Provoz vrtulníků v armádě od invaze do převratu

03.12.2016

Invaze spřátelených armád. Let Mi-1 na západ 21.8.1968.

Sovětská armáda zabrala letiště Mladá, Hradčany, Olomouc a Sliač. Činnost Sovětské armády u nás. 13. vrtlt se přestěhoval do Trenčína, 47. pzlp se přestěhoval do Pardubic, 311. vrtulníkový roj se přestěhoval zpět do Kbel. 4. lšp se musel 3.10.1968 přemístit do Piešťan. V prosinci 1968 byly olomoucký 12. vrp a 331. vrtulníkový roj přemístěny na letiště Stichovice.

V Kazani se v roce přebralo 10 kusů vrtulníku Mi-8. 5 kusů dostal 12. vrp.

Počty pilotů k 30.6.1969 7. A PVOS 10. LA VLU Vojskové letecto
transportních vrtulníků 3 162    
spojovací vrtulníků 14 88   142
školních letadel     178 (z toho vrtulníkářů ?)  

K 31.8.1969 byl stichovický 12. vrp a brněnský 24. vrp zrušeny. K 30.9.1969 olomoucká 46. dvld byla zrušena.

Vrtulníky Mi-8, Mi-4 a Mi-1 vytvořily ve Stichovicích a v Prostějově odloučenou část 1. dopravně výsadkového pluku v Mošnově.

1.9.1969 vznikl v Táboře Západní vojenský okruh, jako okruh frontového typu. V Brně vznikla 2. dPVOS a v Žatci 3. dPVOS.

Stav k 12.9.1969 Počty vrtulníků Průměrná měsíční schopnost v procentech
Mi-1 167 85,3
Mi-4 129 82,8
Mi-8 14 88,2

.

  7. A PVOS 10. LA 1. A 4. A VO VLU VZS
Mi-1 14 58 26 55 5 8 1
Mi-4 5 80 18 17 3 4 2
Mi-8 2 8       2 2

Spojenecké cvičení Odra - Nisa 1969 v Polsku.

K 23.9.1969 vzniká v Bechyni 1. velitelská letka s vrtulníky Mi-1 a Mi-4, která se spojila s dosavadním divizním rojem 1. sld. V Brně-Černovicích vzniká 2. velitelská letka pro 2. divizi PVOS. V Žatci vzniká 3. velitelská letka pro 3. divizi PVOS. V Hradci Králové vzniká 10. velitelská letka pro 10. LA. V Čáslavi vzniká 34. velitelská letka pro 34. sbold.

9. vrtulníková letka VÚ 8864 v Písku se přejmenovala na 4. spojovací letku VÚ 7485. V Bechyni došlo v roce 1969 k rozdělení 4. spojovací letky VÚ 7485 na dvě letky a to na 9. vrtulníkovou letku VÚ 8864 a 40. spojovací letku VÚ 3980 s vrtulníky Mi-1, Mi-4.

K 1.11.1969 se k 50. spojlp připojil 7. letecký oddíl s vrtulníky Mi-8.

Nové modré uniformy a odznaky.

Zabezpečení střeleb v Polsku vrtulníkem Mi-4 z Bechyně v květnu 1970. Kronika 1. vellt 42, 43.

Cvičení Zenit v červenci 1970. Cvičení Taran 70. Cvičení Bratrství ve zbrani v říjnu 1970. Spojenecké cvičení Palcát 70.

Spojenecké cvičení Tatry 71. Cvičení Neutron 1971.

V roce 1971 byla 5. letka 47. pzlp v Pardubicích posílena o roj tří retranslačních vrtulníků Mi-4.

Cvičení Jaro 1972 od 15.5. do 9.6.1972. Spojenecké cvičení Štít 72.

Cvičení Družba 1973. Cvičení Granit 1973.

V roce 1974 byl letkový systém zrušen a nahrazen novými vrtulníkovými útvary, které byly v přímé podřízenosti 10. letecké armády.

K 23.8.1974 byl 50. spojlp ve Kbelích přejmenován na 3. dopravní letecký pluk. (L+K 4/80)

51. vrtulníkový pluk v Prostějově vznikl k 1.9.1974.

V Plzni se utvořila 11. vrtulníková letka. Původní 1. spojovací letka v Příbrami se přesunula do Plzně.

V Bechyni došlo k přejmenování 40. spojovací letky na 14. vrtulníkovou letku a k přejmenování 9. vrtulníkové letky na 4. spojovací letku.

V Havlíčkově Brodě vznikla 41. spojovací letka a 42. spojovací letka s vrtulníky Mi-1, Mi-4.

V tomto roce bylo z aeroklubů Svazarmu do armády vráceno 37 vrtulníků Mi-1.

K 1.11.1975 byl roj retranslačních vrtulníků u 5. letky 47. pzlp v Pardubicích zrušen.

K 1.11.1975 byly zrušeny provozní oddělení a nově byly ustanoveny funkce zástupce velitele letky ILS.

Ve dnech 2. až 20.9.1976 proběhlo spojenecké cvičení Štít 76 v polském Pomořansku, kterého se zúčastnily i vrtulníky z 51. vrp a 3. dlp. (L+K 23/76)

V létě 1978 celorepubliková akce přeškolení pilotů vrtulníků Svazarmu z typu Mi-1 na typ Mi-4 a šlo o výcvik asi 60 pilotů celkem. Jeden měsíc strávili v Prešově (cca 14 dnů) a ve VVLŠ Košice (cca 14 dnů). Poté např. v Prostějově u 51. vrp létalo 6 pilotů po dobu dvou měsíců.

Výzkumné a zkušební středisko 031 bylo v roce 1978 přejmenováno na Výzkumný ústav 030.

Proběhlo přeškolení posádek a techniků na vrtulníky Mi-24 ve Frunze SSSR dnes Pišpek v Kirgizstánu. Podrobnosti podle pana Meduny. Podrobnosti podle pana Dvorníka.

Do Prostějova přilétly první Mi-24D dne 24.8.1978. Létání se začalo se sovětskými instruktory mjr. Jesaulenkem a npor. Grišinem. V říjnu 1979 už první střelby PTŘS Falanga.

Ve dnech 4. až 16.6.1979 se uskutečnilo cvičení Neutron 79, při kterém jednotky 51. vrp působily z letišť Žatec a Hořice. V červenci a na přelomu srpna a září se ve výcvikovém prostoru Doupov uskutečnily letové ukázky Mi-24 pro vyšší štáby.

Spojenecké cvičení Družba 80 se konalo od 11. do 19.1.1980 a mezi 7. až 18.3.1980 následovalo cvičení Start 80. Cvičení Neutron 80. Cvičení Granit 80.

9.5.1980 se zúčastnily skupiny vrtulníků Mi-8 pod vedením mjr. Šedka a vrtulníků Mi-24 pod velením mjr. Dvorníka vojenské přehlídky v Praze na Letné. (L+K 13/80).

51. vrp. se zúčastnil ve dnech 28.8. až 10.9. u Rothenburgu v NDR spojeneckého cvičení Wafenbruderschaft 80 (Bratrství ve zbrani).

V roce 1981 se uskutečnilo přeškolení vojenských pilotů instruktorů z Piešťan na vrtulníky Mi-2 u LS FMV.

Spojenecké cvičení Družba 82 a Dukla 82. (L+K 9/82)

V srpnu 1982 se na letišti v Plzni poprvé objevily vrtulníky Mi-24D v rámci odloučené 4. letky 51. vrp.

Prvních sedm kusů (celkem bylo provozováno 50 kusů) vrtulníku Mi-2 armáda převzala ve Šwidniku 3.9.1982.

V této době sloužilo ještě celkem 95 vrtulníků Mi-4 - ale už se převáděly do Piešťan k odloučené části 1. leteckého školního pluku VÚ 8727.

V srpnu 1983 v Plzni došlo ke sloučení 11. vrtulníkové letky a odloučené 4. letky 51. vrp. V červenci 1984 se personál 11. vrtulníkové letky přeškolil na na stroje Mi-24D.

Na jaře 1984 přišly do Bechyně tři vrtulníky Mi-8PPA a jeden Mi-9.

V únoru 1984 (video) proběhlo cvičení (L+K 9/84) a v září spojenecké cvičení Štít 84. (L+K 24/84)

Přebírání Mi-17 v Kazani v roce 1984.

14.9.1984 vojenská přehlídka na letišti Žatec.

16.9.1984 XIII. Letecký den s Květy v Holešově. Blábol soudruha plk. Kubizniaka.

11.10.1984 v Plzni se podařilo vyfotit skupinu všech tehdy sloužících typů vrtulníkůhelo3618.jpg (778493 bytes).

První tři Mi-17 (celkem zakoupeno 50 kusů) přiletěly se sovětskými piloty a továrními techniky v říjnu 1984 nejdříve do Plzně k 11. vrtulníkové letce. První zálet Mi-17 v ČSSR byl uskutečněn 18.10.1984 s posádkou Vašin, Bykov, Lapák a Kaminskij.

K 1.12.1984 vrtulníky Mi-24D od 11. vrl v Plzni začali sloužit u PVOS z ploch Zhůří na Šumavě (později Kříženec u Plané u Mariánských Lázní), kde zakročovaly nejčastěji proti vrtulníkům OH-58C Kiowa a AH-1S Cobra americké 2. vrtulníkové brigády Red Catchers a SA 318C Alouette II. (Astazou) Bundesgrenzschützu. Proti Rakousku vrtulníky od 51. vrp startovaly z plochy u Moravských Budějovic (později Božice a Malacky). Vrtulníky u PVOS. Hotovost se držela až do 31.12.1996.

V roce 1985 sloučením 3. dlp a jeho dosud samostatných zabezpečujících jednotek byl vytvořen Dopravní letecký pluk MNO, od roku 1986 na dlp FMNO. K 1.1.1990 byl obnoven 3. dlp.

V dubnu 1985 v Plzni se rozšířila 11. vrtulníkové letka na 11. vrtulníkový pluk s prvním velitelem plk. Skalou. Sem přicházely nové Mi-24V a Mi-17. (L+K 5/85). V Prostějově se v roce 1985 přeškolili první piloti na vrtulník Mi-17.

1. spojovací letka v Plzni se k 1.11.1985 přejmenovala na 1. letku velení a průzkumu a přesunula s vrtulníky Mi-2 na letiště Dobřany pod velením pplk. Kubeše Antonína. Letka měla čtyři vrtulníkové odřady. 1. vrtulníkový odřad patřil 1. tankové divizi ve Slaném, 2. vrtulníkový odřad k 2. motostřelecké divizi Sušice, 19. vrtulníkový odřad k 19. motostřelecké divizi Plzeň a 20. vrtulníkový odřad k 20. motostřelecké divizi Karlovy Vary.

V Bechyni byla k 1.11.1985 14. vrtulníková letka přejmenována na 31. smíšenou letku velení a průzkumu. Ze 4. spojovací letky vznikly 9. vrtulníkový odřad který patřil 9. tankové divizi v Táboře a 15. vrtulníkový odřad 15. motostřelecké divizi v Č. Budějovicích.

1.11.1985 byl vytvořen 3. vrtulníkový odřad s vrtulníky Mi-2 pro kroměřížskou 3. motostřeleckou divizi, který se cvičil v rámci 51.vrp v Prostějově.

V Havlíčkově Brodě byla zrušena 41. spojovací letka a 42. spojovací letka se přejmenovala na 52. letku velení a průzkumu.

Poslední Mi-1 byla vyřazena až v roce 1985 helo527.jpg (73742 bytes) a Mi-4 byly vyřazena až v roce 1986helo359.jpg (49706 bytes).

V Mošnově sloužily od 1.7.1986 u 3. vrlt 1. smíšeného dopravního leteckého pluku nové vrtulníky Mi-17.

Přebírání Mi-17 v Kazani pohledem Zdeňka Dvorníka v roce 1986.

Spojenecké cvičení Družba 86 proběhlo 8.-12.9.1986. (L+K 22/86) U pilotů vojenských vrtulníků

K 1.12.1986 byla zřízena ve Kbelích letka zvláštního určení pro přepravu mezinárodních inspektorů.

Ve dnech 16. až 27.2.1987 se uskutečnilo cvičení Družba 87, při němž 51. vrp létal z letiště Žatec do výcvikového prostoru Doupov.

Úlet Mi-2 dne 4.3.1987 do Řezna.

V červenci 1987 se uskutečnily první střelby PTŘS Šturm z Mi-24V na střelnici v Jincích.

Od září 1987 odloučená část 1. leteckého školního pluku byla ustanovena jako samostatný útvar 3. letecký školní pluk.

3. vrtulníkový odřad se v září 1987 přemístil z Prostějova do Havlíčkova Brodu.

V lednu 1989 přišly do Kbel čtyři Mi-8PS-11 0834, 0835, 0836 a 0837.

Přebírání Mi-17 v Kazani pohledem Zdeňka Dvorníka v roce 1988.

Ve dnech 7. až 11.2. se uskutečnilo spojenecké cvičení Družba 89. Létalo se z letiště Žatec do výcvikového prostoru Doupov.

Přebírání Mi-17 v Kazani pohledem Zdeňka Dvorníka v roce 1989.

Provoz po převratu.