Letouny Messerschmitt Bf 109 u nás, jejich výroba u nás a co se podařilo po válce využít

25.10.2023

28.5.1935 zalétán Bf 109 V1 s motorem Rolls-Royce Kestrel o výkonu 512 kW.

 


1938

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

Výroba a montáž Bf 109 v Česku.


1939


1940


1941


1942

V roce 1942 si pronajaly Messerschmittovy závody v Regensburgu-Prüfening objekty na Františkově za účelem montáže pilotní kabiny stíhačky Bf 109. Přední části trupu s pilotní kabinou - vany, byly dodávány na Františkov z nedaleké Kubovy Huti, kam byly přivezeny po železnicí. Odtud nákladním autem na Františkov.

Na Františkově byly vany kompletovány, t.j. pilotní kabina byla osazena sedačkou, přístrojovou deskou a všemi ovládacími prvky. Do kabiny byla zamontována i radiostanice a dýchací přístroj.

V noci odjíždělo z Františkova nákladní auto s přívěsem plně naloženým hotovými výrobky. Cílem cesty byl Obertraubing u Regensburgu, kde byla prováděna montáž letadel.


1943

7.8.1943 napadly svazy amerických bombardovacích letadel Messerschmittovy závody v Obertraubingu u Regensburgu a doslova je srovnaly se zemí.

13.8.1943 napadly svazy amerických bombardovacích letadel továrnu Wiener Neustädter Flugzeugwerke G. m. b. H. (W. N. F.) jakožto třetího největšího výrobce stíhaček Bf 109. 

Okamžitě po zničení továren byla nařízena a provedena decentralizace výroby stíhaček tak, aby její výroba nemohla být jedním náletem zcela ochromena. Výroba se stěhovala do montovaných dřevěných baráků postavených narychlo na lesních mýtinách, do tunelů, sklepení pivovarů apod. Decentralizace výroby.

Výrobci dílů pro ostatní velkovýrobce(?)

Firma Pantof v Praze-Radotíně vyráběla podvozky pro Bf 109(?). Od kdy?

Firma Lineol-Werke, Wiederholz & Co., Komm.-Ges., Iglau 335, 557, 794 v Jihlavě výroba dílů pro Bf 109. Od kdy?

Firma Deutsche Edelmöbel, A. G., Brünn (DEAG) v Bučovicích (okres Vyškov) byl jeden z předních výrobců dřevěných SOP a VOP pro Messerschmitty Bf 109. Z poválečných inventur materiálu jasně vyplývá, že dřevěné ocasní plochy dodával všem hlavním výrobcům Messerschmittů Bf 109, tzn. Messerschmittu v Regensburgu, Erle v Lipsku a WNF "ve Vídni". Navíc zásoboval i firmy DKH a Luftfahrtbedarf v Berlíně. Výroba ( a opravy) zde byla skutečně rozsáhlá, jen na konci války zde zůstalo 85 výškovek, 25 stabilizátorů, 70 kýlovek a 25 směrovek připravených k expedici, tzn. zabalených a uložených v přepravních bednách. V samotném závodě bylo dalších 125 opravených směrovek, 781 nových a 121 opravených výškovek, 34 opravených stabilizátorů a 171 kýlovek. V rozpracovaném stavu se nacházelo 88 kusů směrovek, 92 stabilizátorů a 406 kýlovek. I zásoby nutných komponentů byly rozsáhlé, např. 8 470 kování pro výškové kormidlo, 4 900 stejných částí pro výškovky nebo 8 960 pro směrovky. Hodnota veškerého materiálu ocasních ploch činila 10 819 302,- Kč. Soupis materiálu dokazuje, že podnik produkoval dřevěné výškovky typu A, stabilizátory typů A, B, C, kýlovky A, B, C a směrovky B a C. Veškeré tyto typy se shodují s díly používanými na Bf 109 G-10/U4. Výroba od kdy?

 

Olomoucká výrobní a finální montážní větev

Od roku 1943 firma Sigmund-Chema v Lutíně (okres Olomouc) vyráběla dílce pro trupy Bf 109. Pobočka v Lutíně Internačního tábor ve Svatobořicích Internierungslager Swatoborzitz. Výstavba železniční vlečky.

Flugzeugwerke Letov, Werk II. Olmütz v Olomouci v bývalých čs. leteckých kasárnách Na Šibeníku výroba křídel Bf 109(?). Od kdy?

Firma Milo v Olomouci dodával kryty chladičů kapaliny v křídle Bf 109. Od kdy?

Jihomoravská výrobní a finální montážní větev

mapa_tunely.jpeg (944681 bytes) Od konce roku 1943 byla přemísťována výroba do třech tunelů na budované železniční trati Německý Brod - Brno, v okrese Tišňov Tischnowitz.


1944

Počátkem roku 1944 zaškolení personálu firmy Sigmund-Chema v Lutíně u W. N. F. Předmontáže trupů Bf 109 se přesunuly z Neudörfu do Lutína. Mělo se vyrábět 150 trupů měsíčně. Ve Werku 2 v sípce Majír při silnici z Lutína do Olšan, ke které se přistavěla hala s linkou pro montáž trupů. Trupy se po vlastní ose dopravovaly na letiště v Olomouci ke konečné montáži a záletům. Do kdy výroba?

Tišnovský závod měl krycí označení Diana G.m.b.H. Stavba trupů, montáž motorů a dalších částí trupu přešla z Weigelsdorfu a Lichtenwörthu do tunelu „217A”, stavba křídel a výroba žeber z Fischamendu, Rannersdorfu a Schwardorfu do tunelů „217B” a „217C”.

Výroba se rozjela asi už od května 1944

Výroba Bf 109 Bf 109 G-14/U4 s motory DB 605 AM, sérií 510 xxx a 511 xxx, do konce roku doplněných ještě o sérii 512 xxx.

V tunelu A o 8 800 m² pracovalo 2 292 osob.

V tunelu B a C se vyráběli křídla.

Přeprava křídel z Kuřimské Nové Vsi na nádraží do Tišnova.

Konečná montáž a zálety od srpna 1944 na letišti v Brně. Výroba 7 až 10 strojů denně. Firma měla na 6 až 8 000 zaměstnanců.

25.8.1944 nálet 159 bombardérů B-17 od 5th BW, 15th USAAF z Itálie na letiště v Brně a továrnu Flugmotorenwerke Ostmark G. m. b. H.Wien, Zweigwerk Brünn a nálet 82 bombardérů B-24 od 304th BW, 15th USAAF z Itálie na zábrdovickou Zbrojovku. Německé hlášení potvrzuje zničení a poškození devíti strojů nejnovějšího typu Bf 109 G-14/U4.

 

Od prosince1944 výroba Bf 109 G-10/U4 sérií 612 xxx a 613 xxx s motory DB 605 DC.

Po příletu bojových útvarů na letiště Brno a Olomouc, se od prosince 1944 konečná montáž a zálety přemístily do Letňan a Kralup nad Vltavou. Byly tady i letouny olomoucké výrobní větve? Byly letouny zalétávány i na letišti v Křižanově?

Firma Praga, pod tehdejší Böhmish-Mährische Maschninenfabriken AG, Prag a její speciální, resp. tajné oddělení Flugzeugwerk Karolinenthal-Gbell (Letecké dílny Karlín-Kbely) prováděla od prosince 1944 konečnou montáž a zálety Bf 109 G-10/U4 z tišňovského závodu Diana GmbH. Zálety se prováděly v Letňanech. Zkompletováno 30 ks.

Konečná montáž a zálety stíhaček Bf 109 v Kralupech nad Vltavou. Závodu velel Oberst Horst von Schwazwald. Inspektoři přijížděli z Mnichova každou sobotu k přejímce letounů.

Od 29.12.1944 do 22.3.1945 zálety strojů Bf 109 G-10/U-4 WNr. 613 000-613 115 z tišňovského závodu Diana GmbH v Kralupech nad Vltavou a v Letňanech.

Zálety a předávací lety k útvarům vykonávala jednotka Fl.Ü.G.1/Gruppe Südost.


1945

23.1.1945 v 11.15 hod. v Letňanech Nikolaus Mörtl zalétal Bf 109 G-10/U-4 WNr. 613 021. Let trval 31 minut a potom v 13.55 hod. provedl stejný let pilot přebírací let a stroj přešel pod Luftwaffe.

Kralupy nad Vltavou.

Od února 1945 začal váznout systém dodávek některých dílů. Nedokončené trupy byly převáženy do haly u Štěpánovic, kde čekaly na příslušný díl.

V únoru 1945 nehoda při záletu letounu Bf 109 G-10/U4 WNr. 611???.

Únor - březen 1945.

Zalétávací pilot Nikolaus Mörtl, jeho pes Menthol a letoun Bf 109 G-10/U4 WNr. 61????.

22.3.1945 od 12.29 do 12.56 hod. nálet 124 bombardérů B-24 od 304th BW a v 13.01 hod. se přidalo ještě 20 bombardérů B-17 od 5th BW, 15th USAAF na rafinérii Kralupol. Z toho 28 letounů omylem bombardovalo Neratovice. Hned první vlna náletů zasáhla v Kralupolu plný zásobník ropy.

3.4.1945 proběhl poslední evidovaný zálet v Česku. Kde?

Kdy byla ukončena výroba v olomoucké výrobní větve?

16.4.1945 po náletu Američanů na Kralupy nad Vltavou. Zničena půlka hangáru ale montáž stíhaček pokračovala dál(?).

Po 17.4.1945 se personál Diana G. m. b. H. rozprchl, závod se vyraboval.

Sověti bombardovali 25.4.1945 Tišnov, shořely tam umístěné sklady.

 

Auslieferungen von Bf-109-Jagdflugzeugen an die Luftflotten vom Dezember 1944 bis zum 11. April 1945 Zdroj.
Version Dezember Januar Februar März bis 11. April 1945 SUMME
G-6 109 64 9     182
G-14 11 79 157 47   294
G-14 AS 203 211 62 11   487
G-14/U4 56 47 2     105
G-10 67 104 38 4   213
G-10/R6 191 268 178 284   921
G-10/U4 62 79 132 95   368
K-4 325 338 233 168 1 1.065
G         33 33
SUMME 1.024 1.190 811 609 34 3.668

 

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Letňany. Nedokončené Bf 109 G-10/U4.

Šrotiště s budovou 67 v pozadí helo4919.jpg (215233 bytes), helo4920.jpg (206287 bytes), helo4921.jpg (209202 bytes), helo4922.jpg (177271 bytes), helo4923.jpg (163106 bytes), helo4924.jpg (208945 bytes). Fotky Bf 109 v Letňanech. Letouny Bf 109 byly převezeny do Avie v Čakovicích.

9.5.1945 do Tišnova přišli Sověti a za tři měsíce začali odvážet válečnou kořist. 

helo5375.jpg (186931 bytes)helo5382.jpg (169488 bytes).

V prosinci 1945 česká strana převzala 9 kompletních Bf 109, 124 hotových a 100 nedokončených trupů a 384 tun slitin hliníku.

Jeden kus sestaven po válce a vystaven na tišnovském náměstí helo4914.jpg (156255 bytes) a na nádraží helo4915.jpg (217871 bytes).

Diskuze nad poválečným provozem typu.


1946

V Avii byly soustředěny německé letouny Bf 109 G-10/U4 výrobních čísel 513136, 613074, 613079, 613085, 613112, 613113, 613138, 613142, 613156, 613166, 613173, 613175, 613176, 613183, 613189, 613196, 613197, 613692, 613978, 6130105 vyrobené WNF. Kde byly nalezeny? Stroje výrobních čísel 612700 až 612900 a 613000 až 613200 byly vyrobené v Dianě. Kde byly nalezeny?

V letech 1945-46 byly tyto letouny repasovány s motory DB 605 D o výkonu 1 140 kW s palivem C3 a označeny jako C 10.1 až C 10.21. První letoun zalétal Petr Široký 22.2.1946. Poslední letoun C 10.21 zalétal Antonín Kraus 14.5.1947. L+K 4/22

První dvousedadlové stroje C 110.1 a C 110.2 byly upraveny z Bf 109 G-12 s motory DB 605 A o výkonu 1 085 kW s palivem B4, přičemž první zalétal 20.6.1946 Petr Široký s technikem Jizbou. Další stroje vznikaly přestavbou jednomístných kusů a také s využitím jiných draků Bf 109. Od května 1947 motory DB 605 D o výkonu 1 140 kW s palivem C3.  Poslední letoun C 110.529 zalétali Petr Široký a technik Horák 1.9.1947. L+K 4/22


1947

Od září 1947 označení změněno na S 99 a dvoumístné na CS 99.


1948

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


1949


1950

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------