Vlašim Wlašim

11.06.2022

Manévry c. a k. armády v jižních Čechách od 11. do 17.9.1913. MAPA

Průběh řídil následník trůnu František Ferdinand d ́Este, neboť císař se již od roku 1909 „císařských manévrů“ neúčastnil. Pro arcivévodu byl upraven zámek barona Nádherného v Chotovinách. Do akcí se zapojilo téměř 120.000 mužů s důrazem na „vyzkoušení různých novot a zařízení, v posledních dobách v armádě zavedených“. Hlavní roli hrály „výzvědná služba aeroplánů a balonů, rychlé doručování zpráv pomocí jiskrové (bezdrátové) telegrafie a optické telegrafie“ i obstarávání rychlé a bezvadné dopravy střeliva a proviantu postupujícímu vojsku.“

11.9.1913 z Aspern do Votic přijel vlak z balonem a vlak s letadly. Přesun balonu a letadel do Vlašimi.

Ve Vlašimi již 11.9.1913 umístila severní armáda pozorovací posádkový balon typu Parseval-Sigsfeld. Měl objem 540 m3, délku 15 m, průměr 6 m a pro svůj tvar byl přezdíván jitrnice.

  Ilustrační fotka (německá jitrnice z Velké války na západní frontě 1914).

Červená i modrá armáda měla po dvou parcích vzduchoplaveckých Flugparků. Sestávaly vždy ze čtyř aeroplánů, dvouplošníků Lohner B.I (série 11), k činné službě určených a dvou aeroplánů reservních. Vybaveny byly převážně motory Daimlerovými o 66 kW a každý měl svůj dopravní vůz pro zřízení stanového hangáru. K letadlu patřily i vozy na přepravu pomocného družstva, nově dodané firmou Praga. V každém parku byl velitel, 4 polní piloti, 4 výzvědní důstojníci, jeden technický důstojník a 80-100 mužů. Právě letecká technika severní armády se významně uplatnila v širším prostoru Vlašimi a Soutic.

12.9.1913 dopoledne bylo u Vlašimi  smontováno sedm letadel. Odpoledne zahájily zkušební lety aeroplány BOTE, BUB a BELLA. Vzduchoplavecký park č. ? byl přidělen ?

Letoun BOTE, pilotovaný Lt. Mandlem podnikl tři lety několikaminutové. BUB provedl 20 minut trvající let okružní. Všechny stroje byly s hangáry umístěny na širé pláni prostírající se mezi silnicí vožickou a vlašimskou Spravedlností, na místě jak pro vzlet, tak pro přistání velice příhodném. Letadla měla na pozici zůstat až do konce manévrů. Reportéři připomínali velký zájem shromážděného obecenstva z Vlašimi a okolí, neboť většina diváků létadel dosud v činnosti neviděla.

Ilustrační fotky BUB z Wiener Neustadt z roku 1913 helo6295.jpg (182166 bytes) a BOTE 4.6.1913 nad Pardubicemi Holeka s inž. Kašparem helo6302.jpg (191017 bytes), helo6301.jpg (132320 bytes), helo6289.jpg (213003 bytes).

Dne 14.9.1913, již za „válečného stavu“ byla Vlašim svědkem dvou leteckých nehod. Při startu letadla odlétlo jedno z koleček, takže aeroplán se překotil a tak pochroumal, že již nemohl být nasazen. 

Druhý stroj při sestupu nalézaje se již na zemi narazil na strom a také se porouchal, ale byl během dne opraven. 

Ve čtvrt na tři odpoledne se také nad Vlašimí objevil „nepřátelský“ letoun jižní armády, jenž když dospěl na sever od Vlašimi, přivítán byl salvou z rychlopalných pušek, takže okamžitě se obrátil. 

15.9.1913 přistálo během průzkumného letu u Soutic šest vlašimských letadel. Kolem čtvrté odpoledne se vrátili piloti do Vlašimi, aby referovali o svých pozorováních.

od února 1914

 

, , od prosince 1926 do 1939.

Výroba střeliva vzor 35 pro 2 cm velký kulomet proti letadlům vz.36 (VKPL vz.36) u firmy Továrny na střelivo, dříve Sellier a Bellot. Od kdy?

13.6.1937 v 14.30 hod. vzlet balonu z pražského výstaviště. Posádka mjr. děl. Čejka, škpt. děl. Mikulášek, čet. děl. aspirant Červinka a za ARČS dr. Rumples. Přistání o 17.40 hod. u Vlašimi.

Pokračování výroby granátů ráže 20 mm. Zdroj.