Letectví na území dnešního Libereckého kraje podle okresů

19.11.2023

Známé letiště a plochy v kraji.

Známé hlásky v kraji.

mapka.jpg (946607 bytes)

Česká Lípa

Břehyně Heidemühl

Po 1.4.1945 zřícení Fw 190 asi z letiště Kumr. Letecká badatelna.


Cvikov Zwickau

Lindava Lindenau

Svitava

, , od prosince 1926 do 1939.

V obci Svitava firma Klinger Jindřich vyráběla padáky. Od kdy?

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?

V bývalé textilce firma Schroeder & CO. Zwickau, Sudetenland vyráběla padáky. Od kdy?

Výroba německého prsního záchranného padáku RZ-24. Pro posádky vícemístných letadel, u nichž byla vyžadována možnost jejich pohybu v trupu, byly konstruovány speciální prsní padáky. Ty letci nenosili během akce na sobě, ale v případě nouze si je připínali na speciální postroj, do kterého se oblékli již před startem. Příkladem byl německý hedvábný padák RZ-24 B II s kruhovým vrchlíkem o ploše vrchlíku 48,8 m². Hmotnost, včetně postroje pak byla 10,7 kg.

Zwickauer Apparatebau GmbH, Zwickau.

V původních dávných podzemních prostorách zvaných Lindavské komory vznikla v listopadu 1944 podzemní továrna fy WFG s krycím názvem Nautilus. Probíhala zde výroba rychlopalných leteckých děl MK 108 ráže 30 mm evakuovaná z polského Kalische. Podrobnosti.

V roce 1945 polské vojsko nalezlo sklad padáků.

Na podzim 1945 začaly ČMS s výstavbou zkušebny proudových motorů v závodě v Praze-Malešicích, když bylo zařízení převezeno z Zwickauer Apparatebau GmbH, Zwickau, zbytek z její pobočky v Praze-Vysočanech.


Česká Lípa Böhmisch Leipa

Okřešice

Špičák 459 m n. m.


Doksy

Tuhaň

Výstavba polního letiště.

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště ve stadiu budování v odstoupeném území - Banín, Šumperk - Zábřeh, Doksy - Tuhaň, Lanškroun, Dvorce - Moravský Beroun, Vítkov - Budišov, Levice, Nové Zámky, Vráble, Velký Fedýmeš - Veĺké Úlany, Trnovec nad Váhom - Horný Jatov, Mukačevo.

V noci z 26.4. na 27.4.1945 v 04.24 hod. letoun Li-2 od 54 бад, 4 гбак, 18 ВА z výšky 250 m vysadil 9 osob ve prospěch RO 1. UF v oblasti jezera, 20 km severozápadně Mnichova Hradiště. Deník bombardovacího korpusu.

29.8.-3.9.1949 pokusné hašení lesních požárů. Dva letouny C 3 nesoucí dvě nádrže PN 300 l a LB-77 s nádrží PN 900 l. Všichni z Letňan.


Dubá Dauba

Letiště?

9.5.1945 bombardéry Pe-2 od 1 гбад, 6 гбак, 2 ВА bombardovaly města Roudnice nad Labem, Litoměřice a Dubá. Deník bojové činnosti bombardovací divize.

Zničeno 30 domů a 4 stodoly, poškozeno 155 domů a 56 stodol. Zahynulo 50 osob. Zdroj.

9.5.1945 v 13.30 hod. moskevského času 6 šturmoviků od 624 шап, 308 шад, 3 шак, 2 ВА pod velením kapitána Putina, přikrytých 4 stíhacími Jak-9 od 181 иад, 3 шак, 2 ВА, zaútočilo na 10 automobilů a 5 tanků na severním okraji Liberce. Zničeno na 30 automobilů a jeden tank. Dále zaútočili na 20 letadel na letiště Dubá (?). Poškozeny 2 letouny. Deník bitevního korpusu.

9.5.1945 v 17.04 hod. moskevského času 12 šturmoviků od 624 шап, 308 шад, 3 шак, 2 ВА přikrytých 6 stíhacími Jak-9 od 181 иад, 3 шак, 2 ВА zaútočilo na dva vlaky po 30 vagónech bez lokomotiv na jihozápadní straně Liberce. Zničeny 4 vagóny. Dále zaútočili na 16 letadel na letiště Dubá (?). Dva letouny shořely. Deník bitevního korpusu.


Horní Libchava

10.7.1937 zřícení letounu od LP 4 z Hradce Králové při cvičném letu. Letoun byl sice značně poškozen, ale pilot vyvázl bez zranění.

V noci  z 18. na 19.3.1945 se zřítil Ju 52/3mg8e WNr. 130710 "1Z+AL" od 3./TG 1 mezi obce Horní Libchava a Dolní Libchava. Pilot Uffz. Ströhl. Tři zraněni.


Horní Světlá Oberlichtenwalde

10.2.1945 krátce po poledni se zřítil německý meteorologický letoun He 111 "D7+?N" od rozpuštěné jednotky Wekusta 5. Celá čtyřčlenná posádka Oblt. von Breuera při havárii zahynula a byla pohřbena 18.2.1945 v Horní Světlé. Letecká badatelna.


Hvozd 750 m n. m.

Na německé straně rozhledna Hochwald turm Flugwache (letecká hláska).


Kamenický Šenov Stein Schönau

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?


Kunratice u Cvikova Kunnersdorf

V našem nejbližším okolí se v létě 1912 konala v Zittau letecká přehlídka. Viděli jsme 3 nebo 4 různá letadla, z létání však velmi málo, něco zkrátka nevyšlo. Kronika.

9.11.1913 přesně o 12. hodině polední nad námi vzducholoď přelétala severně od křižovatky uprostřed vsi, ve výšce asi 300 metrů. Letěla tehdy ze Zittau vykonat návštěvu v Novém Boru. Bylo možno pozorovat detaily na vzducholodi, ba i cestující v gondole, kteří se vykláněli a mávali na pozdrav. Kronika.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

4.8.1925 jsme viděli první letadla. Bylo jich 6, přilétala ve směru od Nového Boru a mířila k Ještědu. Kronika. (Detašmán byl v Liberci.)

28.8.1926 manévry. Dnes ráno nás překvapilo větší vojenské cvičení. Zúčastnily se ho jednotky 42. a 44. pěšího pluku, 3. dělostřeleckého pluku, jednotky strojních pušek, telegrafní a telefonní oddíly. Nad vsí a okolím kroužily vojenské vzducholodě. (?) (Pokud to byly letadla, tak detašmán byl v Liberci.) Vše ve válečné výzbroji. Cvičení bylo namířeno severním směrem. Kronika2.

30.8.1926 bylo slyšet opět letadla. Opět zde bylo ubytováno 21 důstojníků a 199 vojáků 103. dělostřeleckého pluku, dále 6 důstojníků a 136 vojáků 3. dělostřeleckého pluku, kteří všichni o druhé hodině ranní odtáhli k nočnímu cvičení ve směru na Český Dub. Kronika2.

, , od prosince 1926 do 1939.

Vláda začala zřizovat pravidelné letecké linky. Jedna taková (Praha – Berlín) vede přes náš kraj. V létě je možno denně obě letadla pozorovat, a sice první ráno, ve směru na Berlín, druhé pak odpoledne ve směru na Prahu. Ačkoli jsme si již na nádherný obrázek nad námi letícího velkého ptáka zvykli, obdivujeme stále umění a odvahu těchto letců. Kronika2.

28.6.1929 letadla téměř každý den pluje nad našimi končinami jedno nebo více letadel. Je to dopravní linka Praha – Berlín. Na člověka to vždy udělá úchvatný dojem, když vidí vysoko ve vzduchu proplouvat takového velikého "stříbrného ptáka". Mnozí pozorovatelé by jistě rádi na ty odvážlivce nahoře zavolali "Šťastnou cestu!". Kronika2.

15.5.1936 Civilní protiletecká ochrana (CPO). Starosta August Hoffmann svolal dnes večer na zasedání velitele protiletecké ochrany jmenovaného okresním úřadem, Richarda Winklera, obchodníka jízdními koly v Kunraticích, dále pak 3 velitele hasičských družstev, přednostu železniční stanice a několik obecních zastupitelů. Účelem tohoto zasedání bylo poradit se o opatřeních civilní protiletecké ochrany a provést nařízená opatření. Vzhledem k přibývajícím leteckým útokům nepřátelských letadel na města i za frontou je třeba civilní obyvatelstvo v tomto směru vyškolit a připravit. Kronika2.

25.9.1936. Zasedání CPO se dnes večer konalo na obecním úřadě. Projednávala se opatření k cvičení proti letecké ochrany, ohlášenému okresním úřadem v Německém Jablonném na neděli 4.10.1936. Kvůli zvýšenému leteckému nebezpečí při vypuknutí války má být obyvatelstvo již nyní poučeno a připraveno. Kronika2.

4.10.1936. Cvičení CPO, nařízené politickým úřadem pro celé území politického okresu, se konalo dnes o půl třetí odpoledne. K tomu ustavené skupiny pod dozorem velitele protiletecké ochrany Richarda Winklera splnily svoji povinnost vzorně. V pátek předtím proběhl nácvik zatemnění. Rovněž ten měl za úkol při případných leteckých útocích zcela zatemnit obec, aby tak nebyl vidět žádný cíl pro svržení bomb. Zde se ukázalo, že obyvatelé obce projevili pro ochranu své vlasti plné pochopení a vydaných nařízení uposlechli. Kronika2.

17.11.1936 Zasedání CPO "nepřekladatelné". Organizovaná protivzdušná ochrana v Československé republice zní v češtině „civilní protiletecká ochrana“ a používá se pro ni všeobecně zavedená a proto nepřekladatelná technická zkratka "CPO". Označení „civilní protiletecké ochrany“ proto ani v úředních dvojjazyčných dokumentech nemůže být uváděno německy. "Civilní protiletecká ochrana" v německém jazyce pro úřady neexistuje; i pro Němce je jen jedna "CPO", „civilní protiletecká ochrana“ (novinová zpráva z 23.1.1937). Dnes večer se na obecním úřadě konalo zasedání výboru pro "civilní protileteckou ochranu" Kunratic, na němž proběhla porada v této záležitosti. Kronika2.

29.a 30.5.1937. Nácvik protiletecké ochrany. Dnes večer se konal nácvik zatemnění a v neděli 30.5.1937 odpoledne kolem ½ 2 cvičení protiletecké ochrany, během nějž dvě letadla, přilétající od Liberce znázorňovala nálet na okres Jablonné. Mužstva k tomu určená všude splnila svou povinnost svědomitě. Kronika2.

24.9.1938 Syrového vláda nařídila mobilisaci do 40. roku věku během šesti hodin (vyhlášena od pátečního večera do soboty 24.9.). V činnost byla okamžitě uvedena CPO. Kronika2.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes)

5.10.1938 na 30 až 40 německých letadel najednou přelétalo nad obsazeným územím. Byl to působivý pohled a na naše ustarané mysli měl zároveň uklidňující vliv. Kronika2.

10.10.1938 v naší vsi stále ještě nedošlo k převzetí německým vojskem. Bylo ale shromážděno množství válečného materiálu; přesně o půlnoci zazněly zvony a salvy na znamení, že území Sudet je s konečnou platností připojeno k mateřské zemi a obsazeno. Kronika2.

2.12.1938 náš vůdce Adolf Hitler v Liberci. Právě ve chvíli, kdy v jednu hodinu po poledni přijel Vůdce zvláštním vlakem do župního hlavního města Liberce, spatřili jsme u nás vzducholoď D-LZ130, letící rovněž do Liberce. Byl to nezapomenutelný pohled pro všechny, kteří to viděli. Ze vzducholodi byly shazovány propagační letáky, nabádající k hlasování „ano“. Našly se pak na polích za vsí na Polních domcích a sbíraly se. Jeden z nich sám vlastním. Byly to lístky o rozměrech 15 x 10 centimetrů, na kterých stálo natištěno: „Nad touto Velkoněmeckou říší leží ochraňující německý štít a bránící německý meč. Adolf Hitler.“ Dále na nich bylo razítko se vzducholodí Graf Zeppelin a následujícími slovy: „Sudetoněmecký let svobody 2./4.12.1938“. Pod razítkem stálo: „Vaším díkem je vaše ANO 4. prosince!“ Kronika2.

V noci ze 12. na 13.3.1941 shodilo letadlo RAF na Práchni, nedaleko "Kühlbergbaude" (bouda "Na vyhlídce") tři anglické bomby, které nezpůsobily žádných hmotných škod. Kronika2. (Britové bombardovali Berlín. Navigátor bombardéru se ztratil.)

10.5.1945 ráno byla v potoce u domu Josefa Bürgera (dolní ves) nalezena uškrcená mladá paní Hildegard Schädelbauerová. Kronika2.

10.5.1945 při náletu hloubkových letců (hloubkařů) byla smrtelně zraněna dcera obchodníka obilím Gustava Sitteho čp.14, zaměstnaná jako učitelka v Zahrádkách u České Lípy, když se na kole vracela domů; její otec ji přitom chtěl kvůli panujícímu chaosu osobně domů odvézt. Politováníhodný otec ji pak koňským spřežením skutečně do milovaného rodiště přivezl. Smutný obrázek. Kronika2.

Sověti u nás.

23.-24.5.1945 za Mitterovou cihelnou občas přistává ruské letadlo a přiváží poštu pro jednotky, usazené v obci. Kronika2.


Kuřivody

15.3.1945 výsadek skupiny Zvara. Nasazení velkého počtu lidí a rozsah prací při stavbě letišť u Mimoně vedl štáb 1. ukrajinského frontu k vysazení čtyrčlenné zpravodajské skupiny hloubkového průzkumu v noci z 15. na 16.3.1945. Vedl ji Slovák Andrej Zvára, dalšími členy byli Rus, Němec a Polák. Rus se zabil při seskoku. Skupina měla v kraji osídleném německým obyvatelstvem mizivé šance a místní Volksturm na ně uspořádal hon. Po několika přestřelkách je Němci obklíčili u hájovny Skelná Huť, kde jim poskytl potraviny a úkryt nadlesní Karel Krejča. Při přestřelce, kdy padl volksturmann Sprenger, Němci utekli a výsadkáře převedl Krejča do polesí Strážov.


Mařenice

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?


Mimoň Niemes

Boreček Haidedörfel

Kumr Kummer am See od roku 1948 Hradčany

Letiště Niemes-Süd

Hvězdov Höflitz

Ralsko - Hvězdov

Letiště Niemes-Ost


Nedvězí (Kukačka) Nedoweska 458 m n m

MAPA. Flugwache 3 (letecká hláska) podřízena Fluko Prag. Podrobnosti.


Novosedlo Neugrund

13.11.1944 zřícení německého stíhače Bf 109 asi 700 metrů jižně od Novosedla. Neznámý pilot zahynul. Letecká badatelna.


Nový Bor Hayda


Stráž pod Ralskem

Počátkem roku 1947 rozhodl poradní orgán ministra národní obrany Armádní poradní sbor o výstavbě jednoho výsadkového praporu podřízený Velitelství pěchoty. K 1.10.1947 vznikl Pěší prapor 71 (výsadkový) posádkou v Zákupech u České Lípy a v barákovém táboře ve Stráži pod Ralskem. Vzdušný výcvik (opičí dráha) probíhal na letišti Kumr (Hradčany). VHÚ.

Poslední výsadkáři opustili Stráž pod Ralskem na konci září 1952. VHÚ.


Velenice

Na podzim 1944 v bývalých brusírnách zrcadel v pobočce Weser Flugzeugbau, G. m. b. H. (W. F. G)  výroba rychlopalných leteckých děl MK 108 ráže 30 mm evakuovaná z polského Kalische.


Vrchovany Wrchhaben

9.5.1945 nálet sovětských letounů od 4 бак, 2 ВА pod ochranou stíhaček ood 211 гиап, 23 гиад, 6 гиак, 2 ВА a stíhaček od 728 иап, 256 иад, 5 иак, 2 ВА.


Zákupy Reichstadt

Na jaře 1945 servisní Stab/Feld-Werft-Abteilung II/20.

Sklad NSFK.

------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Po válce ze skladu dodávky dílů na větroně do továrny Kochmann M., výroba větroňů v Kralupech nad Vltavou.

V okolí Mimoně bylo na všemožných místech uskladněno velké množství větroňů i náhradních dílů, které lidé z neznalosti ničili, kupř. z křídel výkonného větroně DFS Weihe (Vážka) si místní hospodský postavil ohradu pro koně. Zajištění tohoto materiálu a jeho převezení do Liberce byl jeden z hlavních úkolů ČNA odbočka Liberec.

V červenci 1945 vyhověl maršál Koněv žádosti českých plachtařů prostřednictvím pověřence MNO, MD a vedoucího Ústředního plachtařského odboru Vladimíra Šilhana o darování leteckého materiálu z německých plachtařských škol v Grunau a ze Zákup.

Ve dnech 1. a 2.10.1945 přišla do Zákup čs. vojenská posádka, která byla umístěna v bývalé lesnické škole v Nových Zákupech přeměněné na kasárna.

V období let 1945-46 bylo zde umístěno Výcvikové středisko letectva.

Po něm do roku 1947 Výcviková peruť 1 kbelského Leteckého náhradního pluku 1.

Počátkem roku 1947 rozhodl poradní orgán ministra národní obrany Armádní poradní sbor o výstavbě jednoho výsadkového praporu podřízený Velitelství pěchoty. K 1.10.1947 vznikl Pěší prapor 71 (výsadkový) posádkou v Zákupech u České Lípy a v barákovém táboře ve Stráži pod Ralskem. Vzdušný výcvik probíhal na letišti Kumr (Hradčany). VHÚ.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

K 1.10.1952 se výsadkáři přemístili do Prešova.

V listopadu 1952 se velitelství 46. letecké divize přemístilo z letiště Hradčany do Zákup.

V listopadu 1955 přesun do Přerova.


Žandov

8.5.1945 v 17.08 hod. moskevského času devět bombardérů Pe-2 od 35 бап, 219 бад, 4 бак, 2 ВА, vedoucí major Jerošenko, pod ochranou šesti stíhaček Jak-9 od 728 иап, 256 иад, 5 иак, 2 ВА bombardovaly z výšky 2 700 m Žandov. , , . Přehled bojové činnosti bombardovací divize.

10.5.1945, kdy německé jednotky již nekladly organizovaný odpor a hromadně se vzdávaly, 2. polská armáda od ranních hodin pokračovala v útočné činnosti a mj. osvobodila Benešov nad Ploučnicí, Žandov, Kravaře a Úštěk. V průběhu dne divizní gen. K. Świerczewski s upřesněním úkolu určil i prostory, kterých měla polská vojska dosáhnout. První tankový sbor 10.5.1945 již v poledních hodinách vstoupil do Mělníka a navázal spojení s vedením partyzánských oddílů operujících v této oblasti.


Jablonec nad Nisou

Albrechtice v Jizerských horách Albrechtsdorf

Hlídači Koutu

1.11.1941 se zřítil německý letoun Bf 109 E-7 WNr. 7384. Fw. Rader Anton zahynul. Letecká badatelna.


Černá studnice 869 m n. m.

Asi od roku 1947 se létalo na svazích Černé Studnice a na Muchovském hřebenu. 


Držkov

MAPA. Asi od roku 1947 se létalo na svazích Černé Studnice a na Muchovském hřebenu. 

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Koncem roku 1948 se začínají objevovat snahy o zřízení rovinného letiště.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Samotná žádost úřadům o zřízení rovinného letiště je doložena až ze srpna 1950, kdy se k žádosti MNV Držkov připojil i MNV v Zásadě. V září 1950 se této problematice zmiňuje i obecní kronika v Držkově, kde je oznámeno, že KNV v Liberci přijal žádost o zřízení letiště a podstoupil ji MD a Státním plánovacím úřadem. Letiště bylo nakonec vybudováno nedaleko hřbitova v Držkově, směrem k Černé Studnici. Tam bylo normální plachtařské rovinné letiště, které trochu našikmo, z kopce a krátké. Doloženým náčelníkem letiště byl Ladislav Rieger, který létal i v Hodkovicích nad Mohelkou.

K létání v Držkově jsou pouze kusé informace.

Jedny z mála obsahuje dokument adresovaný Krajskému výboru Dosletu 11.5.1952 o létání 3. a 9. tohoto měsíce. Dne 3.5.1952 se létalo za účelem vyzkoušení dvou navijáků typu Stratílek, které byly po velkých opravách, aby na nich bylo možné provést imatrikulaci, tj. úředně je uvolnit do provozu. Z tohoto důvodu byl proveden nutný počet startů na neimatrikulovaném Jeřábu, které provedl náčelník a instruktor Ladislav Rieger. ČNA odbočka Držkov dostala výjimku od Karla Valáška, který byl krajským plachtařským inspektorem. Zajímavějším je letový den 9.5.1952. Ráno začalo přípravou techniky, rozkazem a osvětovou pětiminutovkou, která byla na tehdejších letištích samozřejmostí. Létalo se na Grunau Baby IIb OK-8394, se kterou létal náčelník z Královky Jaroslav Prchal. Následně došlo k havárii Krajánku, se kterou přistál do lesa pilot Nesvadba. Měl rozdrcené chodidlo a Bejbina zničena. Ve zmiňovaném dokumentu je stížnost na kvalitu techniky pilotáže a chování Jaroslava Prchala, které působí spíše jako udání s pokusem o očernění přísného funkcionáře. Jaroslav Prchal na létání v Držkově vzpomíná: "Po havárii jsem odtud převzal Kranicha, protože tam k ničemu nebyl, převzali jsme ho na Královku na jaře 1952. 

Na tomto místě skončil provoz koncem listopadu, když se utvořil Krajský aeroklub Svazarmu, tím skončilo také letiště Držkov. Stejně jako z Královky, byla technika přemístěna především do Liberce a Hodkovic nad Mohelkou. Spolu s ní přišlo i pár členů do těchto aeroklubů. Dokladem může být Ladislav Rieger, který se navrátil do Hodkovic nad Mohelkou.


Frýdštejn

V roce 1949 nedaleko obce Frýdštejn nouzově přistál letoun Praga Baby E 114 OK-CFV z Liberce. S tímto strojem odstartoval voj. František Teplý s cestujícím. Nouzové přistání bylo vynuceno z důvodu vynechávání motoru. Letoun  bez poškození. Ani na polnostech domkáře Jiřího Koška nebyla způsobena žádná škoda.


Jablonec nad Nisou Gablonz an der Neiße

V roce 1912 byly v Jablonci nad Nisou uspořádány balónové lety, při kterých se vzneslo do výše okolo 30 osob. Jmenovitě například okresní hejtman dr. Czerny.

, , od prosince 1926 do 1939.

MAPA. V pondělí 25.8.1930 ve tři čtvrtě na 11. hod. dopoledne přeletěla řiditelná vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin Liberec. Ohromný stříbrošedý kolos doutníkového tvaru plul majestátně nízko nad městem směrem od Zittau k Turnovu a odtud zahnul doprava k Praze. Vzducholoď vyletěla v pondělí ráno ze svého přístavu ve Friedrichshafenu (u Bodamského jezera) a vyletěla vzdušnou trať z Berlína přes Königsberg dnes ruský Калининград, Zittau, Liberec, Jablonec, Turnov, Prahu, Plzeň a Regensburg zpět do svého přístavu, kam přiletěla bez nehody ve 4.36 hod. odpoledne. Let tohoto vzdušného kolosu poskytl za krásného počasí vzácnou podívanou a sledován byl všude s ohromným zájmem. Kapitánem vzducholodi byl Ernst Lehmann.

helo8811.jpg (539489 bytes), helo8810.jpg (443535 bytes).

V roce 1934 plachtařská skupina VDF v Jablonci postavila kluzák Grüne Post. Místní plachtaři s ním létali v okolí Jablonce. MAPA.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

2.12.1938 přelet vzducholodi LZ 130 Graf Zeppelin II D-LZ130 (Sudetenlandfahrt). Odstartovala 2.12.1938 v 10.15 hod. z Frankfurtu přes Hammelburg – Cheb Eger – Teplice Teplitz  – Liberec Reichenberg, kde byl tou dobou Hitler Jablonec nad Nisou Gablonz – Mikulášovice Nixdorf  – Nový Bor Haida  – Litoměřice Leitmeritz  – Regensburg – Augsburg – Pfaffenhofen – Braunau – Linz – Landau – Passau – Obernzell – Hohentisch - kde to je? (navštívila i Český Krumlov Krummau an der Moldau) – Kašperské Hory Bergreichenstein – Furth im Wald – Karlovy Vary Karlsbad  – Loket Elbogen  – Bamberk – Hammelburg a zpět do Frankfurtu, kde přistála 3.12.1938 v 17.46 hod. Velitelem byl kapitán Albert Sammt a jednalo se o propagandistickou plavbu před doplňovacími volbami do Říšského sněmu, které se konaly 4.12.1938. Z paluby vzducholodi shazovala posádka malé hákové kříže na padáčcích a také lístky, na kterých bylo napsáno TVÉ „ANO“ VŮDCI. Byla to první plavba tohoto zeppelinu s poštou a zásilky byly na padáku shozeny na liberecké letiště. MAPA.

NSFK-Sturm 1/40 Gablonz/Sudetenland, Burggasse 8.

V noci z 23.4. na 24.4.1945 v 23.25-23.45 hod. letoun Li-2 od 54 бад, 4 гбак, 18 ВА z výšky 300 m vysadil 5 osob ve prospěch RO 1. UF do lesního masivu od Jablonce nad Nisou po Dvůr Králové. Deník bombardovacího korpusu.

14.4.1945 Schutzstaffel/EJG 1 doprovázela osobní letoun He 111 velitele Heeresgruppe Mitte z letiště Semonice - Jezbiny Josefstadt-West na letiště Cottbus. V okolí Jablonce nad Nisou havaroval Gefr. Rudolf Leumt s Bf 109 G-14 WNr. 464527 "bílá 5". Letecká badatelna.

8.5.1945 5 иак, 2 ВА útočil na nepřítele ustupující z Löbau na Neugersdorf a Českou Lípu, prováděl průzkum u města Jablonec nad Nisou, Mimoň, Mladá Boleslav, Jičín, Nymburk, Kolín a východního okraje Prahy a 256 иад, 5 иак, 2 ВА doprovázela bombardéry 4 бак, 2 ВА. Deník stíhacího korpusu.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

9.5.1945 v 17.58 hod. moskevského času 17 šturmoviků od 624 шап, 308 шад, 3 шак, 2 ВА přikrytých 8 stíhacími Jak-9 od 181 иад, 3 шак, 2 ВА zaútočilo na 12 náklaďáků a 10 povozů v Jablonci nad Nisou. Dále zaútočili na 5 automobilů, dva tahače, pěchotu v oblasti Český Dub. Dále zaútočili na samochodně dělo, 9 automobilů a 5 povozů, na vlak do 30 vagónů s lokomotivou na stanici Beisrberg? Celkem zničeno na 4 automobily. 2 povozy, 2 vagóny s lokomotivou. Deník bitevního korpusu.

V roce 1947 ČNA odbočka Jablonec nad Nisou začal budovat letiště na Královce.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Koncem srpna 1948 bylo otevřeno letiště ČNA odbočka Jablonec nad Nisou na Královce v Jizerských horách.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

 Letiště bylo rozkazem KA Liberec v listopadu 1952 zrušeno a letecký materiál přemístil do Liberce.


Janov nad Nisou

Před válkou Jan Anderle odvážel větroně z Tanvaldu a Janova (Janov nad Nisou) na střeše své aerovky. Kdy? Co tam bylo?


Jiřetín pod Bukovou

Rodina továrníka Schowanka měla dobré kontakty na říšského maršála letectva Hermanna Göringa, z čehož firma těžila. Armádní zakázky tehdy tvořily tři čtvrtiny výroby. Zdroj.

Vyráběla přídavné palivové nádrže z překližky.

Vyráběla dřevěné modely tanků, obrněných transportérů, bitevních lodí, letadel a ponorek. Makety byly v měřítku jedna ku padesáti a piloti Luftwaffe se na nich učili poznávat francouzské, britské, sovětské a americké zbraně.

Dvě stě padesát kovodělníků a další muži ze zajateckého tábora vyrobili dvacet pět tisíc lafet pro letecké kulomety.

Výroba dílů raket V2.


Koberovy

, , od prosince 1926 do 1939.

MAPA. Od roku 1931 plachtařský provoz PO MLL v Železném Brodu.


Kopanina 657 m n. m.

MAPA. Flugwache (letecká hláska) podřízena ?. Zemljanka jižně rozhledny.

Na kopci byl umístěn radar (typy se možná časem měnily), určený ke kalibraci vyrobených zařízení ke kalibraci radarů Rehbock FuZG (tj. Funkzielgerät), které byly umístěny na dřevené věži v továrně Getewent v Rychnově u Jablonce nad Nisou. MAPA.

Po válce byl radar FuMG  Mannheim předán do Letecké spojovací školy (LSŠ) v Liberci.


Královka

Janov nad Nisou


Milíře 1 003 m n. m.

23.12.1942 se zřítil německý průzkumný letoun Ju 88 D 2 WNr. 0401 "F2+AK" od 2./Erg. FAGr z Weimar-Nohra. Ltn. Siegfried Walendowski a Gefr. Werner Redwanz zahynuli. Letecká badatelna.


Příchovice Prichowitz

Hvězda - rozhledna Štěpánka Stefanshöhe 959 n m. n.

MAPA. Flugwache (letecká hláska) podřízena ?. Podrobnosti.


Rychnov u Jablonce nad Nisou Reichenau bei Gablonz

Továrna Gesellschafe Für Technisch-Wirtschaftliche Entwicklung Mbh (Getewent). Kromě roznětek do leteckých pum a granátů se v ní vyráběla elektrotechnická zařízení.

28.6.1944 je datována žádost o povolení stavby vysílací věže ke zkušebnímu baráku "Rehbock" ("srnec"). V žádosti se uvádí, že jde o 30 metrů vysokou dřevěnou věž. Věž stála na vrcholu malého kopce u továrny. Název zkušebního baráku koresponduje s označením produktu, který se v Rychnově vyráběl: Rehbock FuZG (tj. Funkzielgerät). Šlo o zařízení ke kalibraci radiolokátorů typu Würzburg Riese, případně podobných zařízení typu Mainz či Manheim. V podstatě se jednalo o jednoduché zařízení sestávající z antény, ladicího aparátu a vysouvacího, 14 metrů vysokého stožáru. Zdroj. Zdroj. MAPA. Radiolokace.


Smržovka Morchenstern

Mitteldeutsche Motorenwerke GmbH. Podíl na výrobě motorů Junkers Jumo 205, Jumo 211, Jumo 213 a proudového motoru Jumo 004.

Nebo od roku 1944 firma Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG vyráběla díly proudového motoru Jumo 004 pro Me 262.


Tanvald Tannwald

Před válkou Jan Anderle odvážel větroně z Tanvaldu a Janova (Janov nad Nisou) na střeše své aerovky. Kdy? Co tam bylo?

Firma Tannwalder Textilwerke vyráběla spalovací komory raket A4 (V2). Zdroj.

Ihned po konci druhé světové války začala fungovat ČNA odbočka Tanvald. Přes počáteční nepochopení vedoucích činitelů místní samosprávy, získala k dispozici klubovnu i nábytek, kde byla ihned zřízena modelářská dílna. Ani plachtařský odbor nezahálel. 

Na podzim 1945 se pustili do opravy jednoho poškozeného kluzáku Schulgleiter SG 38 a první létání bylo plánováno na následující rok.

Členů utěšeně přibývalo, především po sbírce "Křídla republice", kdy byl veřejnosti vystaven zapůjčený větroň FVA 10b Rheinland. Sbírka měla velký úspěch a členové poděkovali místnímu Tanečnímu orchestru Jankovský, že zahrál zcela zdarma, jelikož vedoucí modelářského odboru byl jeho kapelníkem.

V roce 1946 začalo létat první družstvo v Hodkovicích nad Mohelkou, kam dojíždělo každý víkend dvanáct frekventantů 25 km na kolech, jelikož v tomto období hledali vhodné místo pro elementární výcvik. Jak vzpomíná Jaroslav Prchal: „V Tanvaldě sice odbočka ČNA byla, ale letiště neměli, pokud vím tak létali na Kozákově a v Hodkovicích, v Liberci nikdo z Tanvaldu nelétal, což je podobná situace jako se .

Přehled letecké techniky z počátku roku 1947 vypovídá o tom, že tanvaldská odbočka patřila mezi průměr, jelikož vlastnila celkem tři kusy kluzáku Schulgleiter SG 38 a jednu Grunau Baby IIb.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Dokumenty z pozůstalosti Stanislava Kouby ukazují, že tanvaldští piloti působili také v Držkově.

ČNA odbočka Tanvald byla nakonec v roce 1949 zrušena a její členové odešli do Semil, Turnova, Železného Brodu.

Mezi dochovanými dokumenty například přihláška Stanislava Kouby do instruktorského kurzu v Kralupech nad Vltavou v roce 1950 a přehled součástek pro automobil Tatra, kteří turnovští vlastnili.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

V roce 1953 odešli do Hodkovic nad Mohelkou.


Vrkoslavice Seidenschwanz

Byl sem přemístěn závod z Friedrichsteinu u Stehlen (č. 116). Závod GERMANIA (č. 206). Zkušebna firmy Getewent. MAPA.


Železný Brod Eisenbrod

, , od prosince 1926 do 1939.

Místní skupina MLL v Železném Brodu.

8.9.1929 byl uspořádán letecký den s předvedením letecké akrobacie, padáku i bezmotorového letu. O 15. hodině, po skončení leteckých ukázek, pronesl spisovatel, dramatik a propagátor Tomáš Antonín Pánek přednášku o letectví, která sklidila velkou odezvu a stala se inspirací pro mnohé zúčastněné diváky.

V roce 1931 již železnobrodští plachtaři prováděli první starty na kluzáku u Koberov (okres Jablonec nad Nisou).

V roce 1934 byl otevřen první kurz bezmotorového létání.

Po roce 1934 stavba větroně Praha plachtaři z Železného Brodu. Plány stály 480 Kč i s licenčním poplatkem.

V roce 1936 vypsání dalšího kurzu. Bylo dokonce vypsáno pět stipendijních míst pro členy spřátelených spolků (např. Sokol), jelikož si členové místních skupin museli obecně, přes podporu státu, financovat vlastní létání sami.

Od roku 1936 provoz kluzáku Zlín Z V

23.6.1938 nehoda kluzáku EL 2 Šedý vlk na vrchu Kozákov (okres Semily). Pilot Karel Peroutka z PO MLL v Železném Brodu zahynul. Podrobnosti.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

15.5.1945 v Železném Brodě byly sepsány dokumenty: Zajištění leteckého materiálu na letišti Kumr a Hvězdov (okres Česká Lípa). Co to bylo za partu, co tam odjela?

V červenci 1945 vyhověl maršál Koněv žádosti českých plachtařů prostřednictvím pověřence MNO, MD a vedoucího Ústředního plachtařského odboru ČNA Vladimíra Šilhana o darování leteckého materiálu z německých plachtařských škol v Grunau bei Hirschberg Jeżów Sudecki (Jelenia Góra) a ze Zákup (okres Česká Lípa). Odvezeno bylo 16 kluzáků a 116 větroňů.

Jako první si tam dojeli členové ČNA odbočka Železný Brod.

Školení plachtařů do zkoušky A bylo zahájeno celkem ve čtyřech samostatných skupinách č. I – IV. s 62 účastníky. První a druhá skupina pod vedením Halamy a Bareše skončila výcvik 23.9.1945 vyřazením jednadvaceti plachtařů se zkouškou A. Cvičilo se na různých terénech a za necelé tři týdny bylo provedeno celkem 544 startů pomocí gumového lana.

Následně byl 29.9.1945 zahájen výcvik pro zkoušku B, kde bylo nutné nalézt vyšší terén, kde se mohly realizovat delší, až dvouminutové lety. S létáním pro zkoušku B byla předepsána zkouška z teorie a 100 hodin práce v dílně při stavbě a montáži kluzáků. Náčelník Josef Palla uvádí, že se železnobrodská pobočka nevyčerpává slavnostními podniky, ale za to více pracuje pro letectví přímo v terénu. Náčelník Palla byl jedním z místních podnikatelů, který měl v osobním vlastnictví jeden Piper L-4H, který si pořídil z prodeje přebytků americké armády. S letounem létal především z Hodkovic nad Mohelkou a Liberce. Koncem čtyřicátých let mu byl stroj zabaven a přidělen motorovému odboru KA v Liberci.

Jaroslav Prchal na odbočku v Železném Brodě vzpomíná: Ti létali na Kozákově, větroně slétávali dolů na louku u Jizery. Populární byl jejich Šedý vlk, vždy sehnali nějakého turistu na vyhlídkový let dolů do města a měli na pivo. Samozřejmě létali na navijáku a aerovleky v Hodkovicích." Vedle létání na Kozákově létali na terénech nedaleko města, kde školila především zkoušku A. Dále dodává: ZPŠ Hodkovice v sobotu a v neděli nelétala, letiště, techniku, kluzáky a větroně si mohly odbočky vypůjčit. Dohled na provoz zajišťoval vždy některý z instruktorů školy, což nebylo výhodné pouze pro Železný Brod, ale i pro všechny zmiňované okolní odbočky. Zmiňovaného EL-2M Šedého Vlka se nepodařilo dohledat v příslušných materiálech, jelikož je málo pravděpodobné, že by byl předválečný větroň využíván po válce, protože uskladněním v průběhu válečného období se většina stala nepoužitelná. 

Počátkem roku 1947 vlastnila tři kluzáky Schulgleiter SG 38, tři větroně Grunau Baby IIb a jednoho DFS Kranicha (Jeřába).

Ukončení činnosti místní skupiny se váže k první vlně rušení jednotlivých místních skupin v letech 1948-1949, které většinou nefungovaly na rovinných letištích. Většina členů odešla do Držkova, Hodkovic nad Mohelkou (okres Liberec) nebo Turnova (okres Semily).


Liberec

?

V noci z 23.4. na 24.4.1945 v 23.00-23.16 hod. letoun Li-2 od 54 бад, 4 гбак, 18 ВА z výšky 250 m vysadil 4 osoby ve prospěch RO 1. UF do lesního masivu od Rodebert? do oblasti 10 km jižně Zittau. Kde to je? Deník bombardovacího korpusu.


Bílý Potok Weissbach

30.5.1940 se zřítil letoun He 111 J WNr. 5050 "DD+BT" od 3./Flieger-Ergänzungsgruppe (See). Posádka pilot Uffz. Paul Reuter, radista Gefr. Walter Sauer, pozorovatel  Lt. Paul Schulz a mechanik Uffz.Simon Wagne zahynuli. Letecká badatelna.

6.5.1941 se zřítil nedaleko vodopádu Černého potoka německý letoun Bf 109 F-2 "PB+SW". Pilot Uffz. Thelen Fritz se zachránil pomocí padáku. Letecká badatelna.


Český Dub Böhmisch Aicha

9.5.1945 v 16.25 hod. moskevského času 12 šturmoviků od 154 гшап, 307 шад, 3 шак, 2 ВА přikrytých 8 stíhacími Jak-9 od 53 иап, 181 иад, 3 шак, 2 ВА zaútočilo na automobily. Deník bitevního korpusu.


Frýdlant Friedland

MAPA.

9.6.1912 mezinárodní závody na trati Berlin - Breslau - Wien. MAPA. Heinrich Bier se zřítil nedaleko Frýdlantu a on a jeho cestující byli zraněni.

, , od prosince 1926 do 1939.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?

NSFK-Sturm 15/40 Friedland/Isergeb., Hermannn Göringstr. 172.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

9.5.1945 5 иак, 2 ВА útočil na nepřítele ustupující na jih od Frýdlantu a Zittau. Deník stíhacího korpusu.


Grabštejn

8.5.1945 v 17.36 hod. moskevského času pět šturmoviků od 624 шап, 308 шад, 3 шак, 2 ВА přikrytých 4 stíhacími Jak-9 od 181 иад, 3 шак, 2 ВА zaútočilo na nákladní vozy u Grabštejna. Deník bitevního korpusu.


Habartice Ebersdorf

MAPA. Dne 9.11.1913 kolem 11 hod. přelet vzducholodi LZ. 17 Sachsen nad obcí Seidenberg Zawidów. Přistání v Novém Boru.


Hodkovice nad Mohelkou Liebenau

Vrchovina

Cíteř

29.10.1937 se zabil poz. čet. asp. Čepelák a pilot por. K. Trojáček zraněn. Havárie letounu Letov Š 328.98 na polním letišti Chýše u Hodkovic, letoun od Leteckého pluku 1 zrušen. Kde to je?


Horní Vítkov Oberwittig

MAPA. 17.1.1944 v 17.15 hod. nouzové přistání šestimotorového německého letounu Junkers Ju 390 pro nedostatek paliva. Četnické hlášení od Obltn. d. Gend. Scholze z Liberce adresované veliteli četnictva v Ústí nad Labem. "Letoun patří na letiště v Praze a byl na testovacím letu. Posádka sedmi mužů vyvázla bez zranění, letadlo je nepoškozené."

Další informace uvádějí, že letadlo ráno 18.1.1944 odletí.


Hrádek nad Nisou Grottau

Firma Spreewerk vyráběla zařízení pro automatické vybírání střemhlavého letu letounu Ju 87.

8.5.1945 v 17.36 hod. moskevského času pět šturmoviků od 624 шап, 308 шад, 3 шак, 2 ВА přikrytých 4 stíhacími Jak-9 od 181 иад, 3 шак, 2 ВА zaútočilo na železniční stanici Hrádek. Zničeny tři budovy a pět vagónů. Deník bitevního korpusu.


Chrastava Kratzau

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?

Za války u firmy DIWAG výroba podvozků letounu Fw 190.

Výroba částí neřízené rakety R4/M.


Ještěd Jeschken, Jeschkenkoppe 1 012 m n. m.

Flugwache (letecká hláska)? Pozorovatelna Luftschutzu?

helo9292.jpg (31581 bytes) 

20.8.1948 zřícení letounu Aero C-3D ev. č. 233 "D-78" od LDP z Prahy-Kbel. Posádku stroje tvořili pilot štrtm. Václav Barborka, navigátor čet.asp. Josef Kroulík a radiotelegrafista rtm. Karel Paduch. Na palubě byli dále cestující-letečtí konstruktéři ing. Antonín Husník, ing. Vladimír Karmazín a ing. Václav Brabec. Posledně jmenovaný byl také jediný, kdo leteckou katastrofu přežil. Letecká badatelna.


Jítrava Deutsch Pankraz

24.10.1941 se ve špatném počasí s námrazou zřítil na Velkém Vápenném vrchu německý letoun Ju 52/3m WNr. 3037 "BR+AL" od Grosse Kampfflierschule 4 letící z Thorn Toruně do Prahy. Ze sedmi členů posádky byli pouze dva lehce zraněni. Uffz. Walter Becker, Uffz. Karl-Heinz Richter, Uffz Hans Weickert a čtyři cestující přežili. Letoun byl rozebrán a svezen k nádraží v Bílém Kostele, kde byl na několika vagonech odvezen. Letecká badatelna.


Liberec Reichenberg

Staré Pavlovice Alt Paulsdorf

Růžodol Rosenthal

Pilinkov

Vratislavice Maffersdorf dnes Vratislavice nad Nisou

9.5.1945 kpt. Novikov na stíhačce La-7 od 8 гиад, 5 иак, 2 ВА sestřelil německý letoun Fw 190 jihozápadně Liberce. (?)


Měděnec Kupferberg 777 m n. m.

17.6.1941 při přeletu německého bombardéru He 111 P-2 WNr. 2127 "PB+AW" od IV./KG 53 z francouzského Lille na polské letiště Grójec (jižně Varšavy) stroj v mlze naplocho narazil do kopce a shořel. Lt. Hayo Müller, Fw. Hans Abe, Fw. Adolf Schormann, Uffz Peter Jenissen,Uffz Fritz Schumacher zahynuli. Pomníček. Letecká badatelna.


Minkovice Minkowitz

V roce 1940-41 zřícení německého letounu Bf 109 E. Letecká badatelna.

20.9.1943 se zřítil německý letoun Ju 86 WNr. 5078 od LNS 2. Sedmičlenná posádka zahynula. Letecká badatelna.

7.1.1944 kolem 16.45 hod. poblíž Jeschenkammbaude Bergschuster dopadl na břicho německý Ju 88 A-7 WNr. 2075 "VA+EV" od FFS B 9. Uffz. Ernst Rauschbach se těžce zranil, Uffz. Reinhold Klement a Fhr. Schuman se lehce zranili. Fhr. Heinz Schweinle zahynul. Letecká badatelna.

5.3.1945 v 11.25 hod. zřícení poškozeného bombardéru B-17G S/N 42-97542 "City of Savannah" od 563rd BS, 388th BG, 8th USAAF z Velké Británie. Z posádky velitele 1/Lt Ralpha W. Kittleho nepřežil R. H. Warren, kterému se kvůli malé výšce otevřel padák pozdě a letec spadl na kraji lesa u obce Víska. Podrobnosti. Letecká badatelna.


Nové Město pod Smrkem Neustadt an der Tafelfichte

Smrk Tafelfichte 1 124 m n. m.

6.10.1938 návštěva Hitlera. Letecký provoz?

V roce 1944 se do kopce Smrk 1 124 m n. m. zřítil německý letoun He 111 H-11 od KG 1. Letecká badatelna.


Pláně pod Ještědem Kühnai 780 m n. m.


Starý Habendorf Althabendorf

Od roku 1947 Stráž nad Nisou

Továrna známá později jako liberecká Tesla - bývalá textilka bratří Siegmundů pracovala až do roku 1934, kdy nepřekonala krizi. V roce 1938 se začal zajímat o areál továrník Jakub Preh, jenž měl hlavní závod v městě Neustadt am Saal a pobočný závod ve Würzburgu. Jeden z úkolů, které měl jeho podnik vyřešit, byl vývoj elektrického zařízení na svrhování leteckých pum a jeho následná výroba. Dnem 31.10.1939 je datován dopis, kde se Preh obrací na hospodářské a politické orgány v Liberci s dotazem, zda je možné získat v okolí 1 200 pracovníků a po roce dokonce 2 000 osob. Dne 15.11.1939 byla továrna prodána společnosti Elektromechanik GmbH, kterou ovšem vlastnila letecká společnost z Berlína (pověřená min. letectví). Preh je určen správcem továrny a dostává za úkol vybudovat výrobu zapalovačů do bomb v objemu 600 000 kusů měsíčně. Dne 27.2.1940 je do obchodního rejstříku zapsána společnost Elektromechanik GmbH, Alt-Habendorf bei Reichenberg (Starý Habendorf Althabendorf, od roku 1947 Stráž nad Nisou (okres Liberec)), kterou vlastní Prehova rodina. Menší investice do strojů a vybavení financoval Preh, větší majitel areálu. Během války byla provedena přestavba objektů, zřízena montážní dílna v Pražské ulici v Liberci a pro podnik pracovaly i továrny v Kateřinkách a Vesci. Podnik ve Stráži nad Nisou měl bohatou skladbu výroby od elektrických zařízení na svrhávání leteckých pum a zapalovačů bomb, kompletace protiletadlových nábojů ráže 20 mm až po letecké kulomety MG 15. O výrobě kulometů nemáme žádné archivní zprávy a tak nelze s jistotou říci, zda šlo o jejich výrobu, dokončení, nebo úpravu. Jediné jisté je, že nedaleko podniku vyrostla v roce 1941 střelnice právě na zkoušení MG 15. Zdroj. Dalším výrobním sortimentem byly kabelové svazky do letadel.


Svinský vrch Sauberg 757 m n. m.

Asi v roce 1941 německý bombardér He 111 narazil od západu do kopce. Letecká badatelna.


Sychrov Sichrow

19.10.1893 v 16 hod po 6,5 hodinách letu přistál německý vojenský balon o objemu 3 643 m³. Posádka Oblt. Gross a doktor Berson.


Žďárek

, , od prosince 1926 do 1939.

Začínající turnovští plachtaři dobře věděli o malém pahorku u obce Žďárek poblíž silnice, svažující se k  Hodkovicím. Provoz závisel na povolení majitele pozemku, kterým byl pan Florián. Ten pro tento sport pochopení měl, dokonce zapůjčoval svoji kravku na tahání kluzáku na kopec.


Semily

Jilemnice Starkenbach

Roztoky u Jilemnice

MAPA. 7.9.1913 veřejný vzlet Evžena Čiháka v Jilemnici.

, , od prosince 1926 do 1939.

Místní skupina MLL v Jilemnici. Kde se létalo?

František a Jaroslav Pitrman z Jilemnice postavili o prázdninách roku 1929 kluzák FP 1. Na podzim byl zalétán.

MAPA. 28.9.1929 letecký den Místní skupiny MLL v Jilemnici. Nehoda letounu Avia B.21.105 od Letky 41. Polní pilot desátník František Červený zahynul. Pomník. Podrobnosti.

V roce 1935 PO MLL v Jilemnici zakoupila kluzák Zlín Z V.

V září 1936 Slávek Rodovský a Jarmila Králová s větroněm Goppingen Gö 1 Wolf "Sokol" se zúčastnili leteckého dne.

helo8286.jpg (48621 bytes) Vrchlabský větroň Grunau Baby I "Rübezahl" Krakonoš od Verband Deutscher Flieger in der ČSR (VDF) a za ním A.26.2 OK-OK-AAZ.

V roce 1938 se František Pitrman a Jiří Košálek účastnili svahového létání na Kozákově.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

V přehledu odboček ČNA na počátku roku 1947 se Jilemnice nenachází.

V květnu 1947 uspořádán letecký den v Jilemnici. Byl uspořádán až na třetí pokus, jelikož při prvních dvou nebylo vhodné počasí. Předvedena byla ukázka modelářů místní skupiny, dále motorová letadla Čáp a Piper, na C-106 předvedl škpt. Mečiř ukázky vrcholné akrobacie. Nevětší úspěch sklidila trojice Spitfirů, které předvedly bojové obraty, nálety a jeden z nich sólovou akrobacii. Jak vyplývá ze zmiňovaného článku, tento letecký den byl uspořádaný s největší pravděpodobností na místech, kde byl prováděn elementární výcvik na kluzácích již před druhou světovou válkou, podporou snah o vybudování samostatné odbočky.

Zajímavý je postřeh Jaroslava Prchala, který vzpomíná, že ČNA odbočka Jilemnice létala na letišti ve Vrchlabí, kde byla ČNA odbočka Vrchlabí hned po válce a náčelníkem byl Václav Uhlíř, pozdější kapitán ČSA.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

S největší pravděpodobností byla jilemnická odbočka sloučena s vrchlabskou (okres Trutnov) při prvním rušení místních skupin v roce 1948.

Část místních pokračovala v létání v Lomnici nad Popelkou.


Chuchelna

Ve čtvrtek 3.5.1945 ráno do obce přijíždí nákladní auto a chce odvážet kožené obleky, uskladněné v místní továrně. Je to pět tisíc dlouhých černých kalhot a kabátů s dyftýnovou podšívkou. "To je povel k odporu," píše kronikářka. "K továrně přibíhá nadporučík československé armády ve výslužbě Václav Regner s puškou a vzápětí se už ujímá velení ruský partyzán Michal Šalujev a tajemník obecního úřadu, odvážný a chrabrý Jaroslav Kousal. Přibíhají ostatní ruští partyzáni, ukrytí u starosty Sokola Hynka Palase a starosty obce Rudolfa Buriánka, aby odzbrojili hlídku v továrně a posádku dvou nákladních aut, která už stojí na dvoře. Při přestřelce je lehce zraněn do nohy Jaroslav Kousal a německý esesák z nákladního auta." Čeští vlastenci a sovětští partyzáni Němce odzbrojili a uvěznili v kanceláři v továrně. Povstalci přerušili telefonní spojení z Chuchelny do Semil i do Riegrovy chaty na nedalekou horu Kozákov, kde měla německá armáda hlásku. Na okresní silnici od Záhoří až po starý mlýn u hranic s městem Semily udělali zátarasy z poražených stromů a sloupů. Zdroj.

Na Riegrovu chatu vyrazil zkušený poddůstojník československé armády ve výslužbě Petr Vondra, přestrojený za listonoše. Přemohl a odzbrojil německou posádku a ukořistil dva kulomety, dva samopaly, ruční granáty a pistole. Získanou výzbroj pak převezli partyzáni do obce.

Jedna skupina se vypravila do továrny v Semilech-Řekách, kde se opravovali a dokonce i částečně vyráběli proudové motory Jumo 004 (pohonné jednotky Me 262).


Kozákov Kozakow 744 m n. m.

, , od prosince 1926 do 1939.

První doložené pokusy jsou datovány do dubna 1936, kdy počátkem zmiňovaného měsíce známý československý plachtař Sláva Rodovský uskutečnil pokusné lety na dvoumístném větroni EL 2 Šedý vlk. Startoval nedaleko chaty KČST. Létal 1,5 hod. a získal 650 m převýšení nad místem vzletu.

Mezi dalšími pokusy je možné vyzdvihnout let instruktora Miroslava Provazníka, který po startu na Kozákovu přistál nedaleko obce Václaví, což jsou přibližně 3 km klouzavého letu. Po těchto zkušenostech se sešla 31.5.1936 na Kozákově schůze Severočeské župy MLL, na níž byla ustanovena komise, která se zabývala pracemi na přípravě výstavby letiště všech tehdejších platných povolení. V průběhu roku 1936 se pracovalo na úpravách terénu a letiště se pro svahové létání stalo způsobilým počátkem roku 1937.

V březnu 1937 plachtili Slávek Rodovský a Jarmila Králová s větroněm Goppingen Gö 1 Wolf "Sokol".

V dubnu 1937 plachtaři mladoboleslavské župy MLL měli na Kozákově župní schůzi. Josef Palla ze Železného Brodu na větroni EL 2 M složil zkoušku C a Sláva Rodovský létal na kluzáku Skaut přes dvě hodiny.

Další významná schůze Severočeské župy MLL se tentokrát pořádala v hotelu Slavia v Turnově. Z předložených čtyř návrhů hangáru byl nakonec vybrán jeden, který byl na Kozákovu postaven. S výstavbou hangáru o rozměru 22 x 13,5 m se započalo v průběhu jara 1938 a byl koncipován na kapacitu okolo deseti větroňů.

Josef Pala na větroni Hela Zbodlina dokázal přelétat Slávu Rodovského na větroni Šedý vlk. Po nalétání 1 hod 6 min přistál na vrcholu Kozákova.

27.10.1937 Hold severočeských plachtařů památce T. G. Masaryka. Z Prahy přiletěl v aerovleku Sláva Rodovský s větroněm Goppingen Gö 1 Wolf "Sokol".

23.6.1938 nehoda kluzáku EL 2 M Šedý vlk. Pilot Karel Peroutka z PO MLL v Železném Brodě zahynul. Podrobnosti.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

MAPA. Flugwache 8 (letecká hláska) podřízena Fluko Prag.

3.5.1945 povstalci z Chuchelny a Komárova obsadili hlásku. Na Riegrovu chatu vyrazil zkušený poddůstojník československé armády ve výslužbě Petr Vondra, přestrojený za listonoše. Přemohl a odzbrojil německou posádku a ukořistil dva kulomety, dva samopaly, ruční granáty a pistole. Získanou výzbroj pak převezli partyzáni do Chuchelné.

, helo9291.jpg (183633 bytes), .

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Břetislav Havel nastoupil do liberecké VOLŠM v říjnu 1945, ale již v listopadu 1945 těžce havaroval s Grunau Baby IIb na Kozákově a musel ze školy odejít. 

Na Kozákově první pokusy s krátkovlnnou vysílačkou ve větroni, kterou zkoušeli členové AVS Praha na větroni Grunau Baby IIb a místní plachtaři měli možnost si rádiové vysílání z větroně poprvé vyzkoušet. Kdy?


Krkonoše - západ (část okresu Semily) Krkonoše - východ

, , od prosince 1926 do 1939.

Provoz plachtařů PO MLL ve Vrchlabí na vrchu Žalý.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

1.9.1940 se u Rokytnice-Hoření domky Rokytnice nad Jizerou Ober Rochlitz zřítil německý těžký stíhací letoun Bf 110 D-0 WNr. 3415 "DE+JR" od L.Z.A. Liegnitz-Luftzeugamt. Pilot Uffz. Jack August zahynul. Druhý člen zemřel později. Podrobnosti. Letecká badatelna.

3.9.1941 se u Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou Ober Rochlitz zřítil německý letoun Do 17 P WNr. 3550 "GT+NA" od 1./Erg., Aufkl.Gr.Ob.d.L, zničen 100 %. Posádka Ofw. Günther Weissbach, Oblt. Willi Tornuschat a Gefr. Willi  Hecht zahynuli. Při pádu letadla, usmrceni 2 místní občané. Jedna žena, příjmení Fröhnel a její syn Herbert narozen 1938. Podrobnosti. Letecká badatelna.

16.10.1942 se u obce Vítkovice Rezek Witkowitz řítil německý letoun Junkers W 34 "DB+DZ" WNr. 888 od LKS 2 . Uffz. Rudolf Kirchner, Uffz. Karl Egger a Uffz. Heinz Passenheim zahynuli. Podrobnosti. Letecká badatelna.

19.11.1944 v 10.50 hod. se u Harrachova zřítil Bf 109 G-14 WNr. 785008 od 3./Fl.Ü.G.1/Gruppe Südost. Uffz. Wilhelm Wagenleitner zahynul.

4.12.1944 v 7.30 hod meteorologick letoun Ju 88 T-3 WNr. 330246 "D7+FH" od Wetterkette West z Frankfurtu nad Mohanem narazil v mlze do honitby č. 13 v nadmořské výšce 950 m n. m. u obce Vítkovice Rezek Witkowitz. Posádka Ofw. Harryho Domeiera. Podrobnosti. Letecká badatelna.

31.3.1945 během vzdušného boje skupiny Fw 190 D asi od II./JG 6 asi z polního letiště Kumr (okres Česká Lípa) s dvojicí Bell P-39 od 104 гиап, 9 гиад, 6 гиак, 2 ВА, vedený letoun vlétl do oblačnosti a zřítil se na pláni pod vrcholem Luboch Wasserkoppe 1 296 m n m, západně od Vosecké boudy. Pilot Анатолий Николаевич Киселев Anatolij Nikolajevič Kiselev zahynul. Podrobnosti. Letecká badatelna.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

V červenci 1945 vyhověl maršál Koněv žádosti českých plachtařů prostřednictvím pověřence MNO, MD a vedoucího Ústředního plachtařského odboru ČNA Vladimíra Šilhana o darování leteckého materiálu z německých plachtařských škol v Grunau bei Hirschberg Jeżów Sudecki (Jelenia Góra) a ze Zákup (okres Česká Lípa). Odvezeno bylo 16 kluzáků a 116 větroňů. 


Kumburk 642 m n. m.

Koncem září 1943 havaroval cvičný letoun Bü 181 WNr. 330129 asi od LNS 2, u lomu na Skalce nedaleko podkumburského podhradí (cca 700 m). Letoun letěl z letiště v Hradci Králové. Díky mlhavému počasí narazil zavadil o vrchol mohutného buku. Křídla zůstala zaklíněna v koruně stromu.Trup dopadl na zem i s pilotem. Mladý pilot hodnosti četař na následky vážných zranění hlavy v nemocnici v Nové Pace zemřel. Letoun zničen z cca 80 %.


Lomnici nad Popelkou Lomnitz an der Popelka

Ploužnice


Olešnice

, , od prosince 1926 do 1939.

MAPA. Výcvik pro stupeň B vyžadoval větší svah s převýšením alespoň 50 m. Olešnice, jižně od Turnova, kopec nazývaný Hora, to plně odpovídalo představám turnovských plachtařů. Svah byl dobrý, ale řada olší spolu s rozbahněným terénem, to ztěžovalo transport kluzáků na kopec. V Olešnici se létalo do září 1937.


Poniklá

, , od prosince 1926 do 1939.

Ve školním roce 1930-1931 začal při škole fungovat dorost Masarykovy letecké ligy. Ten zpočátku tvořilo 11 žáků, kteří zdarma dostávali časopis Mladý letec.

Místní skupina MLL v Poniklé.

Občané prostřednictvím sbírek a výtěžků několika plesů a divadelních představení si pořídli kluzák Zlin  Z VII.

V roce 1936 v Poniklé plachtařské závody pořádané Severočeskou župou MLL. Závodilo se s přistáním kluzáků do určeného prostoru. Z připravených tribun ověšených prapory zahájil závody předseda místní skupiny pan Novák a župní předseda plachtařů Karel Zahrádka. První místo dobyla Místní skupina MLL Mladá Boleslav s pilotem Slámou na Zlin  Z V, druhé místo dobyla Místní skupina MLL Semily s pilotem Hradeckým na Zlínu Z V a třetí místo Místní skupina MLL v Železném Brodu se stejným kluzákem. Velké zklamání byl neúspěch turnovského Antonína Provazníka na kluzáku Slávka, který při tréninku docílil nejdelšího letu, avšak v samotné soutěži skončil čtvrtý. O úspěch této události se zasloužil ředitel závodů František Pitrman, vítěz celostátních závodů v Žilině a především Místní skupina MLL v Poniklé. Uspořádání závodů svědčí o vysoké úrovni letecké činnosti v Poniklé, jejíž počátek a případný rozsah není možné z dochovaných materiálů určit. 

Mezi další události patří uspořádání lyžařských závodů v únoru 1937. Bylo v plánu odeslat plachtaře do kurzů na Ranou z důvodů získání zkoušky C a instruktorského oprávnění pro rychlejší rozvoj místního bezmotorového letectví. Začátkem jara byla plánována stavba hangáru pro uložení kluzáků.

MAPA. 30.8.1938 u obce Poniklá pořádala MLL plachtařské závody, jeden z posledních sportovních počinů tohoto druhu.

Po okupaci byla lize zakázána činnost.

7.4.1940 Němci zbořili hangár, jehož zbytky odvezli, a kluzák, který se v hangáru nacházel, převezli do Vrchlabí pro potřeby Hitlerjugend.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

ČNA odbočka Poniklá.


Přikrý Pschikri

14.1.1945 zřícení Bf 109 G-6 WNr. 410288 od 5./KG(J) 30 z Hradce Králové. Uffz. Kurt Kressmann zahynul. Letecká badatelna.


Rovensko pod Troskami Rowensko bei Turnau

, , od prosince 1926 do 1939.

Místní skupina MLL Rovensko pod Troskami. Jedna z prvních jejich akcí je doložen zájezd na plachtařské závody v Poniklé 20.8.1936 pod vedením Josefa Dědečka a Čestmíra Kůtka. V tomto období, po vyslání jednoho budoucího instruktora do letecké školy na Rané, zbývala jediná velká starost, aby se mohlo začít s výcvikem a létáním na kluzáku. Jelikož místní skupina neměla do té doby dostatek finančních prostředků, požádala Okresní úřad v Turnově o povolení sbírky. Na základě povolení byla uspořádána sbírka v Rovensku pod Troskami a zorganizováno několik přednášek z důvodu získání nových příznivců MLL. Skupina začala fungovat paralelně se skupinou v Tatobitech, se kterou nakonec došlo k dohodě o přesunutí, či přesměrování tatobitských zájemců do rovenské.

V průběhu roku 1938 byl zakoupen ze získaných prostředků kluzák Zlin  Z V a svépomocí vystavěn hangár nedaleko Semínovy Lhoty (okres Jičín), přibližně 2 km jižně od Rovenska pod Troskami. 

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

Ve zmiňované lokalitě se na podzim objevili turnovští plachtaři, kteří reálně uvažovali o společném létání v tomto prostoru, jelikož hledali nové místo po odchodu z Hodkovic nad Mohelkou. Ne příliš úspěšný pokus turnovských o létání na tomto území proběhl 11.12.1938, kdy nový instruktor Ladislav Švec poškodil kluzák při přistání.

20.5.1944 se kvůli námraze zřítil německý průzkumný letoun He 177 A-3 Greif WNr. 535852 "F8+QU" od 10./KG 40 v Lechfeldu. Podrobnosti. Letecká badatelna.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

ČNA odbočka Rovensko pod Troskami fungovala poměrně krátkou dobu, především mezi léty 1945 a 1946. Je doložen zápis ze založení aeroklubu, kdy se bývalí členové MLL sešli v pátek 16.11.1946 a obnovili místní letecké sdružení. Předsedou byl zvolen J. Dědeček, místopředsedou MUDr. A. Krus a jednatelem J. Steiner.

Přesto v přehledu odboček ČNA na počátku roku 1947 se Rovensko pod Troskami nenachází. Z toho je možné usuzovat, že došlo ke sloučení s okolními skupinami, což by vysvětlovalo vysoký počet techniky v semilské pobočce.


Semily Semil


Tatobitský vrch 527 m n. m.

MAPA. Od roku 1926 provoz plachtařů PO MLL v Semilech. O nedělích se létalo na Tatobitských lukách.

Později provoz kluzáku Zlin  Z V do roku 1940.


Turnov Turnau


Všeň

MAPA. Dvouleté pokusy turnovských plachtařů na okolních terénech Hůrka (?), Kozákov, Všeň, Žemlovka (?) atd. 

 

 

Připomínky, doplnění a staré fotografie mi posílejte na BorivojCech@seznam.cz.