Historie Letecké služby pátrání a záchrany LSPZ

a Letecké zdravotnické záchranné služby LZZS (LZS)

v Česku

11.02.2019

ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. a DELTA SYSTEM - AIR, s. r. o. převzali k 1.1.1993 střediska LZS po firmě BEL-AIR, s.r.o. a uzavřely smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví na jejich provoz. ../helo799.jpg (38995 bytes) 

 Do služby byly časem nasazeny místo Mi-2 vrtulníky Bell 206L-3, L-4 a Eurocopter AS 355 F2.

Vojenské středisko LZS v Havlíčkově Brodě bylo od 2. do 4. týdne roku 1993 mimo provoz. (L+K 2/93)

V květnu 1993 přebírá 11. vrp v Dobřanech středisko v Plané - Českých Budějovicích, do té doby provozované 31. smltbvpz Bechyně.

4. mezinárodní kongres leteckých záchranných služeb AIRMED 93 v Sydney.

../police/helo86.JPG (105639 bytes)První vrtulník Bell 412HP sloužil od 10.8.1993 v Praze. (L+K 21/93)

Nedořešená legislativa propojující funkci LZS, její pravomoce a možnosti ve vztahu k civilnímu sektoru dovedla činnost vojenské LZS v průběhu roku 1993 do situace, která málem kulminovala jejím zrušením. Na přelomu roku 1993-94 dochází k zásadní změně v pojetí a filozofii LZS. Armádní záchranka má zabezpečovat cvičení vojsk, v mírovém životě by pak měla plnit i funkci humanitární.

Od 29.6.1994 do 29.7.1994 byl zkoušen zapůjčený BK 117 D-HIMV do středisek Líně, Hradec Králové a Praha. Zhodnocení provozu BK 117 (L+K 17,18/94)

Výcvik ve slaňování z vrtulníku v Ostravě (L+K 22/94)

Vojenská středisko LZS v Dobřanech se začlenilo do struktury LPZS a proto byly na podzim 1994 plzeňské dvě Mi-17 a jedna Mi-2 zbarveny červenobíle.

Vojenská středisko LZS v Havlíčkově Brodě zaniklo v prosinci 1994 v souvislosti se zrušením 51. vrp.

Bilance ALZS v roce 1994 (L+K 4/95)

Firma HELICOPTER, s.r.o. získala středisko LZS v Českých Budějovicích po armádě k 1.1.1995. Středisko bylo přesunuto z Plané na Hosín.

Koncem června 1995 cvičení LS Policie s Báňskou záchrannou službou. (L+K 15/95)

Osm let provozu LZS v Praze. 8 let LZS

Rozpad ALZS ČR k 31.12.1995. (L+K 4/96)

5. mezinárodní kongres leteckých záchranných služeb AIRMED 96 v Mnichově. (L+K 2/97)

SAREXu 96 v Kanadě se zúčastnili JUDr. Josef Roušar a Ing. Petr Černý.

Po tři měsíce v létě 1996 se létalo i v noci ve středisku LZS Brno. Z důvodů minimálního využití a nárůstu nákladů za další kompletní osádku se provoz zrušil.

V roce 1996 přišel nový typ Bell 206L4T.

Po rozhodnutí ministrů na začátku roku 1997 o převzetí střediska Kryštof 07 civilním provozovatelem, vojáci mimo SARu odešli k 6. zDL do Kbel. Do Dobřan přišly první W-3A Sokol pro SAR.

V Plzni výběrové řízení na provozování střediska LZS po armádě vyhrála 24.3.1997 firma AEROCENTRUM spol. s r.o.  Provoz byl zahájen k 17.4. s pronajatým německým vrtulníkem Bell 222UT. Později bylo rozhodnuto uspořádat nové výběrové řízení.

Povodně v červenci 1997.

helo5190.jpg (384526 bytes) Na Aerosalónu Praha v září 1997 byl předveden vrtulník EC 135P1 D-HPOZ. Foto Petr Popelář www.planes.cz

Od 20.12.1997 středisko LZS Plzeň Kryštof 07 provozuje LS Policie ČR. Názor vojáků. Názor pana Suchánka.

Na stanovišti LZS v Praze je od 1.1.1998 zaveden nepřetržitý pohotovostní provoz. Tomuto 24 hodinovému nasazení předcházelo v roce 1997 zkušební období, ve kterém se na tento provoz připravovali jak pracovníci Územního střediska záchranné služby v Praze, tak i pracovníci LS Policie ČR. Noční provoz je zajišťován pro celé území České republiky, i když je převážně využíván pro transport pacientů na území Čech.

V novém výběrovém řízení pro LZS Plzeň byla úspěšná firma HELICOPTER, s.r.o. Středisko začala ale provozovat od 1.5.1998 opět armáda.

Ve dnech 2.-3.9.1998 se uskutečnil seminář na téma využití vrtulníků v LZS Vyškov 98.

Vyšla publikace LZS ČR 1987-1997, kterou vydala Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.

K 1.12.1998 se přesunula 3.vrtulníková letka od 6. zDL ze Kbel zpátky do Dobřan. Zde vznikl VÚ 6309, letka letecké pátrací a záchranné služby s vrtulníky W-3A.

4.1.1999 Ministerstvo zdravotnictví se bude snažit o vypovězení smluv s provozovateli LZS (Helicopter, Alfa - Helikopter a Delta System-Air) a o převod středisek LZS pod armádu. Vyjádření ministerstva zdravotnictví.

 CSAR (Combat search and rescue) ve VVP Dědice ve dnech 26.-30.4.1999. (ATOM 6/99)

Zahájen noční provoz (sekundární lety) LZS v Olomouci.

Den záchranářů v Kolíně 8.5.1999. 

Air Ambulance Show 1999 v Hradci Králové 28.-30.5.1999. (L+K 10/99)

Společné cvičení IZS v Liberci Kryštof 18 a nácvik záchrany pomocí podvěsu Kryštof 06 v Hradci Králové dne 9.6.1999. (L+K 19/99)  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. června 1999 č. 672 + P k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému. Klasická megalomanie v režii socdemáků.

Pro provoz LZS platí od 1.8.1999 nový provozní předpis Obchodní letecká přeprava vrtulníky JAR-OPS 3.

Třístranné mezinárodní cvičení Letecké záchranné a pátrací služby (SAR) Triosar 99 proběhlo od 13. do 17.9.1999 na území Česka, Polska a Německa. Cílem cvičení bylo procvičit součinnost jednotlivých národních záchranných koordinačních středisek (RCC) Leteckých pátracích a záchranných služeb a zároveň prakticky prověřit schopnost osádek hotovostních záchranných týmů uskutečnit ostré zásahy v neznámém terénu a to v podmínkách nadnárodní spolupráce. (L+K 22/99)

6. mezinárodní kongres leteckých záchranných služeb AIRMED 2000 ve Stavangeru.

25.5.2000 akce Jeřáb Vidnava (nácvik IZS) s účastí vrtulníku W-3A Sokol.

Air Ambulance 2000 v Hradci Králové 19.-20.5.2000.

Barbora Tachecí se stala od 1.10.2000 ředitelkou kanceláře sdružení Asociace nestátních provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby (HEMS-Helicopter Emergency Medical Service).

Na Ministerstvu zdravotnictví se tvořila zadávací dokumentace pro výběrové řízení na leteckého provozovatele stanovišť letecké záchranné služby v rámci meziresortní komise. 

K problematice plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo vnitra z usnesení vlády č.672/1999 k "Organizačnímu a materiálnímu zabezpečení leteckých činností v Integrovaném záchranném systému" se konstatovalo, že ani pro rok 2001 nebyly v rozpočtu Ministerstva vnitra prostředky umožňující zahájit realizaci výše uvedeného usnesení vlády. Další postup realizace projektu je reálný až v dalším rozpočtovém období, tedy v roce 2002. Tímto se projekt dostal prakticky již do tříletého skluzu.

Koncem roku se uskutečnila jednání příslušných náměstků ministrů v této věci a opakovaně zahájila činnost meziresortní odborná skupina na zpracování nového harmonogramu realizace projektu zabezpečení leteckých činností v Integrovaném záchranném systému. Dodávky prvních nových vrtulníků pro Ministerstvo vnitra a jejich uvedeni do provozu je reálné až v roce 2004. V nadcházejícím období dojde k postupnému zřizování letecké základny Ministerstva vnitra v Brně, kde bude zajištěn obdobně jako na hlavní základně v Praze plný 24 hodinový pohotovostní provoz. Od roku 2005 je při této základně předpokládáno zajištění i provozu nového vrtulníku Ministerstva vnitra na stanovišti Letecké záchranné služby v Brně.

Říkají nám netopejři.

Air Ambulance 2001 v Hradci Králové 18.-19.5.2001.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1029 + 2P k Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému. Korekce megalomanského plánu.

Ovládnou leteckou záchranku soukromníci, či stát? Firma ALFA - HELIKOPTER zakoupila nový typ vrtulníku Bell 427.

Bylo zrušeno vybudování střediska LPZS v Havlíčkově Brodě a nařízením vlády (č. 1029 ze dne 10.10.2001) bylo rozhodnuto, že LPZS bude provozována do roku 2008 z letiště Dobřany s odloučenou částí Přerov.

V prosinci 2001 Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo smlouvy s nestátními provozovateli LZS. Noční provoz v Olomouci byl ale zrušen. Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo v lednu smlouvy s nestátními provozovateli LZS ohledně nočního provozu.

17.4.2002 setkání k 15. výročí vzniku LZS v Praze. (L+K 10/02)

DELTA SYSTEM - AIR zakoupila nový vrtulník EC 135.

Air Ambulance 2002 v Hradci Králové 17.-18.5.2002. Předvedení rakouského vrtulníku EC 135 helo2352.jpg (38768 bytes).

Ve dnech 10. - 14.6. se regionálního Combat SAR českých a německých jednotek, které bylo součástí jednoho z největších evropských cvičení Clean Hunter 2002, účastnily dva německé Bell UH-1D 70+40 a 70+70 jednotky 2./LTGrp LTG 62 z Holzdorfu. Od nás se zúčastnily cvičení vrtulníky Mi-24V 0815 a 0816 od 331. letky bitevních vrtulníků, Mi-17 od 332. vrlt, Mi-17 0835 vrtulníkového roje SOR a Mi-17 pardubické 343. dopravní a průzkumné letky. Podrobnosti. (L+K 15, 16, 19/02)

7. mezinárodní kongres leteckých záchranných služeb AIRMED 2002 v Interlaken. (L+K 2/03)

Přílet nového Bellu 427 do Olomouce 26.6.2002. helo1289.jpg (206543 bytes)

Kontrolní závěry z kontrolní akce IZS. Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zajištění činnosti IZS. Věstník NKÚ částka 4. (Červen 2002)

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na „dodávku vrtulníků pro Integrovaný záchranný systém České republiky“ v Obchodním věstníku č. 28/2002 pod zn.153098-28/02 dne 10.7.2002.

Povodně v srpnu 2002.

Vláda má učinit další krok směřující k nákupu osmi vrtulníků pro integrovaný záchranný systém za předpokládanou cenu zhruba jedné miliardy korun. Ve středu 2.10.2002 má schválit komisi, jež bude posuzovat nabídky firem, které se budou o dodání vrtulníků ucházet ve veřejné obchodní soutěži. Vrtulníky v odhadované ceně do 150 miliónů za jeden by měly sloužit převážně policii a hasičům. Nakupovat se budou v průběhu sedmi let. "Jde o dotvoření integrovaného záchranného systému v letecké oblasti," řekl ČTK ředitel policejní letecké služby Vladimír Panenka.

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne 4.12.2002 č.j. LS–2–11/01–2002. No nekupte od Omnipolu vrtulníky, které jsou jen o 105 450 235,- Kč dražší než konkurence. Podle ministra vnitra Grosse je to ale v nejlepším pořádku .

../helo943.jpg (89074 bytes)Ve čtvrtek 16.1.2003 představila společnost DELTA SYSTEM - AIR na letišti v Hradci Králové nový přírůstek svého letadlového parku, vrtulník Eurocopter EC 135 T1 poznávací značky OK-DSA. Dvoumotorový vrtulník již nyní vyhovuje podmínkám provozu vrtulníků určených pro úkoly Letecké záchranné služby, které v ČR vstoupí v platnost k 1.1.2005. Stroj má být od 3.2. zařazen do pravidelné služby u územního střediska LZS Ostrava. Kabina v záchranné a zdravotní verzi pojme 1-2 piloty, lékaře, záchranáře a ležícího pacienta.

Záchranáři by měli do konce roku obdržet první nový vrtulník. Vyplývá to z harmonogramu nákupu celkem osmi lehkých vrtulníků, které mají být zakoupeny postupně do roku 2008. Každý bude stát asi 150 milionů korun a budou sloužit především policistům a hasičům. Podle dobře informovaných zdrojů se jedná pravděpodobně o typ Eurocopter EC 135. Vybrán byl již dodavatel, jeho jméno nechce ministr vnitra Stanislav Gross zatím z obchodních důvodů zveřejnit. Smlouva by mohla být podepsána do měsíce, informovali již dříve pracovníci resortu. "Do roku 2008 by díky novým strojům měla být splněna maximální lhůta zásahu 30 minut od oznámení nehody, čímž bychom se srovnali se zeměmi EU," řekl ČTK Petr Vorlíček z ministerstva vnitra. Dnes podle něj například musí do Českých Budějovic letět vrtulník z Prahy a cesta mu trvá 45 minut. Během několika let by však měli hasiči a policie v každém regionu disponovat pohotovostním vrtulníkem lehké kategorie, stejně jako je tomu u letecké záchranné služby. Policejní vrtulníky se podílejí na provozu letecké záchranné služby, využívají se pro transplantační program a pro přepravu pacientů ze zahraničí. Plní záchranné a přepravní úkoly při velkých požárech, záplavách a jiných katastrofách. Potřeba lehkých vrtulníků se řeší od roku 1995. Připraveným projektem se několikrát zabývala Bezpečnostní rada státu i vláda. Dříve vyhlášené výběrové řízení na osm vrtulníků ale ministr vnitra v roce 1999 kvůli nedostatku peněz zrušil.

Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na „dodávku vrtulníků pro Integrovaný záchranný systém České republiky.

Podle lidí podílejících se na vypracování koncepce reformy vojenského zdravotnictví bude muset dojít k velkým změnám v oblasti leteckého transportu zraněných z prvních linií. Podobné činnosti se naše armáda, na rozdíl od americké, v minulosti příliš nevěnovala. V době míru by i v budoucnu základ této činnosti měla tvořit vojenská letecká záchranná služba, která se s největší pravděpodobností přestěhuje z Líní do Podbořan. Její kapacita pro plnění záchranných úkolů při bojovém nasazení je ale samozřejmě nedostatečná. Při vyslání brigády o pěti tisících osob by denní počty zraněných během válečného konfliktu mohly představovat 250 až 300 osob. V současné době má naše letectvo k dispozici šest vrtulníků Sokol ve zdravotnické verzi. Přitom pouze polovina těchto strojů je schopna nasazení. Ostatní jsou v údržbě či procházejí předepsanými technickými prohlídkami. Přepravní kapacita tohoto typu vrtulníku je přitom jeden ležící a jeden sedící raněný. To je samozřejmě nedostatečné. "Situaci můžeme řešit pouze nasazením velkokapacitního vrtulníku např. typu Mi-17 opět ve zdravotnické úpravě," dodává Dušan Šimůnek. (A report 2/03)

Air Ambulance 2003 v Hradci Králové 16.-17.5.2003.

24.5.2003 akce Helpikův pohár Jeseník s účastí vrtulníku W-3A Sokol.

../helo1874.jpg (60753 bytes) Firma DELTA SYSTEM - AIR v červnu 2003 přebrala nový vrtulník Eurocopter  AS 355 N.

Odborný seminář zaměřený na problematiku letecké záchranné služby v Praze dne 25.9.2003.

Cvičení ve Špindlerově Mlýně..

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na provozovatele stanic letecké záchranné služby. Firma ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. bude provozovat stanice LZS Olomouc, Jihlava a České Budějovice. Firma DELTA SYSTEM - AIR, a. s. bude provozovat stanice LZS Brno, Ostrava, Liberec a Ústí nad Labem.

Vznik DELTA SYSTEM-HEMS o. p. s. v Hradci Králové k 22.12.2003.

K 28.12.2003 svoji činnost na stanici LZS Brno ukončil provozovatel ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. Od 29.12.2003 na stanici slouží vrtulník firmy DELTA SYSTEM-AIR, a. s. typu AS 355 F2.

K 31.12.2003 svoji činnost na stanici LZS České Budějovice ukončil provozovatel HELICOPTER, s. r. o. Od 1.1.2004 zahájil provoz na stanici České Budějovice provozovatel ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. s vrtulníkem typu Bell 206LT4 OK-ZIU.

Od 23.1.2004 zkušebně sloužil u LZS vrtulník EC 135 T2 OK-BYA LS Policie.

../mil/helo2219.jpg (41864 bytes)Ve dnech 2. - 6.2. se uskutečnil v Jizerských horách ve dne i v noci intenzivní výcvik specialistů pátrací a záchranné služby vzdušných sil AČR. Cílem výcviku bylo zvýšení připravenosti záchranářů k plnění pátracích a záchranných úloh v zimních podmínkách v horském terénu. Mezi hlavní úkoly proto bylo zařazeno secvičení záchranářů při rojnicovém prohledávání různých typů terénu, zdokonalení v používání horolezeckých technik při vyprošťování postižených osob nebo při překonávání výškových a hloubkových překážek a využívání GPS při orientaci v neznámém terénu. Navzdory skutečně nepříznivému počasí, kdy dominovaly těžký sníh, déšť, mlha a silný vítr, se podařilo splnit i úlohy související s využitím vrtulníku v záchranářské praxi. Za velkého zájmu turistů tak byly plněny úlohy spojené s různými způsoby provádění výsadků - seskokem na padácích, slaněním do terénu nebo přistáním vrtulníku. V návaznosti na provedené výsadky byli záchranáři vyzdviženi na speciálním laně spuštěném z vrtulníku a do nového prostoru nasazení byli dopravováni v podvěsu pod vrtulníkem. Vyvrcholením výcviku bylo komplexní zaměstnání s přenocováním v terénu. Akce tohoto typu jsou pravidelně organizovány nejen ke zvýšení odborné úrovně samotných vojenských záchranářů, ale i k prohloubení vazeb při společném nasazení s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému ČR, které v tomto případě představovala Horská služba Jizerských hor. Soustředění se zúčastnilo 19 záchranářů z leteckých základen Náměšť nad Oslavou, Přerova, Prahy, z Velitelství Společných sil Olomouc a Vojenské akademie Vyškov. Kpt. Igor Prokop, Vzdušné síly AČR.

HEMS podalo začátkem dubna žalobu proti České republice resp. proti Ministerstvům vnitra, obrany a zdravotnictví, jejíž podstatou je údajná protiprávnost provozování vrtulníků Policie a Armády ČR ve prospěch LZS. MUDr. Franěk: výsledek sporu snad vnese trochu více světla do věčně trvajících třenic mezi státními a soukromými provozovateli a pevně věřím, že hned dalším sporem bude něco jako "lid versus stát" za odtajnění toho, kolik nás vlastně LZS (státní i soukromá) stojí. Jako daňového poplatníka by mě to docela zajímalo.

 

Historie LPZS a LZZS v Česku v EU.