Suchdol nad Odrou Zauchtel

 Mankovice Mankendorf

Feldflugplatz Zauchtel (?)

Landeplatz Zauchtel (?)

MAPA.

04.06.2024

helo6103.jpg (231463 bytes)

Ortofotomapa 1937 .


---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


Letiště se nalézalo na polích v prostoru mezi dnešním silem ZZN v Suchdole n. Odrou a prvními usedlostmi v Mankovicích. Bylo vybudováno Němci pro potřeby Luftwaffe, a to hned dvakrát (ve dvou časových obdobích). Historie.

Po žních v roce 1939 nesměli sedláci ze Suchdolu a Mankovic, kterým pozemky patřily již pole obdělávat. V průběhu měsíce srpna se započalo s budováním letiště. Celá plocha byla nejprve důkladně poorána, srovnána bránami a za kropení vodou válcována. Tyto práce prováděly k tomu určené "týlové" německé vojenské jednotky.

Ještě v srpnu 1939 přiletěly bombardovací Dornier Do 17 (asi od KG 77) a Ju 87 Stuka, několik dopravních Ju 52/m3 a lehkých pozorovacích dvojplošníků. Jednalo se o některou z jednotek Luftflotte 4, která se na naše území začala stěhovat z Německa v rámci příprav k napadení Polska.

Hned v ranních hodinách dne 1.9.1939 také bombardéry ze suchdolského letiště odstartovaly k prvním bojovým akcím a náletům na Polsko.


.


.


.


.


.


helo7144.jpg (324497 bytes)

V noci z 1.3. na 2.3.1945 v 20.40-21.40 hod sedm letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovalo přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-700 m shozeny pumy a vedena palba. Zpozorovány požáry na železničních stanicích Suchdol nad Odrou, Hranice, Bílovec. Dvě baterie protiletecké obrany střední ráže bránila železniční stanici Moravská Ostrava. Jeden mobilní protiletecký prostředek bránil železniční stanici Hranice. Jeden letoun přistál na záložním letišti Львів. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V březnu 1945 bylo letiště opět na stejném místě obnoveno. Důvody jeho zřízení byly však zcela opačné jako v roce 1939. Zbytky Luftwaffe byly tentokrát nuceny s přibližující se frontovou linií se stahovat zpět na západ. Proto zde byla urychleně přesunuta pracovní jednotka, kterou tvořilo mimo jiné asi 10 vlasovců. Na přípravě a rovnání přistávací plochy se muselo podílet i místní obyvatelstvo ze Suchdolu a Mankovic včetně školní mládeže. Byla tak zničena ¼ polí, na kterých ještě něco rostlo. Celá stavba trvala asi 14 dnů.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

16.3.1945 zde již přistávaly první letadla. Jednalo se asi o 16-18 bitevních strojů Fw 190 F od 1. a 3./SG 4 přesunuté ze Stichovic. MAPA.

Velitel Staffelkapitän 1./SG 4 ?. Piloti:

Velitel Staffelkapitän 3./SG 4 ?. Piloti:

V noci z 16.3. na 17.3.1945 v 20.30-21.50 hod. 9 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 200 m shozeno 58 pum s celkovou hmotností 1 338,5 kg na železniční stanice Suchdol nad Odrou a Studénka a na autokolonu 32 km jihovýchodně Moravské Ostravy. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu. Realita: střelba u Suchdola nad Odrou.

----------

Bitevníky Fw 190 F-8/9 byly vyzbrojeny již raketami Panzerblitz, kterých nesli pod svými křídly až 8 ks. Několikrát denně tyto stroje odtud startovaly do bojových akcí proti postupující Rudé armádě a jejímu letectvu. Ne vždy se však všechny vracely zpět a jejich počet na suchdolském letišti tak postupně ubýval. Největší ztráty utrpěla bitevní jednotka SG 4 při bojích v oblasti Opavy. Dodnes nejsou dopady některých letadel objasněny včetně osudů jejich pilotů, kteří jsou dosud nezvěstní. Na začátku zde bylo asi 20-25 pilotů, kteří byli ubytováni převážně v Mankovicích. Tři piloti pohotovostní letky byli stále i v noci u svých strojů. Službu konající personál zajišťující provoz na letišti – radisté, mechanici, zbrojíři atd. byli umístěni v blízkosti letiště ve vojenských stanech, maringotkách a lehkých montovaných objektech, které si zde pro tyto účely přivezli. Celý prostor letiště byl pro civilní obyvatelstvo zcela uzavřen a byl hlídán strážní jednotkou.

V hostinci Na Samotě (Hospůdka) bylo ubytováno asi 30 italských zajatců, kteří měli za úkol kopat okopy a kryty protiletadlové obrany a jejich obsluhu. Obranu letiště zajišťovalo několik rychlopalných děl ráže 20 a 37 mm. Jeden čtyřhlavňový ráže 20 mm byl umístěn přímo na střeše výpravní budovy žel. stanice Suchdol n. Odrou. Na nádraží bylo odstaveno na vedlejší koleji několik cisteren s leteckým palivem, které hlídali 4 vojáci. Přepravu paliva k letadlům zajišťovalo v 200 l sudech asi 10-15 civilních zaměstnanců.

Stroje startovaly převážně směrem na Mankovice. Po startu točili okruh nad oblastí mezi obcemi Mankovice, Jeseník n. O., Bernartice a Suchdol n. O. (prostor kolem řeky Odry) a pokračovali dále směrem na Ostravu. Při technických potížích po startu v tomto prostoru odhazovaly, před návratem zpět na letiště, veškerou munici ze závěsníků pod křídly. Místa nálezů nevybuchlé munice pak pyrotechnik z letiště označoval dřevěným kůlem a hromádkou chvojí (tato munice byla až po válce zlikvidována odpálením).

----------

----------

V noci z 19.3. na 20.3.1945 v 20.25-21.00 hod. 8 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Úkol splnilo 5 letounů, z toho jeden B-25. Z výšky 1 000-300 m útočily na železniční stanice Suchdol nad Odrou, Hranice a autokolonu mezi obcemi Odry - Hranice. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

----------

----------

----------

V noci z 22.3. na 23.3.1945 v 20.21-22.00 hod. 12 letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Jeden letoun úlohu nesplnil. Z výšky 1 000-400 útočily na vlaky mezi železničními stanicemi Suchdol nad Odrou a Hranice a autokolonu 20 km severovýchodně Suchdola nad Odrou. Provedeno 64 útoků. Posádky zaznamenali požár v oblasti závoda - 2 km severně Příbora a druhý na nádraží v Hranicích. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V noci z 23.3. na 24.3.1945 v 20.25-21.25 hod. 10 letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-300 útočily na vlaky. Provedeno 48 útoků. Posádky zaznamenali na železniční stanici Studénka zapáleny dva sklady s palivem, ostřelovány dva automobily na silnici mezi Suchdolem nad Odrou a Hranicemi, ostřelována parní lokomotiva na trati Vitljand? a Moravské Ostravy a ostřelovány dva vlaky na trati Hranice - Přerov a na stanici Studénka. Protiletecká palba nebyla zaznamenána. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V noci z 24.3. na 25.3.1945 v 21.00-21.45 hod. 12 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 100-150 m útočily na železniční stanice Suchdol nad Odrou, Hranice, na vlak na trati Hranice - Suchdol nad Odrou a na dvě autokolony mezi Moravskou Ostravou a Odry. Provedeno na 60 útoků. Posádky zaznamenali zapálení čehosi 10 km západně železniční stanice Hranice, dvou skladů v oblasti 3 km severovýchodně železniční stanice Hranice, skladu paliva 5 km východně železniční stanice Suchdol nad Odrou, 3 aut na silnici Moravská Ostrava - Odry. Pět útoků na jedoucí vlak 10 km jižně Suchdola nad Odrou. Slabá protiletecká palba 2 mobilních protileteckých prostředků ze železniční stanice Hranice a jednoho mobilního protileteckého prostředku ze železniční stanice Suchdol nad Odrou. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V noci z 25.3. na 26.3.1945 v 20.45-21.35 hod. 9 letounů A-20G Boston a 3 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-200 m provedeno 62 útoků. Posádky zaznamenali zapálení vlaku 5 km jihozápadně železniční stanice Suchdol nad Odrou, 10 km jihozápadně Studénky ostřelován cosi, ostřelována stanice Nový Jičín, 15 km severovýchodně Suchdola nad Odrou ostřelována autokolona, ostřelován železniční uzel Olomouc, kde bylo několik vlaků. Protiletecká palba do 3 baterií a 2-3 mobilních protileteckých prostředků na železničním uzlu Olomouc. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V noci z 26.3. na 27.3.1945 v 20.40-21.45 hod. 10 letounů A-20G Boston a 3 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 500-900 m provedeno 68 útoků. Posádky útočili na dvě železniční stanice, mezi stanicemi Suchdol nad Odrou a Hranice a jedoucí vlak mezi nimi. Posádky zaznamenali zapálení skladu paliva na železniční stanici Suchdol nad Odrou a u Starého Jičína. Požár u Starého Jičína byl vidět do 30 km. Protiletecká palba baterie na stanici Suchdol nad Odrou a jedna baterie na stanici Hranice. Palba poškodila jednomu letounu hydraulický systém. Deník bombardovacího korpusu.

----------

V noci z 27.3. na 28.3.1945 v 20.40-21.37 hod. 10 letounů A-20G Boston a 2 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Jeden letoun pro závadu a druhý letoun pro špatné počasí úkol nesplnily. Z výšky 900-200 m útoky na železniční stanice Suchdol nad Odrou a Hranice. Provedeno 44 útoků. Posádky zaznamenali požáry na železniční stanici Suchdol nad Odrou a Hranice. Zapáleno auto 5 km západně stanice Lipník nad Bečvou. Deník bombardovacího korpusu.

----------

----------

----------

----------

----------

1.4.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Stíhač rtm. Ondrej Kostík od 1. čs. slp z polního letiště Poręba poškodil ve vzdušném souboji jeden Fw 190. Pravděpodobně to byl Fw 190 F-8 WNr. 584401 "žlutá 2" od 3./SG 4, který nouzové přistál na polním letišti Suchdol nad Odrou. Jeho poškození bylo odhadnuto na 35 %, ale pilot nebyl zraněn. Mohl startovat ještě i z letiště Dolní Benešov. MAPA.

Ve dnech 15. a 16.4.1945 bylo letiště v Dolním Benešově vyklizeno.

16.4.1945 z Dolního Benešova se přesunul Stab I. a 2./SG 4 s letouny Fw 190. Jednotky I. Gruppe se tak spojily.

Příslušníci Gruppenstab:

Velitel Staffelkapitän 1./SG 4 ?. Piloti:

Velitel Staffelkapitän 2./SG 4 ?. Piloti:

Velitel Staffelkapitän 3./SG 4 ?. Piloti:

----------

Přímo na letišti se přihodilo několik havárií, po nichž musely být některé stroje odepsány.

16.4.1945 porucha podvozku při přistávání Fw 190 F-8 WNr. 582295 "žlutá 14" od 3./SG 4. Pilot nezraněn.

16.4.1945 dlouhý při přistávání Fw 190 F-8 WNr. 582309 "žlutá 10" od 3./SG 4. Pilot nezraněn.

----------

----------

----------

----------

----------

K 21.4.1945 letecký průzkum 8 ВА evidoval tyto nepřátelské letiště:

Deník divize PVO.

Co je to za letiště Glatu, Hranice a Ostrovice? Pod jakým názvem Sověti označovali polní letiště Suchdol nad Odrou? Pokud Hranice, tak tady bylo 15 letounů.

----------

----------

----------

----------

25.4.1945 bylo zprovozněno letiště Petřvald.

----------

----------

27.4.1945 šest sovětských stíhaček zaútočilo na letiště (rozsah způsobených škod není znám, ale letiště po útoku fungovalo dále bez přerušení).

----------

28.4.1945 z Hrabůvky se přesunula průzkumná 1./31 (Nacht) s letouny Fw 189. Velitel Staffelkapitän 1./31 (Nacht) Oblt. Hans Albers.

Ve dnech 28. a 29.4.1945 bylo letiště Ostrava-Hrabůvka vyklizeno.

----------

----------

----------

 

K 1.5.1945 letecký průzkum 8 ВА evidoval tyto nepřátelské letiště:

Deník divize PVO.

Co je to za letiště Glatu, Hranice? Pod jakým názvem Sověti označovali polní letiště Suchdol nad Odrou? Pokud Hranice, tak tady bylo 15 letounů.

1.5.1945 1./ JG 77 s devíti Bf 109 G/K z Petřvaldu zde měla mezipřistání na trati do Moravské Třebové. MAPA. Velitel Gruppenkommandeur I./JG 77 Hauptmann Heinz Grosser.

Ve dnech 1. a 2.5.1945 bylo letiště Petřvald vyklizeno.

1.5.1945 v 22.03 hod. rozhlasové vysílání Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. (Zastřelil se 30.4.1945 v 15.30 hod.).

----------

2.5.1945 I./SG 4 přeletěla do Stichovic a zařízení letiště bylo z části urychleně odvezeno nebo zničeno. MAPA.

----------

3.5.1945 se noční průzkumná 1./31 (Nacht) s letouny Fw 189 přesunula kam? Přibyslav. MAPA.

----------

----------

----------

6.5.1945 Sověti obsadili Suchdol nad Odrou. Po německé Luftwaffe zůstalo na ploše dnešního areálu ČD vrakoviště několika zničených a poškozených letadel.

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----


1.7.1946 ortofotomapa hel682.JPG (112963 bytes), hel683.JPG (91403 bytes), hel684.JPG (101512 bytes).