Nýřany Nürschan

MAPA.

01.09.2022

helo6103.jpg (231463 bytes)

od února 1914

od října 1914

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

V prostorech po bývalé šachtě Zieglerův důl tzv. Zieglerka, západně Nýřan vznikl Muniční závod Nýřany.

Výroba leteckých pum. Od kdy?

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 50 kg vz. 25 a Letecká puma 100 kg vz. 25.

, , od prosince 1926 do 1939.

V roce 1925 pražský Dělostřelecký pluk 151 provedl nácvik protiletadlové obrany Plzně a Nýřan, kterého se zúčastnili i důstojníci ostatních PL a leteckých pluků.

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 20 kg vz. 30.

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy?  Letecká puma 50 kg vz. 31.

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 20 kg vz. 34. Letecká puma 50 kg vz. 34. Letecká puma 100 kg vz. 34. Letecká puma 200 kg vz. 34.

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 10 kg vz. 37. Letecká puma osvětlovací vz. 37.

Vojenská muniční továrna číslo 1 v Poličce nebo Muniční závod Nýřany vyráběl letecké pumy? Letecká puma 500 kg vz. 38.

1.7.1938 ortofotomapa Nýřan. Ortofotomapa muničky.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti.

V září 1938 se zde převážně na základě jednotek pražského Dělostřeleckého pluku 151 vytvořil tzv. Obvod OPL "B" Plzeň - Nýřany. Do složení obvodu náležely:

- Skupina OPL III/151 (baterie 7 a 13/151 s 8,35 cm PLK vz.22)

- Skupina OPL IV/151 (baterie 3 a 6/151 s 8,35 cm PLK vz.22)

- Světlometná skupina OPL VIII/151, světlometné čety 19, 20, 25 a 29/151 (s 120 cm světlometem vz.20 ?)

- pět stálých rot kulometů proti letadlům 1/18, 2/18, 1/35, 2/35, 3/38 srKPL. Jednalo se organizační celky, které byly vytvořeny až v době uvádění čs. armády do stavu zvýšené bojové pohotovosti během mnichovské krize, konkrétně v době vyhlášení tzv. „plánu C“, tj. povolání záložníků na zvláštní cvičení realizované 13.9.1938. Celkem bylo vytvořeno 48 srKPL, které většinou dosáhly bojové pohotovosti 15.9.1938. Každá z těchto rot disponovala 12 ks 7,92 mm kulometu vz. 26, rozdělených do tří čet.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

Za války název muniční továrny Zieglerschacht(?). Zdroj: Historie muničního závodu Nýřany r. 1918 - 1957.

Výroba Minenbomben Lufmine LM B.   .

Výroba leteckých pum 50 kg a 500 kg.

Výroba (leteckých neřízených?) raket ráže 120 mm a 210 mm (že by to byla 21 cm BR-Gerät).

6.5.1945 16th Armored Division hel805.png (27170 bytes), V Corps hel802.jpg (8090 bytes), Pattonovi 3rd Army US Army hel807.png (8434 bytes) osvobodila Nýřany.

. Američani u nás.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Muniční továrna - Zieglerův důl.

31.7.1947 ortofotomapa Nýřan. Ortofotomapa muničky (severní část). Ortofotomapa muničky (jižní část).

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Výroba nábojů do leteckého kanónu Nudelman N-37 ráže 37 mm do letounů MiG-15 a MiG-17.

Výroba nábojů do protileteckého děla ráže vz. 44 S ráže 85 mm.