Letka 41

15.11.2022

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

30.6.1943 v Popradu (z personálu Letky 3 v Nitře, která byla rámcována) vznikla Letka  41. Velitel Peter Gašparovič.

V Itálii byly pro potřeby SVZ zakoupeny Savoia-Marchetti S.M.84bis

Foto z letiště Tri Duby.

helo4976.jpg (255480 bytes) Foto z letiště Trenčín.

Od 15.12.1943 Letka 41 v podriadenosti III. peruti leteckého pluku.

Koncem června 1944 přišlo k letce několik letounů Fw 58 C-2.

4.8.1944 mjr. Lisický při vzletu poškodil Fw 58 C-2 pro rozmoklou dráhu. Poté posádka s druhým letounem na druhý pokus odlétla. Přeletěla do Mokradi.

20.8.1944 sedm letců od Letky 41 s letounem W 34 uletělo z Popradu do Lvova v SSSR.

31.8.1944 velitel Letky 41 nadporučík Jozef Gurský s letounem Š.328 uletěl ze Spišské Nové Vsi do SSSR.