Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Ivančice Eibenschütz

Němčice

Alexovice Alexovitz

Budkovice Budkowitz

MAPA.

15.11.2019

Historie, historie2

, , od prosince 1926 do 1939.

Koncem srpna 1936 byla obecní zastupitelstva v Budkovicích a Němčicích a obyvatelé těchto obcí nemile překvapena dopisem z Ministerstva veřejných prací ze dne 23.8.1936. V dopisu byla zastupitelstva informována, že v nejbližší době bude realizována výstavba státního pomocného letiště Ivančice v rozloze asi 48 ha na pozemcích obcí Budkovice a Němčice. Zároveň byla v dopisu výzva, aby majitelé určené plochy již neosívali.


Se stavbou letiště se začalo na podzim 1937 za vedení inženýrů státní stavební správy v Olomouci. Pozemky byly srovnány a rozorány. 


Na jaře 1938 byla upravena plocha letiště přípravou k osetí travou a zasetí samého se zúčastnilo 12 rolníků z Budkovic s potahy po dobu 14 dnů. Stará „Vanecká“ cesta od severního okraje Budkovic směrem k němčickým „písečňákům“ přestala existovat.

V důsledku válečného napětí s hitlerovským Německem byla na letišti vojenská hlídka, která v době před mobilizací v roce 1938 byla zesílena na jednu pomocnou rotu. Několikrát tu přistála vojenská pozorovací i stíhací letadla. Letiště bylo pro svou příznivou polohu považováno za jedno z nejlepších pomocných letišť na území státu. 

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, jejichž dobudování bylo po provedené revisi stornováno: Louny, Rakovník, Kostelec nad Orlicí, Veselí nad Lužnicí - Mezimostí, Praha - sportovní letiště, Holešov, Třebíč, Telč, Čejč, Trnava, Topolčany, Púchov - Beluša, Svatý Kříž nad Hronom, Chynorany, Piešťany II, Lešť, Ivančice, Hranice, Židlochovice, Polička.

V listopadu 1938 byla uvolněna polní „Vanecká“ cesta pro provoz přes letiště, protože Mnichovskou dohodou pozbylo letiště významu a bylo zrušeno. Hranice Třetí říše byly pouze několik set metrů od letiště. 


Po březnu 1939 byla plocha opět rozměřena a pozemky byly vráceny původním majitelům.


.


.


.


Funkmeßstellung 1. Ordnung Brummbär (radiolokační ústředna 1. řádu s krycím názvem Brumbär (Medvěd)

Fluko Brünn (hlásný obvod Brno) s Flugmelde Zentrale Brünn (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Brumbär (radiolokační ústřednu 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung Topolna (radiolokační ústřednu 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Stanice byla od roku 1943 stavěna na místě dřívějšího letiště, přičemž pozemky byly zabírány pro potřeby německé armády jen částečně. Jednou z prvních akcí bylo zajištění pitné vody z obecní studny u domu č. 31 (Štěpanovský) stavbou vodovodu do budoucí stanice a výstavba dřevěných domků. Ještě v tomto roce přibylo do Budkovic 50 německých žen. Při budování staveb měli obyvatelé Budkovic i Němčic mnoho potíží. Němci, kteří stavbu prováděli, nařizovali obecním úřadům, že místní občané, zvláště rolníci s potahy musí na stavbách pomáhat, hlavně dovážet stavební materiál. To se však nelíbilo zemědělcům, kteří často mívali polní práce, nebo odmítali účast na práci pro Němce. Starostové obcí se však vymlouvat nemohli, protože jim bylo vyhrožováno kriminálem a gestapem, jestliže nezajistí požadovanou pomoc. Jiná je informace, že Němci za tyto práce dobře platili, takže byla možnost výdělku. Stejně tak byla možnost dobrého výdělku za řemeslnické práce při stavbě a zařizování všech objektů.

K čemu vlastně tato stanice sloužila? Původní záměr byl zajištění kontroly o leteckém provozu nad protektorátem. Po vylodění spojenců v Itálii v červenci 1943 a jejich postupu do severní části země, začala část bombardovacích letadel startovat z italských letišť. Hlavní středisko pro zjištění směru, rychlosti a počtu letadel bylo v blízkosti Vídně. Po zjištění potřebných informací byla upozorněna další střediska, např. i v Budkovicích, která uvedla do pohotovosti svá zařízení. Tato střediska upřesňovala další údaje a vyhlašovala letecké poplachy ve směru letu spojeneckých letadel. Jakou důležitost přikládali Němci tomuto středisku svědčí i pořízení 48 telefonních linek, hlavně pro spojení se střediskem ve Vídni.

Do čtverce byly postaveny čtyři stavby vzdálené od sebe asi 400 metrů, místní občané jim říkali „kolotoče“ a mezi nimi ve středu budova s dalším radarem, ve které byly různé přístroje a dynama na výrobu elektrického proudu. Proud byl pak veden do všech čtyř budov. Pozemky mezi těmito stavbami byly přístupné a byly obdělávány. Jen ojediněle přistálo na pozemcích letadlo typu Fi 156 Storch. 


V roce 1944 byly stavby před dokončením a začaly se používat.

Obsluha 2. schwere Flugmelde-Leit-Kompanie Luftnachrichten-Regiment 228.

16.11.1944 přijelo do Budkovic 150 mladých žen, určených k obsluze stanice. Říkalo se jim „Blitzmädchen“ podle odznaku na uniformě. Moc si Budkovic neužily, do konce války zbývalo několik měsíců.

Jedno zařízení pro panoramatické zobrazení letecké situace typu FuMG 404 Jagdschloss - betonový podstavec vpravo od cesty, která vede do "Jouřova" a "Pod Vrbičky".

Dva radary pro vyhledávání cílů, měření vzdálenosti a směru FuMG 80 Freya.

Radar pro měření vzdálenosti, elevace a směru  FuMG 62 Würzburg C.

Nejméně dva radary pro měření vzdálenosti, elevace a směru FuMG 65 Würzburg Riese - betonový podstavec u Budkovic a u Alexovic .


Od ledna 1945 obsluha 4. schwere Flugmelde-Leit Kompanie Luftnachrichten-Regiment 238.

26.3.1945 noční stíhač Ju 88 s palubním radarem od 4./NJG 100 z Brna sestřelil sovětský transportní letoun Li-2 od 340 бап u obce Mokré u Brna. Podílela se radiolokační ústředna na sestřelení letounu? MAPA.

Koncem března 1945 se snadněji přestěhovatelné radary FuMG 80 Freya přestěhovaly do okolí Havlíčkova Brodu na kopec Vizáb 598 m n m u obce Kámen.

15.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Bučovice (okres Vyškov), Rychmanov (okres Brno-venkov), Slavkov u Brna (okres Vyškov), Borkovany, Nikolčice, Němčice, nádraží v obci Bučovice, Slavkov u Brna. Deník bitevního korpusu.

16.4.1945 FuMG 404 Jagdschloss byl zničen trhavinou. Protože se jednalo o masivní železobetonové bloky, došlo jen k rozvalení a propadnutí stropu.

V noci z 16. na 17.4.1945 v 0.30 hod. noční stíhač Ju 88 G s palubním radarem od 4./NJG 100 z Brna sestřelil americký transportní letoun B-24H S/N: 42-50447 "Q" "Flying Rumor" od 859th BS, 2641st Special Group (Provisional) u Tišnova. Osmičlenná posádka velitele 1/Lt Thomase O. McCarthyho se zachránila na padácích a přidala se k partyzánům organizace Rada tří, kterým měli shodit zbraně. Letecká badatelna. Podílela se radiolokační ústředna na sestřelení letounu? MAPA.

18.4.1945 byly zničeny radary FuMG 65 Würzburg Riese.

Kolem 10. hodin byly objekty bombardovány sovětskými letadly.

21.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Želešice Ořechovičky, Nebovidy, jižní části Brna, Křenovice (okres Vyškov) a na nádraží obce Nemojany (okres Vyškov) a Němčice. Deník bitevního korpusu.

21.4.1945 гвардии старший лейтенант Иван Фролович Шаменков gardový stáršij lejtěnant Ivan Frolovič Šamenkov na letounu Jak-3 od 150 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА sestřelil tři letouny Fw 190 v oblasti Сировице - Иванчице Syrovice - Ivančice. (?)

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Ortofotomapa z roku 1953.