Protiletecká obrana

25.05.2022

Již v roce 1910 plzeňská Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni zkoušela a nabízela 37 mm protiletadlový kanón d/70, který byl dokonce umístěn na korbě nákladního automobilu. Jednalo se však o nevyzrálou konstrukci, která se neujala. Od té doby byla v plzeňské zbrojovce vyvinuta celá řada PL děl různých ráží. Výroba protiletecké výzbroje u nás.


Za dalším vývojem protiletadlových děl ve Škodovce stálo rakouské válečné námořnictvo.To si uvědomovalo význam letectva, jako vznikající hrozby pro válečné lodě a podnítilo vývoj palubního protiletadlového děla. Škodovka, která byla tehdy již prakticky jeho monopolním dodavatelem v rekordním čase vyvinula 7 cm kanon s délkou hlavně 50 ráží. Prototyp byl nastřelen v roce 1911 a následovala výroba několika kusů, které se staly například výzbrojí rychlých křižníků Novara, Helgoland a Saida.


Když začaly vznikat projekty nové řady bitevních lodí pro rakouské námořnictvo, byla Škodovka pověřena vývojem a výrobou dělostřelecké výzbroje pro tyto mohutné obrněnce. Mimo hlavní výzbroje, tvořené děly ráže 35 cm, se již nepochybně počítalo i s protiletadlovou výzbrojí. Zdá se tedy, že 9 cm kanony proti letadlům vz. 12, byly připraveny právě pro tento účel. Napovídá tomu i pro Škodovku netypická ráže 9 cm, v té době pro daný účel nezvykle velká. Výkon děla, především dostřel a účinek střely, vedou také k domněnce, že se mělo jednat o kanony dvojúčelové, určené i k boji s hladinovými cíly. První zmínku o protiletadlovém děle ráže 9 cm s délkou hlavně 45 ráží, nacházíme v kronice zkušebních střelnic zbrojního oddělení Škodových závodů. 


.


od února 1914

V roce 1914 byly pro námořnictvo nastřeleny dva kanony čísel 4 a 7. Znamená to, že bylo do roku 1914 vyrobeno a nastřeleno nejméně sedm kanonů plus prototyp. Počet vyrobených děl by odpovídal potřebě vyzbrojení jedné bitevní lodi.

Se zahájením války vznik protiletecké obrany k obraně upoutaných balónů.

od října 1914

Když byla stavba obrněnce koncem roku 1914 zastavena, pro kanony se již zřejmě nenašlo uplatnění a byly prozatím uloženy ve skladech. V arzenálu námořnictva pravděpodobně zůstaly až do zániku monarchie, protože jejich použití na palubě válečných lodí není zatím doložen.


.


od listopadu 1916


.


Protiletecké dělo (37 mm protiletadlový kanón d/70 ?) na komínu Továrny na Cikorii "Goldscheiderovky" v Plzni helo8332.jpg (105683 bytes), , , , helo8333.jpg (362442 bytes). Od kdy?

od konce července 1918

9.8.1918 Maggiore G. D´Annunzio a další piloti v deseti letounech Ansaldo od 87a Squadriglia "Serenissima" podnikli nálet na Vídeň. Letouny nenesly pumy ale 50 000 letáků (v italštině :-). MAPA. To asi vyděsilo hodně lidí.

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.

Na jaře 1919 plzeňská Škodovka předala první čtyři protiletecké kanony čs. armádě typu 8 cm kanon proti letadlům vz.5/8, která měla bránit Prahu. Baterie byla umístěna na Strahově.

Z Plzně byly odeslány na Slovensko upravené 9 cm protiletadlové kanony vz. 12. Zde tvořily výzbroj tří kombinovaných baterií, umístěných v Petržalce, u Komárna a nedaleko Štúrova. Jak napovídá jejich rozmístění podél toku Dunaje bylo jejich hlavní úlohou zabránit očekávaným nájezdům maďarských říčních monitorů a boj se vzdušnými cíly byl až na druhém místě.

Na počátku roku 1919 začala na základech Dělostřeleckého pluku 146 (?) vznikat první protiletadlová jednotka našeho dělostřelectva - Čs. protiletadlový dělostřelecký pluk 151 (název?). Velitelem pluku byl jmenován mjr. Hrnčíř. Na počátku své organizace měl pouze tři baterie.

První bránící Prahu, byla vyzbrojena čtveřicí 8 cm kanonů vz. 5/8.

Druhá baterie dislokovaná v obci Nána u města Parkan (dnes Štúrovo, okres Nové Zámky). Ta disponovala čtyřmi, původně lodními, 9 cm kanony vz. 12.

Třetí baterie bránící Bratislavu měla stejnou výzbroj a také  její děla mohla bojovat i s loděmi na Dunaji.

Náhradní baterie našla posádku v Nitře.

K 31.12.1919 se ve výzbroji československé armády nacházelo 8 děl vz. 12.


V roce 1920 Škodovka předala nově vyrobené 9 cm kanony proti letadlům vz.12/20.

Od července 1920 tvořily výzbroj pluku 9 cm kanony proti letadlům vz. 12/20.


V lednu 1921 čekala pluk první dislokační změna, protože druhá baterie byla převelena do Olomouce.

1.2.1921 se Čs. protiletadlový dělostřelecký pluk 151 (název?) přejmenoval na Pluk protiletadlového dělostřelectva 151.

Došlo také ke změně organizační struktury. Díky tomu, že Škodovka dodala dalších dvanáct kanonů vz. 12/20, mohly být sestaveny další tři baterie.

od 27.12.1921 do prosince 1926.


Z dosavadních baterií vznikly v červnu 1922 oddíly.

Palebné postavení stacionálních kanonů 1. oddílu se nacházelo na Petříně.

9 cm kanon proti letadlům vz. 12/20 na Petříně.

Kdy?

Kanony vz. 5/8, které byly nadále uloženy ve skladišti v Leopoldově, nahradily v upravených postaveních podstatně modernější kanony vz. 12/20. Velitelem prvního oddílu byl jmenován kpt. Wirth, 1. baterii velel kpt. Michalík, 2. baterii kpt. Vrba.


K 1.1.1923 se Pluk protiletadlového dělostřelectva 151 přejmenoval na Dělostřelecký pluk 151.

V roce 1923 Škodovka předala první 8,35 kanon proti letadlům vz. 22. Fotky.

V roce 1923 sestavu pluku rozšířila světlometná rota a nový třetí oddíl, kterému velel škpt. Pohan. Tato jednotka už byla vyzbrojena novými 8,35 cm PL kanony vz. 22.

V roce 1923 president Masaryk včele početné suity důstojníků navštívil Petřín a byla mu předvedena cvičná střelba.

8,35 kanon proti letadlům vz. 22 na Petříně.

, . Kdy?

V zahraničí zakoupen naslouchací přístroj ke zkouškám.


8,35 cm kanon proti letadlům vz. 22 na podzimním pražském autosalonu v roce 1924. Vpravo je dělostřelecký tahač Škoda Z, vlevo za kanonem vidíme protiletadlový světlomet.

15.1.1924 byl Dělostřelecký pluk 151 zrušen a jeho oddíly se osamostatnily, aby se staly zárodkem tří nově postavených dělostřeleckých pluků.

1.10.1924 se Dělostřelecký oddíl 151 přejmenoval na Dělostřelecký pluk 151. Skládal se ze tří baterií a baterie náhradní. Do jeho sestavy dále náležela světlometná rota, velitelství s hospodářskou, technickou správou a spojovací četa.

Od 1.10.1924 se československé protiletadlové dělostřelectvo skládalo ze tří pluků.

Dělostřelecký pluk 151 sídlil v Praze na Pohořelci.

Dělostřelecký pluk 152 v Olomouci.

Dělostřelecký pluk 153 v Bratislavě.


V roce 1925 Dělostřelecký pluk 151 provedl nácvik protiletadlové obrany Plzně a Nýřan, kterého se zúčastnili i důstojníci ostatních PL a leteckých pluků.


, , od prosince 1926 do 1939.


V roce 1927 odjela cvičná baterie Dělostřeleckého pluku 151 doprovázená velitelem pluku na novou střelnici do Jugoslávie. Tam bylo poprvé možné ověřit palbu na maximální dostřel a cvičit střelbu na vlečný rukáv. Pluk dosáhl velmi dobrých výsledků a vysloužil si uznání domácích důstojníků.


V rámci závěrečných cvičení v roce 1928 se ověřovaly praktické možnosti obrany Prahy za účasti Dělostřeleckého pluku 152 a četných jednotek letectva. Rozhodčí komise konstatovala, že obrana města byla za dne na velmi dobré úrovni, ale v noci se nedařilo dosahovat uspokojivých výsledků. Velmi kladně byla hodnocena úroveň výcviku, mobilnost materiálu a dovednost v maskování.


.


Od roku 1930 baterie Dělostřeleckého pluku 151 pravidelně prováděly ostré střelby na nové střelnici v Brdech.


.


.


15.9.1933 vznikl Dělostřelecký pluk 154 v Praze.

Přístroj naslouchací vzor 33 (ČKD).


V roce 1934 MNO objednalo fonometrickou soupravu ve skříňovém provedení automobilu Škoda 4 ST6 spolu se s skříňovým přívěsem.


V říjnu 1935 došlo k postavení čtvrtého oddílu Dělostřeleckého pluku 151, světlometná rota se transformovala na oddíl, spojovací četa se přeměnila ve spojovací baterii.

Střelby olomouckého Dělostřeleckého pluku 152 v jugoslávském Kotoru. Kdy? Zdroj.


V roce 1936 Škodovka vyrobila první kusy 7,5 cm kanonu proti letadlům vz.37.


Od roku 1937 automobily typu Tatra T 82 byly vybaveny nově tvořené roty velkorážních kulometů proti letadlům (VKPL) pěších pluků a cyklistických praporů. Dva velkorážní kulomety vz. 36 byl umístěn na korbě na nápravovém podstavci. Společně se zbraní se přepravovalo i střelivo a obsluha. Celkem motorizováno 27 rot VKPL.

, .

V listopadu 1937 se Dělostřelecký pluk 154 přemístil do Pardubic.


V roce 1938 Škodovka předala první kusy 8 cm kanonu proti letadlům vz.37.

Od poloviny roku 1938 přicházejí k Dělostřeleckému pluku 151 i nové kanony vz.37 a je zahájen intenzivní výcvik jejich obsluh.

Ve skladech Dělostřeleckého pluku 151 se nacházelo velké množství zbraní a materiálu. Podle výkazu garážovaného materiálu v dubnu 1938, disponovaly jednotky pluku včetně mobilizačních záloh 66 kanony vz. 22 a 4 kanony vz. 12/20 v trvalém palebném postavení na letišti ve Kbelích. Ve skladech a na nádvoří kasáren bylo dále uloženo 54 traktorů Škoda Z, téměř dvě stovky nákladních a speciálních automobilů a padesátka osobních vozů.

V září 1938 Dělostřelecký pluk 151 postavil 16 mobilních baterií vyzbrojených kanony vz. 22, 5 baterií moderních kanonů vz. 37,  jednu stabilní baterii kanonů vz. 12/20 a 14 světlometných čet. Ty tvořily hlavní výzbroj Obvodu OPL ,,A“, který bránil Prahu a střední Čechy. Čtyři baterie pluku spolu se čtyřmi světlometnými četami chránily také Plzeň v rámci Obvodu OPL ,,B“.

Schopnost československé protiletecké obrany včas zasáhnout proti nepříteli prověřovaly bojové akce stíhačů ke konci září 1938, kdy pronikala německá průzkumná letadla běžně nad celé území Čech a Moravy. Například dne 27. 9.1938 se k hlavnímu městu přiblížil ve výšce moderní nepřátelský dvoumotorový průzkumný letoun Dornier 17 P asi od Aufklärungsgruppe 27 z Goslaru. MAPA. Hlásná služba ho včas zpozorovala a předala okamžitě údaje o poloze špióna na velitelské stanoviště. Na jeho rozkaz odstartoval z polního letiště Horní Měcholupy tříčlenný roj stíhaček Avia B 534 od Polní letky 40. Jakmile se stíhací letadla objevila nad Prahou, navázal s nimi rádiové spojení letecký orientační důstojník od protiletadlového dělostřelectva a naváděl roj na vetřelce. (Pozemní radiostanice byla umístěna na Petříně?). Posádka německého letadla po spatření českých strojů zamířila vzhůru a avie letoun ve stoupavém letu dostihovaly. Jakmile Dornier přešel ve výši 7 000 m do vodorovného letu, začal se pronásledovatelům vzdalovat. Létal rychlostí až 440 km/h. Naši piloti víc než 388 km/h ze svých strojů nevymáčkli.

Protivzdušnou obranu zápolí zajišťovaly prostředky tzv. teritoriální obrany proti letadlům (TOPL), zahrnující veškeré útvary protiletadlového dělostřelectva, společně s částí stíhacího letectva. Sestava TOPL představovala celkem 26 bráněných míst, z čehož většinu tvořily průmyslové závody. Hlavním bráněným místem bylo město Praha, na jehož obranu bylo soustředěno 25 % protiletadlových baterií a jedna peruť stíhacího letectva. Ostatní protiletadlové baterie byly rozptýleny u dalších 17 bráněných objektů, přičemž obranu zbývajících 8 míst zajišťovaly pouze kulometné jednotky. Na obraně zápolí se podílely i některé zbrojní podniky (zejména závody ve Vsetíně, Považské Bystrici, Uherském Brodě, Strakonicích a Brně), které si z vlastních prostředků zakoupily celkem 126 kulometů. Poměrně slabá TOPL nebyla jako celek schopna čelit nadvládě protivníkova letectva ve vzduchu a zabránit provádění úderů na městské aglomerace nebo průmyslové závody. Podrobnosti.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


Do výzbroje zaveden Přístroj naslouchací vzor 39.

Němci ukořistili 165 kusů 2 cm automatů Oerlikon vz. 36 a 1 737 000 granátů vzor. 35 ráže 20 mm.

Stav zbrojního materiálu ke dni 18.3.1939.

Dělostřelecký materiál

  Čechy a Morava Slovensko Podk. Ukrajina
7.5 cm kanon PL vz. 37 4 - -
8 cm kanon PL vz. 37 96 1 -
8.35 cm kanon PL vz. 22 114 29 -
9 cm kanon PL vz. 12/20 20 - -
 

Záložní hlavně:

8.35 cm vz. 22 10 2 -
9 cm vz. 12/20 6 - -
 

Záložní košile:

8 cm vz. 37 - 3 -
8.35 cm vz. 22 61 34 -

 

Materiál DPL (vyjma děl)

  Čechy a Morava Slovensko Podk. Ukrajina
Záložní hlaveň 8.35 cm vz. 22 s košilí 49 - -
Záložní hlaveň 8.35 cm vz. 22 s duší 23 - -
Letoměr vz. 25 4 2 -
Letoměr vz. 28 9 3 -
Letoměr vz. 32 31 6 -
Letoměr vz. 35 30 10 -
Výškoměr 2 m vz. 19 7 2 -
Výškoměr 3 m vz. 26 6 2 -
Výškoměr 3 m vz. 31 55 13 -
Výškoměr 4 m vz. 20 1 - -
Světlomet 120 cm vz. 20 14 6 -
Světlomet 150 cm vz. 25 27 9 -
Světlomet 150 cm vz. 25a 8 - -
Světlomet 150 cm vz. 33 28 4 -
Světlomet 150 cm vz. 33a 17 3 -
Zrcadlo záložní 120 cm 6 2 -
Zrcadlo záložní 150 cm 57 7 -
Agregát pro 150 cm světlomety vz. 25 35 3 -
Agregát pro 150 cm světlomety vz. 25a 14 - -
Agregát pro 150 cm světlomety vz. 33 26 4 -
Agregát pro 150 cm světlomety vz. 33a 19 3 -
Přístroj naslouchací vz. 33 4 - -
Přístroj naslouchací vz. 39 1 - -
Ložiště pro 9 cm kanon PL vz. 12/20 - 1 -

Dělostřelecký pluk 151 byl rozpuštěn a likvidován v květnu 1939.

Dělostřelecký pluk 152 byl rozpuštěn a likvidován v květnu 1939.

Dělostřelecký pluk 154 byl rozpuštěn a likvidován v květnu 1939.

 

Organizace německé protiletecké obrany. Jednotky flaku.


Slovensko

Čs. Dělostřelecký pluk 153 v Bratislavě se 2.5.1939 přejmenoval na slovenský Delostrelecký pluk 153. Světlomety pluku.

8,35 kanon proti letadlům vz. 22. Kde?

, , .

Od 29.8.1939 mimořádné cvičení. Příslušníci 1. baterie v rámci operační Skupiny OPL Ľalia (obrany proti lietadlám) podléhající velení polní armády Bernolák bránili letiště Spišská Nová Ves, odkud podnikali Němci nálety na Polsko. Do obrany byly zapojeny i Rota 7 VKPL, dvě roty hlásné služby a jedna německá rota protiletadlových kulometů.

3.9.1939 dvakrát střelbou zahnali polské průzkumné letouny.

Velitelství Bernolák disponovalo Skupinou OPL Ruža (obrany proti lietadlám), která se dělila na dvě operační skupiny - Šarfia (Oddiel II./153 PLO a Rota 6 VKPL) v Prešově a Čakanka (Oddiel III./153 PLO a Rota ? VKPL) v Popradě a Rota 5 VKPL, která tvořila ochranu rafinérie v Dubovej (Nemecká, okres Brezno).

Rozkazem MNO z 24.11.1939 byl zrušen Oddiel pozemnej obrany proti lietadlám a jeho personál a materiál byl začleněn do stavu Delostreleckého pluku 153. Ten byl rozšířen ze 3 na 5 oddielů (plus náhradný) - jeden z nich byl svetlometný, umístěný v Piešťanech.

1.5.1940 se Delostrelecký pluk 153 přejmenoval na Delostrelecký protilietadlový pluk (DPLP).

V červnu 1940 mimořádné cvičení.

Počet vyzbrojených oddílů byl snížen na 3, Svetlometný oddiel byl zrušen, jedna svetlometná batéria byla umístěna v Žilině a druhá v Bratislavě.

Od října 1940 byl Delostrelecký protilietadlový pluk posádkou v Trenčíne-Zlatovciach. Zde byl umístěn i Náhradní oddiel DPLP. Znovu byl vytvořen Svetlometný protilietadlový oddiel IV, tvořený 2 protilietadlovými bateriámi č. 11 a 12. Svetlometné batérie byly postupně vybavovány novými 20 světlomety Flakscheinwerfer 37 zakoupenými v Německu a šesti naslouchacími přístroji Horchgerät Elascope 1936 firmy Bühler AG zakoupenými ve Švýcarsku.

7.-15.1.1943 ostré střelby v Malackách části personál DPLP.

10.-19.3.1943 ostré střelby 2 cm kanóny Oerlikon, lahké a ťažké PLK, Batéria 9 DPLP a Batéria 15 DPLP v Rust-Oggau.

Uskutečnili se ostré střelby Skupiny OPL v Bratislavě.

K 31.3.1943 měl DPLP k dispozici 24 kusů 8,35 cm PLK, 29 Perlikonů, 12 kanónů vz. 30 "Flak", 25 souprav světlometů 120 a 150 cm, 10 přístrojů naslouchacích, 23 letoměrů a 19 výškoměrů.

Snaha o zapojení slovenské protiletecké obrany (PLO) do systému německé PLO.

1.11.1943 zřízeno Výcvikové veliteľstvo obrany proti lietadlám ve Vajnorech.

15.2.1944 z Německa dodáno 12 kusů 150 cm světlometů vz. 24 s napájecími agregáty, 8 kusů přístrojů naslouchacích vz. 37 s přenášecím zařízením, 12 kusů 60 cm světlometů.

8.3.1944 byly vytvořeny Jednotky stálej ochrany dôležitých objektov (SODO).

15.6.1944 proběhla reorganizace Civilnej protilietadlovej ochrany (CPO) a vytvoření Vojenskej protilietadlovej ochrany (VPO).

16.6.1944 nálet. U obce Ovsiště náhodná puma zničila elektrocentrálu naslouchacího přístroje Horchgerät Elascope 1936 Súpravy načúvacieho zariadenia16 v postavení Svetlometnej batérie 11.

K 1.7.1944 byl početní stav DPLP následující: 8 lehkých PL baterií, 15 těžkých PL baterií, 4 mobilní baterie se 150 cm světlomety, 3 stabilní baterie se 150 cm světlomety a 2 mobilní baterie s 60 cm světlomety rozdělené do 7 mobilních skupin. Zamlžovací baterie byla v Dubové.

 

Teritoriálně byla protiletecké obrana Slovenska řízená velitelstvím, kterému organizačně do podřízenosti spadali Obvod obrany proti lietadlám (OOPL) Bratislava a OOPL Považie, Náhradný oddiel delostreleckého protilietadlového pluku (NO/DPLP) a Armádna obrana proti lietadlám (AOPL).

Po další reorganizaci v červenci 1944 se 8,35 cm kanony vz.22 pluku protiletadlového dělostřelectva staly výzbrojí tří zón teritoriální obrany. První z nich tvořila obrana Bratislavy, druhá Pováží a třetí strategicky důležité rafinerie v Dubové.

Slovenská obsluha německého protiletadlového děla Flak 36/37 helo8668.jpg (261998 bytes). Kdy a kde?

Od 17.8.1944 byly zřizovány Oddiely pasívnej protilietadlovej ochrannej služby, do platnosti vstoupili nové nařízení a směrnice MNO SR a vyšších velitelství o postupu vyhlašování leteckého poplachu a o budování, udržování a využívání protileteckých krytů.

Slovenské národní povstání helo5990.png (609862 bytes).

Na západním Slovensku na území obsazené Němci byly odzbrojené jednotky reorganizované v rámci nově vytvořené Domobrany. V Bratislavě zůstaly tři baterie na původních pozicích, pro dvě byly vybudované nové pozice. Postavení na pravém břehu Dunaje nebylo obnovené.

Celú petržalskú batériu (cca 200 mužov) ihneď po vypuknutí povstania internovali a odviezli do Viedne. Tam im po čase ponúkli možnosť vstúpiť do služby k nemeckému protilietadlovému delostrelectvu. Nikto neprejavil záujem. Po potlačení povstania na Slovensku ich všetkých naložili na vlak a vrátili do Bratislavy – pod nemeckou vojenskou eskortou. Tesne predtým, ako Rusi prišli do Bratislavy, ich Nemci poslali domov a následne postavenie vyhodili do vzduchu.

Část personálu se zapojila do bojů v rámci Zmiešanej skupiny DPLP (ZS DPLP) s jednotkami: Batéria 10 s 8,35 cm PLK, Batéria 18 s 88 mm Flak 37, Batéria 22 s 2 cm Oerlikon, zahmlievacia batéria (jako pěšáci) a čata (4 kusy) 60 cm svetlometev (jako pěšáci), chránili Banskú Bystricu a letiště Tri Duby v počtu 620 mužů.

2 cm VKPL vz. 36 Kdy a kde?

15.9.1944 DPLP zanikl. Zřízení Hlavného veliteľstva civilnej proti lietadlovej ochrany v Bratislave a její součinnost s Němci.

20.9.1944 nálet.

24.10.1944 reorganizace Vojenské protilietadlovej obrany (VPO).Nařízením velitele LG. XVII byla vystražná služba podřízena přímo LG. XVII ve Vídni.

8,35 cm PLK zůstaly po porážce povstání na Donovalech.

 

 

88 mm FLAK pri obrane Bratislavy v spomienkach pamětníka – autor Ondrej Repka. REVI 88/2012

Služba u svetlometnej batérie a organizácia a činnosť PVO Slovenskej republiky autor Ondrej Repka. REVI 105, 106/2016


1.8.1945 v Piešťanech vznikl Dělostřelecký pluk 154 (protiletadlový).

9.8.1945 se přesunul do Hlohovce.

 

Připomínky, doplnění a staré fotografie mi posílejte na BorivojCech@seznam.cz.