Hlásná služba

19.03.2022

, , od prosince 1926 do 1939.

Od roku 1927 byly na vrcholech kopců zaměřovány a budovány nové trigonometrické (zhušťovací) body a nad nimi observační věže. Měřické věže. Tyto věže pak byly později využívány i pro hlásnou službu.

 

V létě 1938 byly do blízkosti čs. hranic přesunuty a instalovány tři německé polostabilní radiolokátorové soupravy Freya obsluhované zatím továrními techniky. Trpěly sice neustálými poruchami a rušením, ale za příznivých podmínek prý dokázaly s úhlovou přesností 5 st. zjišťovat až na vzdálenost 75 km pohyby čs. letounů v zázemí. Do operačního použití sice bylo ještě daleko, ale často uváděný začátek činnosti radaru Freya je přece jen svědectvím pokroku, o němž čs. velitelé zatím neměli ani tušení.

12.9.1938 bylo aktivováno mimo mobilizační plány velitelství Hlavní ústředny hlásné služby, která se nacházela v hlavní budově Pohořeleckých kasáren. Funkci velitele ústředny zastával mjr. let. Miloš Staněk. V podřízenosti Ústředna hlásné služby Praha, Ústředna hlásné služby Olomouc, Ústředna hlásné služby Trenčín a Ústředna hlásné služby Poprad.

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Praha mimo mobilizační plány. Krycí jméno "A". Velitel škpt. let. Vojtěch Okrouhlecký. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Praze a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva I. armády.

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Olomouc mimo mobilizační plány. Krycí jméno K. Velitel mjr. let. Václav Kapras. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Brně a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva II. armády.

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Trenčín mimo mobilizační plány. Krycí jméno O. Velitel mjr. let. Miloslav Doležel. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády.

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Poprad mimo mobilizační plány. Krycí jméno U. Velitel mjr. let. František Tomšovský. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády.

 

Hlásnou službu po jejím aktivování 13.9.1938 tvořilo 15 středisek a 718 hlásek.

Známé hlásky v Jihočeském kraji.

Známé hlásky v Středočeském kraji.

Známé letecké hlásky v Praze.

Známé hlásky v Jihomoravském kraji.

 

Schopnost československé protivletecké obrany včas zasáhnout proti nepříteli prověřovaly bojové akce stíhačů ke konci září 1938, kdy pronikala německá průzkumná letadla běžně nad celé území Čech a Moravy. Například dne 27. 9.1938 se k hlavnímu městu přiblížil ve výšce moderní nepřátelský dvoumotorový průzkumný letoun Dornier 17 P asi od Aufklärungsgruppe 27 z Goslaru. MAPA. Hlásná služba ho včas zpozorovala a předala okamžitě údaje o poloze špióna na velitelské stanoviště. Na jeho rozkaz odstartoval z polního letiště Horní Měcholupy tříčlenný roj stíhaček Avia B 534 od Polní letky 40. Jakmile se stíhací letadla objevila nad Prahou, navázal s nimi rádiové spojení letecký orientační důstojník od protiletadlového dělostřelectva a naváděl roj na vetřelce. (Pozemní radiostanice byla umístěna na Petříně?). Posádka německého letadla po spatření českých strojů zamířila vzhůru a avie letoun ve stoupavém letu dostihovaly. Jakmile Dornier přešel ve výši 7 000 m do vodorovného letu, začal se pronásledovatelům vzdalovat. Létal rychlostí až 440 km/h. Naši piloti víc než 388 km/h ze svých strojů nevymáčkli.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

21.10.19938 české hlásky demobilizovány.

20.11.1938 slovenské hlásky demobilizovány.

 

Flugmeldedienst (letecká hlásná služba) byla založena v roce 1932 a v roce 1939 připojena k Luftwaffe. Překlad článku.

Organizovala ji Luftgau (letecká župa) pomocí Luftgau-Nachrichten-Regiment (spojovací pluk letecké župy). Ten byl rozdělen na Flugmeldeabteilungen (oddíly). Ten byl zformován Flugmelde-Res. Kp (rotami). Ty byly dále rozděleny do Flugwachkommandos (Fluko) (hlásných obvodů) s Flugmelde Zentrale (ústřednou letecké hlásné služby) a Flugwachen (Fluwa) (leteckých hlásek).

Příklad: organizace Luftgau XI Flugmeldedienst (zpravodajská služba letecké župy XI) v roce 1939

Luftgau-Nachrichten-Regiment 11
Flugmeldeabteilungen II/11 (Bremen) Flugmeldeabteilungen V/11 (Hamburg)

Flugmelde-Reserve Kompanie 10/11

Flugwachkommando Hannover

Flugwachkommando Braunschweig

60 Flugwachen

Flugmelde-Reserve Kompanie 9/11

Flugwachkommando Bremen

25 Flugwachen

 

Flugmelde-Reserve Kompanie 8/11

Flugwachkommando Hamburg

Flugwachkommando Schwerin

83 Flugwachen

Flugmelde-Reserve Kompanie 11/11

Flugwachkommando Rostock

24 Flugwachen

 

Flugmelde-Reserve Kompanie 11/11 (?)

Flugwachkommando Stendal

Flugwachkommando Perleburg

35 Flugwachen

Každá Kompanie (rota) byla rozdělena do Flukozuge a Flugwachzugen (čet). 

Flugwachkommandos byly osazeny třemi směnami o10 až 12 mužích, s pomocným personálem přibližně 40 osob přidělené k Flukozuge. Navíc byly přiděleny pomocnice, typicky 2 telefonistky, zapisovatelka (1 pro každé 3 Flugwachen,  1 pro sousední Flugwachkommando), a pokladníci. Pomocníci byli plánovány pro 3 a příležitostně pro 4 směny.

Každá Flugwach byla osazena 11 osobami, 1 velitel, 1 pomocník velitele, a 3 směny po 3 mužích (pozorovatel, pomocník pozorovatele a telefonista). Běžná Flugwachzuge s 10 Flugwachen a administrativním personálem zaměstnávala na 120 osob. 

Množství personálu pro Flugmeldeabteilungen závisel na širokých variantách v organizační struktuře. Například 31.1.1942 Flugmeldeabteilungen V/11 měl přibližně 2 500 mužů a 1 000 přidělených pomocnic. Personál Flugwachen byl povoláván v místě, jak muži tak ženy. Fotografie Flugwach ukazují starší muže oblečené do standardních uniforem Luftwaffe, s mixem poddůstojníků a bez důstojnické hodnosti na jejich límečcích. Výcvik se zaměřil na komunikační postupy a rozeznávání letadel pomocí modelů v měřítku 1:50 firmy Wiking. Krásné fotky hlásky v Norsku.

Každá Flugwachen byla nejdříve jednoduchá dřevěná stavba, která sloužila jako úkryt pro sloužící osoby, s dřevěnou strážní budkou pro pozorovatele. Později byly nahrazeny betonovými pozorovatelnami, zahrnující úřadovnu, denní místnost a ložnici. Pozorovatelna byla v prvním patře. 

Zprávy popisovali množství letadel, směr a výšku.

Utříděné informace proudily na velitelské stanoviště stíhacích jednotek, protiletadlového dělostřelectva, leteckých základen, protiletecké ochraně-Luftschutzu a železniční dopravě. Navíc byly posílány na sousední Flugwachkommandos a Kleine Luftmelde-Sammelstelle na velitelství každé Luftgau.

V noci z 28. na 29.12.1941 Flugmeldedienst zaznamenal let nepřátelského letounu. L+K 2/22

Výsadek skupiny Anthropoid, Silver A a Silver B. Který radar zaznamenal let? Kopec Praha nebo Hospozín?

 

 

V roce 1943, roce těžkých spojeneckých náletů, vyvstala potřeba procedurálních a organizačních změn. Existující systém vzkazů měl za výsledek, že každá zpráva byla nejméně 3 x přepisována než se dostala na plotr. Ke zvýšení rychlosti přenosu zpráv byli pozorovatelé Flugwachen vybaveny přímým telefonním spojením k plotru v Flugwachkommando

Navíc zkušenosti ukázali, že většina z 15 - 20 Flugwachen mohla být připojena pouze k jedné Flugwachkommando. Velké Flugwachkommando oblasti byly rozděleny, zformovány malé Kleine Flukos a velké Haupt Flukos.  Každé Kleine Flugwachkommando mělo stůl upevněný na mapě svého zájmového prostoru v měřítku 1:100 000. Příchozí zprávy od každé Flugwach byly indikovány světelnými signály a plotr průběžně informoval sousední Kleine Fluko a Haupt Fluko.

Haupt Flugwachkommando zprávy byly vyměňovány se sousedními Haupt Flugwachkommando, podřízenými Kleine Flugwachkommando a FernflukoFernfluko alarmovalo Fernflukos v okupovaných zemích - Nizozemí, Norsku, Luftgau I, protiletecké dělostřelectvo a stíhací divize, 1. stíhací sbor a Reich Luftflotte. Fernfluko přebíral službu Kleine Luftmelde-Sammelstelle na velitelství každé Luftgau.

Organizačně Flugmeldeabteilungen byly navýšeny od praporu na pluk jako Luftnachrichten-Flugmelde RegimentsFlugmelde-Reserve Kompanie byly navýšeny od roty na prapor jako Flugmeldeabteilungen

Současně byli muži nahrazovány ženami. V protektorátu na hláskách ale ženy nesloužili. Personál Flugwach byl zmenšen na 6 mužů a 2 pomocníky. V Kleine Flugwachkommando sloužilo 6 až 8 mužů a 30 pomocníků, pracujících ve třech směnách. V Fernflukos sloužily 4 důstojníci, 40 mužů a 210 pomocníků.  Kde to šlo, mužský personál byl vyměněn za ženský. Nakonec bylo v plukovní organizaci zaměstnáno na 1 000 mužů a 2 500 pomocníků.

Změny byly ukončeny k 28.8.1943. Zprávy byly nyní posílány do centra do jedné minuty, kde byly eliminovány duplikátní zprávy. Navíc přenos zpráv přímo na plotr eliminoval možné staré zprávy. 

Stíhací jednotky měly zvláštní pozemní naváděcí organizaci, která ale byla sloučena k 1.4.1944 s Flugmeldedienst. Sloučení nebylo jednoduché, integrace nebyla kompletní do zimy 1944-1945.

 

Velitelství letecké župy:

Luftgaukommando 4 v Dresden měl v podřízenosti Fluko Dresden, Fluko Zwickau, ..

Luftgaukommando 8 v Breslau měl v podřízenosti Fluko Breslau, Fluko Liegnitz, Fluko Oppeln, Fluko Troppau, ..

Luftgaukommando 13 v Nürnberg měl v podřízenosti Fluko Bayreuth, Fluko Regensburg, Fluko Passau, ..

Luftgaukommando 17 v Wien měl v podřízenosti Fluko Pilsen, Fluko Prag, Fluko Budweis, Fluko Brünn, Fluko Passau, Fluko Amstetten, Fluko Wien, ..

 

MAPA stanovišť Fluko.

Fluko Baureuth (hlásný obvod Baureuth) s Flugmelde Zentrale Baureuth (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Fluko Zwickau (hlásný obvod Zwickau) s Flugmelde Zentrale Zwickau (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Fluko Dresden (hlásný obvod Dresden) s Flugmelde Zentrale Dresden (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Fluko Liegnitz (hlásný obvod Liegnitz) s Flugmelde Zentrale Liegnitz (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Fluko Pilsen (hlásný obvod Plzeň) s Flugmelde Zentrale Pilsen (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Engerlink (radiolokační ústředna 1. řádu) Přílezy u Toužimi. a Funkmeßstellung 2. Ordnung Seidenspinner (radiolokační ústředna 2. řádu) Hora Svatého Šebestiána. Obsluha? Od kdy?

Fluko Prag (hlásný obvod Praha) s Flugmelde Zentrale Prag na Dlouhé třídě (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Koralle (radiolokační ústředna 1. řádu) Krakovany a Funkmeßstellung 2. Ordnung Heupferd (radiolokační ústředna 2. řádu) či Flugmelde-Meßzug Heupferd Hospozín.

Fluko Budweis (hlásný obvod České Budějovice) s Flugmelde Zentrale Budweis (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Tapir (radiolokační ústředna 1. řádu) Mirotice a Funkmeßstellung 2. Ordnung Blutegel (radiolokační ústředna 2. řádu) Dubné u Českých Budějovic.

Fluko Passau (hlásný obvod Passau) s Flugmelde Zentrale Passau (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu).

Fluko Amstetten (hlásný obvod Amstetten) s Flugmelde Zentrale Amstetten (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu). Patřila sem i Funkmeßstellung 3. Ordnung Termite (radiolokační ústředna 3. řádu) Skalka u Starého Města pod Landštejnem?

Fluko Wien (hlásný obvod Wien) s Flugmelde Zentrale Wien (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung ? (radiolokační ústředna 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu).

Fluko Brünn (hlásný obvod Brno) s Flugmelde Zentrale Brünn (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Brumbär (radiolokační ústředna 1. řádu) Ivančice a Funkmeßstellung 1. Ordnung Topolna (radiolokační ústředna 1. řádu) či Flugmelde-Meßzug Unke (Zlin) Topolná. Obsluha? Od kdy?

Fluko Troppau (hlásný obvod Opava) s Flugmelde Zentrale Troppau (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Nebelhorn či Nebelkrähe (radiolokační ústředna 1. řádu) Ovčárna - Vysoká hole a Funkmeßstellung 2. Ordnung ? (radiolokační ústředna 2. řádu).

a další

 

Stíhací jednotky měly zvláštní pozemní naváděcí organizaci.

Poloha Jägerleitstellungen (stanoviště navádění stíhačů) k 15.2.1945 helo9174.jpg (143589 bytes).

Jägermeßstellung Pegasus-Y Rožmitál pod Třemšínem - kopec Praha.

Jägermeßstellung Birne-Y Brodek u Konice.


Stanoviště v Evropě. Mapa stanovišť německých radiotechnických zařízení (západ). Mapa stanovišť německých radiotechnických zařízení (jih).

MAPA stanovišť radiotechnických zařízení s jejich krycími názvy. MAPA postavení střeleckých radarů protiletadlového dělostřelectva u Mostu. MAPA postavení střeleckých radarů protiletadlového dělostřelectva u Plzně. Výroba radarů v Mariánských Lázních. Radarové vlaky.

MAPA postavení radaru dalekého dosahu FuMG 402 Wasserman M IV. Map of Wassermann Stellungen.

MAPA postavení zařízení pro panoramatické zobrazení letecké situace FuMG 404 Jagdschloss. Map of Jagdschloss Stellungen.

MAPA postavení radarů FuMG 65 Würzburg Riese.

Zbytky  radiotechnických zařízení.

,


Obsluha

Letecké spojovací pluky:

Luftnachrichten-Regiment 217. Pegasus Rožmitál pod Třemšínem - kopec Praha.

Luftnachrichten-Regiment 218. Do 2.9.1944 Blutegel Dubné u Českých Budějovic, od 2.9.1944 Birne Brodek u Konice.

Luftnachrichten-Regiment 228. MAPA stanovišť. Od 2.9.1944 Neufundländer Nitra, do ledna 1945 Brumbär Ivančice, od kdy Kamerun Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Fluko Wien. Asi i Fluko Brünn.

Luftnachrichten-Regiment 229. MAPA stanovišť. Opava, Nebelhorn či Nebelkrähe Ovčárna - Vysoká hole, Nové Město nad Metují, Šumperk. Fluko Troppau (Opava). Fluko Breslau (Wrocław). Fluko Liegnitz (Legnica). Fluko Myslowitz (Mysłowice). Pravděpodobně i na polské straně hranice u Vysílače Sněžné jámy v Krkonoších. Byla německá radiotechnická zařízení na polské straně hory Králický Sněžník?

Luftnachrichten-Regiment 231. Od 2.9.1944 Seidenspinner Hora Svatého Šebestiána. Fluko Zwickau.

Luftnachrichten-Regiment 234. Do 2.9.1944 Neufundländer Nitra, do 2.9.1944 Seidenspinner Hora Svatého Šebestiána.

Luftnachrichten-Regiment 237. Engerlink Přílezy. Fluko Bayreuth. Fluko Regensburg. Fluko Pilsen (Plzeň).

Luftnachrichten-Regiment 238. MAPA stanovišť. Od 2.9.1944 Praha, od 15.2.1945 Týnec nad Labem, Koralle Krakovany, Heupferd Hospozín, Tapir Mirotice, Blutegel Dubné, od ledna 1945 Brumbär Ivančice, Topolna či Unke či Zlin Topolná. Fluko Prag (Praha). Fluko Budweis (České Budějovice). Skalka u Starého Města pod Landštejnem? Kámen u Havlíčkova Brodu? Praha-Petřiny asi pro FLAK.

helo7485.JPG (470811 bytes) Luftnachrichten-Regiment 262.

Kdo obsluhoval stanoviště Oldříš u Teplic, StříbroNevid u Rokycan. Byl radar u Hřebče (okres Svitavy)? Byl radar u Trpýst (okres Stříbro)? 

 

Zprávy z podzimu 1945. (Bez zaznamenaných stanovišť Vysoká hole, Sněžné jámy, Skalka, ...

helo7499.jpg (502716 bytes), helo7500.jpg (1059516 bytes), helo7501.jpg (1064274 bytes), , helo7503.jpg (701148 bytes), helo7504.jpg (663291 bytes), helo7505.jpg (592274 bytes), helo7506.jpg (604473 bytes), helo7507.jpg (588179 bytes), helo7508.jpg (522836 bytes), helo7509.jpg (384647 bytes), helo7510.jpg (834359 bytes), helo7511.jpg (543309 bytes), helo7512.jpg (556324 bytes), helo7513.jpg (626090 bytes), helo7514.jpg (497689 bytes), helo7515.jpg (608856 bytes), helo7516.jpg (412319 bytes). Průzkumné a řídící prostředky protiletecké obrany.  Německé radary v Dánsku.helo7502.jpg (1106048 bytes)

helo7467.jpg (780886 bytes), helo7468.jpg (350747 bytes), helo7469.jpg (435274 bytes), helo7470.jpg (505382 bytes), helo7471.jpg (606486 bytes), helo7472.jpg (489627 bytes), helo7473.jpg (635149 bytes), helo7474.jpg (249211 bytes).


Umístění leteckých hlásek.

helo7475.jpg (327468 bytes), helo7476.jpg (509754 bytes), helo7477.jpg (655893 bytes), helo7478.jpg (533615 bytes), pražské helo7479.jpg (370741 bytes), českobudějovické helo7480.jpg (258005 bytes), plzeňské a vídeňské helo7481.jpg (261094 bytes), brněnské helo7482.jpg (394614 bytes), Čechy helo7483.jpg (302018 bytes), Morava helo7484.jpg (322448 bytes).

helo8210.jpg (1574610 bytes)

Známé hlásky v Karlovarském kraji.

Známé hlásky v Ústeckém kraji.

Známé hlásky v Plzeňském kraji.

Známé hlásky v Jihočeském kraji.

Známé hlásky ve Středočeském kraji.

Známé hlásky v Libereckém kraji.

Známé hlásky v Královehradeckém kraji.

Známé hlásky v Pardubickém kraji.

Známé hlásky v Kraji Vysočina.

Známé hlásky v Olomouckém kraji.

Známé hlásky v Jihomoravském kraji.

Známé hlásky ve Zlínském kraji.

Známé hlásky v Moravskoslezském kraji.


Brno-venkov

Drásov Drasow

MAPA. Flugwache 20 podřízená Fluko Brünn. V Bučkově mlýně byla ubytována posádka 4 mužů, kteří si na pahorku nad mlýnem postavili ze dřeva pozorovatelnu. Vypadala jako chata, do prvního patra se šlo po schodech. Nahoře byla z oken postavena jakási kupole, ve které v každou denní i noční hodinu seděl některý z vojáků a pozoroval oblohu. Díky těm oknům viděli vojáci celé nebe. Občas nás děti nahoru brávali a my jsme se s nimi dívali nahoru. Vojáci byli většinou starší Rakušané z Vídně a okolí. helo7884.jpg (56799 bytes), helo7883.jpg (41313 bytes), helo7885.jpg (54302 bytes). Jedné březnové noci v roce 1945 zapálili pozorovatelnu a zmizeli.


České Budějovice

Chotýčany Schmiedgraben  

Na Čihadle 544 m n. m.

MAPA. Flugwache podřízená Fluko Budweis.

Brzy po okupaci postaven strážní domek. helo7520.jpg (217721 bytes) Z kroniky: Vojtěch Fučík, kniha XXVI o Blahoslavené chudobě. Chotýčany 40.

Obsluha byla ubytována v hostinci u Pavlíčků. Velitel Vališ v soukromí. Další velitel byl Vídeňák Kriwatzek. 

5.5.1945 večer místní odzbrojili obsluhu a získali šest pušek a osvětlovací pistoli. Ráno si pro zbraně uzavřené u hasičů přišli němečtí vojáci z blízkého nádraží. 


Krasejovka Krassau  

Na Vrchu 574 m n. m.

MAPA. Flugwache 19 podřízená Fluko Budweis.

5.10.2014 helo8330.jpg (2607735 bytes), helo8331.jpg (1990258 bytes). Objekt byl původně vyšší. Majitel to chce zbourat. Je ochoten to dát zájemci za odvoz.


Domažlice

Čerchov 1042 m n. m.

MAPA. Flugwache podřízena Fluko Pilsen ?. Podrobnosti. helo8998.jpg (95588 bytes)


Koráb 773 m n. m.

MAPA. Od roku 1942 Flugwache 5 podřízena Fluko Pilsen ?. helo8833.jpg (76698 bytes)


Jindřichův Hradec

Ratiboř Rotwurst

Kaple sv. Barbory

MAPA. Flugwache 8 podřízená Fluko Budweis. helo7517.JPG (1371892 bytes).


Olomouc

Pohořany Pohorz

Jedová Sauberg 633 m n m

MAPA. Flugwache 5 na vrchu Jedová podřízena ?. helo8665.jpg (45749 bytes). Podrobnosti.


Písek

Mirovice

MAPA. Flugwache 16 podřízena Fluko Budweis. helo7579.JPG (41339 bytes) Stávala na kopci po pravé straně silnice když se vyjíždí z Mirovic na Lety.


Tábor

Větrovy Wětrow

Hýlačka 525 m n. m.

MAPA. Flugwache 26 podřízená Fluko Budweis.

27.3.1944 se dostavil do bytu předsedy KČT německý poddůstojník setniny protiletecké obrany s upozorněním, že naše rozhledna bude využita jako pozorovatelna. Zároveň požádal, aby byl svolán na příští den výbor klubu, který ve věci mohl rozhodnout. Požadovali, aby byla rozhledna pronajata na pět let německé vojenské správě a zároveň sdělili, že provedou úpravu rozhledny vlastním nákladem. Bude odstraněna nejvyšší část (nad vyhlídkovým ochozem) a místo ní bude umístěna skleněná kopule, která by německé vojenské hlídce umožnila pozorování. Přitom se vychloubali, že skleněná kopule bude tak krásná, že si jí klub po skončení války ponechá ve stavu, do kterého ji uvedli Němci. Když se předseda zmínil o tom, zda vojenská správa bude platit nějaké poplatky za užívání rozhledny, prohlásil německý poddůstojník uraženě, že německá vojenská správa očekává od občanů říše, že vše, oč je vojenská správa požádá, s radostí dají zadarmo. Podrobnosti.

Ve dnech 18. až 26.9.1944 byl na Větrovy nainstalován telefon pro potřeby hlásky. Dne 10.1.1945 byla nainstalována skleněná kopule a umístěn kulomet. 

Poražená německá vojska opustila Táborsko 5.-9.5.1945. Odbor turistického klubu  již den předtím vzal rozhlednu zase do své správy s tím, že ji uvede do původního stavu (tvar husitské hlásky). K tomu došlo až v létě 1946 nákladem cca. 22 000,- Kčs. Na zasklení ochozu však došlo až v roce 1947 pro nedostatek skla.


helo7518.JPG (573154 bytes) Kde?

helo7519.JPG (477640 bytes) Kde?

 

 

Připomínky, doplnění a staré fotografie mi posílejte na BorivojCech@seznam.cz.