Letecký průzkum

25.12.2023

Letecké fotografování z balónů

Manévry c. a k. armády v jižních Čechách od 11. do 17.9.1913. MAPA. Průběh řídil následník trůnu František Ferdinand d ́Este, neboť císař se již od roku 1909 "císařských manévrů" neúčastnil. Pro arcivévodu byl upraven zámek barona Nádherného v Chotovinách. Do akcí se zapojilo téměř 120 000 mužů s důrazem na "vyzkoušení různých novot a zařízení, v posledních dobách v armádě zavedených". Hlavní roli hrály "výzvědná služba aeroplánů a balonů, rychlé doručování zpráv pomocí jiskrové (bezdrátové) telegrafie a optické telegrafie i obstarávání rychlé a bezvadné dopravy střeliva a proviantu postupujícímu vojsku. Severní modrá armáda generála Rudolfa Rittera von Brudermanna měla štáb v Souticích u Vlašimi. Letecká technika se významně uplatnila v širším prostoru Vlašimi a Soutic. Štáb jižní červené armády generál Moritz von Auffenberga měl sídlo v Táboře. Fotky z Tábora.

od února 1914

od října 1914

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

1919-27.12.1921.

Dělostřelecké cvičení v Jeseníkách 1921 a 1922. Střelba odkud? Dopadová plocha jižně Vysoké hole 1 464 m n. m

8.8.-10.9.1921 v Bruntále detachement Leteckého pluku 2 v Olomouci. Letouny Salmson 2A 2 od Letecké roty 1. Létalo se od 4 do 7 hodin ráno, než se vytvořila oblačnost. Zkoušely se fotografické aparáty. Fotokomora Lechner F:50 cm a dále fotokomora francouzského vzoru F:28 cm. Zkoušela se česká kazeta. Zkoušely se fotodesky.

27.12.1921-1926.

Fotky z letounu z léta 1922.

1923 Video.

Pilot des. Krajča Jaroslav v kabině letounu Breguet XIV od Letky 3, pozorovatel přebírá fotografický aparát.  Letecká badatelna.

1.5.1925 u Hodonína zřícení letounu Breguet XIV výr. č. 9116. Pilot des. Krajča Jaroslav a pozorovatel por. Heran Josef zahynuli. Letecká badatelna.

, , od 12.1926.

Zdroj z června 1927.

Fotky Josefa Štefla asi do roku 1931.

Fotoletecká skupina (FLS) existovala již od poloviny třicátých let, zajišťující fotografování pro potřeby Vojenského zeměpisného ústavu. U FLS byl jen velitel. Posádky byly přidělovány od jednotlivých pluků na dobu od dubna do října. Fotografování se provádělo ruční kamerou jednoho člena posádky z letounu Aero A 38.6 "Baba". Letecký park byl Aero 38, Aero A 35.3, později Š 328.167 a MB 200. Ten již byl opatřen elektronicky poháněnými kamerami a bylo v něm poprvé instalováno naváděcí zařízení, které principiálně zůstalo zachováno do dnešních dnů. Ortofotomapa Česka. Ortofotomapa Slovenska.

Letov Š 328 IV.série (čísla 163-272). Pro pozorování byl letoun vybaven ruční kamerou A-I-25 (popř. A-I-34), a pevnou kameru A-II-30 (A-III-30).

Typ kamery?

Letecké pojízdné fotografické pracovny. Od kdy?

MNO zakoupilo automobil Škoda 4 ST6-FG spolu se skříňovým vlekem určeným pro fotogrammetrickou laboratoř.

Od roku 1938 průzkumné verze letounu B.71 u zvědných letek. Prý létaly do Německa.

Čs. průzkumné jednotky - Letka č. (pozorovací) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16, (zvědné) 61, 62, 63, 64, 66.

Během květnového cvičení roku 1938  bylo šest letadel Š 328 od Letky 1 ukryto na kraji lesa pod borovicemi na letišti Bohdaneč. Bedřich Dumka se dostal na vojnu v říjnu 1934 a sloužil u Leteckého pluku 1 v Praze v Kbelích. Byl tam u Letky 1 jako svobodník - fotograf. Po dvou letech odešel do civilu, ale od 22.5. do 16.6.1938 byl jako specialista povolán na mimořádné cvičení. Bylo to opět u Leteckého pluku 1, ale už v Hradci Králové. Po adjustaci byl s Letkou 1 odeslán na detašované polní letiště Bohdaneč. Spolu s letadly tam byla i další nezbytná vojenská technika. B. Dumek tedy sloužil jako fotograf a pro jeho činnost tam byla pojízdná letecká fotopracovna s příslušenstvím a materiálem. Byla tam i další vozidla a agregát na výrobu elektrického proudu. Fotografové měli tehdy na starosti a za úkol připravovat fotokamery, a to jak ruční, tak i stabilní (v letadlech pozorovací letky). Fotografovalo se tehdy na desky, film, snímky se zpracovávaly na formátech 13 x 18, 18 x 24, a to na snímky jednotlivé, řadové i prostorové. Po celou dobu působení na polním letišti byla doba klidná, byly sice cvičné poplachy, kdy se snímkovalo umístění techniky, vojska apod.

Schopnost československé protiletecké obrany včas zasáhnout proti nepříteli prověřovaly bojové akce stíhačů ke konci září 1938, kdy pronikala německá průzkumná letadla běžně nad celé území Čech a Moravy. Například dne 27. 9.1938 se k hlavnímu městu přiblížil ve výšce moderní nepřátelský dvoumotorový průzkumný letoun Dornier 17 P asi od Aufklärungsgruppe 27 z Goslaru. MAPA. Hlásná služba ho včas zpozorovala a předala okamžitě údaje o poloze špióna na velitelské stanoviště. Na jeho rozkaz odstartoval z polního letiště Horní Měcholupy tříčlenný roj stíhaček Avia B 534 od Polní letky 40. Jakmile se stíhací letadla objevila nad Prahou, navázal s nimi rádiové spojení letecký orientační důstojník od protiletadlového dělostřelectva a naváděl roj na vetřelce. (Pozemní radiostanice byla umístěna na Petříně?). Posádka německého letadla po spatření českých strojů zamířila vzhůru a avie letoun ve stoupavém letu dostihovaly. Jakmile Dornier přešel ve výši 7 000 m do vodorovného letu, začal se pronásledovatelům vzdalovat. Létal rychlostí až 440 km/h. Naši piloti víc než 388 km/h ze svých strojů nevymáčkli.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

25.10.1938 u obce Bodza (okres Komárno) byl sestřelen letoun Letov Š.328 československých letců Jána Kella a Jaromíra Šotoly. K tomuto leteckému incidentu mezi československými a maďarskými letci došlo nad obcí Hodžovo (od roku 1950 Lipové). Toho dne Maďaři vyslali nad československé území třímotorový Junkers Ju 52, kterého kryly dvě maďarské stíhačky italské výroby Fiat CR 32. Třímotorový junkers byl oficiálně pronajat soukromou společností na snímkování povodí Dunaje, ale ve skutečnosti měl na palubě plno štvavých letáků s protičeskoslovenskými texty. Maďarská strana později tvrdila, že se jejich letadla dostala nad československé území omylem, ale to byla lež. Jelikož jejich letadla už byli nad okresem Komárno a letci museli dost dobře vidět, že přeletěli Dunaj a jsou zhruba 10 km nad cizím územím, takže nemohlo jít tedy o náhodnou ztrátu orientace. Nad obcí Hodžovo však maďarští stíhači objevili československý Š.328.237 od Polní letky 10, který právě fotografoval obec Zemianská Olča. Pilotoval ho desátník Ján Kello, který měl 21 let a na místě pozorovatele byl Jaromír Šotola (hodnost měl asi četař aspirant). Když se otáčeli nad Velkým Mederem, tak Maďaři tento nic netušící šmolík bez varování napadli. Pilot Lászlo Pongrácz vystřelil 3 dávky. Po první dávce byla na Š.328 prostřelena levá strana nosných ploch a spádová palivová nádrž a pravděpodobně byl už touto první salvou Jaromír Šotola zabit. Ján Kello s hořícím Letovem nouzově přistál u obce Bodza. Při dopadu na zem byl vymrštěn ze sedačky a vyvázl pouze jenom s lehkými zraněními. Mrtvý pozorovatel zůstal v hořících troskách.

, helo6132.jpg (289396 bytes).

Ihned po incidentu byla vytvořena vyšetřovací komise. Maďaři tvrdili, že se jejich stíhači domnívali, že na Junkers 52 chce československý letoun zaútočit. Jaromír Šotola je označován za první leteckou oběť druhé světové války. Ta sice vypukla později, ale vzhledem k tehdejším událostem se to tak bere.

Stav zbrojního materiálu ke dni 18.3.1939.

Fotopřístroj A-I-34 174  
Fotopřístroj A-II-30 70  
Fotopřístroj A-II-37 37  
Fotopřístroj A-III-37 37  
Fotopřístroj A-VII-38 123  
Fotopřístroj AN-I-34 62  
Fotopřístroj A-V-34 59  
Fotopřístroj různé 70  

Německé průzkumné jednotky operující nad Českem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. (Německé útvary v Česku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi).

Německé průzkumné jednopilotní letouny u nás a jejich výroba u nás.

Německé průzkumné vícepilotní letouny u nás a jejich výroba u nás.


Pokus o sepsání spojeneckých průzkumných letů nad Českem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí.

7.5.1942 se nad Plzní objevilo poprvé britské průzkumné Mosquito PR. Mk.IV/srs 1 "DK284" od 1st PRU. První snímky Plzně od zahájení války.

6.10.1942 se nad Prahou objevilo první britské průzkumné Mosquito PR. Mk.IV pilota Officer McKay od 1st PRU.


12.3.1943 pokus o průzkum Plzně a Prahy britským Mosquitem PR Mk.IV od No. 540 Squadron RAF.

21.4.1943 se podařilo vyfotografovat Plzeň, Prahu, Falknov a Cheb průzkumnému Mosquitu "DZ532".

15.5.1943 pokus o průzkum Plzně britským Mosquitem PR Mk.IVod No. 540 Squadron RAF. Napaden byl dvěma Fw 190 ale podařilo se mu uniknout.

13.6.1943 průzkum Hradce Králové jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.


24.4.1944 průzkumný let nad STW. Zjistilo se, že výroba už běží.

12.6.1944 průzkum letišť v Plzni jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron SAAF.

13.6.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

7.7.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

27.7.1944 průzkum Pardubic a Hradce Králové jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

9.8.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

20.8.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

23.8.1944 americký průzkum zjistil v Brně 39 jednomotorových a 17 dvoumotorových letadel.

V srpnu 1944 se podle amerického průzkumu na letišti v Pardubicích nacházelo asi 50 kusů Fw 190.

24.8.1944 útok na Pardubice. Americký průzkum zaznamenal v Pardubicích nejméně 39 strojů Fw 190 a jeden Fi 156.

25.8.1944 útok na Brno a Kuřim.

25.8.1944 průzkum  STW, Prahy a Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

V neděli 27.8.1944 průzkumný F-6 Mustang našel na nádraží v Moravské Ostravě stovky vagonů s vojenským materiálem a velké množství cisteren na pohonné hmoty. Navíc byly poblíž menší rafinerie na syntetický benzín v Přívoze a o kousek dál podobné v Bohumíně. A k tomu rozsáhlá průmyslová oblast ve Vítkovicích. Nálet byl naplánován na 29.8.1944.

27.8.1944 kapitán Alexandr Ivanovič Prikazčikov, zástupca veliteľa roja 8 орап, 8 ВА, po uskutočnení prieskumu Zakarpatskej Ukrajiny v lesnatej oblasti a v zlých poveternostných podmienkach spolu s posádkou doložil svedectvá o železničnom transporte a sústredení motorizovaných jednotiek, kde bolo na staniciach objavených: 68 súprav, 398 automobilov a na letisku Užhorod bolo napočítaných 23 lietadiel. Zdroj.

28.8.1944 průzkum STW, Brna, letiště s rafinérií v Pardubicích a Hradce Králové jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

3.9.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

8.9.1944 letouny 8 ВА mimo jiné provedly průzkum u obce Volosianka, Mukačevo, Užhorod. Deník letecké armády.

10.9.1944 průzkum Prahy jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF za doprovodu Mustangů od 31st FG, 306th FW, 15th USAAF z Itálie.

12.9.1944 průzkum Pardubic jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

13.9.1944 průzkum Pardubic  jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

20.9.1944 průzkum Brna F-5 Lightningem.

22.9.1944 průzkumné letouny Pe-2 od 8 орап, 8 ВА provedly průzkum ve směru na Prešov, Mukačevo, Debrecén, Čop, Satu Mare (Rumunsko), Rakhiv. Deník letecké armády.

27.9.1944 průzkum Prahy jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

20.10.1944 průzkum Prahy jihoafrickým Mosquitem PR Mk.XVI od No. 60 Squadron, SAAF za doprovodu čtyř Mustangů. Letoun P-51 pilota F/Lt  K. R. Booth byl sestřelen protileteckým dělostřelectvem a nouzově přistál.

27.10.1944 Rudá armáda obsadila Užhorod.

10.11.1944 průzkum Prahy třemi jihoafrickými Mosquity od No. 60 Squadron, SAAF doprovázenými pěticí Mustangů od 31st FG, 15th USAAF z Itálie.

Koncem prosince 1944 americký průzkum zjistil na letišti v Brně asi 50 letadel.

Americký průzkum zjistil koncem prosince 1944 na letišti v Pardubicích zbytek III./SG 151.


14.1.1945 průzkum letiště Pardubice americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

20.2.1945 průzkum letiště Pardubice americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

16.3.1945 průzkum letiště Hradec Králové americkým Lockheed F-5 od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

20.3.1945 průzkum letiště Pardubice americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

21.3.1945 průzkum Prahy jihoafrickým Mosquitem PR Mk.XVI od No. 60 Squadron, SAAF.

22.3.1945 při doprovodu průzkumného letounu nad Kralupy nad Labem šesticí Mustangů od 325th FG, 15th USAAF z Itálie záhy po náletu, sestřelil v 13.45 h nad cílem 1./Lt. Roy F. Noe dvoumotorový stroj identifikovaný Američany jako nepřátelský Bf 110. Přítomnost Bf 110 by nebyla překvapivá vzhledem k zmíněné 1./NJG 102 na základně v Praze-Kbelích, v tomto případě však došlo k tragickému omylu. Obětí amerického stíhače byl sovětský průzkumný Peltjakov Pe‑2 od 98 ограп, 2 ВА. Jeden letec zahynul, další dva se zachránili a byli zajati. Výpověď sovětského letce obsahuje zpravodajský souhrn z análů Luftflotte 6, který současně otevřeně zmiňuje, že Pe‑2 byl sestřelen 4 americkými stíhačkami v pražské čtvrti Hloubětín, tedy přímo nad základnou I./KG (J) 6. Smutná událost jen potvrzuje, že základna Praha-Kbely byla předmětem zájmu i sovětského dálkového průzkumu.

22.3.1945 průzkum Pardubic a Hradce Králové Mosquitem PR Mk.XVI RG115 od No. 544 Squadron, RAF. Pilot Jiří Kučera.

24.3.1945 průzkum letiště Hradec Králové americkým Lockheedem F-5 od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

25.3.1945 průzkum letiště Pardubice a Hradec Králové americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie. Průzkum v Hradci Králové zaznamenal 10 kusů Bf 109 a 2 bombardéry.

25.3.1945 po sestřelení šesti německých Fw 190 F od SG 4 americkými stíhači, v čase 12.40 hod. pilot P-51D Capt. William J. Dillard od 308th FS, 31st FG, 15 USAAF z Itálie u obce Kožlí (okres Havlíčkův Brod) sestřelil sovětský průzkumný Pe-2R od 98 ограп, 2 ВА. Považoval ho za tvarově podobný německý Bf 110. Jeho nepozornost měla tragické následky, protože v sestřeleném letadle zahynuli tři sovětští letci Ing. Tribakin, Fedor Dolbuchov a gardový seržant Fjodor Jeftanovič Biskulov. Letecká badatelna.

Přílet průzkumného 511 орап, 5 ВА do Vajnor.

9.4.1945 průzkum letiště Hradec Králové americkým Lockheedem F-5 od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie. Zjištěno 7 kusů jednomotorových a 11 dvoumotorových letadel.

17.4.1945 průzkum letiště Pardubice a Hradec Králové americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie. V Hradci Králové zjištěno celkem 93 letounů, z toho 53 dvoumotorových letadel.

20.4.1945 americký průzkum zaznamenal v Hradci Králové celkem 88 letounů, z toho 60 dvoumotorových letadel.

24.4.1945 průzkum letiště Hradec Králové sovětským Pe-2 od 511 орап, 5 ВА. Na letišti bylo 75 letadel.

25.4.1945 průzkum letiště Pardubice a Hradec Králové americkým letounem Lockheed F-5 Lightning od 5th PRG, 15th USAAF z Itálie.

25.4.1945 průzkum letiště Hradec Králové sovětským Pe-2 od 8 орап, 8 ВА. Letoun byl napaden dvěma Bf 109 asi od Schutzstaffel/Erg. JG 1 ale podařilo se mu uniknout.

25.4.1945 průzkum letiště Hradec Králové sovětským Pe-2 od  511 орап, 5 ВА. Letoun byl napaden dvěma Bf 109 asi od Schutzstaffel/Erg. JG 1 ale podařilo se mu uniknout.

27.4.1945 sovětský letec gardový kapitan Konstantin Saveljevič Malcev od 177 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА sestřelil sovětský průzkumný letoun Pe-2 S/N: 8/300, motory 3352977 & 414624 od 48 горап u obce Hostěrádky-Rešov (okres Vyškov) Letec gardový lejtěnant Petr Nikitovič Rusin лётчик Гвардии лейтенант Пётр Никитович Русин zahynul. Letec pozorovatel gardový lejtěnant Anatolij Ilarionovič Zvorskij лётчик-наблюдатель Гвардии лейтенант Анатолий Илларионович Зворский zahynul. Střelec gardový seržant Petr Sidorovič Aldoškin воздушный стрелок Гвардии сержант Петр Сидорович Алдошкин se asi zachránil pomocí padáku. Zdroj. Zdroj

Od konce dubna 1945 lety amerických průzkumných F-6D Mustang s přídavnými nádržemi od 12th TRS 67th TRG, 9th USAAF z letiště Euren u německého města Trier.

5.5.1945 průzkum letiště Hradec Králové sovětským Pe-2 od 511 орап, 5 ВА. Na letišti bylo 70 letadel.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

9.5.1945 po 16.30 hod. fotil letiště Ruzyně americký průzkumný letoun F-5 Lighting od 39th RS, 10th RG, 9th USAAF. Palba sovětské protiletecké obrany. Hlídkující sovětský stíhač Vasilij Andrejevič Pšeničnikov na letounu Bell P-39 Airacobra od 100 гиап, 9 гиад, 2 ВА z Neuthausenu ho sestřelil. 1/Lt Thomas P. Petrus seskočil z hořícího stroje padákem, utrpěl popáleniny na hlavě a na krku. Letoun dopadl u Šárky - Na Padesátníku. Kolega 1/Lt Tom Jackson z druhého Lightingu zaznamenal padák. MAPA.

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА. 511 орап, 5 ВА Vajnory.

Velitel 511 орап кп пп Берман Семен Давидович a náčelník štábu нш пп Халюк Роман Алексеевич.

helo9859.jpg (237632 bytes) Personál 1. eskadrily, 511 орап, 5 ВА před průzkumným letounem Pe-2. Летный и технический персонал 1-й эскадрильи 511-го Ясского отдельного авиационного разведывательного полка в Чехословакии у самолета-разведчика Пе-2.

hel270.jpg (280172 bytes)

12.5.1945 poslední fotografování letounem Pe-3.

26.5.1945 se zřítil u obce Žernovice (okres Prachatice) po vlétnutí do oblačnosti průzkumný F-6C Mustang S/N: 42-103281 "ZM-" od 12th Tactical Reconnaissance Squadron, 10th PRG, 9th USAAF ze základny Fürth R-28. Pilot 2/Lt. Richard W. Stillman zahynul. Letecká badatelna.

 

Po osvobození bylo fotografování pro potřeby Vojenského zeměpisného ústavu obnoveno pod názvem Fotosekce a organizačně spadala pod VZÚ v Praze-Dejvicích, s dislokací na letišti Letňany.

 

Muzeum.