Dary na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Soutice Sautitz

15.11.2019

Manévry c. a k. armády v jižních Čechách od 11. do 17.9.1913. MAPA

Průběh řídil následník trůnu František Ferdinand d ́Este, neboť císař se již od roku 1909 „císařských manévrů“ neúčastnil. Pro arcivévodu byl upraven zámek barona Nádherného v Chotovinách. Do akcí se zapojilo téměř 120.000 mužů s důrazem na „vyzkoušení různých novot a zařízení, v posledních dobách v armádě zavedených“. Hlavní roli hrály „výzvědná služba aeroplánů a balonů, rychlé doručování zpráv pomocí jiskrové (bezdrátové) telegrafie a optické telegrafie“ i obstarávání rychlé a bezvadné dopravy střeliva a proviantu postupujícímu vojsku.“

Červená i modrá armáda měla po dvou parcích vzduchoplaveckých Flugparků. Sestávaly vždy ze čtyř aeroplánů, dvouplošníků Lohner, k činné službě určených a dvou aeroplánů reservních. Vybaveny byly převážně motory Daimlerovými o 66 kW  a každý měl svůj dopravní vůz pro zřízení stanového hangáru. K letadlu patřily i vozy na přepravu pomocného družstva, nově dodané firmou Praga. V každém parku byl velitel, 4 polní piloti, 4 výzvědní důstojníci, jeden technický důstojník a 80-100 mužů. Právě letecká technika severní armády se významně uplatnila v širším prostoru Vlašimi a Soutic.

 

Generál Rudolf rytíř Brudermann měl štáb severní armády ve dnech 13. a 14.9.1913 v obci Soutice. Po celé manévry v obci sídlila „telegrafní a telefonní stanice“ s „radiotelefonním oddělením“ a také letecké oddělení Luftschifferabteilung. Zahrnovalo pět aeroplánů Lohner B.III. s názvy QUITTA, DELIBAD, DELPHIN, DON JUAN a DON QUICHOTTEVzduchoplavecký park č. ? byl přidělen ?

14.9.1913 tři letouny sledovaly pozice jižní armády před srážkou u Křelovic.

15.9.1913 přistálo během průzkumného letu u Soutic šest vlašimských letadel. Kolem čtvrté odpoledne se vrátili piloti do Vlašimi, aby referovali o svých pozorováních.

Ilustrační fotky letounů Lohner B.III. Podrobnosti

DON JUAN

DELIBAD

od února 1914