Vlasovci

28.01.2024

23.8.1939 byl podepsán Pakt Ribbentrop-Molotov. Nacisti a bolševici si rozdělili oblasti vlivu v Evropě. Ihned poté bolševici zahájili dvouletou skrytou mobilizaci k útoku na dobytí Evropy. Útok měl být zahájen v červenci 1941.

=

V září 1939 Německo, Slovensko a Sovětský svaz přepadli Polsko. České letiště použité proti Polsku: Dolní Benešov, Moravská Ostrava, Petřvald, Suchdol nad OdrouMAPA rozmístění letišť. Stalin okupoval 51 % Polska.

Dotyky s boľševizmom.

30.11.1939 Sověti přepadli Finsko.


V červnu 1940 Sověti okupovali Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Besarábii a severní Bukovinu. Německo s ekonomickou podporou Sovětského svazu přepadlo Francii a Velkou Británii.

Velká Británie zůstala v boji proti Němcům sama.


helo9589.jpg (2914607 bytes) 22.6.1941 Hitler (i Göring) vyhlásil válku SSSR. Dělnicko rolnická Rudá armáda připravující se k útoku na oslabenou Evropu se stala sama obětí. Rudá armáda pod vedením gen. Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství, protože vůbec neměla plány na obranu ale jen na útok a hlavně sovětští vojáci odmítali bojovat za bolševiky. Do prosince 1941 Rudá armáda přišla o 6 230 000 pušek. Nebýt britské a americké pomoci, tak by Češi možná obývali Sibiř. Tak se vývoz světové revoluce zadrhl a Sověti došli jen do Berlína. Stalin ale snil o dobytí Paříže, jako se to podařilo ruskému caru v roce 1814. Podrobnosti.

Dezerce sovětských vojáků byla tak rozsáhlá, že bolševici neměli nic jiného na práci než stíhat dezertéry. Za pravidelnou armádou byla vojska NKVD, která střílela každého, kdo se snažil utéct. Letci samozřejmě utíkali také.


V roce 1942 Heeresgruppe Mitte vytvořila ze skupiny bývalých sovětských letců (například mjr. Filatov, kpt. Ripušinskij a por. Pljuščev) jednotku pilotů, navigátorů, radistů a mechaniků. K letadlům je sice dlouho nepustili, ale zato prošli důkladným školením.


11.5.1943 Slováci z Letky 13 zaznamenali na letišti Anapa přistání Michaila Škomplektova Михаил Владимирович Шкомплектов s letounem Jak-1, který původně patřil Leonidu Smirnovu Леонид Смирнов 148 иап. Foto. Zdroj. REVI 87/2012. (Dezerce nebo přistání po ztrátě orientace?)

V roce 1943 přeletělo na německou stranu 66 sovětských letounů.

Bývalý německý letecký atašé v Moskvě generál letectva Aschenbrenner inicioval vznik ruské letecké jednotky. Jako velitele letecké jednotky prosazoval bývalého sovětského letce Viktora Ivanoviče Malceva. V jednotce viděl vítanou posilu pro řídnoucí personál Luftwaffe (zejména na východní frontě).

V září 1943 byl Michail Vasiljevič Tarnovskij (československý občan od roku 1932) převeden do výzvědného oddělení Ost v OKL a v říjnu 1943 zahájil formování 1. Ostfliegerstaffel/Russian v Moritzfeldu, jejímiž příslušníky byli letci ze zajateckých táborů. V říjnu 1943 byl povýšen do hodnosti kapitán.

V říjnu 1943 byli všichni, kteří se přihlásili k Malcevovi, soustředěni v Sudauen, dnes Suwałki. Piloti a pozemní personál ze zajateckých táborů byli nejdříve posláni k lékařské komisi a po dvouměsíčním výcviku obdrželi vojenskou hodnost.

3.12.1943 kpt. Michail Vasiljevič Tarnovskij dokončil formování 1. Ostfliegerstaffel/Russian, jejímž byl velitelem.

V prosinci 1943 byli zařazeni ke Fliegergruppe Holters umístěné v Moritzfeldu poblíž Insterburgu (východní Prusko) dnes Черняховск, Rusko, kde obdrželi speciální výcvik. Opravovali neněmecké stroje a po výcviku se začali účastnit operací na německé straně. Piloti létali na trofejních sovětských strojích.

Poté se přeškolovali na německé stroje na základně Hilderheim. Většinou vozili výsadkáře, propagandistický materiál a podobně. Absolvovali v průměru až 500 bojových letů. Všichni se osvědčili. Byli mezi nimi zkušení letci jako plk. Vanjušin (bývalý NŠ letectva Orelského okruhu, který se vyznamenal jako velitel ВВС 20 армии (chybně uvedené příjmení)), nositel titulu Hrdina SSSR npor. Antilevskij a dokonce i žena majorka Serafima Zacharovna Sitnik náčelnice průzkumu 205 иад.

Po dobrých zkušenostech s ruskými piloty u německých eskader je v prosinci 1943 Němci soustředili v Ergänzungs Nachtschlachtgruppe Ostland u Luftflotte 1. K ní se připojily:

U ní vytvořili první ruskou jednotku vybavenou ukořistěnými letadly. Jedna ruská jednotka měla 9 ukořistěných letadel Po-2, se kterými vzlétala proti běloruským partyzánům. Dále dostali letouny Go 145, He 50, He 46, Fokker C. V a Ar 66.  Nasazena byla na noční rušivé nálety.

Od prosince 1943 do března 1944 kpt. Michail Vasiljevič Tarnovskij bojoval proti partyzánům v oblasti Daugavpils Dünaburg. Do června 1944 vykonal 36 vzletů proti partyzánským táborům. Byl vyznamenán dvěma Medailemi východních národů a Odznakem za boj s partyzány.


V březnu 1944 Hitlerjugend, SS a Luftwaffe začaly nábor chlapců a dívek 15-20 let z okupovaných území ke službě u jednotek Flaku jako "Luftwaffenhelfer". Do konce války bylo u Luftwaffe 22 500 dobrovolníků a 120 000 válečných zajatců, kteří sloužili většinou u baterií Flaku a jako pozemní personál.

V březnu 1944 byl kpt. Michail Vasiljevič Tarnovskij převelen s 1. Ostfliegerstaffel/Russian do oblasti Lidy, kde byl podřízen Luftflotte 6.

Na jaře 1944 Fliegergruppe Holters soustředili v Daugavpils Dünaburg v Lotyšsku u  3. Flieger-Division.

V první čtvrtině roku 1944 přeletělo na německou stranu 20 sovětských letounů.

Od května 1944 pod Luftflotte 6 přeletěla do Běloruska, kdy do července 1944 vykonali 500 frontových letů proti partyzánům.

V červnu 1944 byl kpt. Michail Vasiljevič Tarnovskij propuštěn z velení a odeslán do Plzně, kde byl do 20.7.1944.

Koncem července 1944 byl kpt. Michail Vasiljevič Tarnovskij ve štábu cizineckých kádrů Luftwaffe v Moritzfeldu.

V druhé polovině srpna 1944 Michail Vasiljevič Tarnovskij zformoval novou eskadru s 9 stroji Po-2, která byla základem budoucího samostatného letectva.

16.9.1944 po uznání Vlasova dochází k vytvoření samostatného letectva.

17.10.1944 byla Fliegergruppe Holters byla zrušena.

 

Zdroj:

https://www.secrethistory.su/924-russkie-dobrovolcy-v-lyuftvaffe-1942-1944-gg.html

 

Němci raději jednotlivé piloty přeřazovali k ostatním jednotkám. Až 25 pilotů přeřadili k 3./Sud 3./Fl.Ü.G. 1 Flugzeugüberführungsgeswader 1, která přelétávala letadla z továren na frontu. Od dubna 1944 do dubna 1945 bylo ztraceno 24 letadel a 31 pilotů, z toho 6 ruských.

14.11.1944 byly v Praze ustanoveny Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR) a oficiálně i Ruská osvobozenecká armáda (ROA).

General der Kavallerie Ernst-August Köstring, Generalleutnant Heinrich Aschenbrenner a Андрей Андреевич Власов gen. Andrej Andrejevič Vlasov.

20.11.1944 při letu do Olomouce přišel o život pilot Hauptmann Petr Morozov na Bf 109 G-14/AS WNr.785730.

Kdy?

Se souhlasem Vlasova si nový velitel plk. Viktor Ivanovič Malcev Виктор Иванович Мальцев vymínil, že letecké útvary budou budovány na nějakém uzavřeném území, třeba v Sudetech. Jako centrum letectva byl 23.11.1944 určen Cheb a sídlem jeho štábu Karlovy Vary.

V Karlových Varech ve Vile Marghareta měl štáb generál Vlasov a plk. Viktor Ivanovič Malcev Виктор Иванович Мальцев.

Podle Malcevova plánu mělo mít přibližně 4 500 příslušníků, z nichž bylo k dispozici ihned 2 000 pilotů, navigátorů, radistů, palubních střelců. Šlo převážně o zajatce.

Chebu byl formován Aviacionnyj polk velitel plukovník Leonid Ivanovič Bajdak Леонид Иванович Байдак:

 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.12.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

19.12.1944 rozhodl říšský maršál Göring po setkáním s generálem Vlasovem o vytvoření Vojenno vozdušnyje sily Russkoj osvoboditělnoj armii (VVS-ROA) - Luftwaffe der streitkräfte der Völker Russlands (Lw.d.S.V.R.).

VVS ROA vešly do sestavy Vaaruženych sil KONR jako Военно-воздушные силы КОНР (VVS KONR). Měly být zformovány v síle stíhací a průzkumné-útočné eskadrily, dopravní eskadrily, protiletadlového pluku a výsadkového praporu. Na rozdíl od prvotního plánu byly provedeny ve struktuře změny, se kterými souhlasil Aschenbrenner a Göring nebyl proti. Podle Göringova rozkazu ze dne 19.12.1944 byl další personál verbován z členů, kteří stále sloužili u německých jednotek.

Velitelem VVS KONR - Chef der Luftwaffe der streitkrafte der Volker Russlands (Chef d. Lw.d.S.V.R.) byl jmenován plukovník Viktor Ivanovič Malcev. Náčelník štábu plk. Vaňuškin.

Struktura štábu VVS KONR v Chebu:

Operační oddělení – major Mettl
Zásobovací oddělení – major Tucholnikov
Kádrové oddělení – kapitán Naumenko
Oddělení propagandy – major Albov
Soudní oddělení – kapitán Križanovskij
Intendant – podporučík Goljevskij
Zdravotní služba – podplukovník Levickij

Součástí VVS KONR byly také: pilotní škola (náčelník  Bajdak), prapor pozemní obsluhy, pluk protiletadlového dělostřelectva (velitel plukovník Vasiljev) v Plané (okres Tachov) bez výzbroje - 2 800 mužů tohoto pluku nepodstoupilo nakonec protiletadlovou přípravu a byli zařazení do přípravy pěchoty. Výsadkovému praporu v Chodové Plané (okres Tachov) velel podplukovník Kozar. Prapor byl vybaven německými a sovětskými samopaly a obsazen fyzicky vyspělými dobrovolníky, z větší části policisty. V Nýrsku (okres Klatovy) se formovala 6. spojovací rota 6-я рота связи pod velením majora Lantucha майора Лантуха.

Celkem sloužilo v těchto jednotkách kolem 5 000 lidí. Ruští dobrovolníci v Luftwaffe nosili německé uniformy s označením jednotlivých složek, ke kterým patřili. Dobrovolník měl polní uniformu Luftwaffe a polní čepici s kokardou ROA. Důstojníci nosili na počátku roku 1945 na uniformě Luftwaffe rukávový štítek se znakem a nápisem ROA. Dobrovolníci u protiletadlové služby SS  nosili uniformu z materiálu používaného u Luftwaffe, ale střihu Hitlerjugend. Na levém rukávu nosili červeno-modro-bílou pásku s emblémem ROA. Nad ním byl umístěn trojúhelník s nápisem SS. Ženský pomocný personál nosil červeno-modro-bílou rukávovou pásku s ondřejským křížem. Pro překladatele z řad východních dobrovolníků byla rozkazem z 11.1.1943 zavedena rukávová páska s nápisem "Wehrmachtsdolmetscher", nošená na levém rukávu.

V prosinci 1944 se Michail Vasiljevič Tarnovskij stal důstojníkem rozvědky u štábu VS KONR v Karlových Varech.

V prosinci 1944 byl Semen Trofimovič Byčkov Семен Трофимович Бычков v čele formování 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova, která se stala první eskadrilou VVS KONR, vyzbrojená Bf 109 G-10.

Továreň na dopravné prostriedky (TDP) v Trenčianskych Biskupiciach vyrábela Ju 87 D-5. Výroba bežala až do začiatku roku 1945, pričom päť strojov prebralo slovenské letectvo a ďalšiu časť prevzala vznikajúca letecká jednotka VVR ROA. Byly předělány na noční bitevní letouny?

Bronislav Romanovič Antilevskij Бронислав Романович Антилевский formoval 2. eskadrilla bombardirovščikov, vyzbrojená denními bitevními letouny Ju 87.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------


V lednu 1945 byl Michail Vasiljevič Tarnovskij jmenován velitelem 5. učebno-trenirovačnaja eskadrilla v sestavě: 2 x Bf 109, 2 x Ju 88, 2 x Fi 156, 2 x Po-2, 1 x He 111 a 1 x Dо-17.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

14.1.1945, tj. měsíc po založení, předvedla 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova své umění se 16 stíhačkami Bf 109 G-10 před generálem Aschenbrennerem a velitel eskadrilly obdržel blahopřání od Vlasova. Podobně obdržel blahopřání velitel 2. eskadrilla bombardirovščikov bitevními Ju 87.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.1.1945 (nebo 10.2.1945?) byl dům Lucker v Mariánských Lázních obsazen velitelstvím VVS KONR. Zdroj. Dnes Hotel Aura. Hlavní tř. 42/18.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.2.1945

----------

2.2.1945 Vlasov a Malcev navštívili Göringa v jeho rezidenci.

----------

----------

4.2.1945 v Chebu se konala přehlídka spojená s udílením vyznamenání za předchozí nasazení. VVS KONR formálně oddělilo od Luftwafe a stalo se tak nezávislým na německém velení. Současně s nabytím samostatnosti nařídil Malcev zárověň i odlišení uniforem a výzbroje. Vojáci sundali z uniforem německé orlice s hákovým křížem a nahradit je carskou trikolorou. Na letadlech se postupně zavádělo označení modrým svatoondřejským křížem v bílém poli.

Bajdak, Malcev, Vlasov a Aschenbrenner.

Byčkov (nositel vyznamenání a titulu Hrdina Sovětského svazu), Tarnovskij, Skorněv a Malcev.

Zdroj.

Среди отмеченных в тот день его приказом были майоры С.Т.Бычков, А.Меттль, Ильюхин, капитаны Б.Р.Антилевский, С.Артемов, К.Арзамасцев, Hауменко, Д.Соколов, старшие лейтенанты Кузнецов, П.Песиголовец, В.Шиян, поручики А.Алексеев, П.Воронин, А.Григорьев, И.Ляхов, H.Лушпаев, В. Пискунов, М. Сашин, П. Сердюк, А.Скобченко, О.Соколов, В.Строкун, H. Щербина, Г.Школьный и А.Ярославец. Из числа новичков, недавно попавших в РОА, в приказе упоминались капитаны А.Иванов, В.Микушев, старший лейтенант И.Стежар, лейтенанты И.Бачурин, В.Беликин, В.Грилев, А.Hовосельцев, И.Петров, И.Попонин, В.Рвачев, В.Сининых, Е.Табулия, H.Чебукин, С.Чургин, Г.Хамитов и другие.

Vyznamenaní letci Leutnant (Lt.) Bajdak Леонид Иванович Байдак, Oberleutnant (Oblt.) Byčkov Семен Трофимович Бычков a Leutnant (Lt.) Antilevskij Бронислав Романович Антилевский. Eisernes Kreuz II. Klasse Železný kříž II. třídy - celkem uděleno za války 3 000 000 těchto vyznamenání.

----------

5.2.1945 byl Semen Trofimovič Byčkov jmenován do hodnosti majora. (Jak to, když ještě 4.2.1945 měl hodnost Oberleutnant? Hodnosti byly německé a vlasovské?)

5.2.1945 byl Bronislav Romanovič Antilevskij povýšen do hodnosti kapitána. (Jak to, když ještě 4.2.1945 měl hodnost Leutnant?)

----------

----------

----------

----------

----------

10.2.1945 se štáb VVS KONR přesunul do Mariánských Lázní.

----------

----------

12.2.1945 byl plukovník Malcev povýšen na Generalmajor (Gen.Maj.).

----------

Структура штаба ВВС РОА / КОНР
(Утверждена генералом Власовым 13 февраля 1945 г.)
     
      1. Командующий ВВС РОА генерал-майор (12.02.1945) В.И. Мальцев. (Полковник РККА)
      2. Начальник штаба полковник А.Ф. Ванюшин. Командующий ВВС 20-й армии РККА. Отмечен приказами Ставки за бои под Смоленском летом 1941 г. Взят в плен, находился в офицерском лагере в Хаммельбург. (Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в 1946 г.)
      Оперативный отдел.
      Начальник майор А. Меттль.
      Отдел безопасности.
      Начальник майор В.Д. Тухольников.
      Отдел кадров.
      Начальник капитан Науменко.
      Отдел пропаганды.
      1. начальник: майор А.П. Альбов;
      2. редактор газеты «Наши Крылья» Ар. Усов;
      3. военный корреспондент подпоручик Жюно.
      Юридический отдел.
      Начальник капитан Крыжановский
      Интенданская служба.
      Начальник подпоручик интенданской службы Г.М. Голеевский.
      Санитарная служба.
      Начальники подполковник д-р В.А. Левицкий, затем генерал-майор П.Х. Попов
      Взвод особого назначения.
      Кадеты 1-го русского кадетского корпуса им. Великого князя Константина Константиновича. Командир поручик Фатьянов.
     
      1-й авиационный полк
      1. командир (12.1944-01.1945): полковник Л.Г. Байдак. Командир 5-го авиаполка ВВС Югославии. Начальник гарнизона полка в г. Эгер (01.-20.04.1945). Начальник учебной части авиацентра в Эгере (11.-12.1944).
      2. НШ майор С.К. Шебалин.
      3. адъютант командира полка лейтенант Г. Школьный.
      1-я истребительная эскадрилья имени полковника Казакова
      Командир аэ майор С.Т. Бычков. Капитан 937-го истребительного авиаполка РККА, Герой Советского Союза. Дислоцировалась в Карлсбаде. 14.01.1945 г. эскадрилья в составе 16 самолётов Ме109-Г-10 получила технику, подготовила её к полету и на инспекционной проверке генерала Ашенбреннера показала высокую боеготовность. Бычков получил благодарность от Власова.
      2-я эскадрилья скоростных бомбардировщиков. 12 лёгких бомбардировщиков Ю-87.
      Командир аэ капитан Б.Р. Антилевский, Герой Советского Союза. Старший лейтенант РККА. Получил благодарность от Власова.
      3-я разведывательная эскадрилья. 2 Ме 109, 2 Ju 88, 2 Fi 156,2 У-2, 1 He 111, 1 Do 17.
      Командир аэ капитан С. Артёмов.
      4-я транспортная эскадрилья
      Командир аэ майор М. Тарновский. Капитан РИА. В эмиграции проживал в Чехословакии. Член НТС. Настоял на своей выдаче. Расстрелян.
      Эскадрилья связи.
      Резервная эскадрилья.
      Школа лётчиков.
      Начальник: полковник Л.И. Байдак.
      Инженерно-техническая служба.
      Рота связи.
      Командир майор Лантух
      Служба аэродромного обслуживания.
      Полк зенитной артиллерии.
      2.800 чел., пройдя подготовку в качестве зенитчиков были перепрофилированы по курсу пехоты.
      1. командир подполковник Васильев.
      2. офицер РИА Лягин. В эмиграции проживал в Югославии.
      3. офицер РИА Филатьев. В эмиграции проживал в Югославии.
      Парашютно-десантный батальон.
      Личный состав был вооружен советскими и немецкими автоматами, холодным оружием и укомплектован наиболее физически развитыми добровольцами, в основном из числа полицейских.
      1. командир: подполковник Козарь.

 

Luftwaffe der streitkräfte der Völker Russlands (Lw.d.S.V.R.) Zdroj.

1.Fliegerregiment

ROA-Schlachtstaffel 8 s 12 Ju 87
ROA-Jagdstaffel 5 "Oberst Kazakow" s 16 Bf 109 G-10
ROA-Transportstaffel 4 s 2 Ju 52/3m
ROA-Aufklärungsstaffel 3 s 2 Fi 156 a 1 Me 262(!!)
ROA-Ausbildungsstaffel-Ergänz. s Do 17, He 111, Po-2, Ju 88, Bf 109, Fi 156.
Dazu kamen noch eine LN-Kompanie, das Fallschirmjäger-Batl. 3 sowie ein Lw-Telegraphen-Bauregiment Nr. 12.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.3.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

7.3.1945 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova vyzbrojená patnácti Bf 109 G-10 přiletěla do Německého Brodu. Tam měla 14 kusů Bf 109 G-10/U4 "bílá 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24".

----------

----------

----------

----------

----------

3. rozvěditělnaja eskadrilla v Chebu dostala dvě spárky Bf 109 G-12 a dva Bf 109 G-10. Později dostala dva Me 262 A-1a z produkce FWE v Chebu. Navíc dostala jeden ze sedmi prototypů Ta 154. Kdy?

----------

----------

23.3.1945 v 8.15 hod. u obce Kejžlice (okres Pelhřimov) pro hořící motor nouzově přistál Bf 109 G-10 od 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova - Jagdstaffel 5 der ROA Oberst Kazakov v Německém Brodě. Oblt. T. Lobanow.

23.3.1945 nálet amerických bombardérů na nádraží v Chebu.

----------

----------

25.3.1945 v 11.40 hod. nálet asi 100 bombardérů na letiště Cheb-východ způsobil i škody ve městě.

----------

----------

27.3.1945 v 8.35 hod. u Humpolce (okres Pelhřimov) pro závadu palivového systému nouzově přistál Bf 109 G-10 od 1. istrebitělnaja eskadrilla imeni polkovnika Kazakova - Jagdstaffel 5 der ROA Oberst Kazakov v Německém Brodě. Lt. Alexandr Vasiljevič Worobiow nezraněn. Letoun vážně poškozen.

----------

28.3.1945 byla 2. eskadrilla bombardirovščikov přejmenována na  8. eskadrilla nočnych bombardirovščikov s letouny Ju 87 D-8.

----------

----------

Koncem března 1945 Michail Vasiljevič Tarnovskij zahájil výstavbu 4. transportnaja eskadrilla s dvěma Ju 52, která měla provádět výsadky v týlu nepřítele.

----------

----------

----------

Po ukončení výcviku byla 8. eskadrilla nočnych bombardirovščikov s dvanácti Ju 87 převelena rovněž do Německého Brodu. Kdy? Co se dělo v Německém Brodu?

----------

----------

----------

5.4.1945 nálet P-47 od 9th USAAF na letiště v Chebu. Zapáleny dva Ju 52/3m. Patřili VVS KONR?

----------

----------

----------

8.4.1945 od 12.25 do 13.10 hod. nálet 111 bombardérů B-17 na nádraží a letiště Cheb-východ. Třetina města lehla popelem. Nádraží se rekonstruovalo do roku 1960.

----------

----------

10.4.1945 nálet 240 bombardérů Douglas A-20 Havoc, A-26 Invader a Martin B-26 Marauder od 9th USAAF na nádraží a letiště Cheb-východ. Foto.

----------

----------

12.4.1945 nálet bombardérů Douglas A-20 Havoc, A-26 Invader a Martin B-26 Marauder od 9th USAAF na nádraží a letiště Cheb-východ.

----------

13.4.1945 se 8. eskadrilla nočnych bombardirovščikov s letouny Ju 87 (z kterého letiště?) zapojila do bojů v prostoru soutoku Odry a Nisy u Erlenhofu, jižně Frankfurtu, kde se vojáci 1. divize VS KONR neúspěšně pokoušeli zlikvidovat sovětské předmostí na Odře. Celkem 4 letouny Ju 87 bombardovaly předmostí na levém břehu a 2 letouny Ju 87 bombardovaly postavení dělostřelectva a velitelské stanoviště na pravém břehu.

----------

----------

15.4.1945 Vlasov sdělil Malcevu aby se připravil na cestu k Američanům.

15.4.1945 nálet P-47 od 9th USAAF na letiště v Chebu.

----------

16.4.1945 nálet stíhačů od 355th FG, 8th USAAF z Velké Británie na letiště v Chebu. Na letišti zaznamenáno na 100 letounů. Zapáleno na 15 kusů Ju 88 a He 111.

----------

17.4.1945 dopoledne nálet 15 letounů P-47 Thunderbolt od 367th FS, 362nd FG, 9th USAAF na letiště v Chebu. Zničeno 3 z 8 hangárů, 12 kusů He 111, tři Do 217, tři Ju 88, tři Bf 109 a 5 kusů Me 262. Dále zasaženy letouny Ju 52, Fw 190, Fw 200 a devět postavení flaku.

17.4.1945 nálet stíhačů od 355th FG, 8th USAAF z Velké Británie na letiště v Chebu.

17.4.1945 Vlasov přikázal Malcevu pochodovat jižním směrem vstříc západním Spojencům.

----------

18.4.1945 okolo 13.30 hod. nálet P-47 s neřízenými raketami M-8 od 379th FS, 362nd FG, 9th USAAF. Mimo jiné, zničily i pět Me 262. Zřejmě se jednalo o stroje na chebském letišti, ne na letišti továrním FWE

----------

----------

20.4.1945 Michail Vasiljevič Tarnovskij byl povýšen do hodnosti major.

20.4.1945 jednotky pěšky opustily Cheb a Mariánské Lázně. Na letišti v Chebu byla opuštěna letadla, jen jediné letadlo přeletělo k Britům. Celkem tu útvar VVS KONR měl 300 pilotů a 70 letadel.

20.4.1945 kpt. B. R. Antilevskij asi s Fi 156 Storch odletěl do Neuern Nýrska.

----------

21.4.1945 přišli do Chodové Plané a Plané.

----------

Ještě v dubnu 1945 uletěl sovětský bombardér Pe-2 od 161 гбап ke Spojencům.

----------

23.4.1945 kontaktování Američanů v Bavorsku.

----------

24.4.1945 dosáhli Neuern Nýrska (okres Klatovy) kde se setkali s Aschenbrennerem, kde bylo přijato řešení kapitulovat Američanům. Co bylo v Německém Brodě?

----------

----------

Na setkání s náčelníkem štábu XII Corps Brig. Gen. Ralph J. Canine přijel velitel VVS KONR gen. mjr. V. I. Malcev. První otázku, kterou mu Američané dali, bylo: "Co vás přivedlo k Němcům?" "Nenávist k SSSR, současnému systému", zněla odpověď. Jako podmínku kapitulace dal Malcev, že nebudou vydáni do SSSR. Kdy a kde?

----------

27.4.1945 zahájeno vzdávání se.

----------

----------

----------

30.4.1945 v Langdorfu (západně Zwiesel) se prý vzdali: mjr. Semen Trofimovič Byčkov, kpt. B. R. Antilevskij. MAPA.

 

 

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

Lt. Gerhardt Buschmann  (ex. šéf estonského letectva) s gen. M. M. Šapovalovem (velitel 3. divize VS KONR) přistál v Suchomastech (okres Beroun) v ležení 1. divize VS KONR .

5.5.1945 ráno se vrátil na letiště v Německém Brodě. Zdroj.

 

----------

6.5.1945 letecký útvar VVS KONR (který?) zanechal letadla na letišti a ustupoval směrem na západ. Na první zastávce je zastihl rozkaz náčelníka štábu Luftwaffenkommando VIII, jenž dával Lt. Buschmannovi za úkol letět do Ruzyně a vyřídit tam podle Seidemanna, nějaké nedorozumění, ke kterému došlo mezi pozemními jednotkami VS KONR a německou posádkou. Buschmann ihned odstartoval s Aradem, ale krátce na to byl napaden americkými stíhačkami a s prostříleným letadlem se mu podařilo přistát na svém letišti.

Toho však od splnění úkolu neodradilo, odstartoval podruhé s letadlem Fi 156 Storch a nízko nad terénem letěl ku Praze. Několikrát se dostal do palby ručních zbraní ze země, ale ta nebyla účinná, mohli to být pouze čeští povstalci. Nikdo jiný by na německy označené letadlo v tomto prostoru ze země nestřílel. Až při přeletu údolí jižně od ruzyňského letiště se dostal do řízené palby, byl zasažen, podařilo se mu ještě přeletět vedení vysokého napětí a se zraněním na noze nouzově přistál u jednotky, která ho sestřelila - u 3. pluku 1. divize VS KONR. Snažil se veliteli pluku pplk. Alexadrovovi něco vysvětlit, ztrácel však vědomí, poněvadž silně krvácel, a nakonec ho převezli na divizní obvaziště v Jinonicích. Dny bojů prožil v divizním lazaretu, aniž by mohl splnit své poslání. Neměl stejně žádnou šanci, že by mohl zasáhnout ve prospěch německé ruzyňské posádky. 1. divize VS KONR byla už neodvratně na protiněmecké straně a požadavek náčelníka štábu Luftwaffenkommando VIII neměl u divize žádnou váhu. Ústup z Prahy až do lesa Jezbině u Lnář přežil Buschmann v sanitním autu a po rozpuštění divize se přes své zranění zachránil na americké straně. Zdroj.

V odpoledních hodinách odbočovaly útvary 3. pluku  1. divize VS KONR ze státní silnice Beroun - Praha na sever. Počínaje obcí Chrášťany až po křižovatku Bílý beránek se přibližovaly k ruzyňskému letišti a zaujaly východiště pro útok na karlovarské silnici počínaje obcí Hostivice až po Liboc. Pluk byl zesílen dvěma dělostřeleckými bateriemi a tanky. Toto neobyčejné soustředění těžkých zbraní vzhledem k podmínkám Pražského povstání je vysvětlitelné dvěma okolnostmi. Ani vojenské velitelství Pražského povstání Bartoš, ani velitel 1. divize generál Buňačenko neznalo počty německé ruzyňské posádky. Druhá okolnost, z vojenského hlediska, vážila mnohem víc. Plánovaný útok z východiště musel překročit z převážné části, otevřený terén; jeho dnešní stav - zástavba z poválečných let - situaci zkresluje. V pořadí naléhavosti pro situaci v Praze stálo na čelním místě zastavení leteckého bombardování Prahy. Zdroj.

6.5.1945 jednotky VS KONR u obce Choteč sestřelily německý Me 262 A-2a. Letoun nouzově přistál u Třebotova. Lt. Schimmel nebo Ofw. Bruns od 2./KG 51 byl zajat a později asi zabit.

6.5.1945 jednotky VS KONR sestřelily u Motola německý Me 262 A-2a. Letoun dopadl  200 m od nádraží v obci Dušníky (dnes Rudná, okres Praha-západ). Lt. Schimmel nebo Ofw. Bruns od 2./KG 51 zahynul. Letecká badatelna.

Ve 21 hod. zahájilo 300 vlasovců 3. pluku  1. divize VS KONR s povstalci útok na letiště Ruzyně. Letecký provoz z letiště ustal. Teprve večer 7.5.1945 se jim podařilo letiště obsadit.

Když došlo k otevřeným rozporům mezi vedením VS KONR a velením Heeresgruppe Mitte, byla na letišti v Německém Brodě zničena veškerá zásoba benzínu. Z letiště uletělo pouze jedno letadlo. Kdy?

----------

7.5.1945 u obce Ořech příslušníci jednotky VS KONR sestřelili německý Me 262 A-2a. Pilot pravděpodobně Uffz. Pöling od KG 51. he022.jpg (164591 bytes) Vlasovci pilota po nouzovém přistání dobili. Letecká badatelna.

Za dobytí ruzyňského letiště utrpěl 3. pluk 1. divize VS KONR následující ztráty na mrtvých:
5 při hloubkových náletech na silnici Praha - Plzeň.
4 při hloubkovém náletu na děl. baterii v Řepích.
19 při útoku na ruzyňská kasárna.
Zatím neznámý počet pohřbených na hřbitově v Jenči a v hromadném hrobu v prostoru ruzyňského letiště. Pluk přišel o 30 % svého počtu. Hroby vlasovců.

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Letiště v Havlíčkově Brodě - Bf 109 "bílá 17" úplně vpravo helo4933.jpg (629485 bytes), v popředí trup Bf 109 "bílé 24" helo4934.jpg (341178 bytes), v pozadí trup Bf 109 "bílé 24" helo4935.jpg (257288 bytes).

MAPA, kde se nacházely letecké jednotky či kde podporovaly pozemní jednotky.

 

Po skončení války většina příslušníků VVS KONR byla spojenci vydána Stalinovi. V první skupině byli důstojníci letectva, část důstojníků výsadkového a protiletadlového pluku. Skupina čítající 200 osob byla v září 1945 ve francouzském Cherbourgu předána sovětským úřadům.

 

Zdroj:

https://www.secrethistory.su/924-russkie-dobrovolcy-v-lyuftvaffe-1942-1944-gg.html

 

Sovětský létající personál sloužící u Luftwaffe

Albov, A. P.

Alexejev, A. поручик А.Алексеев

Antilevskij, Bronislav Romanovič Бронислав Романович Антилевский

Antonov

Artemov, S. капитан С.Артемов

Arzamascev, K. капитан К.Арзамасцев

Bačurin, I. лейтенант И.Бачурин

Bajdak, L. I. Леонид Иванович Байдак

Baškov, N.

Belikin, N. лейтенант В.Беликин

Byčkov, Semen Trofimovič Семен Трофимович Бычков

Čebukin, N. лейтенант H.Чебукин

Časovnikov. Alexej лейтенант Алексей Часовников † 3.9.1944

Čerepanov, Viktor Ivanovič подпоручик Виктор Иванович Черепанов

Čkauseli, Pantelejmon Vladimírovič поручик Пантелеймон Владимирович Чкаусели

Čujanov, Alexej фельдфебел Алексей Чуянов

Čurgin, S. лейтенант С.Чургин

Filatov

Gorbačev, Oleg Олег Горбачев † 6.1.1945

Gorskij Jurij подпоручик Юрий Горский

Grigorjev, A. поручик А.Григорьев

Grilev, V. лейтенант В.Грилев

Grišajev, Michail Ivanovič унтерофицеры Михаил Иванович Гришаев

Chamitov G. лейтенант Г.Хамитов

Iljuchin майор Ильюхин

Ivanov A. капитан А.Иванов

Jakovlev, Alexandr Лейтенант Александр Яковлев † 18.8.1944

Jaroslavec, A. поручик А.Ярославец

Jula, G.

Karelin, Kirill Лейтенант Кирилл Карелин † 11.9.1944

Karapeťjan, Aram Sergejevič подпоручик Арам Сергеевич Карапетьян

Kuzněcov старший лейтенант Кузнецов

Kuzněcov, Dmitrij фельдфебел Дмитрий Кузнецов

Klimovič, B.

Ljachov, I. поручик И.Ляхов

Lobanow, T (Oberleutnant)

Lušpajev, N. поручик H.Лушпаев

Malcev, Viktor Ivanovič Виктор Иванович Мальцев

Mettl, A. майор А.Меттль

Mikušev, V. капитан В.Микушев

Mišin, Konstantin Konstantinovič подпоручик Константин Константинович Мишин

Moskalec Vladimír поручик Владимир Москалец

Naumenko капитан Hауменко

Nazarenko, Nikolaj Kirillovič подпоручик Николай Кириллович Назаренко

Nikonorov, Ivan Ivanovič ст. фельдфебель Иван Иванович Никоноров

Novoselcev, A. лейтенант А.Hовосельцев

Pesigolovec, Petr Ivanovič старший лейтенант (поручик) Петр Иванович Песиголовец

Petrov, I. лейтенант И.Петров

Piskunov, V. поручик В. Пискунов

Pljuščev, B. P.

Poponin, I. лейтенант И.Попонин

Ripušinskij

Rublevik, Vladimir Kirillovič капитан Владимир Кириллович Рублевик

Rvačev, V. лейтенант В.Рвачев

Sašin, M. поручик М. Сашин

Savkin, Ilja Filipovič Старшина (подпоручик РОА?) Илья Филиппович Савкин † 8.8.1944

Serdjuk, P. поручик П. Сердюк

Sininych, V. лейтенант В.Сининых

Sitnik, Serafima Zacharovna Майор Серафима Захаровна Ситник

Skobčenko, Alexandr Nikolajevič поручик Александр Николаевич Скобченко

Sokolov, D. капитан Д.Соколов

Sokolov, O. поручик О.Соколов

Solovjev, Alexandr Michajlovič подпоручик Александр Михайлович Соловьев

Sorokin, Konstantin унтерофицер Константин Сорокин

Stežar, I. старший лейтенант И.Стежар

Strokun, V. поручик Владимир Строкун

Ščerbina, N. поручик H. Щербина

Šebalin, S. K.

Šijan, Vasilij Vasiljevič старший лейтенант (поручик) Василий Васильевич Шиян

Školnyj, G. поручик Г.Школьный

Tabulija, E. лейтенант Е.Табулия

Tarnovskij, Michail Vasiljevič Михаил Васильевич Тарновский

Vanjušin, Alexandr Fedorovič Александр Федорович Ванюшин

Vasiljev, R. M.

Worobiow, Alexandr Vasiljevič (Leutnant)

Voroncov, Petr Капитан (Hauptmann?) Петр Воронцов † 20.11.1944

Voronin, P. поручик П.Воронин

Zubarev, Vasilij унтерофицер Василий Зубарев