Letecký most na pomoc SNP

Сергиенко А.М. «Курс аэродром «Тридуба»

25.03.2024

MAPA míst shozu dodávek.

MAPA letišť leteckého mostu.

 MAPA míst nehod letounů.

Vrchní sovětský velitel, maršál J. V. Stalin, nařídil 2.9.1944 GŠ, aby okamžitě zorganizoval zásobování povstání na Slovensku vzdušným mostem. Též GŠ uložil vydat směrnice pro útočnou operaci 1. a 4. ukrajinského frontu (dále UF) horským terénem Karpat. Nejvyšší sovětské velení uložilo hned 2.9.1944 veliteli 1. UF maršálu Koněvovi, do jehož operačního pásma patřilo Slovensko, připravit urychleně zbraně s vojenským materiálem a veliteli dálkového letectva, maršálu E. A. Golovanovovi, zorganizovat shozy této výzbroje do prostoru Banské Bystrice. Zásobovat letecky povstaleckou armádu na vzdálenost 200–250 km od frontové linie nebylo nijak jednoduché.

V operačním prostoru 1. UF měl maršál Golovanov 4 гак ДД (letouny B-25) a 5 гак ДД (letouny Li-2). Deník bojové činnosti korpusu dálkového letectva za rok 1944.

Do první fáze přepravy výzbroje ihned nasadil 4 гак ДД.

Podřízená 4 гад дд byla složená z 13 гап дд, 15 гап дд a 335 ап дд.

Druhá podřízená 5 гад дд byla složená z 14 гап дд, 22 гап дд a 337 ап дд.

Všech šest pluků bylo vyzbrojeno letadly North American B-25 Mitchell, schopnými dopravit na vzdálenost 2 240 km jednu tunu nákladu. Pluky 4 гад дд byly dislokovány na letišti Umaň (200 km jižně od Kyjeva) a 5 гад дд na letišti Kalinovka (180 km jz od Kyjeva a 30 km severně od Vinnice).

4 гад дд4 гак ДД.

13 гап дд, 4 гад дд, 4 гак ДД.

Ještě 2.9.1944 byly na příkaz velitele 4 гак ДД genmjr. Sčetnikova vyčleněny ze všech šesti pluků vybrané posádky s výcvikem v nočním létání. Obě divize tak měly začátkem září k dispozici nejméně 42 posádek B-25 na velmi náročný úkol, to je na noční lety do slovenských hor se shazováním výzbroje na padácích.


V noci ze 3. na 4.9.1944 posádky B-25 vyletěly shodit zbraně na slovenské  letišti Tri Duby (okres Zvolen), ale prudká bouře nad Karpaty je přinutila vrátit se zpět do Umaně a Kalinovky.


Noc ze 4. na 5.9.1944.

Následující noc 4. na 5.9.1944 se počasí vyjasnilo. Vyletělo 30 Mitchellů, jedna polovina byla ze 13 гап дд, druhá z 22 гап дд. 19 posádek bylo úspěšných a ve 121 PDM (plátěných vacích) a 4 bedničkách byl na padácích shozen náklad o váze 17,76 tuny. V zásilce bylo množství střeliva, 22 kulometů, 120 samopalů a zejména 40 protitankových pušek, které byly ihned dopraveny k obráncům Strečnianské tiesňavy pro boj s německou 178. divizí Tatra. Zpravodajský důstojník škpt. Jaroslav Krátký v radiogramu MNO do Londýna hlásil: „Naši útočí směrem na Vrútky. Boj o Vrútky za použití prvních protitankových ruských zbraní. Morálka o 50 procent lepší následkem ruské pomoci. MAPA.

Jednotlivé pluky měly určeny vlastní trasy ze základny k cíli a zpět. Letci se orientovali podle navigačních bodů, které identifikovali vizuálně nebo pomocí radiokompasu. Startovali v pětiminutových intervalech a trasu prolétali ve výšce 3 000 m, v cíli sestupovali do 800–500 m, pokud pro oblačnost neviděli, sestupovali až do 200 m. Po identifikaci kódu ze světelného majáku a vzájemné výměně světelných raket mezi zemí a letadlem (barva byla předem stanovena) shodili náklad. Plocha pro shoz byla ohraničena ohni. Navigátoři používali radiokompas pro let k radiomajáku u Užhorodu a dále na základnu.

Náklad o váze 110–120 kg byl na padáku v plátěném vaku 2–2,3 m dlouhém a byl obalen silnou vrstvou vaty a slámy. Některé druhy zbraní, jako např. protitankové pušky PTDR vz. 41, byly dávány do dřevěných bedniček. Každý B-25 Mitchell nesl 6 vaků, z toho 4 na závěsech v bombové šachtě uvolňoval navigátor, po jednom bylo v přední a zadní kabině; ty přes vstupní otvory shazoval druhý pilot a radiooperátor na pokyn navigátora. Shazovány byly z výšky 200–800 metrů. Každý vak byl očíslován, čísla měla posádka zapsaná v palubním deníku, tím byla záruka, že je shodí na určené místo, případně přiveze zpět.

, . Kdy?

Fončorda. Kde? Kdy?

C-47 hrdiny SSSR  kpt. G. A. Taranova přistála v noci ze 4. na 5.9.1944 na letišti Tri Duby a přivezla K. Šmidkeho, jeho syna Dragana s radiostanicí, plk. Ferjenčíka, kpt. Jemeljanova a kpt. Andrejeva s jeho sestrou Zinou. Původně měli seskočit na padácích, posádka viděla na letišti signály, spojila se s UŠPH v Kyjevě a ten po kontrole povolil přistání. Letěli s mezipřistáním z Moskvy. Ferjenčík byl členem slovenské delegace do Moskvy, kam přivezl vojenské informace SNR.

Němci zareagovali nasazením nočních stíhačů. Nad Popradem číhaly na své oběti noční stíhači Ju 88 G-6 s radary od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic). 

Během SNP létaly přes Slovensko ještě sovětské bombardéry. které bombardovaly Budapešť. Dva letouny DB-4 byly sestřeleny.


Noc z 5. na 6.9.1944.

V noci z 5. na 6.9.1944 odstartovalo 32 B-25 opět ze 13 гап дд a 27 letounů shodilo na padácích 170 vaků o celkové váze 22 tun.


Noc z 6. na 7.9.1944.

V noci ze 6. na 7.9.1944 letělo z letiště Umaň 28 posádek 15 гап дд a na Tri Duby shodily 168 vaků.


Noc ze 7. na 8.9.1944.

V noci ze 7. na 8.9.1944 vzlétly dvě skupiny Mitchellů ze 13 гап дд a 335 ап дд, ale pro silnou bouřku se mnohé letouny vrátily zpět a bojovou úlohu nesplnily, obdobně dopadly lety další noci, bylo špatné počasí nad Karpaty a jen ojedinělé B-25 provedly shoz.


Noc z 8. na 9.9.1944.


Noc z 9. na 10.9.1944.

10.9.1944 prolomila Rudá armáda německou obranu u Krosna. Na dobytém území tak získal 1. UF letiště v Krosně a pomocné letiště v Krościenku-Leźanech (nedaleko Iwonicz), která se nacházela nejblíže povstaleckému Slovensku, nadále však zůstávala v dostřelu německého dalekonosného dělostřelectva. Brzy bylo rozhodnuto, že tato přífrontová letiště budou využita pro přepravu parabrigády. Další letiště využívané bylo Rzeszów-Jasionka.


Noc z 10. na 11.9.1944.


Noc z 11. na 12.9.1944.


Noc z 12. na 13.9.1944.


Noc z 13. na 14.9.1944.

Až od noci ze 13. na 14.9.1944 se meteorologické podmínky zlepšily a z 29 Mitchellů 13 гап дд dopadlo na Tri Duby 21 tun zbraní a střeliva.


Noc z 14. na 15.9.1944.

V noci z 14. na 15.9.1944 létaly B-25 na Tri Duby, avšak počasí jejich lety značně znesnadňovalo.

14.9.1944 v noci se u obce Chmeľnica (okres Stará Ľubovňa) při náletu na Budapešť zřítil bombardér Il-4 od 17 гап дд, 6 гад ДД, 1 гак дд z letiště Mačulišči Мачулищи. Posádka se zachránila pomocí padáků. Pilot gardový mládšij lejtěnant Jevgenij Ivanovič Archipov гв. мл. лейтенант Евгений Иванович Архипов, šturman gardový mládšij lejtěnant Vladimír Ivanovič Ševjakov гв. мл. лейтенант Владимир Иванович Шевяков, střelec/radista gardový mladší seržant Boris Vasiľjevič Kuprijanov гв. мл. сержант Борис Васильевич Куприянов, strelec gardový seržant Ivan Alexandrovič Jegorov гв. сержант Иван Александрович Егоров. Mohl být sestřelen nočním stíhačem Ju 88 G-6 s radary od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic). Vítězem mohl být Ofw. Karl Maisch. Ohlásil sestřel letounu PS-84 v 21.39 hod. ve výšce 800 m. Zdroj. MAPA


Noc z 15. na 16.9.1944.

Probíhaly přípravy na přesun 2. čs. samostatné paradesantní brigády na Slovensko. Pro přesun značného množství osob a výzbroje bylo nutno soustředit větší počet dopravních letadel.

Maršál letectva Golovanov určil pro tuto etapu přepravy 5 гак ДД.

Podřízená 53 ад дд byla složena z 1 гап дд, 23 гап дд a 336 ап дд.

Druhá podřízená 54 ад дд tvořily 7 ап дд, 29 ап дд a 340 ап дд.

Pluky byly dislokovány ve Lvově a na letištích vzdálených do 30 km od Lvova (53 ад дд Lvov, Čerljany, Cuniv; 54 ад дд Storonybaby a Kuroviči. Vyzbrojeny byly dopravními letouny Lisunov Li-2 a jen šesti stroji Douglas C-47 (každý pluk měl jen jeden stroj C-47, většinou neozbrojené verze).

53 ад дд, 5 гак ДД.

Dle rozkazu maršála Golovanova byl 15.9.1944 vypracován rámcový plán přepravy 2. pdb na Slovensko během 4 nocí, od 18. do 21.9.1944. 

Plán letecké přepravy 2. čs. paradesantní brigády z 15.9.1944.
Zodpovědní za přepravu: plk. Udalcov, ze štábu 1. UF;
gen. por. Georgijev, velitel 5 гак ДД.
Představitelé: gen. mjr. Veličenko, ze štábu velitelství dálkového letectva; pplk. Berdnik, z týlu 2. letecké armády;
plk. Bogdanov, náčelník štábu 5 гак ДД.

Rozpis přepravy podle dní.
První noc: 18.9.1944 – 50 letadel Li-2 a 3 letadla C-47 přepraví 1. paradesantní prapor s výzbrojí a výstrojí v počtu 850 bojovníků.
Druhá noc: 19.9.1944 – 32 letadel Li-2 a 3 letadla C-47 přepraví 2. paradesantní prapor s výzbrojí a výstrojí v počtu 850 bojovníků.
Třetí noc: 20.9.1944 – 80 letadel Li-2 a 12 letadel C-47 přepraví dělostřelecké oddíly brigády a brigádní jednotky s výzbrojí a výstrojí v počtu 850 bojovníků.
Čtvrtá noc dopravní operace: 116 letadel Li-2 a 3 letadla C-47 přepraví zbytek materiálu a zásoby, potřebné pro dlouhodobé bojové zasazení 2. čs. paradesantní brigády.

Téhož dne nařídil gen. Georgiev v bojovém rozkazu č. 20 přípravu jednotek 5 гак ДД od 16. do 22.9.1944 na prioritní úkol 1. UF, přepravu 2. čs. parabrigády s kompletní výzbrojí, včetně aut Willis a děl, na povstalecké Slovensko. Určil vybrat z každé 53 ад дд a 54 ад дд minimálně 40 Li-2 a po jednom C-47 se zkušenými posádkami, schopnými přistát v noci jen při ohních na letišti Tri Duby. Ze základen v oblasti Lvova byl nařízen odlet tak, aby přistání na předsunutých letištích v oblasti Krosna bylo jednu hodinu před setměním. Maximální počet vojáků 2. pdb s osobními zbraněmi měl být 18 v Li-2, nebo 15–17 tun nákladu. C-47 byly určeny na přepravu aut a děl. Zkušené posádky letící na Tri Duby v čele každé skupiny měly vyloučit chyby v navigaci a navést letouny pro přistání k cíli.

Za hlavního organizátora na letišti Tri Duby, zodpovědného za noční bezpečné přistání 80–100 letounů, rychlé vyložení a organizaci startů, byl určen palkovnik B. F. Čirskov, zástupce velitele  53 ад дд. Rozkaz doplnily pokyny vedoucího navigátora 5 гак ДД palkovnika Obytova, kterými určil plukům trasy letů, výšku, režim letu v cíli při přistání a startu, též frekvenci radiostanice a světelné signály. Letadla Pro průzkum počasí, vyčleněná z každého pluku, odlétala o jednu hodinu dříve a z prostoru Popradu hlásila štábu sboru ve Lvově počasí na letové trase. Až po tomto hlášení mohly být další starty. Mezi 19.05–19.30 měly odstartovat letouny 53 ад дд z předsunutého letiště Jasionka u Rzeszówa, které letěly ve výšce 3 000–3 100 m. Až po odletu poslední Li-2 měla startovat letadla 54 ад дд z předsunutých letišť Krosno a Iwonicz. Dle rozkazu velitele 5 гак ДД byly ze šesti leteckých pluků obou divizí vybrány do leteckého mostu na Tri Duby nejlepší posádky letounů Li-2 se zkušenostmi z nočních letů a dva ze šesti strojů C-47. Přestože již letci absolvovali četné dálkové noční lety, nebyli dosud v horách nasazeni, nyní je čekal přelet Karpat a náročné noční přistání na letišti obklopeném horami.

Palkovnik B. F. Čirskov sestavil operační skupinu pro plnění přepravy na letišti Tri Duby. Na Slovensko vezli zejména radiostanici pro spojení s letadly ve vzduchu a druhou pro spojení se štábem sboru ve Lvově, světelný maják k signalizování letounům, agregát k výrobě proudu a další potřebný materiál. Ze Lvova měli odletět letounem C-47, pilotovaným podpalkovnikem B. G. Jezerským, jedním z nejlepších letců, a velitelem 7 ап дд. Posádka podpalkovnika Jezerského přiletěla 15.9.1944 do Lvova k 1 гап дд. Tam spolu s místní posádkou Li-2 lejtěnanta J. M. Jablokova převzaly bojový rozkaz velitele 53 ад дд: "V noci z 15. na 16. 9. letět přes Karpaty, najít letiště Tri Duby, přistát a vyložit operační skupinu palkovnika Čirskova s radiostanicemi a obsluhou."

Letci vzlétli kolem 21. hod. a po dvouhodinovém letu velmi dlouho kroužili v prostoru nad letištěm Tri Duby. Tam nebyly zapáleny ohně a letci rovněž neviděli předem domluvený signál. Navíc je vyděsily neznámé letouny. Úkol nesplnili a vrátili se do Lvova.

Z 15. na 16.9.1944 vyletěl 15 гап дд a všech 15 strojů shodilo na Tri Duby 11 tun nákladu.


Noc ze 16. na 17.9.1944.

V noci z 16. na 17.9.1944 se dvěma letounům palkovnika B. F. Čirskova podařilo přistát na letišti Tri Duby. Po vyložení skupiny a materiálu podpalkovnik Jezerskij s C-47 odstartoval do Lvova. Souhrn hlášení velitele 54 ад дд veliteli 5 гак ДД po dnech dopravní operace: … 17. 9. 1944 54 ад дд přepravila letadlem C-47, na palubě podpalkovnik Jezerskij a major Teresčenko, 2 tuny materiálu a 7 osob na letiště Tri Duby."


Noc ze 17. na 18.9.1944.

Během dne palkovnik Čirskov zařídil potřebné a navečer 17.9.1944 v 17 hod. odeslal do Lvova radiogram, že letiště Tri Duby je schopné přijmout v noci letadla.

Ze 17. na 18.9.1944 se uskutečnil  první hromadný let na Tri Duby s přistáním 40 letounů Li-2 od pluků 5 гак ДД. 32 letounů od 54 ад дд a 8 letounů od 53 ад дд.

Pro 1. čs. stíhací letecký pluk bylo dovezeno 123 příslušníků pozemního personálu i pilot Rudolf Borovec a materiál o váze 56 668 kg. Přílet příslušníků 436. bataljon aerodromnogo obsluživanija. Historie.

Jak se to jmenuje? Kdy?

Li-2 s rozbitou vrtulí . Kdy?

. Kdy?

. Kdy?

Li-2 . Zdroj. Kdy?

Li-2 "20" letce Něstěrova od 23 гап дд , . Zdroj. Kdy?


Noc z 18. na 19.9.1944.

5 ак ДД měl v této době i ztráty, které nesouvisely s leteckým mostem na pomoc SNP. Např. v noci na 19.9.1944 ztratil dvě Li-2, jedna bombardovala Čop a druhá letěla se zásobami pro jednotku RA, která v KDO pronikla hluboko do týlu Němců a bojovala v obklíčení.


Noc z 19. na 20.9.1944.

V noci z 19. na 20.9.1944 u obce Hrkáč (okres Revúca) německý noční stíhač sestřelil během náletu na Budapešť sovětský noční bombardér Il-4 (DB-3F) od 2 гап дд, 1 гад дд, 1 гак ДД. Pilot gardový lejtěnant Ivan Fomič Krapivin гв. лейтенант Иван Фомич Крапивин, navigátor gardový mládšij lejtěnant Anatolij Petrovič Poltev гв. мл. лейтенант Анатолий Петрович Полтев a střelec gardový rotný Nikolaj Ivanovič Rysev Николай Иванович Рысев uhořeli. Střelec/radista gardový seržant Michail Josifovič Matvejev гв. сержант Михаил Иосифович Матвеев se zachránil pomocí padáku a 16.3.1945 se vrátil do služby. Zdroj.

Německá vzdušná vítězství v roce 1944.

19 Sep 1944 Hans Krause 6./NJG 101 DB-3F   23:00 CD-BD
19 Sep 1944 Josef Kraft 7./NJG 6 PS-84 3000m 21:04 ED-23/DD-89 (mitte)
19 Sep 1944 Josef Kraft 7./NJG 6 PS-84 2800m 21:20 DD-9/ED-3
19 Sep 1944 Dorscheln Stab II./NJG 101 DB-3   21:37 DB (24 Nord)
19 Sep 1944 Dorscheln Stab II./NJG 101 DB-3   21:55 EA (24 Nord)
19 Sep 1944 Leopold Fellerer Stab III./NJG 6 C-47 Dakota 3600m 20:55 GC-9/24 Ost N
19 Sep 1944 Dorscheln Stab II./NJG 101 DB-3   22:26 GB (24 Nord)
19 Sep 1944 Hans Krause 6./NJG 101 DB-3F   22:05 CD-BD (24 Nord)

Noc ze 20. na 21.9.1944.

V noci z 20. na 21.9.1944 začala druhá etapu shozů materiálu z B-25 Mitchell, nyní na pomocné letiště Rohozná (okres Brezno), letiště Tri Duby bylo nutno uvolnit pro přistávání dopravních letadel.

Startovaly stroje: 335 ап дд, 14 гап дд a 337 ап дд. Byl to poslední let 5 гад дд, 4 гак ДД na Slovensko, poté se 22.9.1944 přemístila z Kalinovky na letiště v Rumunsku. 

V noci na 21.9.1944 na Tri Duby přepravilo 8 Li-2 dalších 5 lidí a 13 000 kg materiálu pro stíhací pluk.


Noc z 21. na 22.9.1944.

Souhrn rozkazů velitele 5 гак ДД generálporučíka Georgijeva na dopravní operaci po dnech:

21.9.1944 - 54 ад дд přistaví 10 letadel Li-2
22.9.1944 - 54 ад дд přistaví 11 letadel Li-2
23.9.1944 - 53 ад дд přistaví 32 letadel Li-2
                  - 54 ад дд přistaví 32 letadel Li-2
24.9.1944 - 53 ад дд přistaví všechna letadla Li-2
                 - 54 ад дд přistaví všechna letadla Li-2
27.9.1944, 28.9.1944, 29.9.1944, 30.9.1944, 1.10.1944, 3.10.1944, 4.10.1944, 5.10.1944, 7.10.1944
                  - 53 ад дд přistaví všechna letadla Li-2
                  - 54 ад дд přistaví všechna letadla Li-2
8.10.1944 - 53 ад дд přistaví 40 letadel Li-2
                 - 54 ад дд přistaví 40 letadel Li-2.

V noci na 22.9.1944 přepravilo 9 Li-2 ještě 16 800 kg nákladu.


Noc z 22. na 23.9.1944.


4 гад дд s podřízenými 13 гап дд, 15 гап дд a 335 ап дд přeletěla 23.9.1944 z Umaně 140 km sz na novou základnu Kalinovka, nedaleko ukrajinské Vinnice. Odtud shozy materiálu na Rohoznou.

Noc z 23. na 24.9.1944.


Noc z 24. na 25.9.1944.


Noc z 25. na 26.9.1944.


Noc z 26. na 27.9.1944.

Zahájeny lety čs. parabrigády na pomoc SNP.

26.9.1944 z Krosna na letiště Tri Duby odletělo prvních 33 letounů od 23 гап дд a 336 ап дд s příslušníky 2. čs paradesantní brigády. Na letišti přistálo jen 13 letounů.

V noci z 26. na 27.9.1944 ve 2.30 hod. na letišti Rohozná přistál letoun Li-2 s pilotem kpt. N. S. Larionovem a navigátorem ppor. I. M. Abdrašitovem, kteří na tak malém letišti dokázali v noci v dešti přistát. Pokud by rozbili letoun, zahynula by část štábu 2. čs. samostatné paradesantní brigády s jejím velitelem plk. Vladimírem Přikrylem. Ze situačního hlášení II. skupiny 27.9.1944 (Brezno): „Letoun přistál 02.30 za silného deště. Příčinou přistání bylo, že zezdola byly stříleny světlice nejdříve červené (zákaz přistání), později zelené (můžete přistát) a nakonec bílé (musíte přistát). Proto letoun nasadil na přistání. Později se vše vysvětlilo, dole se snažili letadlo varovat, aby nepřistávalo, ale protože došly červené světlice, stříleli postupně takové, jaké měli."  MAPA.

27.9.1944 v 5.45 hod. u obce Іванківці, Сатанів, Chmelnická, Ukrajina pro ztrátu orientace a vyčerpání paliva se zřítil do bukového lesa letoun Li-2 "23" lejtěnanta N. V. Šišina od 336 ап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД. Zahynuli čtyři členové posádky a dva přežili. Zahynuli dva příslušníci 2. čs. samostatné paradesantní brigády. S lehkým zraněním přežilo 11 příslušníků spojovací roty 2. pdb, mezi nimi byla také mladičká radiotelegrafistka svob. Vlasta Kadaňková. Spojaři byli po ošetření převezeni do Krosna a v noci ze 6. na 7.10.1944 opět letěli na Slovensko.

Celkem prvních 122 mužů parabrigády se 13 tunami materiálu. MAPA.

Operační svodka č. 16 k 27.9.1944–17.00 h.
… Včera odletělo celkem 33 letadel. V důsledku nepříznivého počasí se vrátilo 7 letadel zpět. 24 letadel vyložilo svůj náklad na Slovensku na místě určení; z těchto se vrátilo 23 a přistálo na letišti ve Lvově. 1 letadlo zůstalo na Slovensku. 2 letadla nepodala o sobě žádných zpráv. Start skončil ve 22.00. Letadlo velitele brigády s přednostou operačního odd., přednostou zpravodajského odd., velitelem týlu a úzkým štábem též odletělo.
Dnes má odletět z centrálního letiště: 20 letadel druhého rejsu a 14 letadel prvního rejsu, které zůstaly včera na letišti. Z pomocného letiště odletí 30 letadel, které v důsledku nepříznivého počasí včera neodletěly (pd. prapor II a baterie 76 mm). Z hlavního letiště má odletět: ženijní rota, rota VKPL, od PL oddílu 1 baterie 45 mm. Dnes má rovněž odletět div. gen. Viest a brig. gen. Chodský. Dnes do 17.00 dopraví se na letiště materiál a do 18.00 mužstvo jednotek, které dnes letí. V 17.30 došla zpráva z letiště, že v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek není možno vyletět. … Povětrnostní podmínky: dopoledne zamračeno, déšť, odpoledne střídavě oblačno, slunečno. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.

Brig. gen Chodský je krycí jméno brig. gen. Bočka. Operační svodkou č. 18 (viz dále) opraveny počty letadel v noci z 26. na 27.9.1944 při odletu a návratu. Též potvrzeno přistání 14 letadel na Slovensku, ze kterých byl vyložen náklad.


Noc z 27. na 28.9.1944.

Operační svodka č. 17 k 28.9.1944–17.00 h.
… Dnes mají odletět jednotky, co včera neodletěly. … Ve 13.00 odesláni 2 důstojníci s 2 nákladními auty a mužstvem na místa bojů I. a II. praporu s úkolem prohledat ještě jednou místa bojů a eventuálně ještě nepohřbené naše padlé pohřbít. … Povětrnostní podmínky: ráno mlha, přes den střídavě oblačno. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 28. na 29.9.1944.

Operační svodka č. 18 k 29.9.1944–17.00 h.
… Včera 28. 9. ve 20.15 došla zpráva z velitelství letectva, že pro nepříznivé povětrnostní podmínky není možné odeslati další jednotky. Pohotovost byla zrušena a jednotky se vrátily z letišť do svých ubytovacích rajónů. Materiál ponechán na letišti a střežen strážnými.
Zároveň došla zpráva od pplk. RA Udalcova  (pozn. aut.: pplk. Udalcov řídil odlety 2. pdb, byl styčným důstojníkem se štábem Koněva), že letadlo č. 23 se nachází na jednom z ruských letišť i s osádkou a nákladem a odletí dnes na letiště Lvov. Jedná se o jedno z nezvěstných letadel. Bylo zjištěno, že z 33 letadel, která odletěla 26.9., přistálo a vyložilo náklad na Slovensku pouze 14 letadel, ostatní přistály na různých sovětských letištích i se svým nákladem. Tím opravena svodka č. 16 z 27.9.1944 Dnes mají odletět ty jednotky, jejichž odlet se odkládá již 3. den pro nepřízeň počasí. … Povětrnostní podmínky: střídavě oblačno. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.

Souhrn hlášení velitele 53. stalingradské lddl veliteli 5. lsdl po dnech dopravní operace:
„… 27. 9. 1944: 53. lddl odeslala z Krosna na Tri Duby 35 a 27 letadel Li-2. Vyložili z nich 11 tun vojenského materiálu a 106 osob. Kpt. Larionov a ppor. Antrošitov přistáli na záložním letišti Rohozná se štábem 2. čs. pdb.“ (Pozn. aut.: vyloženo 12,91 tun,  ppor. byl Abdrašitov. Sovětská hlášení o nočních letech mají data až dne po půlnoci; lddl=letecká divize dálkového letectva.) Také ruské materiály se v letech na 27.9.1944.rozcházejí: ze 66 Li-2 připravených k letu ve směru Slovensko vyletělo 33 s příslušníky parabrigády, dle jiných jich vyletělo na Tri Duby jen 27. Zbytek Li-2 bombardoval železniční uzel v maďarském Miškolci.


Noc z 29. na 30.9.1944.

Operační svodka č. 19 k 30.9.1944–17.00 h.
… Odlet jednotek opět odložen pro nepříznivé povětrnostní podmínky na místě přistání.
Pplk. RA Udalcov odjel na své původní místo určení a vrátí se opět, jakmile bude příznivé počasí. Byl mu předán přehled bojů o předhoří Karpat 2. čs. sam. paradesantní brigádou 11.-19. 9. se všemi přílohami (kopie svodek, oleáty, kopie tajných rozkazů atd.) … Povětrnostní podmínky: teplo, střídavě oblačno. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 30.9 na 1.10.1944.

Operační svodka č. 20 k 1.10.1944–17.00 h.
… Odlet znovu odložen pro mlhu panující v místech přistání. … V 15.40 přijel pplk. RA Udalcov. Poletí se dnes pravděpodobně z vedlejšího letiště. Hlavní letiště stále pod dostřelem nepřátelského děla. … Povětrnostní podmínky: pod mrakem. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 1.10 na 2.10.1944.

Operační svodka č. 21 k 2.10.1944–17.00 h.
Změny v dislokaci jednotek … Včera měla odletět skupina z vedlejšího letiště (pd. prapor II a baterie 76 mm). Tato skupina byla již naložena v letadlech a čekala na rozkaz k odletu. V 02.00 vrátilo se letadlo vyslané jako rozvědčík se zprávou, že přistání není možné pro mlhu. Na to se letadla opět vyprázdnila, materiál se uskladnil na letišti a jednotky odeslány do ubytovacích rajónů. … V 16.00 došlo 100 PTP, složeny na hlavním letišti. Ve 20.30 došlo 9 aut s municí pro Slovensko, 500 granátů broněbojnych  100 granátů oskolečnych 88 mm (německých) a 24 000 nábojů do PTP. Tato munice uskladněna na vedlejším letišti. … V 17.25 došel telegram od velitele spojovací roty. Hlásí, že jeho letadlo je nedaleko Lvova a čeká na počasí. Zároveň hlásí, že letadlo č. 23 havarovalo – 2 mrtví, 6 raněných. Povětrnostní podmínky: deštivo, cesty těžko sjízdné, bláto. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 2.10 na 3.10.1944.

Operační svodka č. 22 k 3.10.1944–17.00 h.
Dislokace nezměněna. … Pro nepřízeň počasí zastavena veškerá činnost na letišti. … Povětrnostní podmínky: déšť, bláto, cesty těžko sjízdné. …Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc ze 3.10 na 4.10.1944.

Operační svodka č. 23 k 4.10.1944–17.00 h.
Dislokace nezměněna. … V 07. odvezena zavazadla důstojníků a bedny s kancelářskými potřebami (založené spisy, předpisy, příručky) do skladu sboru v Przemyślu. … Pro nepřízeň počasí zastavena veškerá činnost na letišti. … Povětrnostní podmínky: silný celodenní déšť, cesty úplně rozmoklé, těžko sjízdné. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr.. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc ze 4.10 na 5.10.1944.

Operační svodka č. 24 k 5.10.1944–17.00 h.
Dislokace nezměněna. … V 16.30 NŠ na letiště, aby vyhledal pplk. RA Udalcova. … Bylo jednáno o tom, aby brigáda mohla jíti na Slovensko za svým úkolem částečně posádkově a částečně jako parašutisté. Povětrnostní podmínky: celý den silný déšť, cesty nesjízdné. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr.  Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 5.10 na 6.10.1944.


Noc ze 6.10 na 7.10.1944.

Operační svodka č. 25 k 7.10.1944–17.00 h.
… Včera v 18.20 přiletělo 19 letadel na vedlejší letiště a započato ihned s nakládáním mužstva a materiálu. Celkem odletělo 14 letadel II. pd, 3 letadla ženijní roty-PT miny, 2 letadla – div. gen. Viest se svým štábem a ochranou (mimo gen. Chodský). Ve 23.15 startují obě letadla s div. gen. Viestem, jeho štábem a vojenskou delegací. Mimo to odletělo z letiště Jasionka 18 letadel se střelivem a z letiště Lvov 10 letadel, která tam přistála z prvního rejsu pro nepříznivé povětrnostní podmínky.
Dnes má odletět: 12 letadel se zbytkem II. pd, 12 letadel baterie 76 mm, 6 letadel ženijní četa (5 letadel PT min, 1 letadlo 4 muži a 55 granátů 88 mm německých), 3 letadla vládní delegace a ochrana, 7 letadel, jedna baterie 45 mm. Kromě toho mají pohotovost: 2 letadla zbrojního důstojníka (střelivo 88 mm), 8 letadel 3. a min. roty I. pd. Tyto odletí, bude-li dostatek letadel. Povětrnostní podmínky:slunečno, teplo, bezvětří. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr.. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc ze 7.10 na 8.10.1944.

V noci ze 7. na 8.10.1944 Sověti přišli o tři letouny Li-2 a jeden C-47.  

7.10.1944 u obce Iviny (okres Detva) nehoda letounu Li-2 lejtěnanta N. P. Nestina od 23 гап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД. Zahynula šestičlenná posádka a šest příslušníků 2. čs. samostatné paradesantní brigády. Jeden přežil.

7.10.1944 v prostoru Jasla nehoda letounu Li-2 lejtěnanta B. J. Zibermana od 23 гап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД. Zahynuli tři členové posádky a tři přežili.

Německá vzdušná vítězství v roce 1944. Vítězem mohl být Ofw. Karl Maisch. Nahlásil sestřelení čtyř letounů (ale typu DB-3).

07 Oct 1944 Maisch 2./NJG 100 DB-3 2300m 20:40 15 Ost S/90/1/6/1
07 Oct 1944 Maisch 2./NJG 100 DB-3 2400m 20:16 15 Ost S/90/1/2/4
07 Oct 1944 Maisch 2./NJG 100 DB-3 3600m 19:45 15 Ost S/81/8/9/4
07 Oct 1944 Maisch 2./NJG 100 DB-3 4400m 19:22 15 Ost S/81/8/9/4

Operační svodka č. 26 k 8.10.1944–17.00 h.
… Během včerejšího večera a noci odletělo celkem: 13 letadel se zbytkem II. pd, 6 letadel s částí baterie 76 mm /5 letadel neodletělo vůbec, 1 se vrátilo/, 5 letadel s PT minami, 3 letadla s vládní delegací a 35 mužů ženijní roty jako ochrana, 1 letadlo se 4 muži a 55 granáty 88 mm (něm.), 4 letadla s baterií 45 mm. V 18.00 došel rozkaz, že z pomocného letiště poletí 30 letadel a z centrálního 20 letadel. V 18.30 došla na letadla nová změna, která měla za následek rychlé přeskupení jednotek připravených k odletu. Z pomocného letiště startovalo 40 letadel a z centrálního zbytek. Z pomocného letiště odletělo celkem 40 letadel, vládní delegace v to, během noci se vrátila 4 letadla, která nemohla přisednout pro mlhu na místě určení. Z centrálního letiště odletělo 13 letadel, 3 neodletěla protože bylo letiště ostřelováno nepřátelským dalekonosným dělem, a tím poškozena startovací plošina.
Odpoledne odjel brigádní generál Chodský převzíti velení 1. brigády. Vládní delegace s ministrem Němcem v čele zúčastnila se pohřbu generála Sázavského, velitele 1. brigády. Dnes se předpokládá odlet následujících jednotek: 32 letadel I. pd, 3 letadla zbytek 4. baterie 45 mm, 3 letadla štábní roty /1 letadlo obvazový materiál, 2 letadla – 10 letců pro letecký pluk, část štábu a část intendance/. Bude-li možno startovat z centrálního letiště, odletí zbytek PT-o, celkem 16 letadel. Vzhledem k technickým obtížím, zvláště k nepředvídaným návratům letadel, která na Slovensku nepřistála, trhají se organické svazky jednotlivých setnin, a tím i útvarů a oddílů, třebaže je naší snahou v příštích vzletech jejich zbytky odesílat. … Hlavní letiště denně pod dostřelem nepřátelského dalekonosného děla. Předpověď počasí: slunečno, teplo. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr.            Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 8.10 na 9.10.1944.

8.10.1944 u obce Hranovnica (okres Poprad) nehoda letounu Li-2 od 5 гак ДД. Prevážaný len materiál, 4 členovia posádky zahynuli a 1 prežil.

Operační svodka č. 27 k 9.10.1944–17.00 h.
… Včera 8. 10. odletělo celkem 37 letadel z pomocného letiště: 25 letadel I. pd prapor, 4 letadla II. pd prapor, 6 letadel děl. odd., 1 letadlo PT-o, 1 letadlo ženijní roty (PT-miny). Dnes mají odletět následující jednotky z pomocného letiště: 16 letadel děl. odd., 1 letadlo PT-o, 11 letadel PO, 1 letadlo I. pd. /zbytek/, 1 letadlo PT-o /zbytky materiálu a 6 lidí/. Po dobu desantování brigády byli přiděleni náčelníku PDS (kpt. Tlstý) tito instruktoři PDS: ppor. Ježo PL-o, rtm. Mlkvý I. pd, rtm. Láska PO, rtm. Vielošík ŠR, rt. Purdeš PT-o. Výše uvedení parainstruktoři odletí v posledním rajsu. Předpověď počasí: teplo, slunečno, bezvětří. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr. Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.

Dle hlášení náčelníka ČsVM gen. Píky bylo přepraveno na Slovensko do 9.10.1944 1 175 příslušníků 2. pdb a 167 tun materiálu. Jednotky přilétaly na pomoc SNP po částech a okamžitě byly zasazovány do obranných bojů k zadržení německého postupu.


Noc z 9.10 na 10.10.1944.

9.10.10.1944 v 21.30 hod. byla ve výšce 1 800-2 000 m viděna hořící Li-2 výr.č. 8414808 od 340 ап ДД, 54 бад, 5 гак ДД. Velitel lejtěnant Sergej V. Jegorov, druhý pilot mládšij lejtěnant Ivan F. Gladkij, navigátor lejtěnant Georgij V. Solodov, palubný mechanik lejtěnant Stepan D. Borodynja a strelec a radista seržant Viktor T. Petrov zahynuli. Na palube viezli 16 výsadkárov 1. batérie delostrelecého oddielu 2. čs. samostatné paradesantní brigády. Boli to títo muži: veliteľ npor. Ladislav Pfliegel, čat. Koloman Butyka, čat. František Holek, čat. František Danielik, des. Pavel Híreš, slob. Peter Rusnák, voj. Oldřich Rěha, voj. Štefan Blcha, čat. Kazimír Hambálek, voj. Július Červený, voj. Josef Svoboda, voj. Vladimír Novák, des. Alojz Vontorčík, slob. Jozef Krško, voj. Oldřich Černohub, voj. Václav Šťastný. Letoun se zřítil do stěny Zadního Gerlachu (okres Poprad). Všichni zahynuli. Podrobnosti.

Operační svodka č. 28 k 10.10.1944–17.00 h.
… Dne 9. 10. bylo naloženo celkem 51 letadel. Z toho odletělo 17 letadel, zpět se vrátilo 5 letadel. Tato nemohla přistát pro mlhu panující na místě určení. Na Slovensku přistálo 12 letadel, a to: 2 letadla ŠR, 20 osob a 1 200 kg obvazového materiálu (ošetřovna); 1 letadlo I. pd,16 osob a 2 minomety 82 mm; 4 letadla děl. odd., 31 osob a 1 dělo 76 mm, 1 minomet 120, 64 miny 120; 1 letadlo PL-o, 800 granátů 37 mm; 4 letadla PO, 40 osob, 2 100 kg munice a jiného materiálu. Mimo to se vrátilo z letiště Lvov 1 letadlo I. pd, které odletělo 8. 10. a nemohlo přistát na Slovensku pro mlhu tam panující. V tomto letadle se nachází též velitel I. pd praporu. Dnes se nepoletí pro nepřízeň počasí a nízkou oblačnost. Předpověď počasí: oblačno, chvílemi déšť. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr.  Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.

Nevyhovující počasí.


Noc z 10.10 na 11.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 11.10 na 12.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 12.10 na 13.10.1944.

Operační svodka č. 30 za 12. a 13.10.1944–17.00 h.
Nepříznivé povětrnostní podmínky, 11. 10. se na letišti nepracovalo. 12. 10. odpoledne vyslán kpt. Čaplovič na obhlídku terénu a hlavně lesu v prostoru M. Jedliče k event. zjištění nepřátelské baterie ostřelující naše obě letiště, a tím znemožňující naše startování. Vrátil se v 17.30, dle výslechu místního obyvatelstva bylo v dobách ostřelování letiště stříleno z lesa 4 km jižně od M. Jedlič. Za přítomnosti mjr. RA Mišina proveden plán průzkumu lesa na 13. 10. jednotkami: děl. odd. 160 mužů, PT-o 95 mužů, PO 75 mužů, PL-o 50 mužů.
Ve 23.30 (pozn. aut.: dne 12. 10.) přijel pplk. RA Udalcov s rozkazem převézt na 40 Studebackerech (které budou k dispozici od velitelství fronty) mužstvo a zbraně na 50 letadel na letiště Jasinky. Z letiště Ivonič má letět 40–45 letadel. Rozpočet proveden takto:

Letiště Jasinky: 15 letadel zbytek PT-o, 148 lidí, 8 děl 45 mm a 11 letadel munice; 13 letadel zbytek PL-o (ŠR, 2. rota VKPL, zbytek 1. roty VKPL), 96 lidí, 14 DŠK, 2 letadla munice; 7 letadel zbytek PO, 105 lidí a materiál (v tom 102 pušek od I. pd); 1 letadlo zbytek ŽR, 18 lidí; 1 letadlo zbytky (2 důstojníci a 3 muži II. pd, 1 motocykl a 1 muž spojroty, 700 kg munice PT-o); 12 letadel zbytky ŠR, 141 lidí a 4 700 kg materiálu.

Letiště Ivonič: 22 letadel děl. odd., 193 mužů, 5 děl 75 mm, 5 minometů 120; 8 letadel baterie 37 mm, 58 mužů, 4 děla 37 mm; 1 letadlo PT-o, 7 mužů, 1 dělo 45 mm; 1 letadlo I. pd, velitel praporu a 17 lidí; 3 letadla ŠR, 40 lidí a materiál osvěty, 4. oddělení a osobní zavazadla. Mimo to 10 letadel zbrojního materiálu a munice.

Mjr. Mišin vyrozuměn ráno 13.10.1944 o změně plánu s prosbou, aby průzkum lesa provedla některá část RA. V 11.30 přijela část Studebackerů a započato s nakládkou pro letiště Jasionky a Ivonič. Zástupce přednosty oper. odd. ppor. pěch. Jůzl Fr..  Zatímní NŠ brigády škpt. děl. Brožík V.


Noc z 13.10 na 14.10.1944.

13.10.1944 v letadle Li-2  od 23 гап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД lejtěnanta T. I. Kirijeva v palbě protiletecké obrany při přeletu linie fronty zahynuli 2 letci a 1 příslušník 2. pdb. Mezi těžce raněnými byl radista a dalších 5 příslušníků 2. pdb. Poškozené Li-2 se podařilo přistát na letišti Iwonicz. Podrobnosti.

13.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila letoun Li-2 "28" mládšího lejtěnanta M. D. Bektursina od 3. eskadrily, 340 ап ДД, 54 бад, 5 гак ДД. Letoun dopadl na vrch Slemä (okres Liptovský Mikuláš). Zahynulo pritom 13 príslušníkov 2. čs. samostatné paradesantní brigády, ktorí boli členmi veliteľskej batérie delostreleckého oddielu 2.PB vrátane jej veliteľa por. Dionýza Tomčányho, 6 členov posádky zahynulo. Podrobnosti.

13.10.1944 po 22.30 hod. u obce Malachov (okres Banská Bystrica) narazil do kopce Dolná Skala letadlo Li-2 od 7 гaп дд, 54 ад ДД, 5 ак ДД. Prevážaný len materiál. Zahynula celá posádka kpt. V. F. Voronina. Spolu s ním sú pod Dolnou Skalou pochovaní - navigátor ppor. A. P. Glazkov , druhý pilot serž. V. J. Osinov, pal. mechanik starš. K. A. Ščerbakov, strelec-rádiotelegrafista starš. A. V. Vorobjev a pal. strelec staršina F. I. Strukov. Pravděpodobně závada na výškoměru. Podrobnosti.

13.10.1944 nad Popradem německá noční stíhačka sestřelila letoun Li-2 výr. č. 18416609 od 1. eskadrily, 23 гап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД. Převáželi jen materiál. Letoun se zřítil u obce Hronská Breznica (okres Zvolen). Z členov posádky veliteľ lietadla lejtěnant N. B. Burenkov, navigátor lejtěnant Braga a palubný mechanik staršina Jermizin zostali nažive. Padli: pravý pilot mládšij lejtěnant Savčeko, strelec staršina Borodulin, strelec-radista staršina Švec (utrpel ťažké popáleniny a zomrel v nemocnici). Podrobnosti.

13.10.1944 dvě německé noční stíhačky poškodily letoun Li-2 "2" lejtěnanta M. J. Christoforova od 1. eskadrily, 340 ап ДД, 54 бад, 5 гак ДД během zpátečního letu. Letoun přistál v 1.20 hod. na letišti Jasionka pouze na jedno kolo. Na jeho palube sa pritom nachádzala obsluha 76 mm dela 3. batérie delostreleckého oddielu ktorej velil des. F. Štulajter, a z ktorej bol jeden jej člen pri útoku stíhačov ranený do pŕs. Podrobnosti.

Německá vzdušná vítězství v roce 1944. V tu noc hlášený jednom jeden sestřel.

13 Oct 1944 Gemund 2./NJG 100 PS-84 1800m 22:48 RD-11

Do cesty startující Li-2 vešli dva příslušníci 1. baterie dělostřeleckého oddílu, velitel děla svob. J. Horečný a jeho mířič svob. O. Čeman a vrtule je usmrtila.

Podľa zhrnutia údajov zo všetkých u nás dostupných materiálov, na splnenie bojovej úlohy z materských letísk v priestore Lvova a pomocných letísk Krosno, Iwonicz a Rzeszow, nachádzajúcich sa v Poľsku, vzlietlo 90 transportných lietadiel, z ktorých na letisku Tri Duby pristálo 69 – 70 strojov typu Li-2 a C-47. Tie tam prepravili 473 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR a 55,88 ton vojenského materiálu. Zo Slovenska odviezli 104 osôb, väčšinou ranených povstaleckých vojakov a rodinných príslušníkov vedenia SNP. Konkrétne to bolo 42 slovenských letcov, 21 rodinných príslušníkov povstaleckej vlády, 6 dôstojníkov a 35 ranených povstaleckých vojakov, a 2 000 kg nákladu.

Počas noci boli vo vzduchu aktívni aj nemeckí noční stíhači, ktorí preukázateľne napadli najmenej päť lietadiel. Na ich vrub spadajú dve z troch havárii, ktoré sa počas tejto noci na Slovensku udiali. Zo 17 sovietskych letcov, ktorí počas tejto noci zahynuli, sa nepriateľ hlavnou mierou podpísal na osude deviatich z nich a na ich vrub spadá aj všetkých 13 padlých členov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR z celkového počtu 14 vojakov.


Noc z 14.10 na 15.10.1944.

Depeší ČsVM č. 6637/1 hlásí gen. Píka do Londýna, že k 15.10.1944 je na Slovensku 1 739 příslušníků parabrigády a 248 tun materiálu.


Noc z 15.10 na 16.10.1944.

15.10.1944 u Hájníků (okres Zvolen) havárie lietadla Li-2 "11" kapitána P. A. Alexejeva od 7 гaп дд, 54 ад ДД, 5 ак ДД. Sedm príslušníkov 2. čs. samostatné paradesantní brigády zahynulo, 9 prežili, 6 členov posádky zahynulo a 1 prežil.

15.10.1944 u obce Sielnica (okres Zvolen) byl německým noční stíhačem sestřelen letoun Li-2 lejtěnanta I. N. Anisimova od 340 ап дд, 54 ад ДД, 5 ак ДД. Převáželi jen materiál. Nehodu nepřežil lejtěnant I. N. Anisimov, druhý pilot mládšij lejtěnant Tarunov, navigátor mládšij lejtěnant Těrechov, palubní mechanik lejtěnant Godin, střelec/radista Rjavočkin a palubní střelec Lebeděv.


Noc z 16.10 na 17.10.1944.

16.10.1944 u obce Maly Gapeĺ (okres Brezno) nehoda letounu Li-2 mládšího lejtěnanta V. A. Melnikova od 336 ап дд, 53 ад ДД, 5 ак ДД.  Převáželi jen materiál. Šest členů posádky přežilo.

16.10.1944 u obce Veĺká Ĺúka (okres Zvolen) nehoda letounu Li-2 mládšího lejtěnanta K. K. Nesteroviče od 340 ап дд, 54 ад ДД, 5 ак ДД. Převáželi jen materiál. Šest členů posádky zahynulo.

16.10.1944 havaroval letoun Li-2 od 29 гап дд, 54 бад, 5 гак ДД. Okolo 22.00 hod. začalo nad Rohoznou krúžiť šesť 6 Li-2. Tie boli červenými raketami varované a odleteli, s výnimkou vedúceho, ktorý narazil do blízkeho Čierneho vrchu. Pilot lejtěnant K. R. Rustemovič, druhý pilot staršij seržant D. I. Beseda a palubný mechanik staršina V. D. Šurkina haváriu neprežili. Haváriu prežili navigátor mladšij lejtnant I. A. Ščerbak, palubný rádiotelegrafista staršij seržant V. A. Maslenok a palubný strelec staršij seržant J. F. Nikitenko, ktorí zostali na Slovensku ako partizáni.

16.10.1944 u obce Gemerská Poloma (okres Rožňava) nehoda letounu Li-2 lejtěnanta P. M. Anušina od 336 ап дд, 53 ад дд, 5 ак ДД. Celkem 12 příslušníků 2. čs. samostatné paradesantní brigády zahynulo, 3 přežili a 5 členů posádky zahynulo, 1 přežil.

V noci ze 16. na 17.10.1944 naposledy hromadně B-25 všech tří pluků 13 гап дд, 15 гап дд a 335 ап дд letěly za velmi špatného počasí na Rohoznou.


Noc z 17.10 na 18.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 18.10 na 19.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 19.10 na 20.10.1944.

19.10.1944 dopadly poslední vaky na padácích na Rohoznou.


Noc z 20.10 na 21.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 21.10 na 22.10.1944.

V noci z 21. na 22.10.1944 jeden z posledních potvrzených letů na Rohoznou provedla posádka A. M. Zajceva za velmi špatného počasí, náklad nebyl shozen a let tam i zpět trval 5.10 h. 


Noc z 22.10 na 23.10.1944.

Nevyhovující počasí.


Noc z 23.10 na 24.10.1944.

V noci z 23. na 24.10.1944 přistávaly na Tri Duby poslední Li-2 a při zpáteční cestě odvezly ze Slovenska čs. vládní delegaci, 72 raněných bojovníků s lékařem a ošetřovatelkami.

23.10.1944 se během přistání poškodil letoun Li-2 "5" lejtěnanta N. N. Černěnka od 336 ап дд. O dvě noci později byl zapálen.

23.10.1944 u Popradu byl sestřelen nočním stíhačem Ju 88 G-6 s radarem od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic) letoun Li-2 kapitána P. A. Pankina od 340 ап дд, 54 ад ДД, 5 ак дд. Převáželi jen materiál. Letoun dopadl u obce Olejníkov, Časť Majdan (okres Sabinov). Čtyři členové posádky zahynuli a dva přežili. Vítězem byl Ofw. Karl Maisch. Zdroj.

23.10.1944 u Popradu byl sestřelen nočním stíhačem Ju 88 G-6 s radarem od odloučené 2./NJG 100 z letiště Udetfeld (Zendek, severně Katowic) letoun Li-2 kapitána P. F. Gubina od 1 гап дд, 53 ад дд, 5 ак дд. Letoun dopadl u Javorinky (okres Levoča). Zahynuli tři členové posádky, čtyři přežili. Kapitán P. F. Gubin a stáršij lejtěnant S. N. Utkin na jednom padáku z lietadla vyskočili. Pri dopade si Gubin zlomil nohu. Utkin mal zas popálenú tvár a ruky. Zahynul jeden příslušník 2. čs. samostatné paradesantní brigády, zahynulo dalších 7 povstal. bojovníků a 1 přežil. Vítězem byl Ofw. Karl Maisch. Zdroj.

Úplně naposledy, v noci z 23. na 24.10.1944, vyletěl z Kalinovky směrem na Rohoznou letoun B-25 jako průzkumník počasí, to však bylo pro lety naprosto nevhodné.


Noc z 24.10 na 26.10.1944.


Noc z 25.10 na 26.10.1944.

V noci z 25. na 26.10.1944 o 2 hod. odletěl opravený letoun Li-2 "25" stáršího lejtěnanta Netudychatka, který vzal na palubu posádku lejtěnanta Černěnka (rozbitý Li-2 "5" z noci 23. na 24.10.1944) a skupinu palkovnika B. F. Čirstkova, která řídila provoz na letišti a odletěl do Lvova v SSSR (dnes ukrajinský Львів).


26.10.1944 bylo letiště Tri Duby obsazeno Němci.

Noc z 26.10 na 27.10.1944.

Celkem 20 letounů B-25 od 13 гап дд, 15 гап дд a 335 ап дд, 4 гад дд, 4 гак ДД shodilo 120 vaků o hmotnosti 14 600 kg v prostoru Donoval (okres Banská Bystrica). Podrobnosti. MAPA.

Celkem 27 letounů Li-2 od 5 ак дд z letiště Jasionka a Lvova odstartovalo, aby shodily zásobovací kontejnery do prostoru Donoval. Podařilo se to jen šesti letounům z Jasionky, které dopravily téměř 9 tun vojenského materiálu.


 

 

Souhrn:

4 гад дд provedla během září a října 498 letů, z toho 352 úspěšných, kdy bylo shozeno 2 112 vaků o váze 253 440 kg.

Dle výkazu letadla Li-2 a C-47 z 5 ак дд od 17.9. do 24.10.1944 provedla 567 letů, z toho 349 úspěšných, kdy dopravila na Tri Duby 2 074 osob a 351 tun vojenského materiálu. Ze Slovenska odvezla 818 osob, z toho 698 raněných.

Leteckým mostom bolo pre stíhací pluk dodané: 98 000 kg paliva, 1 498 kg leteckého oleja, 520 kg zmesi pre zvýšenie oktánového čísla, 1 012 ks bômb AO-25, 68 000 ks streliva ráže 20 mm, 4 kanóny ŠVAK, 5 440 ks pištolového streliva a 225 ks bômb po 50 kg pre zamýšlané nasadenie Il-2.

Při sedmnácti tragických letech byly 4 letouny sestřeleny stíhači, 5 havarovalo po poškození stíhači, 1 pro poškození PLO, 3 havarovala po ztrátě orientace, 3 při přistání a 1 pro poruchu výškoměru.

Nedoletělo 10 letadel s vojenským materiálem, 1 s raněnými a 6 letounů s příslušníky parabrigády.

Při těchto 17 haváriích zahynulo 71 letců a 57 parabrigadistů, přežilo 32 letců a 24 parabrigadistů.

Střelbou poškozeným letounům se podařilo přistát, a tak nedošlo k dalším ztrátám na životech.

Trosky z které nehody? , , .