace podřízená letectvu I. armády, ale s hlavním určením k protiletecké obraně Prahy).

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


15.10.1938 přesun do Kbel.

22.10.1938 byla Letka 71 demobilizována.

 

Foto.