Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Náhradní letecký prapor (1919)

Náhradní letecká setnina 1

Náhradní letecká setnina 2

Náhradní letecká setnina 3 (1920)

Náhradní letecká rota 1

Náhradní letecká rota 2

Náhradní letecká rota 3

Náhradní rota leteckého pluku 2 (1921)

Náhradní prapor leteckého pluku 2 (1922)

Náhradní rota leteckého pluku 2 (1922)

První náhradní rota leteckého pluku 2 (1924)

Druhá náhradní rota leteckého pluku 2 (1924)

Náhradní peruť leteckého pluku 2 (1924)

První náhradní letka leteckého pluku 2 (1924)

Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 (1924)

Náhradní letka leteckého pluku 2 (1927)

Cvičná letka leteckého pluku 2 (1927)

První náhradní letka leteckého pluku 2 (1938)

Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 (1938)

14.11.2019

1919-27.12.1921.

1.12.1919 v Olomouci vznikl Náhradní letecký prapor. Velitel kpt. František Kabeláč. V podřízenosti měla Náhradní leteckou setninu 1 a Náhradní leteckou setninu 2.

Od 1.8.1920 v podřízenosti Náhradní letecká setnina 3.

20.10.1920 Náhradní letecká rota 1, Náhradní letecká rota 2 a Náhradní letecká rota 3.

Od 15.08.1921 byly nahrazeny Náhradní rotou leteckého pluku 2.

27.12.1921-1926.

16.1.1922 se Náhradní letecký prapor přejmenoval na Náhradní prapor leteckého pluku 2.

28.4.1924 se Náhradní rota leteckého pluku 2 rozdělila na První náhradní rotu leteckého pluku 2 a Druhou náhradní rotu leteckého pluku 2.

 

4.5.1924 se Náhradní prapor leteckého pluku přejmenoval na Náhradní peruť leteckého pluku 2.

4.5.1924 se První náhradní rota leteckého pluku 2 přejmenovala na První náhradní letku leteckého pluku 2.

4.5.1924 se Druhá náhradní rota leteckého pluku 2 přejmenovala na Druhou náhradní letku leteckého pluku 2.

V říjnu 1924 Náhradní letky leteckého pluku 2 (?) měly jeden letoun AERO A 15, dva letouny AERO A 12, dva letouny LETOV Š 6, jeden letoun LETOV Š 2 čtyři letouny AVIA BH 11.

26.3.1926 poslední let letounu Salmson SAL. 2 A.2 N°.4345. Posádka čet. Karel Kolařík a npor. Janoušek od Druhé náhradní letky leteckého pluku 2.

, , od 12.1926.

1.4.1927 se První náhradní letka leteckého pluku 2 přejmenovala na Náhradní letku leteckého pluku 2. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 2 .

1.4.1927 se Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 přejmenovala na Cvičnou letku leteckého pluku 2. Ta již na samostatné stránce.

Od října 1929 měl Letecký pluk 2 barevný plukovní znak .

V září 1938 Náhradní letka leteckého pluku 2. Velitel škpt. let. Rudolf Bavor.

24.9.1938 byla Náhradní letka leteckého pluku 2 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 602 jako součást mobilizovaného útvaru 602-C-1. Vznikla První náhradní letka leteckého pluku 2 (velitel škpt. let. František Rabenstein) a Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 (velitel npor. let. Josef Winkler). Podléhaly veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 2.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

22.10.1938 byla První náhradní letka leteckého pluku 2 demobilizována.

22.10.1938 byla Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 demobilizována.