Baťovany

Od roku 1949 Partizánske

Šimonovany

Malé Kršteňany

Veľký vrch 456 m n. m..

Malé Bielice

15.10.2022

MAPA.

Fotografie.

, , od prosince 1926.

8.8.1938 sa začali výkopové práce na novej továrni Moravské a slovenské strojírny koncernu BAŤA, akciová společnost ze Zlína.

Výstavba letiště pro spojení se sídlem koncernu. Kdy? .

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, které se po provedené revisi programu dobudovávají, jakožto nezbytně nutná. Soukromá letiště tovární. Jsou to Beckov, Šimonovany.


---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

V roce 1939 přejmenování firmy na Baťa, Slovenská účastinná spoločnosť se sídlem v Šimonovanech. Jan Baťa zmenil špecializáciu továrne. Namiesto plánovanej strojárskej výroby sa v Šimonovanoch - Baťovanoch začali šiť topánky.

Civilní znaky od května 1939.

První výsostné označení slovenských letadel bylo zavedeno až 23.6.1939, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

V červenci 1939 letecký den v blízkých Bošanech. Kde to bylo? Letectvo - Slovenské krídla č. 8-9 1940, Ročník IV.

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).


3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor (SleS).

18.8.1940 letecký den v Šimonovanoch. Usporiadal ho SleS pod odborným vedením majora letectva Kornela Jančeka, zástupcu veliteľa SleS. V tento deň sa konali aj prvé vyhliadkové lety nad naším okolím, ktoré sa tešili veľkému záujmu. Veľkú zásluhu na zdarnom priebehu tohto historického leteckého podujatia mal riaditeľ podniku pán Ján Lupták, ďalej páni Marek, Trojan, Salva, Uhrík a Makarenko. Práve tento letecký deň prebudil leteckú myšlienku v tomto kraji, zveľaďovanom firmou Baťa. SleS sa rozhodol v čo najkratšom čase zapojiť zamestnancov firmy Baťa do celoslovenskej leteckej činnosti. V prísne usporiadanom živote, postavenom na moderných základoch, videli slovenskí leteckí pracovníci veľmi dobré podmienky pre založenie leteckej zložky, ktorá, ako história ukázala, bola jednou z najlepšie vedených a organizovaných leteckýoh zložiek na území nášho štátu.

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

22.10.1940 vo večerných hodinách sa na podnet leteckého odboru Klubu absolventov Baťovej školy práce zišla hŕstka mladých mužov na informačnej schôdze v klubovni Spoločenského domu, kde im o význame letectva a jeho základných vlastnostiach a prednostiach prednášal civilný pilot Ing. Otto Honzů.

Po prednáške sa záujemci uzniesli požiadať miestneho veliteľa Hlinkovej gardy, riaditeľa baťových závodov, pána Luptáka, aby ustanovil Letecký odbor Hlinkovej gardy v Baťovanoch a vymenoval jej veliteľa. Tejto žiadosti vyhovel a hneď v ten večer do funkcie veliteľa vymenoval Alexandra Makarenka. Na informačnej schôdzke bolo rozhodnuté, že inneď, ako budú vybavené formality, začne sa pracovať v troch kurzoch - kurz modelársky viedol Vratislav Úlehla, plachtársky Alexander Makarenko a teoretický kurz motorového lietania Ing. Otto Honzů.

Do Leteckého odboru HG v Baťovanoch sa hneď v prvých dňoch prihlásilo 49 členov.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)

SleS Baťovany.


Všetky kurzy prebehli v zime a na jar sa začalo s praktickým bezmotorovým lietaním. SleS venoval letke v Baťovanoch dva klzáky, jeden vetroň a dva podvozky.

V roku 1941 bola vyhlásená celoštátna náborová akcia do Slovenských kridiel. Prihlásilo sa mnoho mladých ľudí aj v Baťovanoch, z ktorých niektorí mali už skúsenosti aj zo Zlína. Všetci dostali legitimácie s odznakom a hodnotný letecký časopis Slovenské krídla.

25.5.1941 bola pekná slnečná nedeľa. Iniciátoci leteckej myšlienky v Baťovanoch vydali sa po širokom okolí, aby vyhľadali vhodný terén pre plachtenie a plachtársku školu. Najvhodnejší a všetkým podmienkam vyhovujúci terén našli na Veľkom vrchu 456 m n. m., vzdialenom 1 km od obce Kršteňany. Táto skutočnosť bola povelom k začatiu praktického výcviku. O letisku sa tu síce nedalo hovoriť - bol to kopec, pod ktorým bol kus rovnej plochy. Tu sa začali adepti lietania pod vedením Alexandra Makarenka učiť leteckej abecede. Najlepšie sa tu lietalo pri južnom vetre.

Klzáky boli uskladnené v dvoch chalupách na povale, odkiaľ ich bolo potrebné pred každým letovým dňom zniesť a poskladať. Po lietaní nasledovala opačná manipulácia. Na "kopec" sa lietadlá transportovali na dvojkolesových podvozkoch ľudskou silou - vlastnými rukami a nohami.

Zdroj fotografií.

Kluzák Schulgleiter SG 38.

Kluzák Wrona.

Zo 150 chlapcov, tvrdá fyzická práca, súvisiaca s úpravu plochy na štart, pristátie a transportné cesty, zredukovala na 30 členný kolektív.

, .

Už začiatkom júla roka 1941 zúčastnili sa v Bratislave naši plachtári - Makarenko, Sivák a Vančo, prípravného výcviku pre celonárodné plachtárske preteky; ktoré sa uskutočnili od 15.7.1941 na Straníku pri Žiline. Na pretekoch po prvý raz v histórii nášho aeroklubu nás mali reprezentovať Alexander Makarenko a Samuel Sivák. Alexander Makarenko sa však zo Straníka musel vrátiť do Baťovian po nedorozumení s vedením SleS. Samuel Sivák po 6 a pol hodinovom lete na vetroni Grunau Baby II sa umiestnil na druhom mieste pred Paľom Poliačkom.


Bezmotorové lietanie potrebovalo finančnú a materiálnu pomoc. Bolo potrebné prenajať pozemky, postaviť hangár, zadovážiť pomocné zariadenia, podvozky, naviják, platiť za poškodenie poľných porastov a opravovať poškodené klzáky. Na túto úlohu sa podujal mladý Václav Mlčák. Alexander Makarenko dostal za úlohu prenájom pozemkov na letisko a prácu s mládežou. Samuel Sivák mal zabezpečiť z ústredia SleS klzák, vetroň a ostatný potrebný materiál. Nadšenie bolo veľké, pomoc vedenia závodu výdatná, činnosť sa sľubne rozvíjala. Do kolektívu pribudol aj vojenský motorový pilot Ernest Vavrovič. Plachtári dostali ďalší klzák a vetroň.

Grunau Baby II OK-308

Bezmotorová letka č. 8 Baťovany. Od kdy?


Prvý drevený hangár pod kopcom bol vybudovaný až v roku 1943.

Kluzák Schulgleiter SG 38 OK-055 a vpravo kluzák Wrona .

Kluzák Schulgleiter SG 38 OK-056 .

Kluzák Wrona .

 

Větroň Grunau Baby II OK-303 .

V tomto období už patrili baťovianski aeroklubáci medzi najagilnejších na slovensku. Skúsenosti pribúdali každým jedným štartom, krátkym letom a pristátím. Veľkým úspechom bol polhodinový let Samka Siváka na klzáku Wrona vo výške 300 m nad krštenianskym kopcom. Lexo Makarenko v tomto období uskutočnil na větroni Grunau Baby IIb štart za gumovým lanom a vydržal vo vzduchu vyše dvoch hodín. Pri tomto lete sa vzdialil až nad Baťovany a vrátil sa túžobne očakávaný späť.


helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

Lietanie sa stalo v tom období snom každého mladého chlapca zo širokého okolia.

Na jar v roku 1944 bol vydaný zatykač na Lexa Makarenka, ktorý sa musel utiahnuť do ilegality v našich horách, kde sa už v tom čase utvárali partizánske skupiny. V týchto časoch sa v kolektíve mladých nadšencov lietania prejavil výchovný vplyv Samuela Siváka, Alexandra Makarenka, Václava Mlčáka, Karola Kiliána, Ernesta Vavroviča a ďalších.

V skorých ranných hodinách 29.8.1944 silne zapôsobila na mladých ľudí organizácia utvárania partizánskych oddielov, keď videli, že medzi organizátormi boli známi priatelia, kamaráti Lexo Makarenko, ktorý vystúpil z ilegality a Samuel Sivák. Nezabudnuteľný zostal v povedomí všetkých aktérov tých čias práve Lexo, ktorý stál na plošine nákladného auta a organizoval odvoz zbraní a munície z bošianskych vojenských skladov k železničnému mostu v Šimonovanoch. Tu sa formovali a vyzbrojovali družstvá a čaty, tu vyvrcholilo výchovné pôsobenie Alexandra Makarenka a na tomto mieste strhol aj mladých plachtárov a ostatných mladých ľudí do povstania, do boja proti fašizmu. 


Z nášho kolektívu športových letcov obetovali v tomto boji svoje životy Václav Mlčák, Alexander Makarenko a ich žiak Ondrej Ďuras.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Vznikl SNA odbočka Baťovany.

Obnoven provoz na Veľkom vrchu 456 m n. m.

Kluzák Schulgleiter SG 38 OK-05? . Kde?

23.9.1945 se zabil Imrich Horník člen SNA odbočkaBaťovany na kluzáku Schulgleiter SG 38. Historie.


Začiatkom roku 1946 začali motorári s teoretickou výukou.

31.3.1946 první poválečný letecký den v Baťovanech. Čtyři letadla: vojenský K-65 Čáp od Velitelství letectva 4. oblasti ve Vajnorech, z Otrokovic přiletěly tovární Zlín Z 181 OK-ZZC na kterém vystupoval s akrobacií Ladislav Šváb, aeroklubový Zlín Z 181 OK-ZZK na kterém létala Božena Krajčová a první prototyp větroně Z 24 Krajánek OK-8469, který předváděl za letu Ing. Hanák.

, , , , velký komouš Gustáv Husák, povereník pre dopravu a verejné práce ve Zboru povereníkov Slovenskej národnej rady (v únoru 1951 uvězněn), Ján Ambruš, velitel Velitelství letectva 4. oblasti (uletěl 21.3.1948), , Ing. Hanák , , , , , Božena Krajčová (uletěla 21.7.1949), Ladislav Šváb . Zdroj.

V letě 1946 už prebiehali práce na letisku za fabrikou, neďaleko tehelne v Šimonovanoch. Výstavba bola financovaná firmou Baťa, n.p. Šimonovany. Jaký byl oficiální název?

Podnikoví piloti firmy Baťa , šéfpilotom bol František Krähenbiel a učiteľom lietania Ernest Vavrovič . Kdy?

Aeroklubáci nemali ešte svoje motorové lietadlá. S lietaním na "kopci" sa postupne končilo.

Vedenie firmy Baťa však pochopilo ťažkosti aeroklubákov a vypomohlo tým, ze povolili používať dve lietadlá typu Zlín Z 181 (asi Z 181.8 OK-ZZH (v leteckém rejstříku od 11.12.1945)) na udržiavacie lety športových pilotov na vyhliadkové lety.

Okrem toho MNO pridelilo jedno lietadlo typu Po-2 Kukuruznik tiež na vyhliadkové lety .

Zlín Z 181 OK-??? "Tomáš" znárodnenej firmy Baťa, n.p. Svit z Popradu . Kdy?

Prvý kurz na motorových lietadlách začal sa 15.8.1946. V priebehu výcviku boli od Povereníctva dopravy pridelené baťovianskym motorárom dva letouny Piper L-4, ktoré už boli vlastníctvom Slovenského národného aeroklubu.

Piper L-4H OK-ZJI (v leteckém rejstříku od 12.11.1946) . Vzadu další Piper L-4H asi OK-ZJJ (v leteckém rejstříku od 17.7.1946)? Kdy?

Eduard Homola a Rudolf Kroupa. Odkrytý motor letounu Piper L-4H .

Historická udalosť sa odohrala v Baťovanoch 10.11.1946. V sále Spoločenského domu sa konalo slávnostné vyradenie prvých devätnástich športových pilotov na Slovensku. Video.

V ďalších štyroch rokoch na populárnych "pajproch" pod vedením inštruktorov Vavroviča a Krähenbiela sa vyškolilo 57 pilotov motorového lietania. Medzi nimi bol aj Eduard Homola a Anton Biskupič.

20.12.1946 nehoda C-4.1 pri Veľkých Bieliciach, posádka rtm. let. Ján Martinský, rtm. let. Karol Materný, príslušníci V LZ 4. O, CL 4, vysadenie motora po revízii stroja v Trenčíne.

Celkove sa v roku 1946 nalietalo vyše 500 letových hodín, čo pri existujúcich ťažkostiach bol obdivuhodný výkon.


Začiatkom 1947-ho roka prebiehali v plnom prúde melioračné úpravy na vyvlastnených pozemkoch v katastri Malých Bielic. Rodilo sa nové letisko Malé Bielice - Baťovany. Zo dňa na deň tu vyrastala provizórna administratívna budova s príručným hangárom a opravárenskou dielňou.

Telom i dušou športového letectva v Baťovanoch, popri profesionálnych podnikových pilotoch, bol aj Rudolf Kroupa. Zlín Z 181 OK-??? "Václav"? . Kdy?

Vpravo Eduard Homola - vyučil sa za leteckého mechanika / absolvoval plachtársky výcvik / neskôr sa stal náčelníkom AK Partizánske a za ním Noorduyn C-64A Norseman OK-ZDA (v leteckém rejstříku od 31.3.1947) od ČSA.

Tetka se opírá od Fairchild UC-61K OK-ZDB . Kdy?

Fairchild UC-61K OK-ZDB firmy Baťa .

Fairchild UC-61K OK-ZDB firmy Baťa

Noorduyn C-64A Norseman OK-ZDA (v leteckém rejstříku od 31.3.1947) od ČSA.

Zleva letoun Piper L-4H, Zlín Z-181.8 OK-ZZH (v leteckém rejstříku od 11.12.1945), Piper L-4H OK-ZJJ (v leteckém rejstříku od 17.7.1946) a Noorduyn C-64A Norseman OK-ZDA.

 

Zlín Z 181 OK-??? . Vzadu Piper L-4H OK-ZKI (v leteckém rejstříku od 24.10.1946).

24.5.1947 nehoda pri spiatočnom lete z Prahy do Partizánskeho lietadlom Z 181.8 OK-ZZH (v leteckém rejstříku od 11.12.1945). Pilot Hanák s cestujúcim Dr. Bojnom podcenil vplyv počasia a 2 kilometre od Ždáru nad Sázavou havaroval.

Sokol M-1C OK-BHL firmy Baťa, n.p. Baťovany (v leteckém rejstříku od 23.8.1947 do roku 1955) po srážce s krávou , . Kdy?

Nehoda Zlín Z 181 firmy Baťa, n.p. Baťovany . Kdy?

Rodný list súčasného letiska v Malých Bieliciach datuje sa od 24.8.1947. Po oficiálnom otvorení letiska nasledoval velkolepý letecký program, vyplnený ukážkami leteckej akrobacie vojenských a civilných pilotov. Na letisku sme videli veľké dopravné DC-3, malé rýchle stíhačky Spitfire asi od 3. letecké divize a Mosquito od Leteckého pluku 24 a ľahké dopravné a turistické lietadlá najnovších typov. Verejnosti sa prvýkrát predstavili aj letecký modelári.

, .

Prvým správcom letiska bol od jeho otvorenia Štefan Kramár. 11. 5. 1948 funkciu odovzdal Ondrejovi Lučkovi. Obaja boli zamestnancami Správy štátneho civilného letectva.

26.8.1947 prvé propagačné zoskoky Dakota C-47 OK-VDS .

Vyvrcholením krásnej a nezabudnutelnej slávnosti boli zoskoky prvých šiestich parašutistov na pôdu nového letiska. Na záver bola v hangári prvá letecká veselica. Baťovany sa tak stali leteckou križovatkou v celoštátnom a medzinárodnom rámci a otvorili sa nové perspektívy rozvoja športového letectva. 

S rokom 1947 bolo úzko späté založenie parašutistického odboru v Batovanoch. Do prvého praktického parašutistického kurzu sa prihlásilo 50 záujemcov. Ukoncilo ho 39 chlapcov a 2 dievcatá. Mária Kosáčová a Elena Neštinová - Uhrová boli prvými parašutistkami našej republiky. Uvažovalo sa aj o tom, ze Baťovany sa stanú sídlom parašutistov celej Československej republiky a historické materiály hovoria, že boli najväčšou odbočkou v strednej Európe.

K 13.11.1947 v Bratislavě zřízena Povětrnostní ústředna III (PÚ III/PÚS III) VÚ 8903 pro Slovensko. V podřízenosti měla povětrnostní stanice: Vajnory, Malacky, Piešťany, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Tri Duby, Spišská Nová Ves, Telgárt, Nitra, Malé Bielice, Kamenica nad Cirochou, Hlboké, Lešť.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Do prvého praktického parašutistického kurzu sa prihlásilo 80 záujemcov. Ukončilo ho 38 chlapcov a 2 dievčatá. Prvé zoskoky sa konali 14.4.1948 ešte na letisku za fabrikou. , .

Plachtársky odbor mal v roku 1948 4 klzáky a 3 školné vetrone a približne 60 plachtárov. Lietali sa len gumové a navijákové štarty. Bol však veľký nedostatok inštruktorov a lietadiel.

V roku 1948 sa vycvičilo 22 pilotov z toho dve ženy - Mária Kosáčová a Elena Neštinová-Uhrová. Boli to prvé pilotky motorového lietania na Slovensku po roku 1945.

Baťovianski motoroví piloti - šéfpilot František Krähenbiel a pilot Ernest Vavrovič za pomoci športových pilotov Svorada, Ing. Šimku, Salatnaya a Kiliána nalietali v roku 1948 viac ako 160 000 km na letoch do Prahy, Bratislavy, Svitu, Zlína a Liberca. 

Fairchild UC-61K OK-ZEY (v leteckém rejstříku od 4.5.1948) . Foto z letounu stejného typu.

Na letisku Bielice - Baťovany mal národný podnik Baťa koncom roka 1948 šest lietadiel - Sokol, Zlín, Fairchild a Piper L-4. Vedúcim leteckého oddelenia bol pilot Vladimír Bužek. Toto oddelenie patrilo dopravnému oddeleniu, ktorého vedúcim bol skúsený letecký pracovník a predseda SNA v Baťovanoch Štefan Pavelka.


V januári 1949 pribudlo do lietadlového parku jedno dvojmotorové lietadlo Aero 45.

17.2.1949 boli Baťovany premenované na Partizánske a Národný podnik Baťa na Závody 29. augusta.


Od 1.4.1950 po provedené reorganizaci působí PÚS III ve složení: Povětrnostní družstva: Trenčín, Zvolen, Mokraď, Košice. Povětrnostní stanice letectva: Nitra, Dvorník (Vajnory), Švermovo, Poprad, Križná. Povětrnostní stanice dělostřelectva: Lešť, Kamenica nad Cirochou, Elbská (?). Povětrnostní hlídky letectva: Žilina, Malé Bielice, Spišská Nová Ves, Prešov. Vyhlášková kancelář: Malacky, Piešťany. 

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Kdy byl vybudován zděný hangár?

Ortofotomapa 1950.

.


Aeroklub 29. augusta Partizánske. hel981.jpg (115845 bytes)


Piper Cub OK-ZJE (v leteckém rejstříku od 20.11.1947, vymazán 1956) . Kdy?

Vlečná K-65 Čáp s větroněm . Kdy?

Kdy?

Letoun D 52 "D-8" , , od Leteckého dopravního pluku ve Kbelích. Kdy? Ju 52/3m létaly u vojáků do roku 1954.

Ortofotomapa 2010.