Letka 2

08.10.2022

První výsostné označení slovenských letadel bylo zavedeno až 23.6.1939, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

Letka 12 ve Spišské Nové Vsi se k 31.8.1939 přejmenovala na Letka 2. Vyzbrojena Š.328. Velitel npor. František Wágner. Reorganizace byla vzhledem k válečným událostem odložena.

Účast v polské kampani.

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).

K 1.1.1940(?) byla Letka 12 přejmenována na Letka 2. Podřízena Samostatnej peruti I ve Zvolenu.

Ján Pastucha.

Od 1.5.1940 byla Letka 2 podřízena Peruti I ve Zvolenu.

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.


Od 1.5.1941 byla Letka 2 podřízena Pozorovacej peruti I ve Zvolenu.

24.6.1941 přeletěla na letiště Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou).


Přesun letek na letiště okolo Samboru komplikovalo velmi špatné počasí. Proto probíhal poměrně dlouho (1. až 7. 7. 1941) a vyžádal si několik nehod.

1.7.1941 přeletěla na letiště Zarszyn.


3.7.1941 přeletěla na letiště Sambor.

Po přesunu na letiště u Samboru byla zahájena bojová činnost pozorovacích letek, která se soustředila na průzkum oblastí před postupujícími slovenskými jednotkami a na pozorování postupu vlastních pozemních sil. Většinou pozorovacímu Letovu Š.328 poskytovaly krytí vlastní stíhací Avie B.534. První bojovou akcí se stal 5.7.1941 průzkum vlastních kolon. Již při prvních bojových letech se objevily problémy s nedostatečným výcvikem letců. Jednalo se především o mladé letce, kteří přišli nedávno z výcviku a postrádali potřebné poznatky o taktice a způsobu vedení boje.

19.7.1941 byl vydán rozkaz, podle něhož musela být všechna letadla určená k bojovému nasazení opatřena světle žlutým 50 cm širokým pásem. Podobně byla pro východní kampaň natřena i letadla ostatních spojenců Osy.


Později přeletěla na letiště Koniuszki.

Velkým problémem byl nedostatek pohonných hmot, který způsobil omezení aktivit pozorovacích letounů v polovině července a přesměrování všech dostupných zásob stíhacím letkám. Chvilkovou pomocí bylo nalezení 50 000 litrů sovětského leteckého benzinu s vysokým oktanovým číslem, který byl při ředění 1:1 s Bi-Bo-Li použitelný v motorech slovenských letadel. Kvůli výše uvedeným problémům se Letka 2 vydala 25.7.1942 na cestu domů. Část Letovů Š.328 Letky 2 byla dána k dispozici zbylým dvěma pozorovacím letkám. Ze zbytků letky pak vznikla kurýrní služba zabezpečující spojení ze Slovenskem.


25.7.1941 přeletěla domů na letiště ve Spišské Nové Vsi.

Jej príslušníci následne vykonávali kuriérne lety (namiesto dovtedy používaných športových lietadiel, ktoré konali kuriérnu službu kvôli nedostatku lietadiel).

Od 6.9.1941 navíc další rozkaz nařizoval natřít světle žlutou barvou i přední část trupu včetně vrtulového kužele do hloubky 50 cm. Toto označení (včetně celé žluté směrovky ) se průběžně začalo objevovat i na cvičných a kurýrních letounech včetně strojů Letecké školy. Naprosto důsledně se ale tato úprava nedodržovala, takže se vyskytovaly různé varianty. Takto označená slovenská vojenská letadla létala až do srpna 1944.

Kdy?

Kurýrní Š.328.13 "S-69" na letišti Anapa v létě 1943 helo5921.JPG (85693 bytes), helo5922.JPG (73478 bytes), helo5923.JPG (60014 bytes), helo5926.JPG (72273 bytes), helo5867.jpg (49128 bytes) spojovací pilot Nerad a Gerthofer.


24.7.1944 přeletěla na polní letiště Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou). Patřila pod Skupinu vzdušných zbraní vzniklá v červnu 1944 k podpoře Východoslovenské armády.


Přelet do Prešova.

Letka 2 s posádkou umiestnenou v Nižnej Šebastovej mala k dispozícii 12 strojov Š.328, dva stroje typu Kl 35 D a po jednom Fw 58 B, E.39, Fi 156 a Junkers W 34.

Kl 35 D na letišti v Prešově.

W 34  na letišti v Prešově.

31.8.1944 ráno přeletělo k Rudé armádě celkem 26 slovenských letadel  s 81 letci na palubě. Úlety.

Letoun Š.328.17 s pilotem Michalem Jackom měl nehodu při vzletu.

(6 x Fw 189 A-2, 2 x Bf 109, 7 x Š.328, 3 x B.534, Bk.534, 2 x Kl 35 D, Fw 58 C-2, Fw 44, E.39G, W 34 hi a Fi 156 C-3).

helo5964.jpg (44825 bytes), helo5965.jpg (36364 bytes), helo5966.jpg (27000 bytes).

Karol Farský * 4.11.1921.

Ti se později stali kmenovými příslušníky 1.čs. smíšené letecké divize v SSSR. Byla škoda, že tito letci neměli spojení s organizátory SNP.