Letecké palivo a oleje

17.03.2024

Historie rafinérského průmyslu v Česku.

MAPA.

 

od února 1914

Mineralöl-Raffinerie A. G. in Budapest v Bohumíně vyráběla letecké palivo pro bojující armádu v Haliči?

od října 1914

od listopadu 1916

helo6411.jpg (175589 bytes) Hansa-Brandenburg C. I (U) 67.48 od Flik 39 se zatřeným označením na letišti Gyimesburg.

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1920.

Po vzniku Československé republiky zůstaly na jejím území rakouské rafinérie: Rafinérie David Fanto a spol. - Pardubice, Mineralöl-Raffinerie A. G. in Budapest - Nový Bohumín, Přívozská rafinérie minerálních olejů - Přívoz, Rafinérie minerálních olejů Lederer a spol. - Kralupy nad Vltavou, Rafinérie minerálních olejů Šumperk, Kolínská rafinérie petroleje - Kolín a na Slovensku „Apollo” Mineralöl-Raffinerie A. G. - Bratislava. Zdroj. Kde se vyrábělo letecké palivo?

od 1920 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

Rokem 1922 přechází bohumínská továrna do rukou nové akciové společnosti Odra, Mineralölindustrie A. G. Oderberg Odra - průmysl minerálních olejů, a. s. Bohumín. Továrna znovu začala vyrábět rafinovaný petrolej, letecký benzín a mazací oleje. Zdroj.

Továrna moderních čerpadel "Ing. Hejduk & Faix", Praha - Vysočany, Na Harfě (HEFA) od roku 1924 vyráběla aparáty pro měření paliv a olejů, úplná zařízení na uložení benzinu, přístroje pro dopravu hořlavých tekutin a všechny podobné instalace.

Od 20. let sklad paliva u obce Domašín (okres Benešov).

, , od prosince 1926 do 1939.

V roce 1928 bratislavská obchodní společnost Apollo-Nafta získala Rafinérie minerálních olejů Šumperk.

V roce 1930 výroba v rafinérii Odra - průmysl minerálních olejů, a. s. Bohumín byla z konkurenčních důvodů zastavena.

V polovině třicátých let výroba v rafinérii Rafinérie minerálních olejů Šumperk byla ukončena.

Československé vojenské letectvo na konci 30. let používalo standardizovaný letecký benzín Letecká Bi-Bo-Li nebo Bi-Bo-Li letecké (jaké je oficiální označení?) (benzín, benzol, líh) pro všechny typy letadel (ostatně jako většina vyspělých států). Jednotně používaný letecký benzín měl tyto vlastnosti: Zdroj.

1) Oktanové číslo: 85
2) Složení: Letecký benzín: 50 %, Benzol: 20 % a Etylnatý líh 30 %. Název Etylnatý líh je zastaralý název pro Etanol (ethylalkohol). Již z pohledu na složení je zřejmé, že naše předválečné vojenské letectvo používalo příměsi alkoholu.

Benzín byl na naše území dovážen z Rumunska. Pravděpodobně pocházel z ropných nalezišť v Ploesti, ale toto z dostupných zdrojů nejde potvrdit. Základní rumunský benzin, používaný k výrobě československého leteckého benzínu, byl vyrobený destilací. Jeho oktanové číslo se pohybovalo zhruba v rozmezí 65-66 oktanů. Tento benzín se používal jako základní pro výrobu. Dále se vyskytoval speciální (jakostní) letecký benzín, vyráběný rovněž destilací, s oktanovým číslem 72-75 oktanů. Ten byl získáván z kvalitní vybrané suroviny. Tento základní benzin se poté upravoval. V tomto bodě byl tento benzin specifický, neboť Československo bylo jednou z mála vyspělých zemí (možná i jedinou), které nepoužívaly ke zvyšování antidetonační odolnosti tetraetyl olova (alespoň ne běžně). Zde je možno uvést jednu částečnou výjimku, kterou představoval německý letecký benzín. Československý letecký benzín byl tedy benzino-benzolo-lihovou směsí. Těchto směsí bylo zkoušeno více a nakonec byla jako standardní letecký benzin vybrána směs s výše uvedeným poměrem. Vlastnosti paliva se poměrem jednotlivých složek výrazně mění.

Stíhačka B 34, průzkumný Aero A 100 s motory Avia Vr 36 o výkonu 559 kW létaly na směs: benzín : benzol v poměru 70 : 30.

Letouny Avia Ba 122, Letov Š 50, Tatra T 126 motor Avia Rk 17 o výkonu 309 kW létaly na benzín 85 oktanů.

Stíhačka B 534, průzkumný a bombardovací B 71 s motory Škoda HS 12Ydrs či Avia HS 12Ydrs o výkonu 625 kW létaly na směs: benzín : benzol : líh v poměru 60 : 20 : 20. (Rozpor s tabulkou níže.)

 

Kdy byly vybudovány sklady paliva?

Hněvice (okres Litoměřice).

Trenčín-Zlatovce (Istebník nad Váhom) měl kapacitu 1,5 milionu litru benzinu nebo pohonné směsi s expediční kapacitou 16 cisteren za 24 hodin.

 

Letecká automobilová cisterna typu ? na letišti Ruzyně.

, .

Letecká automobilová cisterna vzor 37 na podvozku automobilu Tatra 85 byla vyrobena ve 224 kusech. Čerpací, měřící a filtrační zařízení firmy Hejduk a Faix, čerpací pumpa od firmy Wikov. Čs. armáda dostala 168 cisteren.

Zdroj.

Zdroj.

Zdroj.

K 1.3.1938 měla čs. armáda 4 letecké cisterny Praga, 74 leteckých cisteren Škoda, 135 leteckých cisteren Tatra a 16 leteckých cisteren od ostatních výrobců. Celkem měla 229 leteckých cisteren.

Pokud jde o letecké pohonné hmoty, přímo u letky byla tzv. mobilizační dotace, která měla stačit pro první vedení bojové činnosti. Další zásoba leteckých pohonných hmot byla připravena v železničních cisternách někde poblíž místa dislokace letky. Konečně záloha leteckých pohonných hmot byla umístěna ve čtyřech velkých podzemních nádržích. Obecně se udává, že celkové množství těchto pohonných hmot mělo stačit na dva měsíce.

Pro zajištění hladkého průběhu činnosti cizích leteckých jednotek měly být na letištích předem uskladněny pohonné hmoty, přičemž se počítalo s měsíční spotřebou 550 000 litrů leteckého benzínu u každé peruti. Čs. letecké palivo: Bi-Bo-Li letecké (benzín, benzol, líh). Cizí vojenská letadla by na tuto směs nelétala.

V dokumentech pojednávajících o přípravách příletu francouzských letadel se hovoří o leteckých pohonných hmotách (LPH), ricinovém oleji, minerálním oleji a dalších látkách. Je tam uvedeno, že pohonná látka musí mít min. 85 oktanů.
Pro letiště Chrudim se uvádí 4 podzemní sklady LPH a 2 podzemní sklady minerálních olejů. Mělo letectvo zásoby jiných směsí či čistého benzínu a s jakým oktanovým číslem pro případný přílet cizích vojenských letounů?

Polní letiště Měnín v září 1938.

V septembri 1938 sa začala skúšobná výroba v rafinérii Dubová.

Zásoby leteckých pohonných hmot koncem září 1938: ve 4 podzemních skladech bylo téměř 20 milionů litrů pohonných hmot, což spolu se zásobou v rafineriích mělo stačit na 2 měsíce války. Z údajů však není jasné, zda ve skladech byl letecký benzín nebo už Bi-Bo-Li.

Kfz. der Wehrmacht. Cisterny měly kód Kfz. 384 a Kfz. 385.

Letecký benzín B4 , C3 a letecký petrolej J2 nebo K1 pro proudové letouny.

APOLLO RAFINERIA MINERÁLNYCH OLEJOV ÚČASTINÁRSKA SPOLOČNOSŤ APOLLO MINERALÖL-RAFFINERIE AKTIEN-GESELLSCHAFT  he551.jpg (136868 bytes). Výroba leteckého paliva?

Na základě Letecké automobilové cisterny vzor 37 také vznikla přívěsná dvounápravová cisterna s označením Tatra 110 o objemu 3 000 l. Dodávány byly především Wehrmachtu a rumunské armádě (24 kusů). Kdy?

Od října 1939 do ledna 1940 fa Hejduk & Faix Praha IX. zprovoznila soustavu tří podzemních nádrží v řadě na letišti Chrudim. První největší benzínová o objemu 50 000 l a další dvě menší, olejové, každá po 5000 l převodového a motorového oleje. Z nádrží byla viditelná pouze příruba pro napojení čerpacích hadic. Před nádržemi se ve vzdálenosti 10 m nacházely elektrická čerpadla, která byla umístěna do podzemního technického prostoru. Tyto soustavy byly na letišti rozmístěny čtyři, což neodpovídalo původnímu návrhu vojenské správy, kde byly zmíněny pouze dvě. První dvě soustavy se nacházely v blízkosti dvojhangáru, a to první 50 m západně a druhá 100 m východně od jeho pozice. Další dvě soustavy byly v půl kilometrové vzdálenosti od dvojhangáru. První znovu západně a druhá jižně.

Od roku 1940 výroba leteckých olejů v Kolíně.

Kfz. 384 doplňuje palivo letounu Fw 190 od I./JG 54. 

Kfz. 384 doplňuje palivo letounu  Bf 110 C-4. Zdroj.

Slovenská Letecká automobilová cisterna vzor 37. Zdroj.

 

Letoun Praga E 118 používal na Slovensku směs Letecká Bi-Bo-Li v poměru 50 : 20 : 30. VHÚ Bratislava.

Co je to za vozík? Letiště Tri Duby

SNP

7.9.1944 Bf 109 G-6 WNr. 161725 od Kombinované letky na letišti Tri Duby a Letecká automobilová cisterna vzor 37.

Sovětské stíhačky La-5FN používaly minerální palivo R-9 o oktanovém čísle 95 nebo americký 1-T-S dodávaný do SSSR.

16.9.1944 velitel pluku na letišti Krosno předal zástupci vrchního inženýra 2 ВА vzorek čs. benzínové směsi Bi-Bo-Li a německého syntetického benzínu B4 s prosbou o analýzu.

Ze 17. na 18.9.1944 se uskutečnil  první hromadný let z letiště Jasionka na letiště Tri Duby s přistáním 40 letounů Li-2 od pluků 5 гак ДД. Pro 1. čs. stíhací letecký pluk bylo dovezeny barely s leteckým benzínem R-9 a olejem na prvních 6 dnů. Historie. Podrobnosti o leteckém mostu.

Od 29.9.1944 až do 6.10.1944 bylo nedostatek paliva R-9.

V noci z 6. na 7.10.1944 leteckým mostem byly obnoveny dodávky paliva a střeliva.

V noci z 9. na 10.10.1944 dorazili na Slovensko dva inženýři od 2 ВА s tím, že je možné létat na Bi-Bo-Li s aditivy.

Zkoušky Bi-Bo-Li s aditivy dopadly úspěšně a pluk začal od 11.10.1944 létat.

Podle názoru některých pilotů tato směs mohla mírně snížit výkon motoru a také se stávala, že po 30 až 40 letu se zanášely filtry a motor při větším otevření plynové přípusti vysazoval.

Leteckým mostom bolo pre stíhací pluk dodané: 98 000 kg paliva, 1 498 kg leteckého oleja, 520 kg zmesi pre zvýšenie oktánového čísla.

Tri Duby. La-5FN "02" a Letecká automobilová cisterna vzor 37.

, Štábní rotmistr Alois Huňavý doplňuje palivo stíhačky La-5FN nadporučíka Františka Chábery.

V roce 1945 provoz proudových letounů Me 262 a Ar 234 u nás. Letiště Cheb-východ, Budějovice, Ruzyně, Kbely, Plzeň a Žatec. Letecký petrolej J2 nebo K1 pro proudové letouny. Kde se vyráběl a kde se skladoval?


Přídavní nádrže

Výroba přídavných nádrží z překližky u firmy Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou (okres Jablonec nad Nisou) . Jaký typ?

Nalezená přídavná nádrž v rybníčku u Chodové Plané (okres Tachov) . Jaký typ? Zdroj.

Německá přídavná nádrž . Jaký typ? Zdroj.

Německá kovová přídavná nádrž na 300 l . Zdroj.

Zdroj.

V pozadí přídavná nádrž pro 567 l (150 US gallons) amerických doprovodných stíhačů P-38 Lightning. Zdroj.

Přídavná nádrž kovová a z překližky  . Letecké muzeum Deštná.

24.8.1944 u obce Stříbřec (okres Jindřichův Hradec) pan Trachta  nalezl přídavnou nádrž a uschoval ji na půdě svého dmu v sousední obci Mníšek. Letecké muzeum Deštná.

Patřila sestřelenému Bf 109 G-6 WNr. 165061 "bílá 15" od 1./JG 300. Pilot Uffz. Hermann Berdelmann se zachránil pomocí padáku. Letoun shořel. Letecká badatelna.

Hasiči z obce Chrast (okres Chrudim) posbírali odhozené přídavné nádrže pro 283 litrů (75 US gallons) amerických doprovodných stíhačů P-51 Mustang po náletu na Pardubice v roce 1944.

Obec Matějovec (okres Jindřichův Hradec)

Tri Duby. Přídavné nádrže , , ,

26.4.1945 při útoku na nádraží v Hrobci (okres Litoměřice) se zřítil americký letoun P-51D S/N: 44-72967 od 355th FS, 354th FG, 9th USAA. Dva Mustangy útočily na nádraží v Hrobcích. Útok byl veden od severovýchodu od obce Lounky. Během přibližování k cíli při přeletu řeky Labe odhodil vepředu letící Mustang přídavnou nádrž. Ta zasáhla křídlo druhého stroje. Křídlo se vzápětí utrhlo a neovladatelný stroj se zaryl do vinice těsně u Hrobců. Trup letadla se zaryl až po kabinu do země, pilot 2/Lt Joseph R. Holcomb zahynul. Němečtí vojáci, kteří byli na místě jako první údajně otevřeli kabinu a pilotovi vyndali z kapes dokumenty, čokoládu atd. Letecká badatelna.

Zdroj.

Lodičky?

Zdroj.

Přídavná nádrž 567 l (150 US gallons) amerických doprovodných stíhačů P-38 Lightning . Zdroj.


Bitva o palivo

Palivový průmysl: Záluží u Mostu, Kralupy nad Vltavou, Kolín, Pardubice, Ostrava-Přívoz, Bohumín, Bratislava, Dubová (okres Brezno). Sklady Hněvice (okres Litoměřice), Domašín (okres Benešov), Trenčín-Zlatovce (Istebník nad Váhom). MAPA.

Záluží u Mostu

V květnu 1943 byl v STW poprvé vyroben letecký benzín.

Palebné postavení protileteckého dělostřelectva (Flak) na Širokém vrchu 386 m n. m. u obce Souš. MAPA postavení střeleckých radarů protiletadlového dělostřelectva u Mostu. Průzkumné a řídící prostředky protiletecké obrany. Spojenci zase bombardovali přes mraky pomocí radaru H2X.

Mostecký flak cvičil palbu na letoun Bü 131. Ostré střelby na vlečený terč. V noci cvičení světlometů na letoun Si 204.

24.4.1944 průzkumný let nad STW. Zjistilo se, že výroba už běží.

12.5.1944 bombardovalo 140 letounů od 13th BW a 45th BW, 8th USAAF z Velké Británie. Letecký poplach, který byl v pořadí již 71. od začátku války a 24. v roce 1944, trval od 13.30 do 14.40 hodin. Flak sestřelil americký bombardér B-17G S/N: 42-97127 " "XR-J" "Captain Crow" od 349th BS, 100th BG, 8th USAAF z Velké Británie, který spadl přímo do Českého Jiřetína. Byl to první úspěch mosteckého flaku. Další stroje se zřítily v Sasku. Podrobnosti.

Pohled od obce Souš Tschausch jižně STW.

Od června 1944 zesílení protiletecké obrany Flak-Regiment 88 jako Flakgruppe Brüx. Opět balonové uzávěry. Začalo se používat zadýmování objektů STW.

21.7.1944 bombardovalo 143 letounů od 5th BW a 49th BW, 15th USAAF z Itálie. Pro špatné počasí šly pumy mimo. Flak sestřelil deset letounů. Na našem území se zřítily tři B-24G a jeden B-17G.

24.8.1944 bombardovalo 139 letounů od 8th USAAF z Velké Británie. Flak z Libkovic ustřelil křídlo letounu B-17G S/N: 42-107202 "Q" "Belle of the Brawl" od 563rd BS, 388th BG. Ten se zřítil do areálu dolu Alexander v Hrdlovce u Duchcova. Padákem se zachránili jen čtyři z devítičlenné posádky velitele 1/Lt Charlese W. Edwardse. Následná exploze zabila dalších jedenáct osob, včetně velitele baterie flaku z Libkovic Lt. Kocha, který přiběhl se podívat na své dílo. Podrobnosti.

25.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

28.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

11.9.1944 od 11.30 do 13.10 hod. americký nálet 39 bombardérů B-17G od 95th BG, 8th USAAF z Velké Británie.

12.9.1944 od 11.01 do 13.25 hod. americký nálet 79 bombardérů B-17G od 8th USAAF z Velké Británie.

23.9.1944 americký nálet. 

7.10.1944 americký nálet se neuskutečnil pro silnou mlhu.

16.10.1944 od 12.15 do 13.16 hod. americký nálet 36 bombardérů B-17 od 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Hlavní síly bombardovaly Plzeň.

Flak nic nesestřelil. Po odhozu pum se objevili němečtí stíhači a začal boj.

Zesilování protiletecké obrany. Chyběly baterie lehkého flaku proti hloubkařům a světlometné baterie. V říjnu 1944 bylo na Mostecku téměř 300 děl.

20.10.1944 americký nálet bombardérů od 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Primární cíl byla Plzeň. Flak v 13.35 hod. sestřelil bombardér B-17G S/N: 42-102869 od 815th BS, 483rd BG. Posádka velitele 2/Lt Georga B. Pottera byla zajata. Kde letoun dopadl?

23.10.1944 americký nálet bombardérů od 15th USAAF z Itálie.Flak sestřelil bombardér B-17G-25-BO S/N: 42-31709 od 340th BS, 97th BG. Letoun dopadl v 13.30 hod. naproti škole dnes v zaniklé obci Telcov Döltsch ve vojenském újezdu Hradiště. Posádka 1/Lt Josie F. Foltze Jr. byla zajata.

24.10.1944 se vytvořila 4. Flak-Brigade (či Flak-Brigade IV) s podřízeným mosteckým Stab/Flak-Regiment 88.

16.12.1944 od 12.12 do 12.30 hod. americký nálet bombardérů od 15th USAAF z Itálie. V 13.30 hod. po náletu na Most se severozápadně Polné zřítil bombardér B-24H S/N: 41-28964 "bílé X" od 747th BS, 456th BG, 304th BW, 15th USAAF z Itálie. Posádka velitele 1/Lt Trumana L. McMinna se zachránila pomocí padáků a byla zajata. Historie.

20.12.1944 od 12.45 do 12.55 hod. americký nálet asi 100 bombardérů B-24 od 49th BW, 15th USAAF z Itálie.

helo8358.jpg (71056 bytes), helo8359.jpg (64142 bytes)

25.12.1944 od 11.43 do 12.03 hod. americký nálet bombardérů B-24 od 49th BW a B-17 od 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Flak v 11.49 hod. sestřelil bombardér B-17G S/N: 44-6631 od773rd BS, 463rd BG, 5th BW, který dopadl u Jezeří-Dřínov. Z posádky velitele 1/Lt Claudiho L. Rainse nepřežili čtyři muži.

V noci ze 16. na 17.1.1945 od 22.05 do 22.45 hod. nálet 231 Lancasterů od No. 1 Group RAF a No. 5 Group RAF, RAF Bomber Command, vedených šesti značkovacími Mosquity.

14.2.1945 nálet 25 bombardérů od 8th USAAF z Velké Británie. Primární cíl byl Drážďany.

V noci z 5. na 6.3.1945 od 21.35 do 22.45 hod. nálet RAF Bomber Command. Primární cíl byl Chemnitz. Byl to poslední - 18. nálet za celou válku.


Bratislava

16.6.1944 ve směru od Dunajské Stredy nálet bombardérů od 98th BG, 376th BG, 449th BG a 450th BG, 47th BW, 15th USAAF z Itálie na rafinérii Apolo, zimní přístav a železniční most. Gonzo.

Hlásná služba nevyhlásila letecký poplach. Přesto, že 12.12.1941 Slováci slavně vyhlásili válku USA a UK, tvářili se, že se jich válka vůbec netýká.

O 10.12 hod. dosiahli stroje svoj ciel. Ako prvé zhodili bomby posádky 38 strojov 376th BG. Jej 89,5 ton bômb dopadlo do oblasti ciela. O 10.15 hod. boli nasledované druhou skupinou, tvorenou 39 Liberatormi 449th BG, ktoré zhodili na rafinériu z výšky 6 500 až 7 000 metrov náklad 95,75 ton 125 kg bômb. To sa už prebudila aj protilietadlová obrana Bratislavy. Slovenské protilietadlové batérie situované v nedalekej Petržalke a na Hradnom vrchu (Wasserberg) znepríjemnovali život posádkam bombardérov a bránili im presne zamerat ciel. Výsledkom bolo zostrelenie dvoch lietadiel 376th BG a vážne poškodenie jedného stroja 450th BG. Dalších jedenást bombardérov 450th BG a dvadsat od 449th BG bolo poškodených lahko. Na palubách bombardérov týchto dvoch skupín zahynulo v dôsledku nepriatelskej palby sedem letcov. Tretia útocná vlna tvorená 38 Liberatormi 450th BG za palby protilietadlových kanónov zhodila o 10.17 hod. v dvoch vlnách 92 ton bômb z výšky 6000 až 6200 metrov. O štyri minúty neskôr celé dejstvo ukoncilo 41 bombardérov 98th BG, ktorej posádky zhodili do oblasti ciela, už zahaleného hustým dymom 92,5 ton bômb.

, , , helo9339.jpg (1123130 bytes), , . Škody za 319 miliónů korún slovenských.

V prístave bolo potopených pätnást lodí (vrátane 6 vlecných a 4 tankových člnov), dvanást osôb zahynulo a o dalších sa predpokladalo, že sa utopili v Dunaji a ich vytiahnutie bude vyžadovat dlhší čas. Nebo. V zimním přístavu bylo zničeno 18 lodí a 2 byly těžce poškozené. Plavby schopný zůstal jeden parník. Zničeny sklady. Škody za 486 miliónů korún slovenských.

Na Bratislavu bolo pocas tohto náletu zvrhnutých 369 ton bômb, ktoré dopadli z výšky 6 000 až 7 000 metrov. Prvá, tretia a štvrtá útocná vlna zasiahla presne svoj ciel. Vyradili tak z prevádzky na dlhší cas celú Apolku. Z 3 000 zamestnancov rafinérie bolo po nálete z trosiek vytiahnutých 56 obetí a dalších 200 bolo údajne zasypaných v troskách.  Druhá vlna bombardérov t.j. 449th BG zhodila svoje bomby na mesto. Poškodené bolo Ministerstvo dopravy a verejných prác na Kempelenovej ulici a Zemedelské múzeum a Dunajské kasárne na nábreží. Na Jakubovom námestí bol zasiahnutý verejný kryt CPO, jedna z budov Slovenského rozhlasu a tiež vedlajší dom. V úkryte bolo pät mrtvych osôb a viacero zranených. Poškodené boli obytné domy na Drevenej ulici, Suchom mýte, Talerovej, Vysokej, Karadžicovej, Grösslingovej ulici a v Petržalke. Niekolko bombardérov zhodilo svoje bomby až neskôr do Dunaja, v dôsledku ich primrznutia ku konštrukcii bombovnice. V den náletu o 16.00 hod. boli v hlásení Ústrednej štátnej bezpecnosti adresovanom MNO ale dá sa predpokladat že pocas náletu zahynulo najmenej 120 osôb. V ošetrovniach museli poskytnút pomoc až 650 zraneným obyvatelom Bratislavy.


Dubová (okres Brezno)

20.8.1944 od 10.50 do 10.53 hod. 76 bombardérů B-24 Liberator od 459th BG, 455th BG a 456th BG), 15th USAAF z Itálie bombardovalo rafinérii. Zdroj.

Co zbylo ve skladech bylo použito v SNP.


Kolín

7.7.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

9.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

20.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

24.8.1944 nálet bombardérů B-24 od 304th BW, 15th USAAF z Itálie na rafinérii Vacuum Oil Company. Doprovod stíhacích P-51 od 31st FG a P-38 od 82nd FG. Čtyři nálety na Kolín.

25.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

28.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

13.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

Přesun flaku do Kolína.

28.12.1944 od 12.10 do 12.33 hod. nálet americké 15th USAAF z Itálie na rafinérii Vacuum Oil Company. Čtyři nálety na Kolín.

15.3.1945 od 14.45 do 15.30 hod. nálet 110 bombardérů B-17 od 5th BW, 15th USAAF z Itálie na rafinérii Vacuum Oil Company. Zničena i továrna na vozy. Čtyři nálety na Kolín.

18.4.1945 od 13.25 do 14.03 hod. nálet 97 bombardérů B-17 od 93th BW, 8th USAAF z Velké Británie na nádraží. Zničena i továrna na výrobu draselných louhů a další podniky. Čtyři nálety na Kolín.

helo8996.jpg (605687 bytes)


Pardubice

V noci z 21. na 22.7.1944 nálet britských a jihoafrických bombardérů No. 205 Group RAF  z italských základen. Značkovací fléry shozené nad Fanto Werke bombardéry Halifax od No. 614 squadron RAF vítr sfouknul nad východní část města. Bombardéry pak bombardovaly město. Rafinérie Fanto vyvázla bez poškození.

Svaz byl napaden cestou nočními stíhačkami i pardubickým flakem. Ten přišel o pět bombardérů Wellingtonů a jeden B-24 Liberator.

Britský bombardér Wellington Mk.X "JA521" "LF-U" velitele P/O Francise B. Newmarche od No. 37 Squadron RAF byl sestřelen ve 23.47 hod. u Stošíkovic na Louce Tesswitz a.d.Wise nočním stíhačem Oblt. Hansem Krausem od II./NJG 101. Pětičlenná posádka zahynula.

Britský bombardér Vickers Wellington Mk.X "LP204" "JN-L" velitele F/Sgt  Fredericka E. Palmera od No. 150 Squadron RAF byl sestřelen v 00.15 hod nočním stíhačem u Němčiček Klein Niemtschist nočním stíhačem Oblt. Hansem Krausem od II./NJG 101. Po dopadu explodoval i s pumovým nákladem. Pětičlenná posádka zahynula. Letecká badatelna.

Britský bombardér Wellington Mk.X " LN699" " C" jihoafrického velitele Lt Noela K. Weekese od No. 70 Squadron RAF byl sestřelen v 1.30 hod. nočním stíhačem  Oblt. Helmutem Schultem od III./NJG 6. Nouzově přistál v 1.33 hod. u Semína Semin. Část posádky vyskočila padáky. Všichni byli zajati. Nebo to byla technická závada?

27.7.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

9.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

20.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

24.8.1944 v 12.18-12.21 hod. nálet americké 15th USAAF z Itálie na rafinérii Fanto Werke. Bombardéry B-24 od 55th BW doprovázely stíhací P-51 od 52nd FG a stíhací P-38 od 14th FG. Rafinérie byla zničena. 

helo7309.jpg (276238 bytes), helo7331.jpg (145763 bytes), helo7332.jpg (79320 bytes), helo8244.JPG (247657 bytes), helo8245.JPG (44307 bytes), helo8246.JPG (56903 bytes), helo8247.JPG (232393 bytes).

Následovala Bitva nad Jindřichohradeckem - během dvaceti minut se zřítilo 20 letounů.

24.8.1944 v 12.34 hod. byl sestřelen u Člunku (okres Jindřichův Hradec) bombardér B-24J S/N: 42-78501 "modré M" "Flak Shak III" od 831st BS, 485th BG, 55th BW, 15th USAAF z Itálie. Desetičlenná posádka velitele1/Lt Jamese E. Mulligana se zachránila na padácích a byla zajata. Letoun se zřítil u osamoceného statku u obce Gross-Meinharts v Rakousku. MAPA.

24.8.1944 v 12.37 hod. u Vlčic (okres Jindřichův Hradec) Uffz. Willi Reschke poškodil a Fw. Hubert Engst poté definitivně sestřelil bombardér B-24H S/N 42-52479 "červené J" "Little Lulu" od 776th BS, 464th BG, 55th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele 2/Lt Johna H. Jamese přežil jen zraněný radiotelegrafista/levý boční střelec Sgt John F. D´Amore.

24.8.1944 v 12.40 hod. se po kolizi se stíhacím Fw 190 A-8/R2 pilota Uffz. Heinemanna od 16.(Sturm)/JG 3 zřítil poškozený bombardér B-24H S/N: 42-29424 "modré E" "Sans Souci" od 783rd BS, 465th BG, 55th BW, 15th USAAF z Itálie. Bombardér se zřítil 400 m západně obce Lomy (okres Jindřichův Hradec). Z jedenáctičlenné posádky velitele 1/Lt  Roberta J Jonese nepřežili dva palubní střelci - S/Sgt Robert L. Lewis a S/Sgt Leonard M. Huastes. 26.8.1944 ráno byli pohřbeni v rohu hřbitova obce Člunek.

24.8.1944 v 12.50 hod. u Číměře (okres Jindřichův Hradec) německý stíhači sestřelily bombardér B-24G S/N: 42-78376 "Little Gismo II" od 776th BS, 464th BG, 55th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele Capt.  Virgila A. Leveretta Jr. přežilo sedm mužů.

25.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

28.8.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

3.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

12.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

13.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

28.12.1944 od 12.10 do 12.14 hod. nálet americké 15th USAAF z Itálie na rafinérii Fanto Werke. Bombardéry B-24 od 454th BG a 459th BG, 304th BW doprovázeny stíhacími P-51 od 332nd FG a 325th FG. Doprovod bombardérů od Pardubic do Itálie zajišťovala 1st FG.


Ostrava-Přívoz

V neděli 27.8.1944 průzkumný F-6 Mustang našel na nádraží v Moravské Ostravě stovky vagonů s vojenským materiálem a velké množství cisteren na pohonné hmoty. Navíc byly poblíž menší rafinerie na syntetický benzín v Přívoze a o kousek dál podobné v Bohumíně. A k tomu rozsáhlá průmyslová oblast ve Vítkovicích. Nálet byl naplánován na 29.8.1944.

Na rafinerii v Přívoze mělo zaútočit 28 bombardérů B-17 od 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF. Tento útvar letěl ve svazu jako poslední.

29.8.1944 při příletu k Moravské Ostravě byl americký svaz napaden německými stíhači. Letecká bitva nad Bílými Karpaty.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 10.45 hod. u Šanova (okres Uherské Hradiště) sestřelen bombardér B-17G S/N: 42-38096 "Big Time" od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky přežil jen velitele 2/Lt Thayne L. Thomas.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 10.45 hod. u Vyškovic (okres Uherské Hradiště) sestřelen německými stíhačkami americký bombardér B-17G S/N: 42-31885 "Lovely Ladies " od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Padákem se zachránil pouze navigátor z desetičlenné posádky velitele 1/Lt Merrilla A. Prentice.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 10.45 hod. u Krhova (okres Uherské Hradiště) sestřelen bombardér B-17G S/N: 42-32048 "Queen" od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Padákem se zachránil pouze druhý pilot z desetičlenné posádky velitele 2/Lt Jamese A. Weilera.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 10.50 hod. u Rudic - Přečkovic (okres Uherské Hradiště) sestřelen bombardér B-17G S/N: 42-97159 od 20th BS, 2nd BG , 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Padákem se zachránilo osm členů z desetičlenné posádky velitele 1/Lt Williama S. Tuneho.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu v 11 hod. byl sestřelen u hotelu Antonstál poblíž Horného Srnie (okres Trenčín) bombardér B-24H S/N: 42-52313 " Rough Cobb" od 737th BS, 454th BG, 304th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele 1/Lt Williama G. Raye zahynul zadní střelec.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 11.30 hod. u obce Liptál (okres Vsetín) sestřelen bombardér B-17G S/N: 44-6369 od 49th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Posádka velitele F/O Duane B. Seamana byla zajata.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 11.30 hod. u obce Kašava (okres Zlín) sestřelen bombardér B-17G S/N: 42-6359 od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele 1/Lt Williama C. Bullocka Jr. zahynuli tři členové včetně velitele.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl v 11.45 hod. u Metylovic (okres Frýdek-Místek) sestřelen bombardér B-17G S/N 42-107118 "SnafuperMan" od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele 2/Lt Williama T. Garlanda dva členové nepřežili. Podrobnosti. Letecká badatelna.

29.8.1944 při náletu na Moravskou Ostravu byl 13.15 hod. u obce Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) sestřelen bombardér B-17G S/N: 42-31473 " My Baby" od 20th BS, 2nd BG, 5th BW, 15th USAAF z Itálie. Z desetičlenné posádky velitele 2/Lt Roberta O. McCloskeye přežili čtyři členové. Zdroj.

29.8.1944 mezi 10.52 a 11.42 hod. nálet bombardérů od 15th USAAF z Itálie. Fotografie. Po nich následovalo dalších 16 náletů, které již nezpůsobily tak rozsáhlé škody. Zdroj.

Asi 400 těžkých bombardérů přelétávalo ve střední výšce od Výškovic přes Zábřeh, Vítkovice, Moravskou Ostravu, Slezskou Ostravu na Pudlov a Bohumín. Cílem leteckého útoku byla zábřežská chemička Rütgers, vítkovické železárny, šachty v Moravské a Slezské Ostravě, železniční tratě a silnice. Bomby ovšem dopadly i na obytné domy, zejména v okolí zábřežské nemocnice a hřbitova, v Ostravě v okolí obchodního domu Textilia, na ulici Zámecké, v oblasti Nádražní třídy i jinde. Zcela bylo zničeno 123 domů a 1475 bylo lehce nebo těžce poškozeno. Bomby dopadly i na chirurgické a interní oddělení zábřežské nemocnice. Zahynulo tam 30 pacientů, vesměs německých vojáků. Poškozena byly i městská jatka. V průmyslových závodech explodovalo 487 bomb, mimo tyto cíle dopadlo 170 bomb. Nejvíce škod utrpěly vítkovické železárny, na které dopadlo 240 bomb. Výroba byla omezena v provozech vysoké pece, ocelárna, kotlárna, slévárna a rourovna. Bombardování postihlo i provoz, kde se vyráběla munice. Silnice byly na mnoha místech přerušeny velkými krátery, veškerá pouliční doprava byla přerušena. Zastavena byla i železniční doprava do Bohumína pro těžce poškozené nádraží. Nenahraditelné škody byly způsobeny ostravským obyvatelům. Zahynulo 410 osob, z toho na území vítkovických železáren 108. Zasaženy byly i tři plně obsazené protiletecké kryty. Byl to kryt v blízkosti rourovny vítkovických železáren na Pohraniční ulici, v prostoru dnešního výstaviště Černá louka a kryt v haldě na Zárubku. Po náletu byl na určitou dobu přerušen provoz ve všech závodech, protože bylo nutno vyprošťovat oběti a odstraňovat způsobené škody. Toto velké bombardování působilo na obyvatelstvo především psychicky. Mnozí odcházeli k příbuzným do okolních vesnic, osazenstvo závodů při všech dalších náletech odcházelo do úkrytů a jen neochotně se vracelo na svá pracoviště. Po tomto náletu se začaly na celém území města budovat protiletecké kryty a vodní nádrže k hašení požárů.


Bohumín

Na rafinerii v Bohumíně mělo zaútočit 28 bombardérů B-17 od 463rd BG a 28 bombardérů B-17 od 97th BG, 5th BW, 15th USAAF.

29.8.1944 nálet bombardérů od 15th USAAF z Itálie. Svaz těžkých bombardérů přelétával ve střední výšce od Výškovic přes Zábřeh, Vítkovice, Moravskou Ostravu, Slezskou Ostravu na Pudlov a Bohumín. Nálet si vyžádal kromě značných věcných škod i přes 100 lidských životů. Například na nádraží bylo zabito 47 železničářů, přímý zásah dostal i dům, který stál naproti nádražní budově. Bomba jej rozrazila a vybuchla až v jeho protileteckém krytu, kde se ukrývalo 28 osob, chystajících se toho dne na cestu vlakem. Poškozena byla Masarykova škola nebo budova kina. V tehdejších Hahnových železárnách zahynuly 2 osoby, v chemickém závodě 4 osoby.

3.9.1944 průzkum bohumínské rafinérie jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.


Kralupy nad Vltavou

V roce 1943 byl provoz rafinérie zastaven.

28.5.1944 průzkum rafinérie jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

12.6.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

7.7.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

12.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

28.12.1944 v 12.22 hod. za špatného počasí nálet 22 bombardérů B-24 od 49th BW, 15th USAAF z Itálie na nádraží ve Veltrusech. Ve dvou vlnách shodily 43 tun bomb, které však dopadly do polí severně od města, aniž by způsobily významnější škodu.

22.3.1945 od 12.29 do 12.56 hod. nálet 124 bombardérů B-24 od 304th BW a v 13.01 hod. se přidalo ještě 20 bombardérů B-17 od 5th BW, 15th USAAF na rafinérii Kralupol. Z toho 28 letounů omylem bombardovalo Neratovice. Hned první vlna náletů zasáhla v Kralupolu plný zásobník ropy.

,

V důsledku vzniklého požáru se město zahalilo do hustého černého dýmu a další bombardování proto bylo prováděno prakticky naslepo.

,

Pohled z Hrombaby , pohled od Vltavy .

Celkem na město dopadlo 1256 tříštivých bomb o hmotnosti 316 tun. Z 1884 budov jich 1120 srovnaly se zemí nebo vážně poškodily. O život bezprostředně přišlo 248 lidí, z toho 145 Čechů. Zbytek obětí tvořili převážně němečtí vojáci. Město těžce poškozeno. "Malé Drážďany". Foto.

22.3.1945 průzkum Mosquitem PR Mk.XVI RG115 od No. 544 Squadron, RAF. Pilot Jiří Kučera.


Hněvice (okres Litoměřice)

Podzemní sklady paliva. Produktovod ze Záluží u Mostu.

28.12.1944 nálet.

17.4.1945 od 14.45 hod. nálet 115 bombardérů B-24 od 93rd BW, 8th USAAF z Velké Británie na nádraží.

Sověti přijeli pro naftu a následoval výbuch.


Domašín (okres Benešov)

Od 20. let výstavba skladu paliva. Zdroj.

mapa_tunely.jpeg (944681 bytes)

Lufttanklager Domaschin podřízený přímo Oberkommando Der Luftwaffe. Luftwaffe používala během války dva hlavní druhy leteckého benzínu - B4 (87 oktanů) a C3 (96 oktanů, vzácně dle některých zdrojů 100 oktanů).

K 1.3.1945 byl sklad paliva úplně vyprázdněn.

K 2.4.1945 byl opět zásoben 210 tunami leteckého benzínu B4 a 88 tunami C3 .


------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Používán německý LBE 100/130.(?)

Od roku 1946 se v Záluží vyráběl letecký benzín LB 78 a LB 95. Zdroj.

Od roku 1946 se v Záluží vyráběl letecký petrolej LRX pro proudové letouny. Zdroj.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Od 15.11.1950 přechod na letecký benzín LBE 95/135 vyráběný v Záluží.

Ten ale leptal vakové palivové nádrže z thiokolu. Tím byly znehodnoceny např. i dva letouny LB-77 (He 219).

V roce 1952 dostávají letištní prapory již větší množství "domácích" cisternových automobilů. Jedná se o typ Praga RN-C s nástavbou nádrže na 3000 l.

Praga RND C (?) Provoz u 8. slp.

Tatra 128 C.

, . Zdroj.

Tatra 805 C. Zdroj.

Automobilová cisterna 7000 l PH Tatra 111 C pro ČSLA.

, .

Později se v Záluží vyráběl letecký petrolej PL-3 až PL-6 pro proudové letouny. Zdroj.