Slovenské Caudron C.445M

Letouny Caudron C.445 Goéland u nás

04.12.2022

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

Caudron C.445M je vojenské transportné lietadlo odvodené od civilnej verzie Caudron C.445. V roku 1941, v rámci náhrady zastaraných kuriérnych lietadiel Š.328 hľadalo Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky vhodný stroj, ktorý by umožnil spojenie s jednotkami nasadenými na okupovaných územiach ZSSR. Vzhľadom k čoraz väčšej vzdialenosti slovenských jednotiek od Slovenska bol transport pošty a osôb pomalými lietadlami Š.328 náročný pre posádky a aj lietadlá. Ďalšou nevýhodou používaných strojov bola aj malá nosnosť a nemožnosť prepravy vicerých osôb. Udržiavaniíe spojenia aj na veľké vzdialenosti si vyžadovalo nasadenie väčích, viacmotorových dopravných lietadiel, ktorými ale Slovensko (s výnimkou jednoho kusu Avia B.71 (licenčný Archangeľsk / Tupolev SB-2) nedisponovalo.

Ministerstvo zvažovalo viacero variánt obmeny letového parku - už 29.5.1941 sa obrátilo na príslušné orgány Nemeckej ríše so žiadosťou o sprostredkovanie predaja trojmotorového dopravného lietadla Fokker F-VIIB, licenčne vyrábaný továrňou Avia. Na túto žiadosť, rovnako ako na neskoršiu žiadosť o predaj dvojice britských lietadiel Airspeed AS-6 Envoy nemecké úrady nereagovali.


10.4.1942 sa ministerstvo opäť pokúšalo kúpiť dopravné lietadlá - tentoraz dvojicu lietadiel prieskumných a bombardovacích lietadiel Avia A.304 z výzbroje Československej armády, ktoré boli vojenskou verziou dopravných Avia A.204 a dali sa jednoducho upraviť na dopravné úlohy. Táto požiadavka bola zamietanutá, ale ako náhrada boli ponúknuté pôvodne francúzske lietadlá Caudron C.445M v počte 10 ks.

Na túto ponuku nakoniec ministerstvo pristúpilo, hlavne z dôvodu že iná nebola k dispozícii, ale lietadlá museli spĺňať požiadavku na viacúčelovosť - teda okrem dopravných a kuriérskych služieb museli umožňovať aj výcvik pilotov, rádiotelegrafistov a palubných strelcov pre viacmotorové lietadlá.

20.8.1942 bol jeden Caudron C.445M (výr. č. 812) prakticky predvedený na letisku Bratislava-Vajnory zástupcom ministerstva a veliteľstva Vzdušných zbraní pod vedením Ing. Jozefa Vodu. Lietadlo spĺňalo požiadavky a na základe odporúčania komisie bolo následne objednaných 10 kusov.

Už 22.-25.9.1942 bolo na letisku v Trenčianskych Biskupiciach prevzatých prvých 6 strojov, ktoré prileteli z Olomouca, kde boli uskladnené - išlo o lietadlá v.č. 804, 805, 819, 821, 822 a 823.

Spolu s predvádzacím lietadlom (v.č. 812), ktoré bolo na Slovensku už od augusta teda disponovali Vzdušné zbrane koncom septembra 1942 už siedmimi lietadlami.

9.11.1942 došlo k dohode ministra obrany generála Čatloša s generálmajorom Keiperom o dodávke dvoch ďalších lietadiel nad rámec objednaných kusov. Zároveň bola vznesená požiadavka na úpravu dvojice lietadiel na prepravu zranených vojakov.

Caudron C.445 "S-21" v Piešťanech.


Z dôvodu prestavby a navýšenia objednávky sa ďalšia dodávka realizovala postupne.

2.2.1943 boli prevzaté lietadlá v.č. 863 a 864.

22.2.1943 desiate lietadlo s výrobným číslom 865.

Od kdy se Letecký park SVZ v Mokradi skládal z: Technické letky Leteckého parku, Letecké dílny a Leteckého skladu. Výzbroj: pět letounů Letov Š.328, 13 kusů letounů Avia B.534, tři letouny Bf 109 E, Heinkel Ke 111 H-10, Arado Ar 96, Klemm Kl 25, devět letounů Praga E.39, Caudron C.445M, dva letouny Praga E.114, dva letouny Zlín Z.XII, Stinson SR-10C Reliant, sedm letounů Klemm Kl 35 D, Tatra T.131, dva letouny Be.50, dva letouny Be.60, Be.555, tři letouny Praga E.241.

23.7.1943 prileteli z Olomouca posledné dve lietadlá upravené na sanitnú službu (v.č. 935 a 936). Sanitné lietadlá dostali označenie C.445M zdrav (pozn.: je možné že tieto lietadlá neboli len upravené C.445M, ale išlo o špeciálnu sanitnú verziu C.447).

Lietadlá slúžili na výcvik osádok, ale aj na transportné a kuriérne služby na území Slovenska a k jednotkám nasadeným na východnom fronte. Pôvodný úmysel využiť lietadlá na rýchly transport zranených vojakov na Slovensku sa nakoniec neuskutočnil - bol uskutočnený iba jeden let (17.-19.8.1943), keď boli z Minska prepravení piati ranení dôstojníci 2. pešej divízie (posádka pilot rtk. rtm. let. Juraj Slivka, palubny mechanik čat. Jozef Kiovský).

Už o pár dní, 24.8.1943 bolo toto sanitné lietadlo premistnené na Mokraď, kde ho v dilňach leteckého parku upravili na fotogrammetrické práce. Lietadlo bolo vybavené radovou kamerou 5x30/30 a Rmk 18x18.

Po úprave bolo lietadlo premiestnené na letisko Vajnory pre potreby Vojenského zemepisného ústavu Bratislava.

Ďalšie lietadlo C.445M (v.č. 935) bolo upravené pre propagačné účely - zabudovaním krátkovlnného vysielača mal slúžiť ako lietajúci vysielač a šíriť programy Slovenského rozhlasu mimo dosahu vysielača vo veľkých Kostoľanoch. Prvý let sa uskutočnil 29.4.1943 na trase Vajnory - Piešťany - Vajnory, ale nakoľko uvedené šírenie rozhlasového vysielania bolo príliš nákladné, od jeho ďalšej realizácie ministertsvo spojov ustúpilo.

Lietadlá sa vo Vzdušných zbraniach neudržali dlho, aj napriek tomu že boli spoľahlivé a nemali žiadnu haváriu. Z dôvodu nedostatku náhradných dielov pre motory a trupy postupne znižoval stav lietadiel - z pôvodných 12 ks bolo v auguste 1943 v prevádzke iba seden a do konca roku 1943 iba 5 kusov.


30.8.1944 vyhlášení SNP. helo5990.png (609862 bytes)

V auguste 1944 zostávali na letisku Tri Duby iba 2 lietadlá. Ďalšia dvojica doslúžila na letisku Piešťany.

10.9.1944 Gefechtsverband Henne z Malacek a Fliegergeschwader z.b.V. 7 z Piešťan letouny Ju 87, Ju 88, Bf 109 bombardovaly letiště Tri Duby a pomocnou plochu Veľká Lúka.

Jižní hangár.

V pravé části obrázku je vidět křídlo druhého letounu Goéland?


------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----