Letecký náhradní pluk 4

12.07.2019

15.6.1945 v Popradu vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 4.

První známý velitel byl k 18.6.1945mjr. let. Pavel Dargov.

Výnosem VL ze dne 6.9.1945 byl u Velitelství letecké oblasti 4 zřízen v Popradu k 15.9.1945 Letecký náhradní pluk 4 VÚ 4529, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů. 

Od 1.8.1947 byl podřízen Velitelství III. leteckého okruhu

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------

Od 1.10.1949 dostal LNP 4 nové krycí číslo VÚ 1541.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

15.4.1951 LNP 4 ukončil svoji činnost a evidenci osob převzala územní vojenská velitelství. Mobilizační úkoly plněné útvary byly přeneseny na náčelníky štábu jednotlivých útvarů letectva. Dosavadní LNP 4 byl reorganizován na 4. výcvikové středisko letectva.

V prosinci 1952 bylo 4. výcvikové středisko letectva zrušeno.