Kutná Hora Kuttenberg

Vojenské cvičiště Na Rovinách

18.03.2024

MAPA.

2.9.1894 vzlétli vzduchoplavci Hůlka s Wandasem v balonu Ressel z pražského Výstaviště se záměrem doletět co nejdál. Vlétli ale do mraku, ochladilo se a byli rádi, že přistáli u Kutné Hory.

5.5.1912 veřejný vzlet Evžena Čihák v Kutné Hoře.


.


od února 1914

od října 1914


.


od listopadu 1916


.


od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.


1919-27.12.1921.


.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


.


.


.


, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


1930


.


.


.


Od roku 1934 budování letiště na vojenském cvičišti v Kutné Hoře.

Od roku 1934 stavba větroně Praha plachtaři z Kutné Hory. Plány stály 480 Kč i s licenčním poplatkem.


Od roku 1935 stavba dvojmístného kluzáku EL 2 M Šedý vlk.


.


Pomocné vojenské letiště. Rozměry 320 x 360 m. Hangár. Od kdy?


1.7.1938 ortofotomapa.

12.7.1938 v 15.20 hod. přistál vojín Heinz Eisner s letounem Fw 44 D-EOKI.

1.8.1938 , , .

Armádní obrana proti letadlům AOPL. Podrobnosti.

Rota VKPL 15 s 2 cm VKPL vz.36 - Kutná Hora (SV I. armády).

27.9.1938 vzniklo Velitelství letectva I. armády ve stavu Mobilizačního tělesa 102 jako součást mobilizovaného útvaru 102-A-1. Krycí jméno Havlíček. Funkci velitele letectva zastával brigádní generál Karel Janoušek. Ve věcech odborných podléhalo veliteli Velitelství letectva hlavního velitelství a od 14.10.1938 přednostovi III. odboru (leteckého) ministerstva, ve věcech ostatních podléhalo veliteli I. armády.

27.9.1938 z Hradce Králové se přesunula Kurýrní letka 101.

27.9.1938 z Hradce Králové se přesunula Polní povětrnostní stanice 1.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

17.10.1938 se Polní povětrnostní stanice 1 přesunula do Hradce Králové. 

19.10.1938 se Velitelství letectva I. armády přesunulo do Prahy.

19.10.1938 se Kurýrní letka 101 přesunula do Ruzyně.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Vojenská pomocná letiště a současně vojenská cvičiště. Jsou to Čtyři Dvory, Vysoké Mýto, Prostějov III, Klatovy, Bohdaneč, Josefov, Čáslav, Přelouč, Dašice, Nový Hradec Králové, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Turnov, Nový Bydžov, Bzenec, Kroměříž, Plzeň-Bory, Terezín, Jindřichův Hradec..


.


.


.


Avia, akciová společnost pro průmysl letecký, Čakovice výrobce letadlových motorů měla pobočný provoz v Kutné Hoře.


helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

    ------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

V roce 1945 byl ustanoven ČNA odbočka Kutná Hora. Obnova aeroklubu (zaměřeno na Pardubice).

23.12.1945 v hotelu Palace v Pardubicích se konala krajová schůze ČNA, které se i přes pozvání zástupci odboček ČNA Čáslav, Chrudim, Kutná Hora, Havlíčkův Brod a Chotěboř neúčastnili. K jednání se dostavili pouze zástupci odboček ČNA Hradec Králové, Přelouč, Heřmanův Městec a Pardubice. Hlavním bodem programu byla zpráva o budování svahového letiště Bumbálka, kterou přednesl za ČNA odbočka Přelouč její nově zvolený předseda Ladislav Křemenák. Konstatoval, že členové ČNA odbočka Přelouč do té doby již odpracovali cca 900 brigádnických hodin při úpravách terénu a jejich přímé finanční náklady dosud činí cca 18 000 kč. Schůzi byl předložen návrh rozpočtu nákladů pořizovacích ve výši 426 000 kč. Byl předložen i návrh rozpočtu nákladů provozních ve výši 301 000 kč. Ze strany MNO došlo k příslibu dodání modulového baráku 10 x 18 m pro účely přestavby na hangár, dále baráku 5,5 x 5 m (pavilonek) jako kancelářských prostor a 7 ks kluzáků Schulgleiter SG 38 jako základní vybavení.


17.2.1946 v Přelouči se na pracovní schůzce sešli zástupci odboček ČNA z Přelouče, Kutné Hory a Chrudimi se zástupci MNO s cílem ujasnit si podmínky budování plachtařského střediska Podhořany-Bumbálka. Byl stanoven pracovní program a povinnosti jednotlivých odboček, aby se s praktickým výcvikem mohlo začít již 1.4.1946. Bylo konstatováno, že přípravné práce již pokročily tak, že je upravena stavební plocha pro hangár a dílnu, částečně upraven svah, stanoviště pro elektrický výtah a přistávací plocha. Znovu se diskutovalo i o terénu Krkaňka (nejvyšší bod svahu Železných hor), který se také jeví jako velice příhodný pro vybudování střediska výkonného plachtění a je vysloven předpoklad, že díky zájmu úřadů i pochopení místního obyvatelstva bude v brzké době uvedeno v činnost. Obě střediska mají kromě odborných výhod i přednost ve své poloze uprostřed krásné přírody, takže pobyt v nich bude vhodný i pro rekreaci.

3.3.1946 zpráva z Přelouče: pokračují práce na svahovém letišti Bumbálka, zejména zásluhou členů odboček ČNA Přelouč a Čáslav. Do práce se zapojují též členové odbočky ČNA Kutná Hora. Provádí se kopání základů pro hangár u silnice Podhořany - Semtěš, je dokončena úprava prostoru pro instalaci transportního výtahu na vrcholu svahu, jemuž jako základ posloužil balónový naviják z dědictví po Wehrmachtu. Původně se počítalo s tím, že pohon navijáku bude elektromotorem, ale konstrukční nevyzrálost tohoto projektu a zejména dosavadní absence elektrické přípojky měla za následek, že v projektu byl elektromotor záhy nahrazen dvoutaktním motorem z automobilu Ilo Tempo. Pod vrcholem svahu již stojí první stavba dřevěná chata – pavilonek, která v budoucnosti má být kanceláří a zázemím pro instruktory, ale zatím slouží jako úložiště ručního nářadí a nouzová noclehárna. Na samotném svahu probíhá vyřezávání a klučení náletových keřů a stromů, jsou rovnány příčné nerovnosti, zejména v prostoru přistávací plochy u silnice.

21.4.1946 parta pilotů z ČNA odbočka Kutná Hora přijíždí 21.4.1946 se svým Zöglingem testovat svahové letiště Podhořany-Bumbálka. Letci jsou spokojeni, dvěma se dokonce podařilo po startu gumovým lanem navázat na svahové proudění a „povozit“ se téměř dvě (!) minuty nad nafoukávaným svahem.


1.6.1947 ortofotomapa. Kde bylo nové letiště?

V roce 1947 homologováno letiště Kutná Hora s jedním hangárem a plochou 1 000 x 400 m.

Kutnohorský plachtaři létali na letišti ve Zbraslavicích, kde byly lepší podmínky. Od kdy?


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


.


V roce 1952 u Chotusic zahájení výstavby betonového letiště Čáslav. Letiště Kutná hora zrušeno kdy?