Letka 9

08.07.2021

15.6.1928 se Letka 72 v Olomouci přejmenovala na Letku 9. Podléhala První peruti leteckého pluku 2 .

7.9.1928 po vzletu z polního letiště Šebetov se tříčlenný roj letounů Aero A 11 dostal do silné turbulence v prostoru obce Dlouhá Loučka (okres Svitavy). Ve výšce 1 100 m vypadl pozorovatel letounu č. 2 desátník - aspirant Jan Hajtmar. Osamělý pilot letounu Aero A 11.75 četař Josef Krčmář poškodil letoun při přistání na polním letišti Šebetov.

3.5.1929 při srážce letadel nad střelnicí u Malacek zahynuli pilot des. Vladimír Odehnal a pozorovatel svob. střelec Jaroslav Nosek v letounu Aero A 11.75 od Letky 9. Ve stíhacím letounu zahynul četař polní pilot letectva Ján Škodáček v letounu Aero A 11.114 od Letky 7. Na konci druhého oddělení střelnice "Kanárka" se stíhané letadlo s vlečným terčem obrátilo a srazilo se s letadlem útočícím. Obě letadla se zřítila dva kilometry západně od obce Rarboku, nedaleko silnice Rarbok - Malacky.

1.10.1929 se přejmenovala na Letku 8.


Od října 1929 měl Letecký pluk 3 barevný plukovní znak .

1.10.1929 se Letka 8 v Olomouci přejmenovala na Letku 9, A a ta se přesunula do Piešťan. Podléhala První peruti leteckého pluku 3 .

Velitel leteckého pluku 3 v Piešťanech. (podpis nečitelný) 19.7.1931. Ludvík Svoboda „během zkušené (15.6.-15.7.1931) byl seznámen se zařízeními letky, chodem služby u letky, hlavně pak s taktickou činností letectva. Vykonal celkem 10 letů s krátkými úlohami pěch. a děl. pozorovatele s velmi dobrým výsledkem a během těchto letů natolik seznal let. pozorovatele, takže u své zbraně (části) bude dobrým informátorem, jaké úlohy se mohou od letce požadovati. Výkonnou službu leteckou – pozorovatele – vykonával rád iniciativně – v letounu pracoval klidně, rozvážně, takže docílil velmi dobrých výsledků. Ve službě i mimo službu, jeho chování bylo bezvadné. Dokument.

19.4.1935 byl četař Václav Kopta přemístěn od Letky 13 k Letce 9.

7.6.1935 se zabil čet. polní pilot Václav Kopta na letounu APb 32 u Radějova (okres Hodonín). O osudu pozorovatele pramen nehovoří.

11.5.1936 přelet 9 letounů Š 328 od Letky 9 velitele mjr. Dembovského a 9 letounů A 100 od Letky 64 velitele kpt. Dudy z Piešťan do Prahy. Pro špatné počasí nouzové přistání celkem 13 letounů A 100 a Š 328.

Š 328 "A8" helo6175.jpg (204751 bytes)

8.7.1937 se zabil pilot des. Matějíček a pozorovatel por. František Hanuš na letounu Š 328.120 u Kováčové (okres Rožňava). Podrobnosti.


V lednu 1938 se přestěhovala do Vajnor.

21.8.1938 nehoda Š 328.163 "A7". helo6129.jpg (265220 bytes)


Od 14.9.1938 přelet do Smolenic (okres Trnava). Velitel škpt. let. Otakar Sekyra.

24.9.1938 byla Letka 9 zařazena do Mobilisačního tělesa 603 jako mobilizovaný útvar 603-A-1. Vznikla Letka 9.  Krycí jméno ?. Velitel škpt. let. Otakar Sekyra a od 1.10.1938 mjr. let. Karel Holub. Podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě.

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva IV. armády.

Velitelství IV. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál plukovník letectva František Sazima.

Jednotky přidělené pozemním formacím
 
Skupina bojového letectva IV. armády
 

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

Od 20.10.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva III. armády.


2.11.1938 se přesunula do Piešťan.

20.11.1938 byla Letka 9 demobilizována.

 

14.3.1939 se Letka 9 ve Vajnorech stala součástí slovenského letectva jako Letka 9. Vyzbrojena letouny Š.328.