Letecká setnina Užhorod

Letecká setnina 7

Letecká rota 7

Letka 7

24.01.2022

1919-27.12.1921.

3.10.1919 vznikla Letecká setnina Užhorod. Podléhala Východní letecké skupině.

Od 15.10.1919 podléhala Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Slovensko.

31.10.1919 se přejmenovala na Leteckou setninu 7.

V prosinci 1919 měla ve výzbroji dva letouny Hansa-Brandenburg C.I, dva letouny Phönix C I a jeden letoun L.V.G. C.VI.

Od 1.3. do 23.12.1920 byl velitel setník Robert Ellner.


V březnu 1920 přesun do Košic.

Od 1.4.1920 podléhala Leteckému pluku 1.

Od 6.9.1920 podléhala Leteckému pluku 3.

20.10.1920 se přejmenovala na Leteckou rotu 7.

18.5.1920

26.4.1921 měla ve výzbroji 5 letounů SALMSON 2A2.

8.8.1921 měla ve výzbroji 4 letouny SALMSON 2A2 a 1 letoun Hansa-Brandenburg C.I. 2. Z toho pouze 4 letuschopné.

Pozorovatel Karel Dymeš fotografoval nejtěžší partie průsmyků Tatranských a severní hranice s výborným úspěchem.

22.9.1921 závada motoru letounu Salmson 2A2 při doprovodu T. G. Masaryka. Nouzové přistání u Trebišova. Poškozen podvozek.

V říjnu 1921 mobilizace v souvislosti s návratem císaře Karla I. do Uher.

1.11.1921 z Olomouce od Letecké roty 1 odesláno vlakem do Košic k Letecké rotě 7 celkem 8 letounů Salmson 2A2.

27.12.1921-1926.

Září 1922. První Československé armádní manévry roku 1923 u Sedlčan. Tři Letecké roty po šesti letounech. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota č. 2, 4 a 32, olomoucká Letecká rota č. 1, 3, 33, vajnorská Letecká rota 6, nitranská Letecká rota č. 5, 8, 31 a košická Letecká rota č. 7.

V květnu 1923 měla ve výzbroji tři letouny SALMSON 2A2, dva letouny LETOV Š 2 a jeden letoun SPAD S.VII C1.

V červnu 1923 bylo rozhodnuto soustředit letuschopné letouny Salmson 2A 2 u Letecké roty 5 v Nitře.

Září 1923. Československé armádní manévry roku 1923 u Poličky. Video. Pět Leteckých rot s 50 letouny. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota č. 2, 32, 34 a 71, olomoucká Letecká rota č. 1, 3, 33, vajnorská Letecká rota 6, nitranská Letecká rota č. 5, 8, 31 a košická Letecká rota č. 7.

Od 1.1.1924 zavedeny plukovní znaky. Letecký pluk 3 .

4.5.1924 se přejmenovala na Letku 7. Podléhala Leteckému pluku 3 .

V říjnu 1924 měla ve výzbroji 8 letounů LETOV Š 2 a jeden letoun AVIA BH 11.

, , od 12.1926.

3.5.1929 při srážce letadel nad střelnicí u Malacek zahynuli pilot des. Vladimír Odehnal a pozorovatel svob. střelec Jaroslav Nosek v letounu Aero A 11.75 od Letky 9. Ve stíhacím letounu zahynul četař polní pilot letectva Ján Škodáček v letounu Aero A 11.114 od Letky 7. Na konci druhého oddělení střelnice "Kanárka" se stíhané letadlo s vlečným terčem obrátilo a srazilo se s letadlem útočícím. Obě letadla se zřítila dva kilometry západně od obce Rarboku, nedaleko silnice Rarbok - Malacky.

1.10.1929 se přejmenovala na Letku 13.


Od října 1929 měl Letecký pluk 2 barevný plukovní znak .

1.10.1929 se Letka 3 v Olomouci přejmenovala na Letku 7, B. Podléhala První peruti leteckého pluku 2 .

Od prosince 1929 podléhala Druhé peruti leteckého pluku 2 .

13.1.1931 zřícení letounu A 11.84 z důvodu vysazení motoru. Svobodník Antonín Štěpánek těžce zraněn, pozorovatel des. asp. Arnošt Mihola zahynul. Letecká badatelna.

3.8.1931 u obce Velké Pavlovice zřícení letounu Aero A 11.77 od Letky 7. Zahynuli svob. pilotní žák Josef Pospíšil a des. asp. pilotní žák Štěpán Černý z Velkých Pavlovic. Letecká badatelna.

Přeškolení na letouny Letov Š 328.

. Kdy?


V lednu 1938 se přesunula do Vyškova.

9.6.1938 se zabil pilot čet. Alois Talárek a pozorovatel svob. asp. Josef Jankových. Při střelbě na vlečný terč se dostali s letounem Letov Š.328.87 do vývrtky, kterou nevybrali u obce Prace. Pomník v obci.

13.9.1938 havárie na polním letišti Sokolnice, pilot svob. K. Pospíchal a poz. por. B. Spáčil nezraněni, letoun Letov Š.328.279 zrušen.


14.9.1938 přesun na polní letišti Sokolnice. Velitel škpt. let. Karel Lašek.

24.9.1938 byla Letka 7 zařazena do Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-2. Vznikla Letka 7. Krycí jméno ? Velitel škpt. let. Karel Lašek. Podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Brně.

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva IV. armády.

Velitelství IV. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál plukovník letectva František Sazima.

Jednotky přidělené pozemním formacím
 
Skupina bojového letectva IV. armády
 

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


Od 5.10.1938 v Brně.


Od 15.10.1938 ve Vyškově.

22.10.1938 byla Letka 7 demobilizována