Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Letka 52

14.11.2019

19.9.1938 v Olomouci vznikla Letka 52. Velitel por. let. Otakar Korec. Podléhala Třetí peruti leteckého pluku 2 .

24.9.1938 byla Letka 52 zařazena do Mobilisačního tělesa 602 mimo mobilizační plány. Vznikla Letka 52. Krycí jméno ? Velitel por. let. Otakar Korec, od 1.10.1938 npor. let. Rostislav Lakomý. Podléhala III. peruti leteckého pluku 2, velitelství.


25.9.1938 přesun do Tovačova (okres Přerov).

Velitelství II. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál plukovník letectva Jaroslav Plass.

Jednotky přidělené pozemním formacím
Bojové letectvo

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

Npor. Lakomý od ČLH Moravská Ostrava se stal velitelem Letky 52.


7.10.1938 přesun do Otrokovic.

7.11.1938 por. Lakomý přeletěl z Olomouce do Německého Brodu s B.534 OK-PAD.


15.10.1938 přesun do Olomouce.

22.11.1938 byla Letka 52 demobilizována.