Letecká střelba na pozemní cíle a vzdušné cíle

Letecké střelnice.

12.01.2022

od února 1914

Kulomet Schwarzlose s ráží 8 mm Problémy se synchronizačním zařízení pro střelbu okruhem vrtule. Proto se kulomet dával na horní křídlo a střelba šla mimo vrtuli.

Noční bombardér Hansa-Brandenburg C.I (U) 369.18 od Flik 22K v roce 1918.

Hansa-Brandenburg C.I (Ph) 26.93 od Flik 19 s odkrytovaným motorem a otevřenou rakvičkou kulometu Schwarlose M 7/12 na jaře 1917. Za ním vlevo další Hansa-Brandenburg C.I a vpravo Fokker B.III.

od října 1914

Julius Arigi  a Lohner B.VII 17.19 od Flik 6 v září 1915.

Nejlepšími letouny jednotky Flik 4 byly německé Fokkery E.III, v Rakousko-Uherské armádě značené A.III. Jejich nevýhodou bylo, že nesměly být nasazovány nad nepřátelským územím, neboť byly vybaveny synchronizačním zařízení pro střelbu okruhem vrtule a kvůli utajení se nesměly v žádném případě dostat do rukou nepřátele. 7,92 mm kulomet LMG 08.

, .

18.2.1916 nastala situace, na kterou rakouští piloti čekali – přes hranici přelétlo sedm italských bombardérů Caproni Ca.1 od 4a Squadriglia de Bombardamenti, jejichž cílem bylo město Lublaň. Po osmé hodině vzlétli rakouští stíhači, mezi nimi i Oblt. Jindřich Kostrba na Fokkeru A.III 03.51. Při prvním útoku se mu povedlo těžce poškodit jeden z italských letounů, takže ten při nouzovém přistání havaroval a byl úplně zničen. Po přezbrojení a doplnění pohonných hmot byl Kostrba opět ve vzduchu a hledal nepřítele. Toho uviděl nad městečkem Opcina, kde letěl osamocený Caudron G.IV. Po krátkém souboji šel italský letoun k zemi a Jindřich Kostrba si mohl připsat další vítězství. Ještě během tohoto letu se mu ve spolupráci s Feldweblem Brocinerem povedlo „dostat“ dalšího Itala – bombardovací Caproni Ca.1. Kostrbovi se tak povedlo sestřelit během 65 minut tři nepřátelská letadla a stal se prvním rakousko-uherským pilotem, který během jednoho dne dosáhl tří sestřelů.

od listopadu 1916

Letouny Albatros D II a Albatros D III měly kulomety 7,92 mm kulomet LMG 08.

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

Francouzské letouny darované ČSR. SPAD S.VII a SPAD S.XIII (50 kusů), Salmson 2A2 (48 kusů) a Voisin XBn.2 (15 kusů). Francouzské letouny byly vyzbrojeny pevnými leteckými kulomety Vickers  a kulomety pro pozorovatele Lewis.

V červnu 1919 za československo maďarské války. Do francouzského letounu Breguet Bre. XIV A. 2 (v roce 1920 letouny odkoupené čs. vládou) technici nakládají rakousko-uherské 20 kg pumy.

od 1919 do 27.12.1921.

Od roku 1921 ve Strakonicích se u firmy Jihočeská zbrojovka s.r.o. se sídlem ve Strakonicích provádělo přepracování britských kulometů Vickers a Lewis pro potřeby československého letectva. Tato úprava spočívala v tom, že byly převáděny úpravy umožňující montáž na letadlech a v další fázi se několik set těchto kulometů přestavovalo na náboje Mauser 7,92 naší výroby, aby se vyloučila potřeba dovozu originální britské munice. 

Adaptací leteckého kulometu Vickers vznikl kulomet pro piloty vz. 28 ráže 7,92 mm a adaptací leteckého kulometu Lewis vznikl kulomet pro pozorovatele vz. 28 ráže 7,92 mm.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

Dělostřelecké cvičení v Jeseníkách 1921 a 1922. Střelba odkud? Dopadová plocha jižně Vysoké hole 1 464 m n. m.

8.8.-10.9.1921 v Bruntále detachement Leteckého pluku 2 v Olomouci. Letouny Salmson 2A 2 od Letecké roty 1. Na žádost velitele detachementu dodány tři samostříly Lewis (kulomety) a 6.9.1921 byly vyzkoušeny posádkou letm. Josef Hartl a kulomety obsluhoval por. Alexander Hess.

, , od prosince 1926 do 1939.

Střelnice Malacky.

Česká zbrojovka, akciová společnost v Praze s továrnou ve Strakonicích vyvinula letecký kulomet vz. 30 pro piloty a letecký kulomet vz. 30 pro pozorovatele.

Úkol přepracovat civilní Fokker F IX na bombardovací verzi pro naše letectvo dostal ing. František Novotný. Do trupu byla zabudována pumovnice a pod křídla přibylo několik závěsníků na pumy. Problém nastal s umístěním kulometné výzbroje – motor v přídi vadil v umístění kulometu chránícího přední polosféru. Zkoušely se různé zatažitelné střelecké věže v přídi či zádi trupu nebo i otevřené střeliště vsazené do náběžné hrany křídla těsně za pilotní prostor, případně i střeliště v prosazeném trupu chránící spodní polosféru. Výzbroj se ale nakonec ustálila na pohyblivých kulometech pro pozorovatele vz. 28 instalovaných do hřbetního střeliště a do výstřelné štěrbiny v podlaze trupu pod pilotní kabinou, případně i do okének na boku trupu. Výsledkem různých experimentů s výzbrojí bylo, že jednotlivé stroje se od sebe lišily, některé létaly s prosazeným trupem, jiné s rovným. V letech 1932 až 1933 bylo celkem postaveno 12 kusů bombardovací verze Avie F IX.

Avia F IX "N6" se střelištěm , .

Avia F IX "N12" s vysunovacím střelištěm  . Kdy a kde?

Letov Š 328. Výzbroj tvořily dva letecké kulomety vzor 30 pro piloty ve spodním křídle a pohyblivý zdvojený letecký kulomet vzor 30 pro pozorovatele na lafetě Škoda Šu-31, který ovládal pozorovatel/střelec.

Avia B 534. Do výrobního čísla 47 byly montovány dva letecké kulomety vzor 30 pro piloty v trupu a dva letecké kulomety vzor 30 pro piloty v dolním křídle. 

17. až 21.12.1935 proběhly v Milovicích zkušební střelby na cíl o rozměru 10 x 10 m. Zkoušky se prováděly s B 534.9 s kulomety v křídlech a trupu a B 534.139, která měla všechny čtyři kulomety v trupu. Provedení se všemi kulomety v trupu vykazovalo větší přesnost, i když ne výrazně (69,1 % vs 72,8 %).

Od čísla 48 se již křídelní kulomety většinou nemontovaly a byly odstraněny i z dříve vyrobených letounů. Zásoba nábojů činila 250 kusů na hlaveň.

B 534 verze II se od první verze lišila montáží čtveřice kulometů do trupu. Zásoba nábojů činila 250 kusů na hlaveň.

Bk 534 kanonová verze, značená též někdy B 534C. V roce 1936 byl pokusně do druhého prototypu B 534 zastavěn motor Hispano Suiza HS-12Ycrs, dvojice letecké kulomety vzor 30 pro piloty a 20mm kanón Hispano 402. MNO mělo o kanónovou verzi zájem, avšak požadovalo montáž švýcarského kanónu Oerlikon FFS-20, který byl licenčně vyráběn zbrojovkou Vsetín jako velkorážný protiletadlový kulomet VKPL vz.36. Ačkoliv kanón Hispano byl ve skutečnosti licencí původního Oerlikonu, lišily se tyto kanóny svým uložením. Proto bylo nutno před zamontováním Oerlikonu upravit umístění a tvar patek na motoru, uložení výstřelové trubky s tlumičem a ovládání. Potřebné úpravy uložení měly být provedeny na první vyrobené kanónové "pětistovce", tedy Bk 534.501. Ta poprvé vzlétla 29.4.1938, tedy poměrně krátce před zahájením výroby Bk 534 v létě téhož roku. Protože se do zahájení výroby nepovedlo vyřešit problémy s uložením kanónu, musely být všechny další vyrobené Avie Bk 534 vyzbrojeny leteckým kulometem vzor 30 pro piloty namísto kanónu.


.


.


Drak letounu Tatra T 126 byl dohotoven v roce 1938. Na zadní pozorovatelovo místo byla zkušebně montována kulometná věž Tatra objednaná pro Letov Š 50.

V případě kulometné munice a leteckých pum (letecké kanony nebyly do výzbroje letectva zavedeny) byla u letky jedna tzv. mobilizační dotace střeliva a pum, další jedna až tři mobilizační dotace byly uskladněny v blízkosti místa dislokace letky v předsunutém muničním skladu. Záloha munice se nacházela v centrálních muničních skladech. Stíhací letky na konci září 1938 uváděly, že měly 28 800 kulometných nábojů běžných, 33 600 kulometných nábojů průbojných, 30 000 kulometných nábojů svítících, 180 kusů 10 kg leteckých pum a 30 kusů 50 kg leteckých pum.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

Stav zbrojního materiálu ke dni 18.3.1939.

Letecký materiál

Kulomety pilotní 2 755
Kulomety pro pozorovatele 2 070
Kulomety vz. 28 161
Kulomety Lewis vz. 28 468
Kulomety jiné 25

Výroba leteckých kulometů a kanónů u nás.

Německé útvary v Česku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.