Letouny Junkers Ju 87 u nás

Slovenské Ju 87

Rumunské Ju 87 u nás

Provoz německých nočních bitevních letounů u nás

21.11.2023

17.9.1935 první let letounu Ju 87 V1 s motorem Rolls-Royce Kestrel V o výkonu po 512 kW.

 

 


---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ---------


.


.


Spojeneckým bombardováním byla v Brémách ohrožena výroba bitevních letounů Junkers Ju 87.


V zimě 1942-43 úpravy prostor v Rabštejně Rabstein (Janská Jonsbach) (okres Děčín) pro Weser Flugzeugbau, G. m. b. H. (W. F. G). InfoMAPA míst výroby Ju 87.

Přesun výroby i do Rabštejna (okres Děčín) a Libouchce (okres Ústí nad Labem).

Co se v Libouchci vyrábělo?

Odkud motory Jumo 211 J 1 o výkonu 1 037 kW.

V Kunraticích (okres Děčín) výrobce motocyklů Liebisch vyráběl různé přípravky a komponenty do optických zařízení vojenských letadel a pro dessauskou továrnu na letadla Junkers vyráběl 3 metry dlouhé výztuhy do letadel Ju 87 a Ju 88. Tato letadla, resp. jejich součásti byly montovány v rabštejnské továrně Weser Flugzeugbau.


Začiatkom roku 1943 sa rozhodlo umiestniť v Trenčianských Biskupiciach továreň na lietadlá firma Ing. J. Mráz, továrna na letadla Ing. J. Mráz, Flugzeugfabrik so sídlom v Chocni, začlenená do nemeckého zbrojného priemyslu, už v Nitre vyrábala cvičné lietadlá pre nemeckú potrebu, a v Biskupiciach mala umiestniť ďalšiu leteckú výrobu. Zjari 1943 sa určená časť priestorov uvoľnila. Plány na výrobu sa zmenili, s majetkovou účasťou firmy Ing. Mráza a nemeckých firiem a s 51 % účasťou Slovenskej republiky tu civilná akciová spoločnosť Prvá slovenská továreň na lietadlá (tiež Prvá letecká továreň na Slovensku) na jar 1943 začala prípravu výroby nemeckých Ju 87.

Do výroby prišlo množstvo nemeckých poradcov, inšpektorov a vojenský dozor, pričom tu zostala väčšina civilných zamestnancov bývalých leteckých dielní. Zvyšok roku 1943 pokračovalo budovanie závodu a príprava výroby.

Aj nedokončená továreň v Trenčianskych Biskupiciach prešla do nemeckých rúk - prevzala ju firma Weser Flugzeugbau, G. m. b. H. (W. F. G.) Bremen. Tá zmenila názov na Továreň na dopravné prostriedky (TDP) a začala s výrobou lietadiel Ju 87 D-5 presne podľa nemeckej špecifikácie. Nemci (RLM) si ale stanovili pomerne tvrdé podmienky, 75 % produkcie malo ísť pre potreby Nemecka, ich kapitálový vklad bol však iba 49 %.

V objednávke slovenského MNO z dňa 14.3.1943 sa uvádza 20 kusov Ju 87 D-5. Predbežná cena za jedno lietadlo sa pohybovala okolo 2,2 mil. Ks a termín dodania do 1.2.1944.

Asi 1 000(?) robotníkov v priebehu 1943 odišlo na zaučenie do leteckých tovární v Nemecku.

Dňa 16.8.1943 bolo v Trenčianských Biskupiciach objednaných ďalších 30 lietadiel Ju 87 D-5 za rovnakých podmienok, ale bez udania dodacieho termínu.

Viaznúca kooperácia v dodávkach rôznych komponentov (bombové závesy, motory, podvozkové nohy atď), ktoré TDP dostávala od iných výrobcov prostredníctvom koncernu W. F. G., pôsobila výrobe značné ťažkosti. Na doporučenie nemeckých poradcov MNO objednalo ďalších 12 strojov priamo v Nemecku s tým, že v prípade včasnej dodávky prvej série z Trenčianských Biskupíc môže byť táto požiadavka anulovaná.

V převzatých objektech byla od září 1943 zahájena montáž letadel Ju 87 D-5 a výroba dílců pro letadla Ar 96 B.


Už začiatkom roku 1944 začali zo spolupracujúcich tovární v Nemecku, Poľsku a v Dubnici prichádzať dodávky podzostáv lietadla, ktoré sa v Tr. Biskupiciach montovalo, s postupne stúpajúcim podielom tunajšej výroby. V tomto období sa zmenil názov na Továreň na dopravné prostriedky, úč. spol. a podriadili ju výrobnej skupine s priamym riaditeľstvom firmy Hermann Göring Werke v Dubnici.

Za prvý polrok 1944 tu vyrobili a zalietali spolu 30 lietadiel Ju 87.

V dôsledku vojnových udalostí a vývoja na Slovensku došlo ku určitým komplikáciam, v rámci ktorých sa pôvodne dohodnutá požiadavka na výrobu v TDP musela zredukovať. Podľa dokumentu slovenského MNO mala TDP z päťdesiat objednaných strojov dodať iba 36 kusov slovenskému letectvu, aby mohli byť aspoň čiastočné kryté aj požiadavky maďarského letectva a leteckej jednotky generála Vlasova. Po dodaní 36 lietadiel slovenskému letectvu mala výroba v TDP končiť, ale v skutočnosti sa pretiahla až do jari 1945 vo forme výroby náhradných dielov.

Zdá isté, že 25 lietadiel rumunskej 3.  Strmhlavej bombardovacej skupiny pochádzalo zo Slovenska, nakoľko si ich prišli prevziať na letisko do Malaciek.

V červenci 1944 slovenské letectvo dostalo z našej výroby iba 6 kusov s výrobnými číslami 666 011, 666 012, 666 013, 666 015, 666 016 a 666 017.

Nařízený útlum výroby bitevních letounů Ju 87 znamenal pro W. F. G. ztrátu hlavního výrobního programu. V mateřském závodě v Brémách byla produkce těchto letounů ukončena v květnu 1944, v Berlíně-Tempelhofu pokračovala až do srpna 1944. Koncom augusta 1944 TDP zastavila výrobu Ju 87 a začali vyrábať pokusné úsporné lietadlo Sk 257 pod priamym vedením rakúskeho konštruktéra Ing. Ottu Kauba tu pokračovali vo vývoji.

Výroba celých Stuk dobiehala od októbra 1944 do konca januára 1945 a časť z týchto dodatočne vyrobených lietadiel bola určená pre formujúcu sa leteckú jednotku Ruskej oslobodeneckej armády gen. Vlasova.

Bauzahlen der Ju 87 bis 30. November 1944
Version Junkers Weserflug Summe Bauzeit
A 192 70 262 Juli 1937 – September 1938
B-1 311 386 697 September 1938 – Mai 1940
B-2 56 169 225 Februar 1940 – Oktober 1940
R-1   105 105 Januar 1940 – Mai 1940
R-2   472 472 Juni 1940 – Juli 1941
R-4   144 144 Mai 1941 – Oktober 1941
D-1   592 592 August 1941 – Juli 1942
D-3   1559 1559 Mai 1942 – November 1943
D-5   1488 1488 Mai 1943 – September 1944
G-2   208 208 Dezember 1943 – Juli 1944
Summe 559 5193 5752  

WFG tak byla nucena v druhém pololetí 1944 omezit počet zaměstanců o čtvrtinu a hledat náhradní výrobní program.

Na přelomu let 1944-45 Letecko-technický zkušební ústav (LTZÚ) Flugtechnische Versuchsanstalt Prag (FVA Prag Letnan) v Letňanech provedl letové testy Ju 87 D-IAAH(?). Jednalo se o lety k ověření vlastností při minimálních rychlostech a přetažení.


Výroba náhradních dílů Ju 87 bežala až do začiatku roku 1945.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Vojáci dali typu Ju 87 označení B 37.


V roce 1946 jeden letoun Ju 87 v hangáru na letišti v Liberci předán do Prahy.

 

Muzeum.