Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Měnín Mönitz Мониц

Měnín - plocha T.

Dvůr Jalovisko Galdhof

Moutnice

Rozařín Розаржин

MAPA.

04.03.2020

Polní letiště. Od kdy a kde byly?

, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


MAPA. Kopec Vinohrádky 217 m n. m. byl vybrán v roce 1930 Ministerstvem veřejných prací a ČSA pro vybudování leteckého světelného majáku číslo 11 pro lety na trase Praha - Brno - Bratislava.


.


.


.


.


.


.


.


Polní letiště Dvůr Jalovisko.

K 14.9.1938 z Brna se přesunulo velitelství První perutě leteckého pluku 5. Velitel pplk. let. František Klepš.

K 14.9.1938 z Brna se přesunulo velitelství Druhé perutě leteckého pluku 5. Velitel mjr. let. Vladimír Lanský.

14.9.1938 z Brna se přesunula Letka 81.

14.9.1938 z Brna se přesunula Letka 82.

14.9.1938 z Brna se přesunula Letka 83.

14.9.1938 z Brna se přesunula Letka 84.

 

19.9.1938 se velitelství První perutě leteckého pluku 5 přesunulo do Křižanova.

19.9.1938 se Letka 81 přesunula do Křižanova.

19.9.1938 se Letka 82 přesunula do Křižanova.

 

20.9.1938 se velitelství Druhé perutě leteckého pluku 5 přesunulo do Německého Brodu.

20.9.1938 se Letka 83 přesunula do Německého Brodu.

20.9.1938 se Letka 84 přesunula do Německého Brodu.

 

28.9.1938 z Tovarníků (okres Topolčany) se přesunula Polní letka 77.

29.9.1938 z Tovarníků se přesunulo velitelství Třetí polní perutě leteckého pluku 5.

29.9.1938 z Tovarníků se přesunula Polní letka 75.

29.9.1938 z Tovarníků se přesunula Polní letka 76.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

4.10.1938 se Polní letka 75 přesunula do Nitry.

5.10.1938 se velitelství Třetí polní perutě leteckého pluku 5 přesunulo do Brna.

5.10.1938 se Polní letka 76 přesunula do Brna.

5.10.1938 se Polní letka 77 přesunula do Brna.

 

 

 

 

Polní letiště Měnín. Polní letiště Měnín - plocha T. (?)

14.9.1938 z Brna se přesunula Letka 76 a Letka 77.

15.9.1938 se Letka 76 a Letka 77 přesunula na polní letiště Tovarníky (okres Topolčany).

15.9.1938 z Hradce Králové se přesunulo velitelství Třetí perutě leteckého pluku 1. Velitel pplk. let. Vojtěch Michalec, pobočník velitele por. let. Tomáš Kruml, velitelství peruti, pomocná četa. Historie.  Podléhala veliteli Leteckého pluku 1.

15.9.1938 z Hradce Králové se přesunula Letka 31.

15.9.1938 z Hradce Králové se přesunula Letka 32.

15.9.1938 z Hradce Králové přes Brno se přesunula Letka 34.

Od 19.9.1938 velitelství Třetí perutě leteckého pluku 1 podléhalo veliteli Velitelství zemského letectva v Brně.

24.9.1938 bylo velitelství Třetí perutě leteckého pluku 1 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 601 jako mobilizovaný útvar 601-A-11. Vznikla III. peruť leteckého pluku 1, velitelství. Krycí název Orel. Velitel pplk. let. Vojtěch Michalec. Podléhalo veliteli Velitelství zemského letectva v Brně, od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva IV. armády, od 28.9.1938 veliteli Skupiny bojového letectva IV. armády, od 5.10.1938 veliteli Velitelství letectva IV. armády, od 7.10.1938 veliteli Velitelství letectva I. armády, od 12.10.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády, od 15.10.1938 veliteli Velitelství letectva východní skupiny, od 15.11.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády a od 22.11.1938 veliteli Leteckého pluku 1.

24.9.1938 byla Letka 31 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 601 jako mobilizovaný útvar 601-A-12. Vznikla Polní letka 31. Krycí název ? Velitel kpt. let. Miroslav Seidl. Podléhala III. peruti leteckého pluku 1, velitelství.

24.9.1938 byla Letka 32 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 601 jako mobilizovaný útvar 601-A-13. Vnikla Polní letka 32. Krycí název ? Velitel škpt. let. Evžen Čížek. Podléhala III. peruti leteckého pluku 1, velitelství.

24.9.1938 byla Letka 34 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 601 jako mobilizovaný útvar 601-A-14. Vnikla Polní letka 34. Krycí název ? Velitel kpt. let. Adolf Chmela. Podléhala III. peruti leteckého pluku 1, velitelství.

Schéma dislokace stíhacích letek československého letectva ke konci září 1938. Místopisné modré popisky označují letiště stíhačů letek přidělených jednotlivým armádám našeho vojska (Cvrčovice jsou ale v okrese Praha-východ.). Oranžové písmo určuje polohu letiště stíhačů předurčených k obraně hlavního města Prahy, žluté dislokaci zálohy Hlavního velitelství a zelené místo výcviku stíhacích letců. Autor: Jiří Macoun, Technet.cz 

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

8.10.1938 se III. peruť leteckého pluku 1, velitelství přesunulo do Milovic.

8.10.1938 se Polní letka 31 přesunula do Milovic.

8.10.1938 se Polní letka 32 přesunula do Milovic.

8.10.1938 se Polní letka 34 přesunula do Milovic.


.


.


.


.


.


.


helo8701.jpg (372544 bytes)

 

----------

----------

Na kopci Vinohrádky byla baterie německého flaku o 6 dělech ráže 88 cm. Podrobnosti. Sovětské letouny poškodily baterii.

----------

----------

 

11.4.1945 zřícení Bf 109 G-10/U4 od I./JG 53 z Tuřan. Moravské zemské muzeum.

----------

----------

----------

----------

----------

16.4.1945 bombardování obce.

----------

----------

18.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Těšany, Rozařín, Třebomyslice, Rychmanov, Prace a na nádraží obce Újezd u Brna. Deník bitevního korpusu.

----------

19.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Křenovice (okres Vyškov), Třebomyslice, Měnín, Tikovice, Lískovec (okres Kroměříž), Modřice. Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

23.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Nesvačilka, Měnín, Třebomyslice, Otnice (okres Vyškov), Šaratice (okres Vyškov), Telnice, Tuřany (okres Brno-město), Líšeň (okres Brno-město), Sivice, na nádraží Újezd u Brna, Ponětovice, Blažovice. Deník bitevního korpusu.

23.4.1945 v 14.45.-15.45 hod. čtyři Jak-9D od 73 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА z polního letiště Ringelsdorf patrolovaly v oblasti Židlochovice - Borkovany - Sokolnice, když u obce Rozařín během 25 minut ze skupiny 16 letounů Fw 190 dva sestřelily a jeden poškodily. Jeden Fw 190 se zřítil 1 km jižně Telnice. Přehled bojové činnosti pluku. , , , . 23.4.1945 druhý Fw 190 se zřítil 1 km jihovýchodně Velké Hostěrádky (okres Břeclav).

----------

----------

Sověti u nás.

Polní letiště v katastru Nový Dvůr (vpravo od potoka za lesíkem Rumunská bažantnice). Kde to je?

25.4.1945 se na polní letiště přesunuly letecké útvary ze slovenských Kopčan (okres Skalica).

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.5.1945 se z polního letiště Ringelsdorf  na polní letiště Měnín přesunul 179 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА s La-5, La-7. Přehled bojové činnosti stíhací divize. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

----------

10.5.1945 se z polního letiště Kátov (okres Skalica) přesunul 992 нлбап, 312 нбад, 5 ВА. Přehled bojové činnosti.

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

179 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА s La-5, La-7. Měnín

Velitel 179 гв.иап Ла-7 кп гв.пп Степан Александрович Матвеенко Stěpan Alexandrovič Matvějenko  náčelník štábu нш гв.м Павел Андреевич Глазов Pavel Andrejevič Glazov.


992 нлбап, 312 нбад, 5 ВА Moutnice-Rozařín

Velitel 992 нбап По-2 кп п Николай Михайлович Девятов Nikolaj Michajlovič Děvjatov a náčelník štábu нш м Иван Васильевич Голованов Ivan Vasiljevič Golovanov.

----------

----------

----------

----------

----------

 

 

 

 

 

V květnu 1945 se 179 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА přesun do Brna-Tuřan.

 

Ortotomapa z roku 1953 a 2009.